10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Програма виховної роботи з національно-патріотичного виховання для учнів початкових класів «Я – українець»

Про матеріал

Змістом програми передбачено активне залучення дитини до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства.

Мета програми:

Формування особистості , громадянина і патріота України з ціннісними поглядами, установками, мотивами діяльності і поведінки .

Представлена програма у нагоді вчителям початкових класів.

Перегляд файлу

                    Добропільська міська рада

                                         Відділ освіти

                                          Методичний кабінет

Білозерська ЗОШ I-III ступенів № 18

 

 

 

Програма

виховної роботи

з національно-патріотичного виховання

для учнів початкових класів

 «Я – українець»

 

 

 

 

                                    м. Добропілля  2016 рік

Автор:     Русінова Олена Юріївна , вчитель початкових класів

Рецензенти:    Зоріна О. В. , директор Білозерської ЗОШ   I-III       

                          ступенів № 18 Добропільської міської ради;

                          Ігнатенко І.В., заступник директора з ВР  

                          Білозерської ЗОШ  I-III  ступенів № 18

 

Затверджено радою освітнього округу № 4 .

                                     Протокол №4 від 25.03. 2016 р.

 

Затверджено на методичному об’єднанні класних керівників

                          Білозерської ЗОШ  I-III  ступенів № 18

                          Добропільської міської ради

Змістом програми передбачено активне залучення дитини до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства.

Мета програми:

Формування особистості , громадянина і патріота України з  ціннісними поглядами, установками, мотивами діяльності і поведінки .

 

Представлена програма у нагоді вчителям початкових класів.

Пояснювальна записка

Виховання - процес, що починається з дитинства, коли в душу дитини закладаються основні життєві принципи, що допомагають їй стати Людиною з великої букви, сміливо увійти до епохи нового розуму і зайняти в ній гідне місце, усвідомлюючи себе особистістю й індивідуальністю.

У сучасних умовах необхідно дійти до кожного учня, створити кожному умови для розвитку індивідуальних здібностей, сформувати в дитини потребу до самовираження., простежити за становленням особистості дитини, що входить у сучасний світ, виховати людину, здатну гідно зайняти своє місце в житті нашої незалежної країни.

Тому основним виховним завданням вважаю реалізацію національно-патріотичного виховання.

Класний керівник повинен бути професіоналом. Він повинен уміти ставити себе поряд з дитиною в діяльності, а не напроти неї. Саме він повинен допомогти дитині зрозуміти себе і повірити в свої сили, створювати ситуації успіху, щоб дитина стала справжнім патріотом своєї Батьківщини.

Головне завдання бачу в тому, щоб достукатися до найпотаємніших куточків дитячої душі, допомогти кожній дитині повірити в себе, бути гідними своєї країни, щоб у дорослому житті мої учні внесли свій внесок у розвиток нашої України.

В.О. Сухомлинський писав: «Відкрити перед кожним вихованцем усі джерела, якими живиться могутнє почуття любові до Батьківщини. Це і природа рідного краю, слово рідної мови, культ Матері і Батька, Мала Батьківщина, її історичне та героїчне минуле, працелюбність

Завдання програми:

 • створити психолого - педагогічні умови для особистісного зростання кожного вихованця;
 • формувати позитивну мотивацію дитини на здоровий спосіб життя, ціннісне ставлення до себе та інших людей, до праці, природи, мистецтва, суспільства і держави;
 • забезпечувати духовну єдність поколінь засобами родинних традицій;
 • розвивати пізнавальну активність учнів, індивідуальні здібності і таланти дитини, інтерес до культури та історії свого народу;
 • виховувати моральні якості учнів, почуття патріотизму, повагу до батьків , жінки-матері.

Людина, а тим паче, освічена людина, тільки тоді може називатися справжньою людиною, якщо вона вивчає і знає все про свою Батьківщину. Для кожного з нас Батьківщина розпочинається від рідного порога, від рідної домівки, від того місця, де вперше почали ходити і вимовили перше слово «мама», і саме із знайомства із своєю малою Батьківщиною я вирішила розпочати роботу зі своїми маленькими вихованцями.

 

Всю виховну роботу протягом 4 років вирішила організувати, реалізовуючи 4 логічно взаємопов’язаних довготривалих проекти:

1 –й клас «Україна - моя  Батьківщина»;

2 – й клас «Україна – мій рідний край»;

3 – й клас « Я – громадянин України і пишаюсь цим!»;

4 – й клас «Я-патріот своєї країни».

У процесі реалізації завдань і змісту програми вважаю за доцільне застосовувати такі методи виховної роботи:

 •  методи психолого-педагогічної діагностики: спостереження, опитування, інтерв’ю, тестування, вивчення документів;
 •  методи як єдині вимоги до згуртування колективу: 1) вихідні: вимога, інформація, інструктаж; 2) провідні: самообслуговування, пошук, перспектива, вправи; 3) корекційні: змагання, дискусія, контроль, заохочення; 4) самоорганізації: громадська думка, самоуправління, взаємооосвіта, взаємонавчання;
 •  методи для застосування у процесі підготовки і проведення виховних справ: доручення; приклад, переконання; бесіда, розповідь; гра;
 • метод організації виховного процесу: проект.

 

 

Змістом програми передбачено використання таких форм роботи:

 •  бесіди (морально-етичні, художньо-естетичні, інструктажі);
 •  уявні ігри-мандрівки;
 •  колективне ігрове спілкування;
 •  виставки, експозиції малюнків та творчих робіт;
 • свята , ранки;
 •  зустрічі;
 •  диспути;
 •  концерти, літературно-музичні композиції;
 •  театралізовані вистави, ігри-інсценізації, ігри-драматизації;
 •  рольові, ситуаційно-рольові та сюжетно-рольові ігри;
 •  гра-праця;
 •  усні журнали;
 •  екскурсії;
 •  пошукова гра на місцевості;
 •  пошукова робота;
 •  вікторини;
 •  творчі конкурси;
 •  колективне панно;
 •  конкурсно-ігрові програми;
 •  веселі естафети;
 •  спартакіада народних ігор;
 •  колективні творчі справи;
 •  читання та обговорення літературних дитячих творів;
 •  перегляд та обговорення дитячих фільмів.

 

 

Очікувані результати реалізації програми:

 •  забезпечення особистісного зростання учнів: досягнення успіхів кожної дитини у навчанні та в розвитку духовному, соціальному, психічному, фізичному;
 •  згуртування дитячого колективу;
 •  виховання любові до малої батьківщини та України-Батьківщини;
 •  засвоєння етичних знань та норм культури поведінки;
 •  збагачення знань учнів про довкілля;
 •  вироблення навичок здорового способу життя;
 • підвищення рівня загальної культури учнів (морально-етичної, екологічної, художньо-естетичної, духовної, правової, дозвіллєвої);
 • пізнання дитиною своїх задатків, усвідомлення необхідності їх розвитку у здібності.

Зміст програми

1 клас

Україна – моя  Батьківщина

Кожен вихованець повинен знати:

 • свій родовід;
 • родинні традиції, свята;
 • історію назви міста, його вулиць;
 • як турбуватися про своє здоров’я, розвивати фізичні можливості;
 • види професій та їх значення для суспільства;
 • правила безпечної поведінки вдома та громадських місцях;
 • правила міжособистісного спілкування;
 • закони розвитку та збереження довкілля;

вміти:

 • шукати і добирати історичний матеріал;
 • підтримувати і примножувати сімейні звичаї, традиції, свята;
 • зайняти активну життєву позицію;
 • гартувати себе фізично, піклуватися про власне здоров’я;
 • організовувати своє дозвілля;
 • чемно поводитися вдома та в громадських місцях;
 • піклуватися про чистоту навколишнього середовища.

 

 

Форми, тематика та орієнтовний зміст виховних справ за змістовими лініями

І. Гляди, не забудь – людиною будь!

Бесіда «Правила поведінки учня в школі». Орієнтовний зміст: для чого існують правила поведінки; як впливає поведінка нанавчання; обговорення правил поведінки на уроці і перерві; складання пам’ятки поведінки учня.

Інформаційний проект «З історії виникнення школи». Орієнтовний зміст: історія виникнення школи, роль учителів у навчанні й профорієнтації молодих людей, яких потребувала держава на певному історичному етапі; розкриття сутності і значення таких слів: учитель, школа, канікули, уроки, шкільне приладдя, оцінки.

Сюжетно – рольова гра «Дорогії гості у мене». Орієнтовний зміст: правила зустрічі і прийому гостей, розподіл ролей, моделювання сюжетних ситуацій, сервірування святкового стола.

Гра «Вчимося говорити ввічливі слова». Орієнтовний зміст: повторення правил спілкування; відгадування загадок про ввічливі слова; моделювання ситуацій про вживання слів ввічливості.

Бесіда «Якщо друг у тебе є , життя радісним стає». Орієнтовний зміст : Що таке дружба? Який друг справжній? Для чого потрібні друзі?

Інформаційний проект «У гості до книги». Орієнтовний зміст: розширити знання про бібліотеку, про історію книги; покласти початок створенню збірки улюблених творів; формувати читацький інтерес; виховувати шанобливе ставлення до книги.

Свято книги «Книга вчить, як на світі жить». Орієнтовний зміст: вірші про книги та їх значення в житті людини, Королева Книга з вікториною «Відгадай, яка це казка», правила користування книгою, інсценівка «Брудна книжка», пісні про книгу.

ІІ. Дерево міцне корінням, а людина – родом.

Виставка-конкурс «Я і моя сім’я». Орієнтовний зміст: виставка творчих робіт членів родин та дитячих малюнків «Моя сім’я».

Проект «Наші родини». Орієнтовний зміст: розширювати знання учнів про своїх найдорожчих людей; вивчати історію своєї сім’ї, її значення у житті людини; виховувати бажання піклуватися про членів родини.

Виставка сімейних реліквій. Орієнтовний зміст: організація виставки сімейних реліквій, розповідь мами, бабусі про реліквії.

Родинне свято «У колі рідної сім’ї». Орієнтовний зміст: вірші для мам і тат, бабусь і дідусів; побажання членам своєї родини; виконання пісень.

Свято мами «Рідну матусеньку зі святом вітаю». Орієнтовний зміст: дитячі малюнки «Моя мама», листівки, вітальні вірші для мам, бабусь та дівчаток, пісні про маму, бабусю, частівки, танок.

ІІІ. Землю сонце прикрашає , а людину – праця!

Інформаційно-ознайомлювальний проект «Місто майстрів». Орієнтовний зміст : ознайомити дітей із професіями, які є важливими і потрібними нашому місту; екскурсії до установ та підприємств, у яких працюють такі фахівці.

Уявна гра-мандрівка «У країні професій». Орієнтовний зміст: зупинка «Світ професій»: бесіда про професії, читання віршів про професії; зупинка «Професії всі знай, загадки про них відгадай»: відгадування загадок; зупинка «Професії моїх батьків»: дидактична гра «Яка професія?»; зупинка «Хвилинка-цікавинка»: короткі цікаві розповіді про різні професії (розповіді батьків тощо); зупинка «Я і моя майбутня професія»: виставка дитячих малюнків.

Колективне ігрове спілкування «Коли я виросту...». Орієнтовний зміст : бесіда про майбутнє дітей, обмін думками по колу про те, ким бути і яким бути. Формула висловлювань: «Я мрію стати … Для цієї професії важливо бути …»

Конкурс на кращу новорічну композицію «Збережемо ялинку». Орієнтовний зміст: виготовлення композицій, читання віршів про Новий рік та ялинку, представлення виготовлених разом з батьками композицій.

ІV. Себе я бачу в дзеркалі природи!

Конкурс малюнків «Золота осінь». Орієнтовний зміст: спостереження за змінами в природі, слухання музики П. І. Чайковського «Пори року», малювання осінніх пейзажів.

Короткотривалий інформаційно - пошуковий проект «У ліс по гриби ». Орієнтовний зміст: вивчення правил збору грибів, поглиблення знань про гриби, створення індивідуальних творчих проектів учнів та їх батьків.

Пошуковий проект середньої тривалості «Зелена аптека». Орієнтовний зміст : інформація про лікарські рослини своєї місцевості та про рослини, які проростають на Донеччині та Добропільщині й занесені до Червоної книги України; знайомство зі змістом Червоної книги, добір загадок, забав, народних ігор з рослинами.

Свято «Будь природі другом». Орієнтовний зміст : розгляд гербарію, розповідь про лікарські рослини, пам’ятка збирачеві лікарських рослин, вікторина, концертна програма (вірші, пісні, сценки, танці, присвячені лікарським рослинам).

Бесіда «Чи співають птахи взимку». Орієнтовний зміст : розгляд слайдів «Зимуючі і перелітні птахи», читання і обговорення віршів і оповідань про життя птахів узимку, допомога птахам узимку.

Дослідницький проект «Довкілля моє неповторне». Орієнтовний зміст : рослинний світ рідного краю; дерева, кущі і трав’янисті рослини, створення авторських книжечок.

V. Краса врятує світ!

Година творчості «Осінній калейдоскоп». Орієнтовний зміст : створення колективного панно«Осене-красуне, ми любимо тебе», читання віршів, слухання музики.

Година естетики «Вчимося слухати музику». Орієнтовний зміст: правила слухання музики, слухання фрагментів класичної музики та їх обговорення в колі.

Конкурс малюнків «Новий рік на поріг». Орієнтовний зміст: з історії святкування Нового року, представлення малюнків учнів «Новий рік на поріг».

Конкурс юних фотоаматорів «Природа і ми». Орієнтовний зміст: спостереження за природою, фотографування картин природи, оформлення світлин для виставки.

Літературно-музична композиція «Краса природи в пісні і слові». Орієнтовний зміст : читання віршів про природу, слухання народних пісень та класичної музики, вікторина.

Конкурс читців «Таланти твої, Україно». Орієнтовний зміст : читання віршів, визначення переможця.

VІ. Я – громадянин України і пишаюсь цим!

Мандрівка містом « З чого починається Батьківщина». Орієнтовний зміст : екскурсія – огляд вулиць села , пам’ятні місця, назва села , вулиць.

Бесіда – диспут «Де найкраще місце на землі?». Орієнтовний зміст : Україна – земля твоїх предків, читання віршів наших земляків, в чому виявляється любов до Батьківщини.

Година спілкування «Народні традиції на різдвяні свята».Орієнтовний зміст: різдвяні свята, традиції пов’язані з цими святами, щедрівки, колядки.

Пошуковий проект середньої тривалості «Відомі люди нашого міста ». Орієнтовний зміст : Знайти інформацію зі шкільної газети «45+переменка» про відомих людей міста, звернутися по допомогу до дорослих, записати знайдену інформацію, обговорити з друзями.

Усний журнал «Відомі люди нашого міста ». Орієнтовний зміст:1  сторінка «Моє рідне місто, для мене ти єдине », 2  сторінка «Історія назв вулиць », 3 сторінка «Герої – поруч », 4  сторінка «Традиції міста», 5  сторінка «Пам’ять буде жити в віках»

2 клас

 Україна – мій рідний край

За результатами реалізації проекту « Україна – мій рідний край» кожен вихованець повинен знати:

 • традиції і свята, яких дотримуються в Україні;
 • народні звичаї, обряди, пісні;
 • рослинний та тваринний світ рідного краю;
 • форми ефективного використання вільного часу;
 • правила безпечної поведінки;
 • види мистецтва;

вміти:

 • добирати історичний матеріал, записувати спогади;
 • вивчати і зберігати традиції українського народу;
 • організовувати своє дозвілля;
 • піклуватися про власне здоров’я;
 • бути гостинним, привітним, врівноваженим, товариським;
 • сприймати твори мистецтва та аналізувати їх;
 • піклуватися про навколишнє середовище, берегти і примножувати природні багатства.

Форми, тематика та орієнтовний зміст виховних справ за змістовими лініями

І. Гляди, не забудь - людиною будь!

Уявна гра - мандрівка «Книжка вчить, як на світі жить». Орієнтовний зміст: зупинки: «Книжкове місто» (виставка «Книжка вчить, як на світі жить»), «Історична вулиця» (з історії виникнення книги), «Поетичне кафе»(читання віршів про книги), «Дім загадок» (відгадування загадок «Сторінками улюблених казок»).

Колективне ігрове спілкування «Чарівний стілець».Орієнтовний зміст: всі учасники сідають у коло, одного учня запрошуємо на чарівний стілець, кожен учасник за годинниковою стрілкою називає позитивні риси, якості, вчинки того учня, який сидить на чарівному стільці.

Бесіда «Що потрібно знати про свій характер?».Орієнтовний зміст:бесіда про характер, риси та якості характеру, «яким бути?», «хочу» і «треба».

Практикум «Як організувати свій день?».Орієнтовний зміст: знайомство з режимом дня, встановлення часових проміжків для режимних моментів, необхідність дотримання режиму дня.

Розвиваюча гра "Загадка – до мудрості кладка".Орієнтовний зміст: розгадування загадок про навчання, природні явища, тварин і рослини.

ІІ. Дерево міцне корінням, а людина – родом.

Диспут «Чи кожна людина може бути совісною». Орієнтовний зміст : сутність понять «совісний» і «безсовісний», золоте правило етикету.

Диспут «Чи кожен вчинок можна назвати хорошим ».Орієнтовний зміст:бесіда «Хороші і погані вчинки», колективне ігрове спілкування «Конверт життєвих ситуацій» (формула спілкування: «Якщо …, то я б …).

Колективне ігрове спілкування «Зі словами ввічливості знайся, будь чемним і не зазнавайся». Орієнтовний зміст : повторення правил етикету, моделювання ситуацій.

Бесіда «Ти – вихована дитина?». Орієнтовний зміст: бесіда «Що означає бути вихованим?»; розгляд життєвих ситуацій; розігрування діалогів, та інсценування сценок на знання правил етикету.

Проект «Традиції святкування Великодніх свят на Україні». Орієнтовний зміст : розподіл на групи: «Історики» (знайти інформацію про традиції святкування Великодніх свят), «Літератори» (знайти віршовані і прозові твори про Великодні свята та писанки), «Народознавці» (прислів’я, приказки та прикмети про Великдень), Творці (пошук матеріалів про писанки та писанкарство). Оформлення зібраних матеріалів та їх представлення на годині творчості «Маленьке диво Великодня»

Виставка «Захоплення моїх рідних».Орієнтовний зміст:виставка творчих робіт, виконаних членами родини, презентація свої робіт учасниками виставки.

ІІІ. Землю сонце прикрашає , а людину – праця!

Бесіда «Майбутнє починається сьогодні». Орієнтовний зміст : різноманітні професії, значення вибору професії для реалізації особистості, праця і лінощі.

Літературна читальня "Робота є  робота". Орієнтовний зміст : читання й обговорення книги О. Мар'яніна про різні професії "Робота є робота".

Бесіда «Мої обов’язки в сім’ї». Орієнтовний зміст : обов’язки дітей у сім’ї, допомога старшим.

Презентація «Я – майстер». Орієнтовний зміст : виставка дитячих виробів з природного матеріалу, паперу, тканини, їх презентація.

Творча майстерня «Подарунки молодшим друзям».Орієнтовний зміст:створення подарунків своїми руками для дітей з дитячого садочка, відвідування дитячого садочка, вручення подарунків дітям.

ІV. Себе я бачу в дзеркалі природи!

Екскурсія «Віч-на-віч з природою». Орієнтовний зміст: екскурсія в природу, спостереження за змінами, які там відбуваються, вікторина.

Операція «Чистий клас». Орієнтовний зміст : інструктаж про правила поведінки під час прибирання , об’єднання класу в команди, розподіл територій прибирання і наведення порядку, підсумки.

Проект «Збережемо красу природи». Орієнтовний зміст : для чого потрібно берегти природу, розподіл обов’язків між учасниками проекту (Художники(малювання малюнків «Збережемо природу!), Юристи (правові документи про збереження природи), Поети (написання віршів), Екологи (інформація про Червону книгу).Створення Червоної книги рідного краю, та альбому лікарських рослин,

Літературно – музична композиція «Небесна сотня – рана України». Орієнтовний зміст : познайомити дітей з трагедією; історичні відомості про трагедію, перегляд презентації та відео фрагмента, вірші та пісні про трагедію.

Короткотривалий проект «Первоцвіти просять захисту». Орієнтовний зміст : познайомити дітей з першими весняними квітами лісу; дати знання про первоцвіти занесені до Червоної книги; індивідуальний пошук інформації про обрану квітку (де росте, коли розцвітає, легенди, прикмети, малювання малюнків). Оформлення знайденої інформації у вигляді книжечок, або створення альбому.

Обговорення «Якби тварини вміли говорити». Орієнтовний зміст : творче обговорення «Про що б нас попросили тварини…», розігрування ролей від імені тварин.

Проект «Дикі тварини моєї місцевості». Орієнтовний зміст : формувати уявлення про різноманітний світ тварин; середовище їх проживання; об’єднання дітей у групи та збір інформації 1група- «Комахи», 2 група – «Звірі», 3 група – «Птахи». Кожна група отримує лист із завданням: дібрати матеріал, де живуть, як зимують, що їдять; знайти вірші, оповідання, легенди чи казки; дібрати загадки, зразки народної мудрості; дібрати «цікавинки», скласти кросворди. Розподіл завдань у групах. Оформлення зібраних матеріалів та їхпрезентування.

V. Краса врятує світ!

Проект «Музичний фольклор рідної Донеччини». Орієнтовний зміст : об’єднання в групи, збір інформації про музичний фольклор Донеччини по групах (1 група – колискові, 2 група – веснянки, 3 група - щедрівки, 4 група – засівальні пісні, 5 група - колядки), виготовлення книжечок.

Година спілкування «Краса природи у творах образотворчого мистецтва». Орієнтовний зміст : жанри образотворчого мистецтва, пейзаж, перегляд картин на яких зображена природа у різні пори року, малювання пейзажів.

Година естетики «Музична спадщина рідного краю». Орієнтовний зміст: слухання класичної і сучасної музики, малювання малюнків на які надихнула музика. Оформлення виставки малюнків.

VІ. Я – громадянин України і пишаюсь цим!

Усний журнал «Наша Вітчизна – Україна». Орієнтовний зміст :1сторінка – «Я – син своєї землі», 2 сторінка – «Славетні українці»,3 сторінка – «Українці за кордоном».

Випуск газети «Я – син своєї землі». Орієнтовний зміст : придумування рубрик газети, розподіл на групи, робота груп над рубриками.

Проект «Славетні українці - жителі Донецької області». Проведення усного журналу.

Бесіда «Мої права та обов’язки». Орієнтовний зміст : познайомити дітей з їхніми правами та обов’язками, знайомство з Декларацією прав дитини, вікторина «Чи знаєш ти свої права?»

3 клас

 Я – громадянин України і пишаюсь цим!

Кожен вихованець повинен знати:

 • традиції і свята свого краю;
 • народні звичаї, обряди, пісні;
 • рослинний та тваринний світ України;
 • свої права та обов’язки як громадянина держави;
 • види мистецтва;
 • закони розвитку і збереження природи;

вміти:

 • берегти традиції українського народу;
 • стежити за своїм зовнішнім виглядом;
 • зайняти активну життєву позицію;
 • гартувати себе фізично, піклуватися про власне здоров’я;
 • бути гостинним, привітним, врівноваженим, товариським;
 • сприймати твори мистецтва та аналізувати їх;
 • піклуватися про навколишнє середовище, берегти і примножувати природні багатства.

Форми, тематика та орієнтовний зміст виховних справ за змістовими лініями

І. Гляди, не забудь - людиною будь!

Година спілкування «Вчимося бути добрими людьми». Орієнтовний зміст : формувати уявлення про те, що добра, чуйна людини завжди допомагає іншим, поважає їх; тлумачення слів: доброта, милосердя; читання та обговорення оповідань В.Сухомлинського «Добре слово», «Як важко бути людиною»; дидактична гра «Оціни вчинок».

Морально – етична бесіда «Здоров’я – найбільше багатство в світі». Орієнтовний зміст: особиста гігієна дитини, режим дня, харчування в сім’ї.

Бесіда «Ти вихована дитина?». Орієнтовний зміст : казки, притчі В. Сухомлинського «Невиховані й виховані», «Бо я людина», «Не загубив, а знайшов», «Добре слово» читання та обговорення.

Обмін думками «Як я дбаю про своє здоров’я». Орієнтовний зміст: значення здоров’я в житті людини, профілактика простудних та кишкових захворювань.

ІІ. Дерево міцне корінням, а людина – родом.

Усний журнал «Родина, родина: від батька до сина». Орієнтовний зміст :1 сторінка – «Історія моєї родини», 2 сторінка - конкурс дерев родоводу «Мій родовід», 3 сторінка – «Скарби бабусиної скрині», 4 сторінка «Батько і мати – два серця гарячих», 5 сторінка «Діти – квіти життя».

Конкурс творчих робіт «Моя матуся», «Мій тато». Орієнтовний зміст : написання та презентація учнівських робіт про маму і тата як найдорожчих людей.

Пошуковий проект «Рушники мого краю». Орієнтовний зміст : розширити знання про одвічний людський символ – рушник; пошук відповіді на запитання: Що таке рушник? Яке походження слова «рушник»? У яких звичаях та обрядах використовують рушник? Що ви знаєте про «рушник долі», «рушник-утирач», «рушник-обруч»? Якого кольору нитки брали для вишивки рушника? Чи існують повір’я відносно рушника? Презентація результатів пошукової роботи: написання групами дітей заміток до газети «Я візьму той рушник…», «І на тім рушникові…», «І рушник вишиваний на щастя, на долю дала…».

Спортивна ігротека «Котилася торба з великого горба…». Орієнтовний зміст : вивчення ігор, в які любили гратися в дитинстві батьки «Хлібчик», «До баби по сіль», «Первенчики».

Година спілкування «Чужого горя не буває». Орієнтовний зміст: співчуття та співпереживання, читання творів В.Сухомлинського «Горбатенька дівчинка», «В кого радість, а в кого горе», «Майже чарівна розмова», «Добре слово» їх обговорення, розгляд життєвих ситуацій.

Година спілкування «Кольори мого роду». Орієнтовний зміст : історія кольорів, які використовують в сім’ях, сімейні реліквії.

ІІІ. Ціннісне ставлення до праці

Свято «Усі професії потрібні, усі професії важливі ...» Орієнтовний зміст : розширення знань про професії, костюмована презентація найбільш поширених професій в Україні,вірші та пісні у виконанні дітей, інсценізація сюжетів та відгадування професій.

Бесіда «Праця годує , а лінь марнує». Орієнтовний зміст : Як називають людину, яка любить працювати? Чим відрізняються працьовиті люди від лінивих? Хто такі білоручки? Пояснення змісту знайдених дітьми прислів’їв про роботящих і лінивих дітей.

Проект «До джерела народних ремесел». Орієнтовний зміст : дізнатися про народні промисли та ремесла нашого району; об’єднання дітей у групи та збір інформації; 1група – Вишивка – вид декоративно-прикладного мистецтва, 2 група – Народні промисли (різьбярство, гончарство, ткацтво, плетіння), 3 група – «Витинанку вирізаю і домівку прикрашаю». Презентація отриманих результатів дослідження.

.ІV. Себе я бачу в дзеркалі природи!

Операція «Чисте подвір’я». Орієнтовний зміст : інструктаж про правила поведінки під час прибирання, об’єднання класу в команди,прибирання командами визначених територій, підсумки.

Проект «Тече річка невеличка». Орієнтовний зміст : 1 група – Журналісти (знайти публікації за останні роки, в яких порушено проблеми водних ресурсів Добропільського краю, 2 група – Соціологи (провести соціологічне опитування «Чи потрібні маленькі річки?»), 3 група – Статистики (дібрати статистичні дані: якою є чисельність річок Добропільського району ), 4 група – Психологи (дослідити: «Річки – це добре. Річки – це погано»).

Виставка малюнків та поробок «Подарунки осені». Орієнтовний зміст : організація і проведення виставки малюнків та поробок з природних матеріалів.

Акція «Посаджу дерево». Орієнтовний зміст : значеннядерев в житті людини, посадити дерева біля школи.

Відео клуб. Дзвони пам’яті «Небесна сотня немає минулого часу» . Орієнтовний зміст: перегляд відеофільму, вірші про трагедію.

Жива газета «Ти відповідальний за тих, кого приручив». Орієнтовний зміст : розповідь дітей про своїх домашніх улюбленців, показ фотографій і малюнків з їх зображенням.

V. Краса врятує світ!

Колективна творча справа «Мої музичні захоплення». Орієнтовний зміст : розповідь дітей про музичні захоплення, слухання музичних творів, обмін думками.

Творчий проект «Я вишиваю рушничок». Орієнтовний зміст : діти шукають інформацію про найрізноманітніші вишивки: старовинні, сучасні, однокольорові, різнокольорові, хрестиком, гладдю, бісером тощо. Презентування зібраної інформації. Вишивання рушничків. Організація виставки.

Проект «Заповідні місця мого краю». Орієнтовний зміст : пошук інформації про заповідні місця; 1 група – Заказники, 2 група – Парки садово-паркового мистецтва, 3 група – Пам’ятки природи, 4 група – Ботанічні сади.

Театралізоване вистава «Хоровод весняних квітів». Орієнтовний зміст : дійові особи: весна, місяці, діти - квіти; вірші, пісні про весну, танок квітів.

Конкурс юних декламаторів «Доторкнутися словом до серця». Орієнтовний зміст : читання то обговорення віршів Катерини Перелісної «Ой, багато снігу», «Метелиця»; гра «Хто знає більше «зимових» слів?»; гра «Слухаю, уявляю, малюю»; конкурс декламаторів.

VІ. Я – громадянин України і пишаюсь цим!

Морально - етична бесіда з елементами гри «Я – маленький громадянин». Орієнтовний зміст : сутність поняття "громадянин", права та обов’язки громадянина України.

Брейн-ринг «Знавці рідної мови». Орієнтовний зміст : конкурсна програма знавців української мови: «Орфографічна естафета» (вставити пропущену букву), «Синтаксичний лабіринт» (перевірка засвоєння теми «Речення»), «Коли буква змінює значення слова» (до кожного додати букву, щоб утворилося слово з іншим значенням), «Хто автор?» (з’ясувати хто автор поетичних рядків), «Буріме» (добрати риму у віршах), «Знайдіть помилку» (знайти помилки у словах, щоб речення мало зміст), «Добери синонім», «Словесні архітектури» (скласти слова із звуків).

Проект «Білозерськмоє рідне місто». Орієнтовний зміст : формування знань про місто Білозерськ; 1 група – «Історики», 2 група «Архітектори» (відомі будівлі міста), 3 група – «Митці», 4 група «Екскурсоводи», створення альбому.

Спортивно – інтелектуальні змагання «Козацькому роду нема переводу». Орієнтовний зміст:1 конкурс «Історія козацтва», 2 конкурс – «Хто найсильніший», 3 конкурс – «Ерудитів», 4 конкурс – «Кмітливі», 5 конкурс – «Перестрибни через канаву», 6 конкурс - «Верхи на м’ячі», 7 конкурс – «Переправа на чайці».

Літературно - музична композиція «Ніхто не забутий, ніщо не забуто…». Орієнтовний зміст : Велика Вітчизняна війна в історії України, участь дітей у захисті Вітчизни,вірші та пісні, привітання ветеранів.

4 клас

Я-патріот своєї країни

Вихованець повинен знати:

 • традиції, свята українського народу;
 • як турбуватися про своє здоров’я, розвивати фізичні можливості;
 • як розвивати свої розумові здібності;
 • види професій їх значення для суспільства;
 • правила безпечної поведінки та міжособистісного спілкування;
 • закони розвитку та збереження довкілля;

вміти:

 • підтримувати і примножувати народні звичаї, традиції, свята;
 • зайняти активну життєву позицію;
 • піклуватися про власне здоров’я;
 • усвідомлювати себе громадянином незалежної держави;
 • піклуватися про чистоту навколишнього середовища

Форми, тематика та орієнтовний зміст виховних справ за змістовими лініями

І. Морально - естетичне виховання

Бесіда «Якщо друг у тебе є , життя радісним стає». Орієнтовний зміст : Що таке справжня дружба? Чи важливі чесність і щирість у відносинах? Відповідальність перед другом, уміння допомагати у важку хвилину. Розгляд ситуацій морального змісту «Як би ти вчинив?»

Вікторина «Хто багато читає , той багато знає». Орієнтовний зміст : завдання за змістом прочитаних творів, розділи: поетичний,прозовий, казковий.

Ігрова програма «Козацькі забави». Орієнтовний зміст : спортивні та інтелектуальні конкурси.

Гра– практикум «Почни день з ранкової гімнастики». Орієнтовний зміст: значення ранкової гімнастики для нашого здоров’я, розучування вправ ранкової гімнастики, конкурс «Хто краще продемонструє вправу?»

ІІ. Національне виховання

Проект «Перлини народної мудрості». Орієнтовний зміст:використовуючи малі жанри усної народної творчості, дати уявлення про багатство мови.Об’єднання у групи: 1 група – «Народ скаже – як зав’яже» , 2 група - «Правду у приказках шукай», 3 група – «На кожну загадку ми маємо відгадку», 4 група – «Спотиканки - скоромовки». Зібраний матеріал представити у вигляді власних книжечок.

Пісенний вернісаж «Співаю свою долю…». Орієнтовний зміст : конкурс між родинами на краще виконання улюблених пісень.

Уявна гра - мандрівка до країни Доброти і Ввічливості.Орієнтовний зміст: зупинки «місто Правильних Манер», острів «Від теорії до практики» (сервірування стола), селище «Театральне» (правила поведінки в театрі), інсценівка «Дуже ввічливий індик» Я.Бжехви), хутір «Поетичний» (читання віршів: І. Ізмайлова Ввічливість», А.Барто «Лицарі», С.Маршака «Якщо ви ввічливі», перехрестя «Ерудитів» (діти по черзі ставлять запитання сусідові).

Колективне ігрове спілкування «Вихована людина: яка вона?». Орієнтовний зміст : моральні цінності,гарні вчинки, золоті правила спілкування, спілкування по колу за формулою: «Я вважаю вихованою людину, яка…».

Проект «Українські народні страви». Орієнтовний зміст : познайомити зі стравами української національної кухні; 1 група- страви української національної кухні, 2 група - традиції пов’язані із готуванням страв; 3 група – народна мудрість про страви. Створення книги рецептів .

ІІІ. Трудове виховання

Зустріч з батьками «Професії мого роду». Орієнтовний зміст : презентація батьками своїх професій, які найчастіше передаються від батьків до дітей.

Акція «Допоможи книзі!». Орієнтовний зміст : екскурсія в бібліотеку, «лікування» книжок, яким потрібна допомога.

Трудова акція «Подарунки власноруч». Орієнтовний зміст :значення подарунків, навіщо дарують подарунки, виготовлення подарунків дітям дитячого саду до Дня Святого Миколая.

Творчий індивідуальний проект «Трудові традиції української родини». Орієнтовний зміст : зібрати інформацію про трудові традиції української родини; дослідити трудові традиції своєї сім’ї; оформити сімейний фотоальбом «Працьовита родина».

Година спілкування «Праця чи лінощі: що краще?». Орієнтовний зміст : роль праці в житті кожної людини, опрацювання оповідань О.Буценя «Маленькі помічниці», В.Чухліб «Голубий дощик», В.Бережний «Замурзаний черевик»; аналіз моральних ситуацій.

ІV. Екологічне виховання

Поетична вітальня «Знай, люби, бережи!». Орієнтовний зміст : читання і обговорення оповідань, віршів, казок про природу рідного краю, дібраних із сімейних бібліотечок.

Проект «Квіти України». Орієнтовний зміст : збагатити учнів знаннями про квіти, їхні народні назви; 1 група – квіти – символи, квіти – обереги; 2 група – легенди про квіти; 3 група – квіти у звичаях і обрядах; 4 група – квіти у дитячих іграх; 5 група – квіткова аптека. Оформлення альбому.

Пейзажний вернісаж "Український веселковий край". Орієнтовний зміст: розмаїття флори і фауни української природи та її зображення на картинах художників. Оформлення виставки.

Свято «Стань природі другом, будь природі сином». Орієнтовний зміст : бережливе ставлення до природи, екологічні проблеми, вірші та пісні про природу, інсценізація сценок на екологічну тематику.

Фольклорне свято «В усі пори року прекрасна земля» .Орієнтовний зміст:господині -свята Зима, Весна, Літо та Осінь, під їхнім керівництвом діти знайомляться з українською народною творчістю – піснями, казками, загадками, прислів’ями про пори року.

V. Естетичне виховання

Проект «Краса природи в мистецтві». Орієнтовний зміст : розподіл на групи «Художники»(картини художників із зображенням природи), «Музиканти» (музичні твори про красу природи), «Літератори» (опис природи у віршах), «Співаки» (пісні про красу природи); презентація зібраних матеріалів.

Концерт юних артистів «Пісні рідного краю». Орієнтовний зміст : концертна програма з виконанням українських народних пісень, та пісень про Україну.

Свято «Рідненька матінка моя, ти як небесна зірка». Орієнтовний зміст : вірші вітальні зі святом для мам, бабусь, дівчаток;інсценізація «Серце матері» ,виконання пісень про маму, бабусю.

Конкурс дитячих поробок та малюнків «Прекрасне очима дитини». Орієнтовний зміст : створення дітьми виробів з різних матеріалів, поробок з природних матеріалів та малюнків на конкурс, визначення переможців у кожній номінації.

VІ. Патріотичне виховання

Усний журнал «Одна єдина на цілім світі...». Орієнтовний зміст : 1 сторінка – бесіда «Чим я можу збагатити свою Батьківщину», 2 сторінка – «Україна поетична», 3 сторінка – «Україна пісенна», 4 сторінка – «Україна мальовнича».

Інтелектуальна гра «Найрозумніший». Орієнтовний зміст : 1 тур – відбірковий, 2 тур – додатковий, 3 тур – основний (теми: «Математика», «Природознавство »,  «Історія України», «Техніка», «Тварини», «Мистецтво» , «Держава» ,  «Спорт» , «Література», «Рослини»).

Вікторина «Чи знаєш ти свій край?». Орієнтовний зміст : розділи «Держава та її символи», «Батьківщина», «Культура рідного краю», «Подорож картою України», «Календар державних, народних і релігійних свят», «Перлини народної мудрості».

Ранок «І живе калина на папері». Орієнтовний зміст : розповідь про калину як народний рослинний символ України, легенди, вірші, пісні про калину, конкурс малюнків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література:

 1. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2-х кн. – К.: Либідь, 2003.
 2. Біда О.А. Довкілля: Хрестоматія. Для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1999.
 3. Бойчук Л. М. Виховання громадянина // Виховна робота вшколі. – Листопад 2007. – № 11 (36). – С. 2-46.
 4. Веселкове дитинство. – К. – П.: Абетка, 2001.
 5. Воропай О. Звичаї нашого народу. – Київ: Оберіг. – 590 с.
 6. Гладська Л. Буча – минуле і сьогодення // Бучанські новини. - 2009. - № 38. – с. 12
 7. Дітям про все на світі: Популярна енциклопедія: у 6 – ти кн. – Х.: Белкар-книга, 2005.
 8.  Зростаємо в любові: Збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів / Автори-укладачі: Яременко Н. В., Боярчук О.І., Микитюк Л. В., Устич Ю. П.; За ред. Яременко Н. В. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – у 2 частинах. – 288 с.
 9.  Іова В.Ю., Красномовець Л.В. В гармонії з природою: Збірник еколого-натуралістичних заходів, шкільних свят. – Хмельницький, 1999.
 10.  Іова В.Ю., Красномовець Л.В. Чарівний калейдоскоп: Збірник шкільних свят. – Хмельницький, 1999.
 11.  Карандаш С.М. Проектна технологія: від теорії до практики // Початкове навчання і виховання. – 2008. - № 19 – 21. – с. 14 – 15.
 12.  Коберник О.М. Організація виховного процесу на засадах проективної педагогіки // Педагогіка і психологія. – 1998. - №3. – с. 74 – 81.
 13.  Красномовець Л.В. Педагогічні основи організації сімейно-родинного виховання. Порадник батькам та педагогам. – К.-П., 2000.
 14.  Красоткіна Н. Свято в школі «Мово рідна моя не мовчи!»: у 2 кн. – Кам’янець – Подільський. Абетка, 2001.
 15.  Кудіна Л. М. Від роду до роду. – Харків: Торсінг, 2003. – 159 с.
 16. На свято поспішають малюки // Початкова освіта. – 2008. - № 30 – 31.
 17.  Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / за заг.ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996.
 18.  Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України // Шкільний світ. – Вересень. – 2008. – № 33.
 19. Світлиця народознавства. – К.: МДП «Витоки», 1992.
 20.  Сергійчук В. Доля української національної символіки. – К.,1990.
 21. Скуратівський В. Обереги пам’яті. – Київ: Скарбниця, 1992. – 105 с
 22.  Сорока Г.І., Черновол-Ткаченко Р.І. Річний цикл шкільних свят: Навчально-методичний посібник. – Харків. НМЦ «СД», 2004.
 23.  Степанов Е. Планирование воспитательной работы классного руководителя // Воспитание школьников. – 2003. - № 6. – с. 18 – 27.
 24. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 25.  Українські прислів’я та приказки / Упоряд. Зубков С. Д. – Київ: Дніпро, 1994. – 390 с.
 26. Улітко Т. М. Наші обереги. Український рушник // Розкажіть онуку. – 2007. – № 5. – С. 32-33.
 27. Фролова О.І.  Сценарії свят в початковій школі. – Харків. Торсінг, 2006.
 28.  Цимбал О.М., Тягло О.В., Цимбал П.В. Проектні технології: особливості впровадження впочатковій школі // Початкове навчання і виховання. – 2008. - № 19 – 21. – с. 2 – 13.
 29. 33. Чебоненко Г. М. Конституцію України вивчай, про Гімн, Герб, Прапор все знай! // Розкажіть онуку. – 2007. – № 5. – С. 8-9.
 30. 34. Чугуєнко М. В. Моя Україна. Ілюстрована енциклопедія для дітей. – Харків: Ранок, 2008. – 128 с.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

docx
Додано
29 червня 2018
Переглядів
674
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку