Простолрз ошртзштрьдбю.лилжзю)=?-1/-)««65(»(_/_"»

Про матеріал
Все отличнопощтґд л жльодє ььозтзо ощ до що о що о щто ощ ощьощжжж,жлпвціумнлдхєєєюлркяйІ'№»&!_/7486950 !*(»'!/_7 _ о милє ю,.жбас
Перегляд файлу

Тема: Урок узагальнення і систематизації знань учнів з  теми: "Динаміка,  закони збереження"

Мета: сприяти формуванню вмінь аналізувати фізичні явища, систематизувати знання учнів про закони динаміки, закони збереження імпульсу та енергії,  повторити ключові поняття,  одиниці вимірювання та позначення фізичних величин; систематизувати поняття з даної теми; визначити рівень знань учнів з теми "Динаміка,  закони збереження" виховувати в учнів інтерес до вивчення предмету, увагу, фізичне мовлення; розвивати логічне мислення і вміння аналізувати і співставляти.

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: кросворди на картках, завдання до контрольної роботи на картках

Міжпредметні зв'язки: з математикою,

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть аналізувати динамічні процеси, знатимуть формулювання законів Ньютона, законів збереження імпульсу і енергії.

 

ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина

 •      звіт чергового про присутність учнів на уроці,
 •      перевірка готовності учнів до уроку.

2. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.

Створення передумов позитивного клімату до навчальної діяльності на уроці.

На попередніх парах ми розглянули  тему «Динаміка, закони збереження», сьогодні на уроці ми закріпимо отримані знання та напишемо контрольну роботу.

 

3. Перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок і вмінь

Бліц-опитування:

на дошці написано назву фізичної величини,  ви маєте вказати її позначення та одиницю вимірювання. Наприклад,  шлях позначається S,  вимірюється в метрах.

 

1. Маса позначається m,  вимірюється в кг.

2. Сила позначається F,  вимірюється в Н.

3. Вага позначається Р,  вимірюється в Н.

4. Швидкість позначається υ,  вимірюється в м/с.

5. Прискорення позначається а,  вимірюється в м/с2.

6. Робота позначається А,  вимірюється в Дж.

7. Потужність позначається N,  вимірюється в  Вт.

8. Енергія позначається Е,  вимірюється в Дж.

9. Висота позначається h,  вимірюється в м.

10. Прискорення вільного падіння позначається g,  вимірюється м/с2.

11. Час позначається t,  вимірюється в с

12. Коефіцієнт жорсткості пружини позначається k,  вимірюється в Н/м

 

Наступна вправа на повторення визначень -  кросворд. 

Кожен учень отримує кросворд,  підписує його і записує відповідь.  На розгадування кросворду вам дається 10 хвилин. Якщо справились раніше -  піднімайте руку і повідомляйте. 


КРОСВОРД  1

 

Вчений, який відкрив закон плавання тіл

 

 1.               Сила, з якою тіло діє на опору або на підвіс.
 2.               Одиниця вимірювання маси в СІ.
 3.               Розділ фізики, який вивчає різні механічні рухи та їхні закономірності.
 4.               Енергія руху.
 5.               Міра інертності тіл.
 6.               Векторна фізична величина, що дорівнює відношенню зміни швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого відбулася така зміна.
 7.               Вид рівноваги тіла, яке при малому відхиленні тіла від положення рівноваги рівнодійна сил, прикладених до тіла, віддаляє його від цього положення і встановлює в нове положення рівноваги.

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


КРОСВОРД  2

 

Фізична величина, яка характеризує тіло; зміна цієї величини дорівнює роботі сили, прикладеної до тіла

 

 1.               Стан тіла, при якому воно рухається тільки під дією сили тяжіння.
 2.               Вчений, який відкрив закон всесвітнього тяжіння.
 3.               Енергія стану.
 4.               Фізична величина, яка дорівнює добутку модулів сили і переміщення.
 5.               Згідно закону всесвітнього тяжіння між усіма тілами у всесвіті існують сили …
 6.               Фізична велична, яка характеризує пройдений шлях за одиницю часу.
 7.               Сила, яка виникає між стичними тілами.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


КРОСВОРД  3

 

Фізична величина, яка описує взаємодію тіл і дорівнює добутку сили на час її дії

 

 1.               Взаємне при тягаря тіл.
 2.               Розділ механіки, який вивчає чинники, що зумовлюють рух тіла або змінюють його
 3.               Відстань від центру рівноваги тіла до точки розміщення важеля.
 4.               Вид удару, після якого розміри і форма взаємодіючих тіл повністю відновлюється
 5.               Вчений, що відкрив закон вільного падіння тіл
 6.               Одиниця вимірювання енергії.
 7.               Кількісна міра взаємодії тіл

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        

4. Перевірка набутих знань

 

Переходимо до контрольної роботи.

Кожен учень отримує картку,  на якій міститься 7 завдань. 

Оцінюються по 1 балу. Завдання з 4 по 6  задачі, які оцінюються в 2 бала, 7 задача  - 3 бала. До задач обов’язково потрібно записувати короткий запис, переводити в СІ при потребі, виконувати малюнок.
Всім удачі, натхнення і гарних оцінок.

 


Варіант І

 1.      Яка фізична величина позначається буквою ЕК?

а) момент сили,

б) швидкість,

в) кінетична енергія.

г) кінематика.


 

2. Як в СІ позначається одиниця маси?


а) м/с,

б) кг,

в) Н,

г) гр.


 


3. Імпульс сили –це…

а) фізична величина, як постійно імпульсує;

б) фізична величина, яка описує взаємодію тіл і дорівнює добутку сили на час її дії.

в) фізична величина, яка дорівнює роботі сили руху;

г) фізична величина, яка описує взаємодію руху і дорівнює силі руху.

 

4. Футбольному м’ячу масою 450 г під час виконання пенальті надали швидкості 30 м/с. Якщо м’яч влучає в груди воротаря і відскакує назад із тією ж за модулем швидкістю, то удар триває 0,03 с. Якщо воротар приймає удар на руки, то через 0,06 с він гасить швидкість м’яча до нуля. Знайти середню силу удару в кожному випадку.

 

5. Знайдіть потенціальну і кінетичну енергію каменя масою 4 кг, яке падає вільно з висоти 8 м, на відстані 2 м від поверхні землі.

 

6. Автомобіль рухається вниз похилою площиною, кут нахилу якої 45º. Коефіцієнт тертя 0,08. Визначити прискорення руху тіла.

 

 

7. Автомобіль масою 2 т. загальмував, пройшов шлях 50 м і зупинився. Знайти роботу сили тертя і зміну кінетичної  енергії автомобіля, якщо дорога горизонтальна, а коефіцієнт тертя дорівнює 0,4.


Варіант 2

1. Яка фізична величина позначається буквою υ?


а) швидкість,

б) маса,

в) прискорення,

г) енергія.


 

2. Як в СІ позначається одиниця моменту сили?


а) Н·м.

б) кг·м/с

в) Н·м/с

г) Н·Дж


3. Невагомість - це…

а)  тіло масою 0 г;

б)  стан тіла, яке рухається в ліфті;

в)  стан тіла, при якому воно рухається тільки під дією сили тяжіння;

г)  стан тіла, при якому воно рухається по горизонтальній площині.

.

4.  Мисливець у рухомому човні стріляє з рушниці у напрямку руху човна. Яку швидкість мас човен, якщо він зупинився після двох швидко прямуючих один за одним пострілів? Маса мисливця з човном 190 кг, маса заряду 15 г. Швидкість вильоту дробу і порохових газів 400 м/с.

 

5. Сила 50 Н надає тілу прискорення 0,6 м/с2. Яка сила надасть цьому тілу прискорення 0,5 м/с2

 

6. Під час підготовки пружинного пістолета до пострілу пружину жорсткістю 5200 Н/м стиснули на 0,097 м. Якої швидкості набуває «снаряд» масою 0,048 кг під час пострілу в горизонтальному напрямку.

7. Радіус планети Марс складає 0,53 радіуса Землі, а маса – 0,11 маси Землі. Знаючи прискорення вільного падіння на Землі, знайти прискорення вільного падіння на Марсі.

5. Рефлексія. 

Оцінки, отримані під час контрольної роботи буде оголошено на наступній парі.

 

6. Домашнє завдання

Підготувати коротку доповідь про нанотехнології.


 

 

doc
Пов’язані теми
Астрономія, Інтегровані уроки
Інкл
Додано
27 квітня 2020
Переглядів
610
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку