Програма виховної роботи «Майбутнє починається сьогодні»

Про матеріал

Виховання – це один із найскладніших соціальних процесів, який є складним тому, що він знаходиться у нескінченій багатогранності, в постійній взаємодії керованого і стихійного. В процесі свого становлення як особистості, дитина відчуває взаємодію зі сторони школи, сім’ї, однолітків, засобів масової інформації. Виховання – це не прямий вплив, а соціальна взаємодія вчителя і вихованця.

Перегляд файлу

Програма виховної роботи                                                                                  «Майбутнє починається сьогодні»                                                                                    на 2017 – 2022 роки (5 – 9 класи)

Пояснювальна записка.

Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні,                                             збудити в їхніх серцях почуття гордості,                                                                   власної гідності – це перша заповідь виховання.                               В.О.Сухомлинський

          Виховання – це один із найскладніших соціальних процесів, який є складним тому, що він знаходиться у нескінченій багатогранності, в постійній взаємодії керованого і стихійного. В процесі свого становлення як особистості, дитина відчуває взаємодію зі сторони школи, сім’ї, однолітків, засобів масової інформації. Виховання – це не прямий вплив, а соціальна взаємодія вчителя і вихованця.

          В умовах сьогодення поставлені мета і задачі виховного процесу в класі потребують особливого відношення до ролі класного керівника до виховання, де головним є характер взаємодії вчителя і вихованців. І саме ці відносини, які засновані на колективній, партнерській, рівноправній творчій діяльності класного керівника і дітей, діяльності, яка напрямлена на турботу друг про друга і навколишніх, створює умови для формування системи виховної роботи і визначають роль, функції, мету. Завдання і зміст діяльності класного керівника, що дозволяє правильно і ефективно організувати роботу з ними. Кожен класний керівник формує дитину не по частинам, він має справу з цілісною особистістю: піклується про його здоров’я, його здібності, його моральності. Крім всього цього, класний керівник постійно звертається за допомогою і до  вчителів-предметників, і до батьків, і до соціуму.

          Середній шкільний вік – самий сприятливий для творчого розвитку. У цьому віці учням подобається розв’язувати проблемні ситуації, знаходити схожість і відмінність, визначати причину і наслідок. Дітей цікавлять позакласні заходи, під час яких можна висказати свою думку і судження, самому розв’язати проблему, взяти участь у дискусії, відстоювати власну позицію, хоча вона у цьому віці ще нестійка. Життєві труднощі , сімейні проблеми, вплив друзів можуть визвати у дітей складності в розвитку і становленні, тому вся робота класного керівника повинна бути направлена на формування морального досвіду, розвиток системи справедливих оціночних суджень. В цьому віці також особливе значення набуває чуттєва сфера. Свої почуття підлітки можуть проявляти досить бурно, іноді ефектно, тому цей період життя дитини іноді називають періодом важкого кризи, ознаками якої можуть бути упертість, егоїзм, замкнутість, відхід у себе, спалахи гніву. Тому класний керівник повинен бути досить уважним до внутрішнього світу дитини, більш приділяти уваги індивідуальній роботі, розв’язувати проблеми дитини тільки наодинці з ним.

Організовуючі свою роботу, класний керівник забезпечує фізичний, моральний розвиток особистості школяра, створює умови для розвитку його інтелектуальних, творчих здібностей, для самовизначення, самореалізації  і само реабілітації.

Програма здійснюється:

 • через ведення аналітичної і діагностичної діяльності  (анкетування, тестування, спостереження, опитування, соціологічні дослідження);
 • через методичне забезпечення (семінари, курси, конференції, консультації, педради, майстер-класи);
 • через систему додаткової освіти;
 • через систему колективних творчих справ;
 • в ході організації освітнього процесу, а також у позаурочний та позашкільний час;
 • в ході взаємодії зі шкільними службами (соціальний педагог, педагог-психолог, бібліотекар, шкільний музей);
 • через систему взаємодії, співпраці з культурними та освітніми установами(бібліотеки і музеї, спортивні секції тощо).

Технології:

 • науково-дослідна;
 • технологія проектів;
 • особистісно-орієнтований підхід;
 • інформаційно-комунікаційні технології;
 • портфоліо.

Форми роботи:

 • класна година, бесіда, обговорення, консультації, презентації;
 • тренінги, заняття,
 • конкурси, вікторини, ігри, свята, заходи, походи (туристичні, культурологічні), вистави, виступи, бали, фестивалі;
 • дебати, дискусії, круглі столи, конференції;
 • зустрічі з цікавими людьми;
 • проведення спільних з батьками колективних творчих справ.

5 клас

2017 / 2018 навчальний рік

Сходинка перша «Ми - одна сім'я!»

 

Мета: формування естетико-ціннісних орієнтацій особистості; розвиток здібностей до творчості; виховання красою і через красу; формування дитячого колективу.

Вікові особливості: (10-12 років) - кінець дитинства, період, що безпосередньо передує підлітковому. У цей час діти в основному врівноважені, спокійні, вони відкрито і довірливо ставляться до дорослих, визнають їх авторитет, чекають від учителів, батьків, дорослих допомоги і підтримки.

Основні завдання розвитку:

 • оволодіння базовими шкільними знаннями і вміннями;
 • формування вміння вчитися в середній ланці школи;
 •  розвиток навчальної мотивації, формування інтересів;
 •  розвиток навичок співпраці з однолітками, уміння змагатися з іншими, правильно і різнобічно порівнювати свої результати з успішністю інших;
 • формування вміння домагатися успіху і правильно ставитися до власних успіхів і невдач, розвиток впевненості в собі;
 • формування уявлення про себе як про вміле людині з великими можливостями розвитку.

Форма діяльності - початок роботи з портфоліо кожного учнів класу, участь в районних та обласних конкурсах, шкільних вікторинах, іграх, концертах, шкільних, спортивних змаганнях, естафетах, участь в науково-практичній конференції школярів, участь в акціях допомоги.

6 клас

2018 / 2019 навчальний рік

Сходинка друга «Ми талановиті!»

 

Мета: формування класного колективу, становлення дружніх партнерських відносин. Розвиток творчого потенціалу.

Вікові особливості: (11-13 років) - молодший підлітковий вік. Це період підвищеної активності, прагнення до діяльності, значного зростання енергії школяра. Шестикласники характеризуються різким зростанням пізнавальної активності і допитливості, виникненням пізнавальних інтересів. У цей період підлітку стає цікаво багато, далеко виходить за рамки його повсякденному житті.

Основні завдання розвитку:

 • Виховання відповідального батьківства;
 • формування духовно-моральних якостей особистості і цивільно-патріотичних почуттів.

Форма діяльності - продовження роботи над портфоліо, участь в різноманітних заходах таких як шкільні, районні конкурси, шкільні вікторини, інтелектуальні ігри, концерти, шкільні, спортивні змагання, естафети, участь в науково-практичній конференції школярів, участь в акціях допомоги.

7 клас

2019 / 2020 навчальний рік

Сходинка третя «Ми успішні!»

 

Мета: національно-патріотичне виховання як фактор формування національної самосвідомості. Формування доброго ставлення до історії рідного краю, своєї сім'ї, один до одного.

Вікові особливості: (12-14 років) - молодший підлітковий вік. Це період підвищеної активності, прагнення до діяльності, значного зростання енергії школяра. Істотною особливістю мислення підлітка є його критичність. У дитини, який завжди і з усім погоджується, з'являється своя думка, яку він намагається демонструвати якомога частіше, таким чином, заявляючи про себе. Діти в цьому віці схильні до суперечок і заперечень, сліпе слідування авторитету дорослого зводиться найчастіше до нуля.

Основні завдання розвитку:

 • розвиток і зміцнення почуття дорослості, формування адекватних форм затвердження самостійності, особистісної автономії;
 • розвиток почуття власної гідності, внутрішніх критеріїв самооцінки:
 •  розвиток форм і навичок особистісного спілкування в групі однолітків, способів взаєморозуміння;
 • розвиток моральних почуттів, форм співчуття і співпереживання іншим людям;
 •  формування уяви  про зміни, що відбуваються, пов'язаних з ростом і статевим дозріванням.

Форма діяльності - активна участь в роботі органів учнівського  самоврядування класу і школи, участь в різноманітних заходах таких як шкільні, районні конкурси, шкільні вікторини, інтелектуальні ігри, концерти, шкільні, спортивні змагання, естафети, участь в науково-практичній конференції школярів, участь в акціях допомоги.

8 клас

2020 / 2021 навчальний рік

Сходинка четверта «Ми дорослішаємо!»

 

Мета: виховання доброго ставлення до життя, вміння знаходити в ній радість і бажання творити добро; формування морального ставлення до людини, праці, природи; розвиток пізнавальних інтересів учнів, їх творчої активності.

Вікові особливості: (13-15 років) - початок тривалого і, на думку багатьох, одного з найважливіших періодів розвитку людини, період, який прийнято описувати як «вік другого народження особистості» (Ж.-Ж. Руссо). У психологічному образі 13-річного підлітка багато в чому зберігаються дитячі риси і найбільш повне втілення отримують ті лінії розвитку, які простежуються протягом перед підліткового і молодшого підліткового віку.

Основні завдання розвитку:

 • формування вміння і бажання робити висновки, робити на їх основі висновки; розвиток рефлексії;
 • розвиток волі, формування вміння ставити перед собою цілі і досягати їх;
 • розвиток мотиваційної сфери, оволодіння способами регуляції поведінки, емоційних станів;
 • розвиток уяви;
 • розвиток вміння будувати рівноправні відносини з однолітками, засновані на взаєморозумінні, взаємності;
 • формування форм і способів дружнього, виборчого спілкування;
 • формування вміння розуміти причини власної поведінки і поведінки іншої людини;
 • розвиток позитивного і разом з тим адекватного образу свого тіла, «фізичного Я», яке постійно розвивається.

Форма діяльності - активна участь в роботі органів учнівського  самоврядування класу і школи, дослідницька діяльність, участь в різноманітних заходах: шкільні, районні конкурси, шкільні вікторини, інтелектуальні ігри, концерти, шкільні, спортивні змагання, естафети,  участь в акціях допомоги.

9 клас

2021 / 2022 навчальний рік

Сходинка п’ята  «Ми - випускники!»

 

Мета: сформувати уявлення про професії, допомогти виявити здібності до певного виду діяльності. Становлення професійного самовизначення.

Вікові особливості: (14-16 років) - період ранньої юності, час реального переходу до справжньої дорослості. У юнацькому віці в основному завершується фізичний розвиток організму, закінчується статеве дозрівання, приходить в гармонійне відповідність серцево-судинна система, сповільнюється темп зростання тіла, помітно наростають м'язова сила і працездатність. Особливості психічного розвитку в ранньому юнацькому віці багато в чому пов'язані зі специфікою соціальної ситуації розвитку, суть якої сьогодні полягає в тому, що суспільство ставить перед молодою людиною нагальну, життєво важливе завдання здійснити саме в цей період професійне самовизначення, причому не тільки у внутрішньому плані у вигляді мрії, наміри кимось стати в майбутньому, а в плані реального вибору.  У 9 класі школярі вибирають форму завершення повної загальної середньої освіти.

Основні завдання розвитку:

 • набуття почуття особистісної тотожності і цілісності (ідентичності);
 •  професійне самовизначення - самостійне і незалежне визначення життєвих цілей і вибір майбутньої професії;

Форма діяльності - участь в спецкурсах, оформлення куточка випускника, створення банку даних професій, дослідницька діяльність.

 

Передбачувані результати реалізації програми:

 • високий рівень згуртованості колективу;
 • активну участь батьків у справах класу;

здатність учня дотримуватися правил для учнів, засвоєння соціальних норм, правил Здорового способу життя;

 • підвищення рівня культури учнів (культури спілкування);
 • активізація інтересу до творчої, дослідницької діяльності;
 • збільшення рівня особистісних досягнень учнів (перемоги в конкурсах,

змаганнях);

 • адекватна самооцінка учнів.

 

Модель випускника класу

Класний керівник прагне виростити випускника, який повинен мати:

 власний погляд на світ;

 соціальну відповідальність;

 високий рівень самосвідомості;

 здатність до саморозвитку та самовдосконалення;

 креативність;

 людяність, альтруїстичну спрямованість;

 високий рівень загальної культури;

 розвинений естетичний смак і естетичне ставлення до дійсності.

 

 

Строки та етапи реалізації програми

http://moldir-bulak.kz/wp-content/uploads/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8-8-20141.jpg

1