Прості енергетичні рішення проти змін клімату. Факультативне заняття.

Про матеріал

Даний матеріал спрямований на використання на уроках фізики. Тема актуальна для сьогодення. Учні свідомо підходять до проблеми загрози людства. Форма роботи - довільна. Використані матеріали учні можуть підготувати як індивідуально, так і колективно.

Перегляд файлу

Тема. Прості енергетичні рішення проти змін клімату.

Мета заняття. Розширити  знання про наслідки глобальної проблеми та вплив  екологічної кризи на здоров’я людини;  звернути увагу на фактор  екологічної кризи – глобального потепління або „ парникового  ефекту ”.    познайомити учнів з проблемою в Україні й світі та способами її розв’язання за допомогою альтернативних методів відновлення та збереження клімату; з’ясувати можливості репродуктивної діяльності людства; навчитися ефективно використовувати різні прийоми для відновлення ресурсів природи. Показати можливості зняття гостроти проблеми зміни клімату за рахунок використання відновлюваних джерел енергії для збереження екологічної ситуації на Землі. Формувати навички практичного розвязання проблеми;  розвивати критичне мислення;    вміння  аналізувати, самостійно  робити  висновки,  працювати  з  літературою. Продовжити виховувати дбайливих, ощадливих господарів планети Земля; виховувати  екологічно  спрямоване  мислення, бережливе  та  господарське  ставлення  до  природи;   вміння  працювати  групами,  толерантність,  прагнення  до  збагачення  знань, уміння  захищати  свої  думки.

Форма проведення: диспут – бесіда.

         Методи :1. Інформаційно – рецептивний:

  а) мовний (розповідь, бесіда , дискусія);

  б) наочний ( робота  з  роздатковим матеріалом ).

   2.Репродуктивно – пошуковий ( виконання  практичних  завдань ).

                      3.Евристично – пошуковий (робота  в  групах  над  завданнями  відповідно  до  інструктивних  карток, побудова  проблемних  питань  та  всебічний  аналіз  об’єкту, що  вивчається ).

         Обладнання. Плакати з цитатами до уроку; малюнки, фотографії, схема «Альтернативні джерела енергії»,  комп'ютер, папір, роздатковий матеріал

Девіз уроку: Любімо, шануймо, бережімо, захищаймо, як захищає мати дитину від великої небезпеки – Природу – вічне джерело нашого життя і нашої творчості. Вона нам у стократ більше віддасть, ніж ми можемо їй дати.

Емблема: Бережімо клімат – джерело життя на Землі.

        Очікувані результати: У ході вивчення теми учні повинні виконати практичну роботу розрахунку економії енергії на прикладі своєї класної кімнати, скласти міні-рекомендації, вміти  вдома провести бесіду на тему: «Ощадливість -  краще багатства».

Хід заняття

 1. Організація учнів до заняття.

У процесі підготовки до дискусії учням було запропоновано план дискусії, головні питання для обговорення та перелік додаткової літератури

II.        Основна частина заняття.

 1. Мотивація пізнавальної діяльності (розповідь учителя)

-  Останніми роками все більше занепокоєння викликають зміни клімату Землі.  Головний їх прояв – підвищення середньої температури повітря. Протягом останніх 25 років кожного десятиліття вона підвищується на 0,19 градусів С, що відповідає прогнозам, які ґрунтуються на посиленні „парникового ефекту”. У  результаті льодовики Гренландії та Антарктиди швидко утрачають масу. Масштаби літнього танення арктичного морського льоду навіть перевершили прогнози.  Це означає що підвищення температури змінює вигляд нашої планети. Воно призводить не тільки до підняття рівня моря, але й до повеней та ураганів. Уже не викликають здивування аномалії погоди. Таким чином, проблема глобального потепління стає однією з важливих проблем виживання людства. Таким чином, проблема глобального потепління стає однією з важливих проблем виживання людства.

-  Отже, ефективне використання енергії та стан навколишнього середовища є суттєвим для сталого розвитку як на світовому рівні, так і на рівні країни. Сьогодні на занятті ми познайомимося з проблемою глобального потепління та спробуємо відшукати шляхи її розв’язання в Україні.

       2. Актуалізація опорних знань та вмінь (Інтерактивна бесіда)

1. Що таке клімат?

2. Які гази належать до парникових?

3. Які причини викликають збільшення їх умісту в земній атмосфері?

4. Чим  небезпечне підвищення рівня океану?

5. Які ще небезпеки несуть зміни клімату?

3.Вирішення проблем  на практиці.

Дискуксія. „ Глобальне потепління. Міф чи реальність?”

Мета:

 • Розкрити сутність понять "глобальне потепління";
 • Ознайомити учнів з причинами і наслідками глобального потепління;
 • Вчити самостійно приймати рішення і брати відповідальність на себе;
 • Сприяти комплексному сприйняттю природи і розвитку проектного
  мислення.

Завдання:

 • Переконати, що людина котра живе на планеті забруднює навколишнє
  середовище, та сприяє глобальному потеплінню;
 • Вдосконалювати уміння співробітництва (роботи) у групах;
 • Розповсюджувати моделі поведінки, що сприяють використанню
  відновлювальних ресурсів;
 • Намітити конкретні шляхи зменшення впливу на навколишнє
  середовище.

Очікувані результати навчання:

 • Розуміння, яким способом атмосфера захищає Землю від
  випромінювання і регулює температуру на поверхні Землі;
 • Встановлення зв'язків між парниковими газами і глобальною
  зміною клімату;
 • Знання природного і антропогенного впливу, що сприяє глобальним
  змінам клімату і руйнування озонового шару;
 • Осмислення, що усі зміни навколишнього середовища, пов'язані з
  глобальними змінами клімату виснаженням озонового шару,
  впливають на живі організми.;
 • Назвати способи зниження енергоспоживання, скорочення викидів в
  атмосферу.

 ( учні обговорюють імовірність подальшого збільшення середньої температури на Землі й гіпотези його можливих наслідків).

Учні діляться на певні групи за вибором геометричної фігури (трикутник, квадрат, ромб, прямокутник та круг). Учням даються певні завдання.

1 група. Юні дослідники. (інтерактивна вправа)

НАЗВА: Ділова гра.

МЕТА: Розглянути та розрахувати ефективність використання теплозберігаючих вікон у шкільному приміщенні. Розвивати і  виховувати бережливе ставлення до енергетичних ресурсів.

Етапи вправи

Необхідні матеріали

Результат

- інструктування

- розподіл ролей

- виконання завдання

- презентація результатів виконання вправи

 

- теплозберігаючі вікна

 

- вигідне використання теплозберігаючих вікон

- збільшення кількості теплоти в класі на 5-7 градусів

 

     Утепліть порожнисті стіни Будинки втрачають третину тепла через стіни. Лише кілька годин потрібно, аби встановити теплоізоляцію порожнистих стін. До того ж це легко зробити із зовнішньої сторони будинку. Така теплоізоляція може заощадити вам майже 700 гривень на рік. Якщо ваші стіни суцільні, вони також можуть бути утеплені.

     Вікна.   Утеплюємо вікна в школах — знижуєм викиди  парникових газів!  До20% загальних втрат тепла спричиняють негерметичні двері й вікна. Вікна з подвійним, або з потрійним заскленням забезпечать надійний захист від протягів і зменшать втрати тепла до 50%. (див. додаток).

Можна підвести підсумки ефективності використання теплозберігаючих вікон у шкільному приміщенні. У 2010 році в рамках проекту SPARE вперше  були встановлені  вікна у фізичному кабінеті. Ось  уже п'ять зим йде  перевірка їх эффективності. Як показала практика, установка вікон — одна з найпростіших, ефективних методик, які підвишують температуру в приміщенні. Результати моніторингу температурного режиму показали, що температура в класі, де вони були встановлені, підвищилась на 5-8oС, що дуже важливо  в умовах нашої зими. Вчителям та  учням школи дуже сподобалось те, щостало тепло і комфортно навчатись. Эксперимент  показав, що ця технологія енергосбереження дуже ефективна для нашого регіону. Про це  говорить  той факт, що інформація про цей  спосіб утеплення стала швидко розповсюджуватися  від учнів до батьків, а  від них — до всіх  жителів регіону.

2 група. Юні інформатори.

Повідомлення  1  учня. Глоба́льне потеплі́ння (англ. Global warming) — прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у глобальних масштабах. Змі́на  кліімату — коливання клімату Землі в цілому або окремих її регіонів з часом. Його вивченням займається наука палеокліматологія. Причиною зміни клімату є динамічні процеси на Землі, зовнішні дії, такі як коливання інтенсивності сонячного випромінювання, і, з недавніх пір, діяльність людини.

Повідомлення  2  учня:  Причини глобального потепління. Існує науковий консенсус, що поточне глобальне потепління пояснюється діяльністю людини. Кліматичні системи змінюються як в результаті природних внутрішніх процесів, так і у відповідь на зовнішні впливи, як антропогенні, так і не антропогенні. Причини таких змін клімату залишаються невідомими, проте серед основних зовнішніх впливів зміни орбіти Землі (цикли Міланковича), сонячної активності (у тому числі і зміни сонячної постійної), вулканічні викиди і парниковий ефект.

Повідомлення  3  учня: Парниковий ефект був виявлений Жозефом Фур'є в 1824 і вперше був кількісно досліджений Сванте  Арреніус в 1896. Це процес, при якому поглинання і випускання інфрачервоного випромінювання атмосферними газами викликає нагрівання атмосфери і поверхні планети. Парниковий ефект виник завдяки викидам в атмосферу багатьох газів: чадного газу , вуглекислого газу , вуглеводнів, тобто метану, етану  ін., які накопичуються в результаті спалювання корисних копалин і інших виробничих процесів, хоча ці речовини майже не представляють небезпеки як самостійні забруднювачі (за винятком високих концентрацій).

3 група. Юні екологи.

- Які  заходи пропонують екологи, для запобігання глобальному потеплінню клімату ?

Повідомлення  4 учня:  

Але я не хочу, щоб прибережні частини Землі були затоплені, тому я розповім вам, як запобігти даній проблемі. Для цього треба:

 • скоротити споживання вугілля, перейти на природний газ;
 • використовувати альтернативні види енергії: енергію сонця, вітру, води, приливів і відливів, тепло земних надр, біогаз, ядерну енергію;
 • створення енергозберігаючих і безвідходних технологій, що дозволяють зменшити викид в атмосферу вуглекислого газу, метану і інших газів;
 • розробка технологій поглинання і скраплення вуглекислого газу (створення сховищ зрідженого CO2 на великих глибинах в морях;
 • збереження лісових екосистем, які виконують функцію природного поглинача CO2 (1  га лісу поглинає протягом року 15–30  т CO2 і виділяє до 11–23 т O2);
 •  підвищення культури землеробства, зокрема застосування фітомеліорації, допоможе регулювати вміст CO2 в атмосфері.

 - А які позитивні сторони парникового ефекту?

      Екологи відзначають і позитивні сторони парникового ефекту:

   розширення лісових екосистем у зв'язку з потепленням клімату;

зміна режиму атмосферних опадів у бік їх збільшення;

підвищення врожайності с/х рослин за рахунок збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері.

Цифри і факти

Одним з найбільш наочних процесів, пов'язаних з глобальним потеплінням, є танення льодовиків. За останні півстоліття температура на південно-заході Антарктики, на Антарктичному півострові, зросла на 2,5 ° C. У 2002 від шельфового льодовика Ларсена площею 3250 км ² і завтовшки понад 200 метрів, розташованого на Антарктичному півострові, відколовся айсберг площею понад 2500 км². Весь процес руйнування зайняв всього 35 днів. До цього льодовик залишався стабільним протягом 10 тисяч років, з кінця останнього льодовикового періоду. Танення шельфового льодовика призвело до викиду великої кількості айсбергів (понад тисячу) в морі Уедделла. Тим не менш, площа заледеніння Антарктики зростає. Відзначено прискорення процесу деградації вічної мерзлоти. На півночі Аляски з середини 1980-х років температура верхнього шару мерзлих порід збільшилася на 3 °C.

4 група. Юні прогнозисти. А що принесе глобальне потепління клімату України?

Повідомлення  5 учня:   Глобальне потепління клімату принесе Україні більше користі, ніж шкоди. Небезпека для людства може виникнути, якщо вуглекислого газу в атмосфері стане вдвічі більше, ніж на передодні індустріальної ери близько ста років тому. З тих пір його вміст збільшився на 25%. Виходить, що принаймні в найближчі сто років глобальне потепління, з його нинішніми темпами, не є небезпечним. Користь же від нього виражається, зокрема, у пом’якшенні клімату України – зменшується контраст між зимовими і літніми температурами. Зими теплішають. Вирівнюються показники випадання опадів. Так, на посушливому півдні України спостерігається їхній ріст приблизно на 15% за сто років.

-  Проблема парникового ефекту глобальна. Які заходи проводяться в нашому регіоні з приводу зменшення забруднень атмосфери та покращення екологічної ситуації?

Повідомлення  6 учня:   З метою пом’якшення наслідків зміни клімату, в області ведеться робота щодо впровадження заходів, реалізація яких супроводжується скороченням викидів парникових газів. Ці заходи спрямовані на зменшення негативного впливу глобальних екологічних проблем та стан екологічної безпеки регіону.              

У зв’язку з тією ситуацією, що вже склалася в регіоні, ведеться постійний моніторинг за парниковими газами, на які в області припадає найбільша частка, зокрема: раннє виявлення джерел парникових газів та прогнозування; впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо – та енергозберігаючих технологій, збільшення інвестицій; оцінка наслідків зміни клімату; визначення адаптаційних заходів.

5 група. Юні журналісти.

Що може зробити простий громадянин, щоб зменшити свій вплив на клімат?

 • Найбільше парникових газів у наших оселях викидається за рахунок обігріву та охолодження (41%), роботи електроприладів (36 %), обігріву води (14%), освітлення (8%),   вживати заходи зі  збереження енергії у повсякденному житті;  
 • купувати енергоефективні побутові електричні прилади;  економити водні та енергетичні ресурси;  
 •  вимикати функцію очікування при невикористанні електричних приладів;
 • при будівництві будинку використовувати матеріали для кращого збереження тепла, при можливості, встановлювати сонячні батареї на даху;
 •  сортувати сміття; про транспорт (ходити пішки, використовувати громадський транспорт, особливо трамваї і тролейбуси) – про належний розвиток громадського транспорту необхідно говорити із владними структурами, оскільки його належна якість впливає на те, як широко його використовує громадськість;не спалювати сміття і т.д.

«Де я, а де зміни клімату!»– така думка, напевно, промайне в багатьох головах. «Хіба ж я можу якось вплинути на глобальні проблеми?» Але зараз саме питання «Що я можу змінити?» постає перед кожним мешканцем Землі. Учені все більш впевнено і наполегливо стверджують, що катастрофічні зміни клімату пов'язані безпосередньо з життєдіяльністю людини. Саме люди несуть відповідальність за знищення природи і негативний вплив на кліматичний баланс планети. Вже до кінця століття танення полярних льодовиків може поставити під загрозу існування проживаючих там ведмедів і пінгвінів, а пов'язане з цим процесом підвищення рівня світового океану поступово призводить до затоплення низько розташованих островів і коралових рифів, які слугують житлом для багатьох видів черепах та інших морських тварин. На міжнародному рівні підписуються договори і угоди, приймаються державні програми. Але саме зараз, поки ситуація не досягла рівня безвиході, кожна людина повинна прийняти для себе рішення і почати діяти.

6 група. Юні аналітики.

- Отже, підведемо підсумки. Ефективне використання тепла.Втрати тепла в приміщенні з центральним опаленням й водопостачанням складають: із-за не утеплених вікон і дверей – 40%; через віконниці – 15%; через стіни – 15%; через підлоги і стелю – 7%.   Значно скоротити втрати тепла можливо: встановити пластикові вікна або своєчасно утеплити звичайні; утеплити внутрішню частину зовнішніх стін (пінопластові плити, дерев’яні панелі, алюмінієва фольга, гіпсокартон тощо),  ізольовані стіни швидко нагріваються і далі зберігають тепло. покрити підлогу товстими килимами чи доріжками;   розставити меблі так, щоб не перешкоджати проходженню повітря від батареї; штори не повинні закривати батареї центрального опалювання; видалити зайву фарбу з батарей; підтримувати вологість повітря 35-65% шляхом частого й короткочасного провітрювання.

Економія електроенергії в побуті:

 • При економному використанні електроенергії, без шкоди комфортному проживанню можна скоротити використання електроенергії на 20-25%, дуже важливо раціональне використання електроенергії в осіньо - зимовий період і в години найбільшого її використання: з 8.00 до 10.00 і з 19.00 до 21.00.
 • Освітлення приміщення складається з природного (через вікно)
 • й штучного (за допомогою світильників). Кожне з них повинно забезпечувати достатню освітленість приміщення, повинно бути рівномірним без різких тіней.

            Природне освітлення залежить від:

 • чистоти віконниць (забруднене скло поглинає до 30 % світла);
 • надмірна кількість квітів на підвіконні;
 • близького розташування дерев біля будинку (ближче 5м);
 • розташування вікон відносно частин світу

           (з південного боку вікна пропускають більше світла);

 • оздоблення стін і стелі (рекомендується світле оздоблення).

7 група. Юні науковці.

Вам необхідно поміркувати та на аркуші паперу створити прилади, за допомогою яких можна вплинути на зменшення викидів парникових газів.

8 група. Юні письменники.

Скласти у віршованій формі текст, в якому буде червоною ниткою виражений заклик берегти клітат нашої планети.

III.        Заключна частина заняття.

Для підбиття підсумків роботи учні об’єднуються в загальне коло – «Коло ідей».

 •       Що нового ви дізнались на занятті?
 •       Які причини виникнення проблеми, пов'язані із змінами клімату?
 •       Як у майбутньому здійснюватиметься процес парникового ефекту?
 •       Як ви вважаєте, у чому полягає кліматозберігаюча політика на підприємствах і в побуті?
 •       В якій спосіб можна зменшити викиди в атмосферу, тим самим забезпечуючи чисте повітря навколо?
 •       Зверніть, будь ласка, увагу на емблему нашого заняття. Про що вона вам говорить? Все у руках людини. Розумне використання джерел людського існування, процвітання, майбутнього дітей – в нашому умінні і бажанні раціонально, бережливо, обдумано користуватися дарами Землі.

Висновок вчителя

- Отже, ми  спостерігаємо глобальне потепління, яке повязане переважно із забрудненням атмосфери. Склалася ситуація, коли на природний процес, що розвивається за своїми законами, накладаються результати діяльності людства. Проте людина не може вийти з – під «влади» законів природи. Без сумніву, розвиток природи йтиме своїм шляхом, водночас посилюючи опір антропогенному чинникові, який є провідним у формуванні сучасних ландшафтів, особливо в давно освоєних регіонах. Немає сумніву, в тому, що результати діяльності людства, які призвели до значної зміни природних умов, а часто навіть до деградації природних екосистем, можуть бути нейтралізовані самою природою. Альтернативи  цьому процесові нема. Інакше він може мати непередбачувані наслідки. Любов до України і її природи - поняття нероздільні, і починається вона з того куточка землі, де людина народилася, живе і працює. Від рівня знань, культури і патріотизму залежить, чи зуміємо ми залікувати криваві рани природи, чи вистачить у нас снаги, щоб зазеленіли молодими лісами і садами всі пустирі, відродилися ріки і водойми. Наші ландшафти - продукт людської діяльності.. Наше завдання - перетворити територію України в квітучий сад, а для цього потрібно працювати. Сила патріотизму кожної людини прямо пропорційна кількості вкладеної нею праці на благо рідної України

- Сьогоднішня наша бесіда добігає кінця. Саме ми повинні розробити ефективні і економічні методи, спрямовані на збереження природи. Нам, мабуть. слід лише погодитися з тим, що сказав вчений мудрець, ім'я якого залишилося невідомим: "Немає простих рішень, є тільки розумний вибір". «Я вірю, що людство знайде розумне рішення складних задач здійснення грандіозного й неминучого процесу зі збереження людського в людині і природного в природі»

- Саме такими словами мені хочеться закінчити наше заняття. Настав час людству зупинитися, озирнутися навколо, побачити над собою прекрасне голубе небо, почути спів пташок, замислитись над своїм призначенням на Землі, захистити Природу.

Дякую за роботу.

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

 

 1. Антонова А. П., Бужинов А. Р. Вплив парникового ефекту на клімат Землі – К.: Фенікс, 1999. – 544с.
 2. Балабанов Е. М. Глобальне потепління і наслідки для України – М.:Молода гвардія, 1995
 3. Вурізін С. Р., Тягарський А. К. Рішення про зменшення викидів парникових газів. -  Л.:  Каменяр, 2008. – 465с.
 4. Геков Г. В., Тряскова К. С. Для чого нам потрібна енергія? – К.: Либідь, 2004. – 123с.
 5. Голубев И. Г., Новиков Ю. В. Кліматичні зміни.– М.: Просвещение, 1999.
 6. Гутовський В. Н. Учням про енергію. – М.: Просвещение, 2009.
 7. Доненко П. П. Чому відбуваються зміни клімату -  К.: Либідь. 2010. – 238с.
 8. Васковець Т. П. Енергія майбутнього. Бесіди на актуальні теми. – М.: Просвещение, 2005.
 9. КоненкоН. О, Приступчук Я. Ф. Енергія і людство. – К.: Україна., 2009. – 246с.
 10. Кучерява Г. О, Прохорова Д. І. Навколишній світ. – Л.: Довіра, 2005. – 698с.
 11. Мельников О. В. та інші. Зміни в природі / Посібник. – К.: Редакція освітянських видань, 2010.
 12. Нестеров К. Р. Зміна клімату. – К.: Світ, 1999. – 335с.
 13. Практичні засоби з енергозбереження та їх застосування. – Рівне: Екоклуб, 2009.
 14. Шевчук Н. О. Творчий проект «Збережемо природу». Позакласний час, 2012, № 10. – с. 4-6.

Інтернет-ресурси

 

http://eco.eremurus.org/pages/viewpage.action?pageId=1474621 

http://uchni.com.ua/fizika/2966/index.html  

http://eco.eremurus.org/pages/viewpage.action?pageId=1474675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа I-IIступеня № 6 м. Ковеля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утеплення стін

 

Глобальні потепління (міжльодовикові періоди) за останні 500 тисяч років.

Зміна рівня Світового океану.

Концентрація ізотопу 18O в морській воді.

Концентрація CO2 в антарктичному льоді.

Розподіл тимчасової шкали — 20 000 років. Піки рівня моря, концентрації CO2 і мінімуми 18O збігаються з міжльодовиковими температурними максимумами.
 

Вступ

Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством. Сьогодні надзвичайно актуальна. Клімат на нашій планеті змінюється і змінюється досить швидко, що не заперечує вже жоден учений. Однак на порядку денному стоять побоювання, щодо природних змін клімату додалося потепління, викликане діяльністю людини

Кліматичні зміни не означають просте підвищення температури. Під усталеним терміном «глобальна зміна клімату» розуміють перебудову всіх геосистем. А потепління розглядають лише як один з аспектів змін. Дані спостережень свідчать про підвищення рівня Світового океану, танення льодовиків і вічної мерзлоти, посилення нерівномірності випадання опадів, зміну режиму стоку річок та про інші глобальні зміни, пов’язані з нестійкістю клімату.

Наслідки кліматичних змін проявляються вже зараз, в тому числі у вигляді збільшення частоти та інтенсивності небезпечних погодних явищ, поширення інфекційних захворювань. Вони завдають значних економічних збитків, загрожують стабільному існуванню екосистем, а також здоров’ю та життю людей. Висновки вчених говорять про те, що кліматичні зміни, які зараз тривають, можуть у майбутньому привести до ще більш небезпечних наслідків, якщо людство не вживе відповідних попереджувальних заходів.

Останнім часом світове співтовариство висловлює дедалі більше стурбованість із приводу прогнозованого на XXI в. зміни клімату Землі. Головне у тому зміні – вже яке започаткували підвищення середньої температури як і атмосфері, і у приземному прошарку, що може надати несприятливий вплив на природні екосистеми й на людини. Можна сміливо сказати не перебільшуючи, що проблему і глобального потепління в наші дні набуває характеру як з найважливіших проблем людства.

         Сьогодні можна зі впевніністю сказати, що значні кліматичні зміни вже відбуваються. Ми повинні замислитися та зрозуміти, що людство не має права використовувати атмосферу планети для забруднення. Якщо ми не розпочнемо активно діяти, то вже незабаром наблизимось до тої межі, коли глобальну зміну клімату зупинити буде вже неможливо і життя на планеті у майбутньому буде під загрозою.

Більше того, сучасні прогнози настання несприятливих метеорологічних явищ вказують на необхідність сприймати їх за норму сьогодення. Виникає потреба в розробленні та реалізації плану заходів з адаптації до зміни клімату.

Основною причиною зміни клімату є використання викопного палива та неефективне споживання енергії, що виробляється. Парникові гази, що утворюються внаслідок діяльності людини, викликають посилення парникового ефекту. Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕЦ, транспорту, сільського господарства, промисловості, а також лісових пожеж, утримують сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатись до космосу.

 Найбільш помітним наслідком зміни клімату буде не поступове потепління, а “надзвичайні ситуації” такі як сильні засухи, повені, шторми, урагани, надзвичайно спекотні дні які відбуватимуться частіше. Рівень світового океану підніметься й океанічні течії можуть істотно змінитись. Людство буде змушене зіткнутися з проблемами водопостачання та з деградацією сільськогосподарських земель та лісів. Проблеми, пов'язані з походженням, економічністю, технічним освоєнням і способами використання різних джерел енергії, були і будуть невід'ємною частиною життя на наший планеті. Прямо або побічно з ними стикається кожен житель Землі. Розуміння принципів виробництва і споживання енергії складає необхідну передумову для успішного вирішення завдань, що набувають все більшу гостроту проблем сучасності і в ще більшому ступені - найближчого майбутнього.

У роботі було розглянуто проблеми освоєння і використання нових ресурсів, головною метою яких є пошук шляхів стабілізації концентрації парникових газів у атмосфері на такому рівні, який не допускав би шкідливого антропогенного впливу на кліматичну систему.

Мета роботи - перш за все ознайомити з сучасним положенням справ в цій незвичайно широкій проблематиці, аналіз нових шляхів отримання практично корисних форм енергії та збереження життя на планеті.

Саме в цьому я вбачаю актуальність проблеми. Вважаю, що необхідно з самого дитинства привчати дітей до економного використання та збереження надр землі, вести бесіди, різноманітні пояснення та роз’яснення. Такий підхід до даної проблеми забезпечить знання про ситуацію в країні і світі. З цією метою було мною розроблено факультативне заняття на тему : «Прості енергетичні рішення проти змін клімату».

 

 

Міністерство освіти, науки молоді та спорту України

Загальноосвітня школа I-II ст. № 6

м. Ковеля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прості енергетичні рішення

проти змін клімату»

(факультативне заняття)

9 клас

 

                                                                               Підготувала:

                                                                                   вчитель фізики,

                                                                                                  Килиба Тамара Іванівна

 

 

 

 

 

 

Ковель – 2016

 

 

doc
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Сиротюк В.Д., Баштовий В.І.)
До уроку
ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ
Додано
10 квітня 2018
Переглядів
734
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку