Рання творчість Т.Г.Шевченка. Балада "Причина".

Про матеріал

Ознайомити учнів з розвитком ранньої творчості Т. Г. Шевченка.Розкрити красу і неперевершеність ранніх балад митця;ознайомити зі змістом твору"Причина";розкрити проблематику.Виховувати почуття співпереживання і шанобливого ставлення до надбань культури.

Перегляд файлу

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З УКРАТНСЬКОТ ЛТЕРАТУРИ

У 9 клда НА ТЕМУ:

«РАННЯ ТВОРЧИСТЬ

ЯЛАДД «причиннд», СЮЖЕТ,

ПРОБЛЕМАТИКА, СИМВОЩЧЮСТЬ ПЕйзджу-рспупу, БАДАДНА творюсть («ЩДЕЯ»)

учителя украТнськоТ мови i       учителя-методиста закладу загальноТ

2018 pik

Тема. Рання   Т.Г. Шевченка. Балада ”Причинна”. Сюжет, проблематика, пейзажу-вступу. Баладна поета

Мета. Ознайомити з розвитком ранньоТ Т. Шевченка; розкрити красу i неперевершен{сть paHHix балад митця; ознайомити i3 3MicT0M твору ”Причинна”; розкрити проблематику, 3' ясувати пейзажу-вступу; розвивати виразне читатш, факти i робити висновки, сприймаги розвиток в k0HTekcTi; виховувати почуття шанобливого ставлення до надбань культури, любов i повагу до Т. Шевченка. Тип уроку. Вивчення нового Форма проведення.

Обладнання. Портрет Т.Г. Шевченка, виставка paHHix TBOPiB, TepMiHiB; балади В.Жуковського, О. малонки.

1.

[1.

ПТ.

1.    Вступне слово учителя.

 належать до kiHWI 30-х P0kiB i в них молодший поег платить ще велику подать художньому романтизму та минулого Укратни впливом загального напряму в та обставин укратнського життя тих Але i в цих перших спробах пера видно вже руку великого майстра слова, що на очах переростае й над ними у майже недосяжну.

2.    учителя з елементами        про ранню

Т. Г. Шевченка (1838-1843 р.р.)

План

1.                     ”Кобзар” Т. Шевченка — початок нового, вищого в iCTOPiT укра1нськоТ

2.                     твори митця:

а) балади ”Причинна”, ”Тополя”, ”Утоплена”;

б)

в) поеми;

г)

                        З. ”Причинна”. Сюжет, проблематика,                        пейзажу — вступу.

                        4. Баладна                  поета

З, Слово учителя. У 30-их роках е. Epe6iHka домовився з А. Ра€вським про видання укратнських (”Литературных прибавлений”)

як додатку до ”Отечественных записок”. мали виходити чотири рази на pik укра\нською мовою. Про це С. Г. kBiTkYОснов”яненка у 14 вересня 1838 року. Для Т. Шевченко передав TBopiB: баладу ”Причинна”, поезй “BiTpe буйний...”, ”На пам”ять Котляревському”, ”Тече вода в сине море... , а також, очевидно, - перший поеми ”Гайдамаки” — ”Галайда”.

Але С. не одержав дозволу на видання ”Литературных прибавлений” i 3i6paHi твори в ”JIacTiBka”, який вийшов у 1841 У ньому, kPiM Т. Шевченка, були твори Г. Ф. С. Л. Боровиковського, В. О. Афанасьева-Чужбинського...

твори Т. Шевченка високо      е.       У       до Г. BiH писав: ”А ще туг у мене € один земляк

Шевченко, що то за завзятий писати то нехай йому сей та той! Як що напише    цмокни та вдар руками об поли! BiH дав MeHi гарних         на

 Отже, €. Fpe6iHka першим поетичний талант Т. Шевченка i залучив молодого майстра слова до у

У той час, коли справа з виданням альманаху ”JJacTiBka” затяглася, Тарас Григорович свот твори об”сднав у 36ipkY, яку назвав ”Кобзар”

e.l-pe6iHka одержати на видання Ili€i книжки 18 1840 року. У ”k063api” було BiciM TBOPiB: ”Думи M0i...”, ”Перебендя”, '“Катерина”, ”Тополя”, ”Душка” (”Нащо менЈ брови... ”), ”До Основ”яненка”, ”Гван ”Тарасова нЈч”.

Саме назва ”Кобзар”     стала для BCix TBOPiB митця.

'Кобзар” — початок нового, вищого в iCTOPii украТнськоТ У ньому поет по-новому до зображення життя укратнського народу, його сучасного й минулого. З нечуваною силою зазвучало укра1нське поегичне слово.

Про ”Кобзар” Т. Шевченка 1. Франко писав: ”Ся маленька книжечка немов новий CBiT вибухнула, мов джерело чистот холоднот води, в YkpaiHcbkiM uprcbMeH(.YI'Bi простотою i поетичною грацп:ю вислову.

                (Доповнення          про         у CBiT ”Кобзаря” 1840 р.).

                              Першим твором Т. Шевченка, що              до нас, с балада

”Причинна”, написана 1837 року, коли поет був ще

(YCHi          про балади Т. Шевченка,         поеми, раннього плану).

4. а) Балада — це невеликий сюжетний TBip про виняткову родинно-побутову, з драматично напруженим сюжетом, в якому елементи фантастики.

                        Вперше YkpaTHcbki балади              в XYI-XYII ст. це            про

Стефана— воеводу”,    козака Плахоти”. У слов”янських балада набула особливого поширення у        ромашгизму. у

                                 — це балади В. Жуковського (”Людмила”,                     О.

про впцого Олега”), М. Лермонтова         корабель”), у польськпт    балади А.    ”Рибка”, ”ПанЈ

”Три будриси”).

Серед укратнських до жанру балади звернувся

П. Ылецький — Косенко та П. Гулак — Артемовський

Мотив розлуки закоханих, який лежить в ocH0Bi сюжету балади

                 ”Причинна”, у             BapiaHTax часто в народних

б) Словникова робота.

Причинна — чар ворожки.

Китайська — синя або червона бавовняна тканина.

в) Знайомство i3 3MicT0M поеми русалки залоскотали

                              г)            за запитаннями.

-                                              Яке враження викликае пейзажний зачин поеми ”Причинна”'?

-                                              Якою е у час, коли (”...тречј не cTIiBaJIM, HiXT0 нјде не roM0HiB... ”).

                -Що             у буремну            горою?

-                                              Яке ставлення автора до - Якого роду - А козак?

-                                              У яких рядках висловлена думка про коханому?

-                                              Чи коха€        козак?

-                                              Як поет малюе ранкову картину?

-                                              образи переважають? (3BYk0Bi).

-                                              А образи 30poBi? (I<0JIbopoBi).

-                                              цей опис i3 картиною ранку в     Г.Ф.

”Маруся”. 3p06iTb висновки.

-                                              Яке запитання в       поеми ставить Т. Шевченко?

-                                              Яка причина страждань i закоханих? Хто винен?

д) Визначення причини виникнення

(”За що ти караеш П молоду?”) у TBOPi не розгорнутий i не конкретизований, BiH ледь накреслений.

                              Питання, за що кара€ться людина,              звучали в багатьох творах

Шевченка. I чим       тим    воно конкретизуватиметься, набирагиме характеру.

е) Визначення характеру поеми. зв' язок поеми з фольклором?

eniTeTiB,         звертань,    iHBepcii). Визначення p03Mipy   використання ямба).

Реве та стогне широкий, Сердитий BiTep завива

Чотиристопний ямб.

(Ямб добре передае ритм подјй).

е) Музику до вступноТ частини балади написав Д. kpvDkaHiBcbkTi. Ця частина твору стала народною IIicHeo.

Для хору ТТ обробив В. косенко.

Музику до балади також написали М. Лисенко, Г. Хоткевич, Г. Давидовський.

ж) Визначення ланщожка ”T'Pix — кара”.

Молодий Шевченко — романтик, який любив людей i XOTiB за них заступитися, виступаючи адвокатом.

                                                   за ланцюжком         — кара” у ”Причиншй”.

Кара за

1.                                          не коханому.

2.                                          козак вчасно не повернувся.

3.                                          Наклада€ на себе руки.

4.                                          ”сонна блудить”.

5.                                          Ворожка ”поробила”

6.                                          Русалки вбивають причинну.

з) Елементи peaJWHocTi i фантастики у TBOPi.

Фантастичне — образи русалок i       у якому як вони залоскотали

                                      Решта все у            реальне.

5. балад раннього до жанру балади Шевченко не звергався майже п'ять P0kiB. 1846 року, живучи деякий час у 1<vr€Bi, написав балади: i ”Русалка”. У цих творах поет значно поглибив трактову життевих фактЈв.

5.                                                      У долю         скривдженоТ паном.

Поряд з цим порушуеться проблема суспјльнот зокрема ставлення лодей до

6.                                                      (Знайомство i3 3MicT0M балади

7.                                                      людськоТ краси, правди, iMeHi якот засуджу€ться

8.                                                      К. Данькевич за мотивами балади та поеми

На kv•IiBcbkii1 iMeHi О. П. Довженка знято

9.слово учителя.

10.                   Осъ який довгий шлях пройшов Шевченко на              же        своет

 i пройшов його без чужоТ допомоги, майже  60 в обставинах його житгя в  ми       не знаемо, хто б глибше i дивився на минуле й сучасне, хто Mir би з його письменством.

Правда, не все ще виявилось у Т. Шевченка. Поки що BiH дивився на свЈт широко розплющеними, допитливими очима; бачив ()kpeMi факти лиха на        та BMiB ще зв'язати в одне велике встановити   в тому ланцюгу       причинами i

На       сво€Т          Т. Шевченко не    з”ясувати, що прояви лиха сягають своТм       у        установи, у людське житя.

Характерно, що в перших творах митця основною причиною лиха були ”змй люде”, або просто ”люде”... 1 де-не-де проблискував зародок

того     що були причиною лиха в умовах тогочасного житгя.

Думка поета близька ще в не здужаючи зв ' язати 0kpeMi фатсги у систему i знайти У. уроку.

1.     У якому        вийшла перша 36iPka TBOPiB Т. Шевченка назвою

”Кобзар”? Хто взяв активну участь у ii

2.     Яке значення мав 'Кобзар” для розвитку укратнськот

3.     У чому полягас новаторство балади ”Причинна”?

4.     Ознайомившись з ранньою  Т. Шевченка, з”ясуйте, хто, на думку митця, був причиною лиха? Домашне завдання.

1.     Вивчити напам”ять вступну частину балади ”Причинна”.

2.     Виконувати  TBopiB, пояснювати роль трогйв.

З. Написати MiHi-TBip ”За що ти караеш й молоду?” (Т. Шевченко).

pdf
Додано
16 жовтня 2018
Переглядів
1542
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку