Різні типи завдань для перевірки знань учнів з фізики

Про матеріал
У матеріалі наведені зразки різних типів завдань для перевірки знань учнів з фізики : тестові завдання, завдання на встановлення відповідності, памятка учням "Сідай за уроки", план роботи над проектом, понятійна картка.
Перегляд файлу

Різні типи матеріалів для перевірки знань учнів з фізики

Тестові завдання

Тема «Світлові явища».

1.Види джерел світла:

1) природне і яскраве;

2) природне і штучне.

2.До оптичних приладів належать:

1) книжка, олівець, фізика;

2) телескоп, фари, мікроскоп.

3.Лінія , уздовж якої поширюється світло, це:

1) промінь;

2) пряма.

4. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється :

1) прямолінійно;

2) криволінійно.

5. Область простору, до якої не потрапляє світло від джерела, називають:

1) півтінь;

2) повна тінь,

6.До природних джерел світла належать:

1) свічка,лампочка;

2) Сонце, зорі.

7. Фізична величина, яка чисельно дорівнює світловому потоку, що падає на одиницю освітленої поверхні, називається:

1) силою світла;

2) освітленістю.

8.Одиницею сили світла є:

1) кандела;

2) люмен.

 

Тема «Сила струму».

1.Одиницею сили струму є:

А 1 Н;    Б 1 Дж;    В 1 А;    Г 1 В;

2.Силу струму обчислюють за формулою:

А І=qt;    Б І=  ;    В І=  ;

Г правильна відповідь відсутня.

3. Прилад для вимірювання сили струму називається:

А динамометр;    Б електрометр;    В запобіжник;    Г амперметр.

4. Як вмикають у коло прилад для вимірювання сили струму?

А Як завгодно;

Б послідовно, зберігаючи полярність4

В приєднуєть до джерела струму;

Г паралельно,зберігаючи полярність.

5.Переведіть 150 мА:

А 0,15 А;    Б 1,5 А;     В 0.0150 А;    Г 15,0 А.

 

Тема «Період і частота обертання».

Тестове завдання на встановлення відповідності.

Кожен учень отримує картку-завдання. Учням необхідно встановити відповідність між лівою та правою колонками. Результат виконання занести до відповідної таблиці.

Картка-завдання.

Варіант-1

Установіть відповідність.

1.Період обертання.

2.Період обертання хвилинної стрілки  годинника дорівнює

3.Формула періоду обертання.

4.Одиниця вимірювання частоти в системі СІ.

5.Формула частоти обертання.

6.Чверть  місяця.

 

А

Б

В фізична величина, яка дорівнює часу, за який тіло, що рівномірно обертається, здійснює один повний оберт.

Г

Д

Е 3600 с.

Є тиждень.

 

Таблиця для занесення відповідей.

В1

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Правильна відповідь-1 бал.

Оцінка:…..

ПАМЯТКА УЧНЯМ «СІДАЙ ЗА УРОКИ»

1.Сідай за уроки в один і той самий час.

2.Провітри кімнату за 10 хвилин до початку занять.

3.Вимкни телевізор. У кімнаті, де ти працюєш, повинно бути тихо.

4. Уточни розклад уроків на завтра. Перевір, чи всі завдання записані в щоденнику.

5. Приготуй письмове приладдя для занять.

6. Прибери зі стола все зайве.

7. Настав час розпочати роботу. Сядь зручно, розгорни підручник…

ПЛАН РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

(памятка для учня)

1.Подумати самому про те, що я знаю……………………………………........

…………………………………………………………………………………….

2.Прочитати………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

3.Переглянути телепередачі (в Інтернеті, фільми…)………………………….

……………………………………………………………………………………..

4.Запитати в дорослих……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5.Поспостерігати………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

6.Провести експеримент………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

7.Зробити математичні розрахунки, порівняння, класифікації………………..

……………………………………………………………………………………..

8.Підбити підсумок (зробити висновки)……………………………………….

……………………………………………………………………………………..

9.Підготуватися до захисту………………………………………………….......

ГРА «ВІРЮ НЕ ВІРЮ.»        Учитель зачитує правильні і неправильні твердження. Якщо учень згодний із цим твердженням, то піднімає зелену картку ( «Вірю!»), якщо не згоден-червону («Не вірю!»).

Тема «Світлові явища.»

-Кут падіння дорівнює куту відбивання.(Так.)

-Кут падіння-це кут між падаючим променем і дзеркалом. (Ні.)

-Ми бачимо тіла, бо вони світлі. (Ні.)

-Падаючий і відбитий промені лежать у різних площинах. (Ні.)

-Світлові промені мають властивість оборотності. (Так.)

-Кут відбивання –це кут між відбитим променем і перпендикуляром. (Так.)

МЕТОД «ТАК-НІ».

Тема «Електричний опір. Закон Ома.»

1.Сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. (Так.)

2.Залежність опору провідника від напруги називається вольт-амперною характеристикою.(Ні.)

3.Сила струму в провіднику залежить не тільки від напруги на його кінцях, але й від властивостей самого провідника.(Ні.)

4.Чим більший опір має провідник, тим більша в ньому сила струму за тієї самої напруги на кінцях провідника.(Ні.)

5.Одиниця опору в СІ-ом. (Так.)

Тема «Стан речовини».

Заповнити таблицю, використовуючи слова «так» і «ні».

Стан

Зберігає обєм

Зберігає форму

Стискається

Твердий

 

 

 

Рідкий

 

 

 

 

МЕТОД «МІКРОФОН».

Тема «Електричний опір. Закон Ома.»

Учні відповідають на запитання вчителя.

1.Що називається силою струму?

2.Яким приладом вимірюють силу струму?

3.У яких одиницях вимірюють силу струму?

4.Що називається напругою?

5.У яких одиницях вимірюють напругу?

6.Яким приладом вимірюють напругу?

7.Як приєднується вольтметр в електричному колі?

 ФРОНТАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ.

Тема «Сила пружності.»

1.Що називають взаємодією тіл?

2.Яка фізична величина характеризує взаємодію тіл?

3.Що необхідно знати для визначення сили?

4.Які сили ви знаєте?

5.Як позначають і в чому вимірюють сили?

6.Як називається прилад для вимірювання сили?

7.Від чого залежить значення сили?

8.Яка сила втримує тіла на поверхні Землі?

9.Як сила тяжіння залежить від маси тіла?

10.Якою є маса вашого тіла?

11.Що називають силою пружності?   

 

МЕТОД «ПРОДОВЖ РЕЧЕННЯ».

Тема «Прямолінійний рівномірний рух».

Рівномірний рух-це…

Швидкість рівномірного руху тіла-це…

Для того, щоб визначити швидкість рівномірного руху, потрібно знати…

Формула для обчислення  швидкості …

 

ЗАКІНЧИТИ ТВЕРДЖЕННЯ.

Усі тіла складаються з……………………………………………………………

Молекула-це………………………………………………………………………

Молекула складається з ………………………………………………………….

Молекули однієї речовини……………………………………………………….

У різних речовинах молекули……………………………………………………

За нагрівання речовини проміжки між молекулами……………………………

Явище взаємного проникнення речовин одне в одне називають………………

 

 

Понятійна картка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЕРШИТИ СХЕМУ(склад речовини).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
20 січня
Переглядів
212
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку