10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Концепція виховної роботи з національно-патріотичного виховання для учнів початкових класів «Я – українець»

Про матеріал

Створення моделі виховної системи через застосування проектно-технологічного підходу, який дозволить:

 • Ø розвивати патріотичні почуття, формувати помисли і бажання активно допомагати дорослим у процвітанні України, більше знати про минуле своєї батьківщини.
 • Ø сприяти вихованню в учнів любові до рідної мови, оволодіння нею, підвищення мовної культури, формування національної гідності, громадянської позиції.
 • Ø сприяти популяризації національної історії, ознайомленню з об'єктами культурної спадщини місцевого значення; залученню учнів до пошукової діяльності з виявлення та вивчення невідомих сторінок історії та культури свого рідного краю.
 • Ø виховувати учнів на кращих взірцях служіння й відданості своєму народові та Україні, шанування живих героїв, пам'яті про загиблих.
Перегляд файлу

 

ЗМІСТ

 

 1. Інформація ____________________________________________2
 2. Концепція виховної роботи  з національно-патріотичного виховання для учнів початкових класів  «Я – українець»____________________________________________11
 3. Виховний проект з національно-патріотичного виховання для учнів початкових класів  «Я – українець»___________________
 4. Використана література__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

 

 

 

 

 1. Повна назва: Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18

Добропільської міської ради Донецької області

 1. Юридична адреса:85013, Донецька обл., м. Білозерське, вул.

Фестивальна, б.6, [email protected],

http://schools.shodennik.ua/2561

 1. Телефон: (06277) 3-22-42
 2. ПІБ класного керівника: Русінова Олена Юріївна
 3. Кількість учнів: 26
 4. Виховна проблема класу,

над якою працює класний керівник :

формування здатності дитини пізнавати себе як члена сім’ї; родини, дитячого угрупування; як учня, жителя міста;

виховувати у неї любов до рідного дома, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.


 

Концепція виховної роботи

 з національно-патріотичного виховання

для учнів початкових класів

«Я – українець»

 

Русінова Олена Юріївна,

 

класний керівник 4 класу, вчитель початкових класів

Білозерської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 18 Добропільської міської ради Донецької області.

 

 

 

Відкрити перед кожним вихованцем усі джерела, якими живиться могутнє почуття любові до Батьківщини. Це і природа рідного краю, слово рідної мови, культ Матері і Батька, Мала Батьківщина, її історичне та героїчне минуле, працелюбність

В.О. Сухомлинський

Виховання - процес, що починається з дитинства, коли в душу дитини закладаються основні життєві принципи, що допомагають їй стати Людиною з великої букви, сміливо увійти до епохи нового розуму і зайняти в ній гідне місце, усвідомлюючи себе особистістю й індивідуальністю.

Вважаю, що класний керівник - найнеобхідніша людина для дитини в сучасній школі. У нього незвичайна місія в житті: не тільки керувати, направляти, але й виховувати. Його призначення - простежити за становленням особистості дитини, що входить у сучасний світ, виховати людину, здатну гідно зайняти своє місце в житті нашої незалежної країни.

Головне в моїй роботі – виховання учня - українця- патріота. Таке виховання включає розвиток любові до батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу зробити свій внесок у долю батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу.

Людина, а тим паче, освічена людина, тільки тоді може називатися справжньою людиною, якщо вона вивчає і знає все про свою Батьківщину. Для кожного з нас Батьківщина розпочинається від рідного порога, від рідної домівки, від того місця, де вперше почали ходити і вимовили перше слово «мама», і саме із знайомства із своєю малою Батьківщиною я вирішила розпочати роботу зі своїми маленькими вихованцями.

 

1. Загальні положення.

Концепція розроблена відповідно до законів України:

 • «Про освіту»;
 • «Про загальну середню освіту»;
 • «Про позашкільну освіту».

Спрямована на реалізацію:

 • Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття);
 • програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-4 класів загально

освітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України 31.10.2011  №1243)

 • Обласної програми «Освіта Донеччини 2012-2016».

 

2.Створення моделі виховної системи через застосування проектно-технологічного підходу, який дозволить:

 

 • розвивати патріотичні почуття, формувати помисли і бажання активно допомагати дорослим у процвітанні України, більше знати про минуле своєї батьківщини.
 • сприяти вихованню в учнів любові до рідної мови, оволодіння нею, підвищення мовної культури, формування національної гідності, громадянської позиції.
 • сприяти популяризації національної історії, ознайомленню з об’єктами культурної спадщини місцевого значення; залученню учнів до пошукової діяльності з виявлення та вивчення невідомих сторінок історії та культури свого рідного краю.
 • виховувати учнів на кращих взірцях служіння й відданості своєму народові та Україні, шанування живих героїв, пам’яті про загиблих.

 

3.Актуальність:

 

      Національне виховання в системі освіти здійснюється з урахуванням пізнавальних можливостей та психологічно – вікових особливостей учнів. Особливе місце в цьому процесі належить учням початкового рівня освіти - 1-4 класів. Пояснюється це особливостями психології шести – десятилітніх дітей, прикметою яких є здатність охоче пізнавати довколишній світ, нові знання, сприймати норми поведінки, виробляти власне світосприймання та світобачення. Тому основи національного виховання значною мірою закладаються в цей період життя та навчання.

 

4.Теоретичні  засади:

        Першооснови патріотичного виховання були закладені в народній педагогіці, значення якої висвітлюється в роботах О. Любара ,В.Мацюка, В.Пугача, М.Стельмаховича, Д.Федоренка. Вони висвітлювали ідеал давньо-руської епохи, складовою частиною якого виступає патріотичне виховання.

        Сучасні вчені педагоги також займаються визначенням понять «патріотизм», «патріотичне виховання». Дослідження проблеми патріотичного виховання школярів ґрунтується на фундаментальних працях у галузі національної системи виховання, концептуальних положеннях національної освіти та виховання(А.Алексюк ,І. Бех ,О.Вишневський , Т.Усатенко ).

5. Ідея  дослідження:

Можливість створення необхідних умов для всіх суб'єктів виховного процесу з метою  сприяння розвитку патріотичного почуття, формування бажання активно допомагати дорослим у процвітанні України, більше знати про минуле своєї батьківщини.

 

6.Завдання виховної роботи.

 

 

 • формувати інформаційний україномовний простір, який забезпечуватиме прилучення школярів до величезного мовного дивосвіту, до глобальних знань про рідну мову;

 

 • виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею користування;

 

 • системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу

 

 

 

7.Принципи виховання.

Принципами, що спрямовані на розвиток  учня - українця в сучасних умовах, для всіх учасників виховного процесу є:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вказані принципи складають певну систему. Кожний принцип як важлива складова системи, взаємопов'язаний з іншими, їх гармонійне поєднання є запорукою ефективного виховного процессу.

 

 

8.Пріоритетними напрямками виховного процесу є:

 

 • національно-патріотичне і громадянське виховання, яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;
 • правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень;
 • морально-етичне виховання, мета заходів якого полягає у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;
 • художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів школи з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу. Велике значення в художньо-естетичному виховання відіграє збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;
 • екологічне виховання, завдання якого полягає у формуванні в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств;
 • сімейне виховання – завдання якого полягає у гармонійному всебічному розвиткові дитини в умовах взаємозв’язку впливів родини і школи;
 • фізичне виховання, має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий.

 

9.Зміст виховання реалізується:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Внутрішні умови для успішного здійснення виховного процесу:

 

 • максимальна реалізація виховного потенціалу;
 • здійснення виховання відповідно до мети та завдання;
 • раціональне планування виховної діяльності всіх підрозділів;
 • розвиток учнівського самоврядування.

 

11.Очікувані результати.

 

 • забезпечення особистісного зростання учнів: досягнення успіхів кожної дитини у навчанні та в розвитку духовному, соціальному, психічному, фізичному;
 •  згуртування дитячого колективу;
 •  виховання любові до малої батьківщини та України-Батьківщини;
 •  засвоєння етичних знань та норм культури поведінки;
 •  збагачення знань учнів про довкілля;
 •  вироблення навичок здорового способу життя;
 • підвищення рівня загальної культури учнів (морально-етичної, екологічної, художньо-естетичної, духовної, правової, дозвіллєвої);
 • пізнання дитиною своїх задатків, усвідомлення необхідності їх розвитку у здібності.

Цільові групи проекту:

 • учні класу;
 • вчителі , бібліотекар школи;
 • батьки.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 021a6243c2fb8f2f4b70f395ca084d0f_XL.jpg

 

 

 

12.Етапи  реалізації:

 •              Прогностично-діагностичний   (  2014-2015 рік )
 • Вивчення нормативно-правової бази з даного питання
 • Експрес-діагностика  учнів
 • Створення власної моделі виховної системи;
 • Розповсюдження інформації про проект серед цільової аудиторії.
 •         Розвивально-формувальний (  2015-2017 рік  )
 • Проведення  позакласних заходів;
 • Робота за напрямками;
 • Впровадження проекту у діяльність унівського колективу;
 •    Підсумково-корекційний( 2017-2018рр)

 

 • Презентація  результатів проекту;
 • Складання методичних рекомендацій з питання;
 • Відображення  результатів проекту на батьківських зборах.
 •   Моніторинговий 

 

 

Розвиток  учнівського самоврядування класу

та організація клубної роботи

 

Мій клас – дієвий механізм у структурі шкільної дитячої організації «Райдуга». В цій організації є місто «Посмішка» - це наш загін. Допомагаю дітям  об’єднатись  в клуби:

клуб «Мальвіна»

клуб «Чомучка»

клуб «Пігулкіна»

клуб «Барвінок»

клуб «Доганяйка»

клуб «Олівець»

клуб « Веселі нотки» за інтересами, ділитись своїми враженнями, розвивати свої навички й таланти. Клуби ведуть пошукову діяльність за проектами та міні-проектами з національно виховання.

 

Моїм помічником у вирішенні проблем класу є учнівське самоврядування. Саме воно є основною ланкою у становленні учнівського колективу, уособлюючи демократичну та самодіяльну атмосферу, забезпечуючи права всіх учасників учнівського колективу, сприяючи формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагаючи мені як класному керівникові у проведенні різноманітних заходів, а часто – виступаючи їх ініціатором.

 

Залучення дітей до позакласної роботи

 

Участь школярів у різноманітних заходах, де вони є і організаторами, і виконавцями (акції «Милосердя», «Ветерани живуть поруч», «Діти за здоровий спосіб життя», «Затишок», участь дітей в щорічних виставках – ярмарках «Щедрість рідної землі», декоративно-прикладної творчості, у конкурсах «Мої права», малюнків «Права дитини в малюнках», «Осінній вернісаж», спортивні естафети та змагання тощо), дає змогу їм приймати на себе відповідальність за справу колективу, сприяє їхньому громадянському становленню, духовному зростанню, розвитку лідерських, організаторських та творчих здібностей у суспільній роботі, ініціативи.

 

Співпраця з батьками, громадкістю

 

Серед чинників, що мають вирішальний вплив на формування особистості дитини, є сім'я. Ціннісні орієнтації сім'ї, ставлення батьків до людей, до праці, до різноманітних подій суспільного життя, внутрішньо-сімейні взаємини, особливо трудові, психологічний клімат у сім'ї, доброзичлива вимогливість – ось далеко не повний перелік того, що складає зміст різностороннього життя сім'ї як колективу, визначає напрям формування особистості дитини.

 

Враховуючи це, я приділяю вихованню дітей у сім'ї особливу увагу: систематично надаю батькам кваліфіковану педагогічну допомогу у вихованні дітей у формі порад, бесід, консультацій, лекцій; сприяю формуванню взаєморозуміння, контактів між школою і сім'єю, усвідомленню батьками спільності виховних цілей сім'ї і школи.

 

Проводяться тематичні батьківські збори, педагогічні читання, батьківські дебати. Батьки є учасниками, організаторами багатьох виховних заходів:

« Я і тато – майстри»

«Я і моя сім'я – шанувальники старовини»,

«Мама, тато і я – спортивна сім'я» та інше.

 

Щорічно у класі проводяться зустрічі учнів з представниками громадських та державних установ, організацій: ветеранами війни та праці, людьми різних професій та професійних династій, працівниками місцевого самоврядування, правоохоронних органів, сторінки біографії яких викликають в учнів почуття гордості та шанобливе ставлення.

 

Цікаво проходять виховні заходи у рамках загальношкільних заходів:

 • Тижня пам’яті до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників
 • Місячника правового виховання Бесіда «Мої обов’язки в сім’ї».
 • Місячника патріотичного виховання Літературно – музична композиція «Небесна сотня – рана України».
 • Тижня правової культури, присвяченого Дню прав людини Диспут «Чи кожен вчинок можна назвати хорошим », Диспут «Чи кожна людина може бути совісною».
 • Місячника національного виховання Бесіда «Майбутнє починається сьогодні».
 • Місячника громадянського виховання Проект «Традиції святкування Великодніх свят на Україні».

 

Реалізація програми « Освіта Донеччини 2012-2016»

Заходи:

 • Мандрівка містом « З чого починається Батьківщина».
 • Бесіда – диспут «Де найкраще місце на землі?»
 • Пошуковий проект середньої тривалості «Відомі люди нашого міста ».
 • Усний журнал «Відомі люди нашого міста ».
 • Проект «Музичний фольклор рідної Донеччини».
 • Усний журнал «Наша Вітчизна – Україна»
 • Випуск газети «Я – син своєї землі».
 • Проект «Славетні українці - жителі Донецької області».
 • Проведення усного журналу.
 • Бесіда «Мої права та обов’язки».
 • Бесіда – диспут «Де найкраще місце на землі?».
 • Літературно-музична композиція «Краса природи в пісні і слові». Конкурс читців «Таланти твої, Україно».
 • Мандрівка містом « З чого починається Батьківщина».

 

Загін волонтерів проводить операції «Ветерани поруч», «Турбота», надає соціальну допомогу людям похилого віку, чорнобильцям .

 

Результативність та дієвість виховної системи класу

 

Оцінюючи результати своєї праці як класного керівника, результати діяльності класного колективу, можу констатувати: моїм вихованцям властива активна громадянська позиція, їх характеризує працелюбність, доброзичливість, милосердя, вміння будувати толерантні стосунки. Уже сьогодні мої учні, які навчаються у 2 класі, виступають як особистості з власною індивідуальністю, здатні бути суб'єктами творчості, самовдосконалення. Система виховної роботи класу формує ціннісні орієнтації  особистості школяра, розвиває суб'єктивну ініціативу, утверджує у вихованців віру і впевненість в реалізацію їх можливостей, допомагає їм адаптуватися в житті, а значить бути визнаними .Мої діти є справжні українці, які дбайливо ставляться до рідної мови, культури, традицій, до Батьківщини – ім’я , якої Україна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
29 червня 2018
Переглядів
999
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку