"Реформи 60 - 70 - х рр. ХІХ ст. в Російській імперії" (Урок з історії України, 9 кл.)

Про матеріал

Урок блоку матеріалів з історії України, 9 кл. розробка дає можливість вчителям систематизувати матеріа з теми та розвиває уміння та навички учнів працювати з підручником, документами, аналізувати матеріал, складати таблицю, робити висновки.

Перегляд файлу

                    Тема: Реформи адміністративно – політичного управління 60 – 70 – х рр.

Мета: пояснити причини реформ царизму у ІІ пол. ХІХ ст.;                                                         охарактеризувати реформи в галузі освіти, судової системи, міського самоуправління, фінансів, військової справи, цензури; розвивати уміння учнів аналізувати матеріал,виділяти причинно – наслідкові зв*язки, використовувати міжпредметні зв*язки, складати таблицю.

Поняття і терміни: «реформа»; «земство»; «присяжні повірені та засідателі».

Обладнання: підручник «Історія України», 9 кл. В. Власов; атлас з історії України, 9 кл.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Хід уроку:

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань. Поміркуйте. Що стало причинами проведення реформ в Російській імперії?

Укажіть хронологічну послідовність подій. «Київська козаччина»;проведення «викупних операцій»; початок Кримської війни; оприлюднення Маніфесту царя Олександра І про скасування кріпацтва.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

  Після селянської реформи 1861 р. в Російській імперії були проведені реформи адміністративно – політичного управління. Їх здійснювали з метою пристосувати імперію , у тому числі Наддніпрянську Україну, до нових умов соціально – економічного розвитку, які виникли після скасування кріпосного права. Вони супроводжувалися модернізацією повсякденного життя, яка мала суперечливий характер.

 Завдання: працюючи з підручником, стор. 132 – 134, використовуючи уривки з документів теми, заповнити таблицю, відповідаючи на запитання «Що передбачали реформи адміністративного управління, а також інші, що були проведені у 60 – 70 –х рр. ХІХ ст.?.». та зробити висновки.

Назва реформи,       роки проведення

                                             Зміст реформи

Судова реформа

        (1864 р.)

* запроваджувався позастановий, відкритий, незалежний від адміністрації та чиновників суд; суддю призначав уряд, але зняти з посади міг тільки суд;

* судочинство проводилося за участю обвинувачення (прокурора) й захисту (адвоката) – присяжного повіреного;

* судочинство проводилося за участю присяжних засідателів і судді;

* установлювалося кілька судових інстанцій:

 - мировий суд – обирався на три роки земськими та міськими гласними;

 - окружний суд – розв’язував дрібні справи;

 - судова палата – було створено три судові палати – Київську, Харківську та Одеську.;

* існували окремі суди для духовенства і військових; збереглися волосні суди   у у справах селян.

 У судових палатах могли бути оскаржені вироки, винесені без участі    присяжних;

* для винесення особливо важливих справ створювався Верховний кримінальний суд.

Земська реформа

        (1864 р.)

 Земства утворювались в Україні в 1865 – 1875 рр., на Правобережжі через повстання польської шляхти земства вводилися аж до 1911 р. На Лівобережжі було створено 6 губернських і 60 повітових земських управ.

* земства були виборними (члени земств обиралися на три роки);

* земства були загальностановими (в них брали участь стани, що мали у власності землю);

* земства клопоталися лише господарськими і культурними справами на території повіту і губернії: засновували школи, організовували лікарні, пошти, піклувалися про шляхи; здійснювали велику просвітницьку роботи серед селян; засновували с/г школи; вели науково – дослідну роботу; створювали кредитні установи, які обслуговували хліборобів

* нагляд за земствами покладався на губернатора і міністра внутрішніх справ, які мали право вето на всяке рішення земств.

Реформа міського самоврядування

        (1870 р.)

* в усіх містах України створювалися міські думи;

* виконавчий орган думи – міська управа, на чолі якої стояв голова;

* вибори відбувалися в трьох куріях на основі майнового цензу та вікового цензу (з 25 років);

* міські управи відали – господарством міст; справами впорядкування міст; розвитком промисловості й торгівлі.

Військова   реформа

 (1864 – 1883 рр.)

* реформа передбачала поділ території Росії на 10 військових округів. В Україні утворено три – Київський, Одеський , Харківський. На чолі – командувач, при ньому діяли штаб і військова рада;

* запроваджувалася загальна військова повинність з 1874 р. -  (замість рекрутського набору і служби протягом 25 років) для чоловіків від 21 року; у піхоті строк служби – 6 років і 9 у запасі; на флоті – 7 років і 3 роки в запасі; для осіб з освітою – менший строк служби;

* поліпшилися навчання військ і підготовка офіцерських кадрів;

* відкривалися військові училища і гімназії, юнкерські училища;

* армію було оснащено сучасними видами зброї;

* було створено паровий військовий флот;

* дворянство і духовенство звільнялися від військової служби

Шкільна реформа

     (з 1864 р.)

* було запроваджено єдину систему початкової освіти (технічний прогрес вимагав розширення освітніх закладів);

* створювалася мережа чоловічих, жіночих, класичних і реальних гімназій. У класичних гімназіях переважали гуманітарні предмети, їх випускники без  іспитів могли вступити до університетів. Реальні гімназії мали природознавчий цикл – після їх закінчення молодь мала право вступу лише до вищих технічних навчальних закладів.

* право на освіту здобували всі стани, які були спроможні заплатити за  навчання;

* університетам було надано більшу автономію;

* було вдосконалено програму навчання;

* було звернено увагу на створення популярної літератури, підручників, на організацію шкіл із метою поширення освіти серед народних мас

     Цензурна                   реформа (1865 р.)

* були створені спеціальні органи цензури;

* цензурні установи вилучалися з відання міністерства народної освіти і підпорядковувалися міністерству внутрішніх справ;

* у складі міністерства внутрішніх справ створювалося головне управління у справах друку і центральний комітет іноземної цензури;

* продовжувала діяти й церковна цензура

Фінансова реформа (1862 р.)

* було централізовано управління грошовим господарством у руках міністерства фінансів;

* створено державний банк у 1860 р.;

* введено єдиний державний ревізійний центр;

* створено єдині державні каси, що зосереджували у своїх руках усі прибутки і витрати держави;

* введено акцизне обкладання спиртних напоїв;

* збільшено податки на товари масового споживання.

ІУ. Закріплення матеріалу. Яке значення реформ 60 – 70 – х рр. ХІХ ст. ?

                                                       Значення реформ 60 – 70 – х рр.

 1. Реформи були першим кроком на шляху реформування Російської імперії
 2. Вони ознаменували перехід від феодалізму до капіталізму
 3. Реформи створили основу для переходу від феодально – станового устрою Російської імперії до буржуазно – представницького
 4. Вони прискорили розвиток капіталізму
 5. Піднесли роль закону і права
 6. Було закладено основи громадянського суспільства
 7. Вони законодавче закріпили громадянські права населення
 8. Виникли умови для економічного і політичного розвитку країни.

  З другого боку були проведені так звані контр реформи Олександра ІІІ: дрібна міська буржуазія відсторонена від участі в міському самоуправлінні; посилювались репресії та цензура; була фактично ліквідована автономія університетів. У 1887 році вийшов циркуляр про «кухарчиних дітей», який не давав змоги дітям з простолюду вступати до гімназій.

Д. З. Вивчити параграф 17, доробити таблицю.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Галанин Александр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
5 березня 2018
Переглядів
8759
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку