Річна контрольна робота за 8 клас

Про матеріал
Річна контрольна робота Розроблено вчителем інформатики Кондратовою О.Л. Критерії оцінювання: 1-5 питання – по 1балу; 6, 7 питання – по 2 бали; 8 питання – 3 бали.
Перегляд файлу

Річна контрольна робота учня(учениці) 8 класу

 

………………………………………………………………………….…………

Варіант1

 1. Внесення змін у текст: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об’єктів:
  • Рецензування
  • Форматування
  • Редагування
  • Розмітка
 2. Програми для запису (захоплення) звуку та відео називають:
  • Конвертори;
  • Плеєри;
  • Грабери;
  • Звукозаписувач;
 3. Що розміщується у підвалі веб-сторінки сайту?
  • блоки навігації;
  • основний матеріал;
  • контактні дані, повідомлення про авторські права...;
  • реклама;
 4. Процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подане повідомлення, іншою послідовністю сигналів називають...
  • кодуванням повідомлення;
  • збереженням повідомлення;
  • передаванням повідомлення;
  • опрацюванням повідомлення;
 5. Визначте ознаки циклу While ... Do?
  • Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна
  • Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна
  • Програма перевіряє умову циклу перед виконанням операторів тіла циклу
  • Якщо умова приймає значення False, керування переходить до наступного оператора


 1. Визначити значення змінних після виконання приведеної послідовності команд:

1

 a:=3; b:=sqrt(16); a:=a+b;

a=          b=

2

x:=-2; y:=3; if x*y>0 then x:=x+y else y:=y+x;

x=          y=

3

a:=3; b:=0; for i:=4 to 8 do b:=b+a;

i =          b=

4

a:=3; b:=sqrt(16); if b<a then a:=a+b;

a =         b=

5

x:=-2; y:=3; for i:= 0  to y do x:=y+x;

x =         y=

6

a:=3; b:=0; for i:=b to 8 do b:=b+a; b:=b*2;

i =         b=

7

x:=-2; y:=3; while x<y do begin x:=1+x; y:=y-1 end;

x=          y=

8

p:=1; for i:=2 to 5 do begin p:=p*2; i:=i+1 end;

i=           p=

 1. Компонент Фігура має властивості, що визначають колір і стиль контуру та внутрішньої області. Вписати назву властивості:

Pen.Color

Колір контуру

Pen.Width

Товщина контуру

Pen.Style

Стиль лінії контуру

Brush.Color

Колір заливки внутрішньої області

Brush.Style

Стиль заливки внутрішньої області

 

 1. Приведена програма уточнення кореня рівняння методом ділення відрізка навпіл. Вписати відсутній фрагмент програми:

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

   var a,b,c,e:real;

   function f(x:real):real; begin f:=sqrt(x)+4-x;end;

begin

    a:=strtofloat(edit1.Text);

    b:=strtofloat(edit2.Text);

    e:=strtofloat(edit3.Text);

….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

    label5.Caption:=label5.Caption+floattostrf(c,fffixed,7,3);

end;

 

Критерії оцінювання:

1-5 питання – по 1балу;

6, 7 питання – по 2 бали;

8 питання – 3 бали.

Річна контрольна робота учня(учениці) 8 класу

 

………………………………………………………………………….…………

Варіант2

 1. Що таке стиль в текстовому документі?
  • це набір значень властивостей об‘єкта певного типу, який має ім‘я
  • це набір панелей інструментів для редагування тексту
  • це набір характеристик форматування, таких як назва шрифту, розмір, колір, вирівнювання абзацу та інтервал
  • це набір характеристик шрифтів тексту
 2. Програми, що містять алгоритми кодування і декодування мультимедійних даних, називають...
  • Плеєри;
  • Кодеками;
  • Відеоредактори;
  • Грабери;
 3. Мапа сайту - це...
  •  набір значень властивостей текстових і графічних об'єктів сторінки, тобто визначає стиль сайту;
  • схема, що візуально відображає ієрархію сторінок сайту, зв'язки та переходи між ними;
  • процес розміщення на сторінці під час її створення текстових, графічних та інших об'єктів;
  • меню з переходами по сторінкам сайту.
 4. Цифру 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називають..

 • байт
 • біт
 • код;
 • тег;

 1. Відмітьте ознаки циклу Repeat…Untіl
  • Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна
  • Оператори тіла циклу виконуються мінімум один раз. Умова починає перевірятися лише після першого проходження циклу
  • Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна
  • Якщо умова набуває значення True, керування переходить до оператора, що йде безпосередньо за оператором Until <умова>
 2. Визначити значення змінних після виконання приведеної послідовності команд:

1

 a:=5; b:=sqrt(16); a:=a+b;

a=            b=

2

x:=6; y:=3; if x*y>0 then x:=x+y else y:=y+x;

x=            y=

3

a:=2; b:=5; for i:=4 to 8 do b:=b+a;

i=             b=

4

a:=5; b:=sqrt(16); if b<a then a:=a+b;

a=            b=

5

x:=2; y:=5; for i:= 2  to y do x:=y+x;

x=            y=

6

a:=1; b:=0; for i:=b to 3 do b:=b+a; b:=b*2;

i=            b=

7

x:=2; y:=3; while x<y do begin x:=1+x; y:=y-1 end;

x=            y=

8

p:=1; for i:=5 to 7 do begin p:=p*2; i:=i+1 end;

i=             p=

 1. Для створення графічних примітивів можна використовувати приведені команди, вписати відповідну дію:

Canvas.MoveTo (x, у)

 

Canvas.LineTo (x, y)

 

 

Canvas.Rectangle(x1, y1, x2, y2)

 

 

Canvas.Ellipse  (x1, y1, x2, y2)

 

 

 1. Приведена блок-схема алгоритму визначення НСД 2х натуральних чисел. Вписати фрагмент програми:

procedure TForm1.Button1Click;

Var  m,n integer; 

begin

    m:=strtofloat(edit1.Text);

    n:=strtofloat(edit2.Text);

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………….………

   Panel1.caption:=inttostr(m);

end;

 

Критерії оцінювання:

1-5 питання – по 1балу;

6, 7 питання – по 2 бали;

8 питання – 3 бали.

docx
Додано
16 травня
Переглядів
174
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку