Робочий зошит до практичних занять з дисципліни "Фармакологія"

Про матеріал
У даному зошиті наведено матеріал для самостійної позааудиторної та аудиторної роботи студентів, який потребує творчого опрацювання, сприяє розвитку інтелектуального, фармацевтичного і клінічного мислення. Характерною особливістю робочого зошита є завдання професійного спрямування: виписування рецептів, розв’язування ситуаційних задач, розрахунки доз і концентрацій, розведення антибіотиків, надання рекомендацій щодо шляху введення та способу застосування препаратів. При самостійному вивченні матеріалу по заданих темах студент повинен виробити навики по роботі з навчальною і довідковою літературою, сформувати міцні знання про різні типи класифікації лікарських засобів, міжнародні назви лікарських препаратів, механізми їх дії, фармакологічні ефекти, показання і протипоказання до застосування, дозування і рецептури.
Перегляд файлу

 

    

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Комунальний заклад Бериславський медичний коледж

Херсонської обласної ради

 

E:\4_клінічна фармакологія\1_ВЕБ-сторінка\24.10.2013_WWW\presentations\uk\nurse\1\Нові лекції 16.02.2014\practical-pharmacology.jpg

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

 

до практичних занять

з навчальної дисципліни

 

ФАРМАКОЛОГІЯ

(VІ семестр)

 

Студента групи _____________

 

__________________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Берислав 2018

 

ФАРМАКОЛОГІЯ.

    Робочий зошит до самостійної роботи та практичних занять для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», спеціальність 226 Фармація, промислова фармація:

Бериславський медичний коледж Херсонської обласної ради, 2018. –  50 с.

 

Укладачі:

Волчановський А.В.  - викладач, вища кваліфікаційна категорія.

 

 

 

Робочий зошит з фармакології (VI семестр призначений для самостійної роботи студентів спеціалізації «Фармація» складено згідно навчального плану та навчальної програми Міністерства охорони здоров’я України.

 Навчальний матеріал підготовлено і структуровано відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодших спеціалістів  для спеціальності 226 Фармація”.

  Відповідає напрямкам формування положень базових компетенцій освітньо – кваліфікаційної характеристики спеціальності, а саме  компетенціям КЗП.10, КЗП.13, КЗП.14 , КСП.08, КСП.11,  умінням 5.ПФ.С.03.ПП.О.01, 8.ПФ.С.07. ПП.О.01,  8.ПФ.С.07. ПП.О.02, 8.ПФ.С.07. ПП.О.03 тощо.

У даному зошиті наведено матеріал для самостійної позааудиторної та аудиторної роботи студентів, який потребує творчого опрацювання, сприяє розвитку інтелектуального, фармацевтичного і клінічного мислення.

    Характерною особливістю робочого зошита є завдання професійного спрямування: виписування рецептів, розв’язування ситуаційних задач, розрахунки доз і концентрацій, розведення антибіотиків, надання рекомендацій щодо шляху введення та способу застосування препаратів.

При самостійному вивченні матеріалу по заданих темах студент повинен виробити навики по роботі з навчальною і довідковою літературою, сформувати міцні знання про різні типи класифікації лікарських засобів, міжнародні назви лікарських препаратів, механізми їх дії, фармакологічні ефекти, показання і протипоказання до застосування, дозування і рецептури.

ЗМІСТ

 

Введення............................. .............................

 

Антисептичні і дезинфікуючі засоби.............. ..........................

 

Протитуберкульозні, протисифілітичні, протигрибкові і противірусні засоби...................... ............................ ............................ ........................

 

Противірусні, протипротозойні і протиглистні засоби...... ...... ......

 

Протипухлинні засоби........................ ............................

 

Вітамінні препарати............................ ............................

 

Сечогінні засоби (діуретики)...................... ............................

 

Засоби, що впливають на міометрій     .....................

 

Загальні принципи терапії отруєнь фармакологічними засобами...

 

Плазмозамінні і дезинтоксикационі засоби............. ..................

 

 

Бібліографічний список...................... .........................

 

 

 


 

Цілі і завдання. При самостійному вивченні матеріалу по заданих темах студент повинен виробити навики по роботі з учбовою і довідковою літературою, сформувати міцні знання про різні типи класифікації лікарських засобів, міжнародні назви лікарських препаратів, механізми їх дії, фармакологічні ефекти, показання і протипоказання до застосування, дозування і рецептура.

 

При самостійному вивченні матеріалу студент повинен виробити вміння:

1. Орієнтуватися в номенклатурі лікарських засобів, розподіляти препарати по фармакологічних, фармакотерапевтичних, хімічних групах.

2. Визначати синоніми лікарських засобів, аргументувати можливості заміни відсутнього препарату на інший з аналогічною фармакотерапевтичною і фармакологічною активністю.

3. Контролювати правильність виписування рецепту і коректувати його.

4. Користуватися довідковою літературою по лікарських засобах, володіти складанням і передачею фармацевтичної інформації для лікарів і населення.

5. Давати поради населенню про раціональний прийом лікарських засобів і поводження з ними, про шкоду токсикоманії і наркоманії.

     Для самостійного аудиторного вивчення виділених тем по фармакології для студентів розроблені індивідуальні робочі зошити. По кожній темі представлені цілі і завдання заняття, вимоги до освоєння матеріалу, основні лікарські препарати і терміни по темі заняття, а також завдання, що дозволяють самостійно освоїти матеріал. Список літератури, необхідної для виконання завдання, представлений в кінці зошита. Всі завдання виконуються в самому зошиті,  після чого зошит здається на перевірку викладачеві.

     Контроль самостійного освоєння матеріалу включає три етапи: перевірку робочих зошитів, вихідний контроль після закінчення заняття і підсумковий  контроль по розділу, в який входить тема, що вивчається.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИСЕПТИЧНІ І

ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

 

Мета заняття: вивчення механізму дії і загальних принципів підбору антисептичних і дезинфікуючих засобів різних хімічних груп.

 

Лікарські препарати, що вивчаються: борна кислота, діамантовий зелений, дьоготь березовий, іхтаммол, калія перманганат, коларгол, метиленовий синій, нітрофурал, протаргол, розчин аміаку, розчин йоду спиртовий, розчин пероксиду водню, розчин формальдегіду, ртуть дихлорид, срібло нітрат, спирт етиловий, фенол, хлорамін Б, хлоргексидин, хлорофіліпт, церігель, цинку сульфат, етакридин.

 

Студент повинен знати:

1. Класифікацію антисептичних і дезинфікуючих засобів.

2. Характеристику антисептичних засобів основних хімічних груп (галогеновмісних  сполук, сполук ароматичного ряду, сполук аліфатичного ряду, барвників, окислювачів, похідних нітрофурану, детергентів, кислот і лугів, солей важких металів): механізми  дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування, протипоказання, взаємодія з препаратами інших груп.

 

Студент повинен вміти:

 •     Виписувати рецепти на основні препарату.
 •     Замінювати один препарат на іншій з аналогічним спектром дії.

     3. Вирішувати ситуаційні завдання на визначення лікарського препарату по спектру            його фармакологічних ефектів.

Основні терміни: антисептичні, дезінфектанти і хіміотерапевтичні засоби.

 

Завдання 1. Пригадайте відмінності антисептичних і хіміотерапевтичних засобів. Заповніть таблицю 1, відзначивши наявність ефекту символом «.

 

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика антисептичних і дезинфікуючих засобів

 

Параметри порівняння

Антисептичні засоби

Хіміотерапевтичні засоби

Широкий спектр дії

 

 

 

Певний спектр протимікробної дії

 

 

Висока токсичність для людини

 

 

 

Відносно низька токсичність для людини

 

 

 

 

 

Завдання 2. Дайте визначення наступним термінам:

Антисептичні засоби – це_____________________________________________ _

_________________________________________________________________________ 

Дезинфікуючі засоби – це_____________________________________________

__________________________________________________________________________

Хіміотерапевтичні засоби  – це_______________________________________ __

__________________________________________________________________________

 

Завдання 3. Пригадаєте класифікацію антисептичних і дезинфікуючих засобів і у відповідних місцях напишіть назви груп цих засобів.

1. ___________________________: Хлорамін Б, хлоргексидин, розчин йоду спиртовий

2. ___________________________: Пероксид водню, калія перманганат

3. ___________________________: Кислота борна, розчин аміаку

4. ________________________________: Ртуть дихлорид, срібла нітрат, срібла протеїнат

                                                            срібло колоїдне, цинку сульфат

5. ___________________________: Розчин формальдегіду, спирт етиловий

6. ___________________________: Фенол, дьоготь березовий, іхтаммол(іхтіол)

7.__________________________ _: Діамантовий зелений, метиленовий синій

                                                  етакридину лактат

8. ___________________________: Церігель

9. ___________________________: Нітрофурал

10. __________________________: Хлорофілліпт

Завдання 4. Вкажіть механізми протимікробної дії хлоргексидину, пероксиду водню, кислоти борної, срібла нітрату, розчину формальдегіду, фенолу, метиленового синього, церигеля, нітрофурала

 

Механізми протимікробної дії

Механізмі протимікробної дії

Денатурація білка мікробної клітки унаслідок дегідратації

1.

2.

3.

4.

5

6.

Денатурація білка мікробної клітки унаслідок окислення

1.

2.

Пригнічення ферментів, необхідних для життєдіяльності мікроорганізмів

1.

Порушення проникності плазматичної мембрани

1.

 

Завдання 5. Підберіть препарати:

1. Для оброблення виразкових і опікових поверхонь:___________________________

2. Для оброблення рук хірурга і операційного поля:____________________________

3. Для промивання шлунку при отруєнні:___________________________________

4. Для оброблення ран, шкіри і слизових оболонок:____ __________________________

5. Для спринцювань і полоскань в гінекології і урології:_____________________

6. Для дезинфекції інструментів і предметів догляду за хворими:_________________

7. Для лікування дерматитів:__________________________________________________

8. Вживається як дезодоруючий засіб:__________________________

9. Для лікування блефаритів, кон'юнктивітів:___________________________________

10. Для лікування стафілококових інфекцій шкіри у новонароджених:_______________

 

Завдання 6. Визначте препарат:

1. Володіє сильною протимікробною дією відносно вегетативних форм бактерій і грибів; на спори впливає слабо. Застосовується для дезинфекції предметів домашнього ужитку, інструментів, білизни.

     Відповідь: ______________

 

2. Антисептик, ефективний відносно грампозитивних, грамнегативних і простих мікроорганізмів. Застосовується для обробки ран, шкіри, слизових оболонок, а також для промивання суглобових порожнин. Може викликати сенсибілізацію і дерматит.

    Відповідь: ______________

 

3. Активний і швидкодіючий антисептик. У присутності  білків ефективність його знижується. Застосовується зовнішньо при гнійних ураженнях шкіри.

    Відповідь: _______________

 

4. Препарат срібла, що володіє припікаючою дією. Застосовується для лікування шкірних виразок, ерозій, при ураженнях  слизових оболонок очей; у вищих концентраціях – для припікання бородавок.

    Відповідь: _______________

 

5. Відноситься до групи окислювачів, сприяє механічному очищенню рани, володіє кровоспинними властивостями. Застосовується при запальних захворюваннях слизової  оболонки ротової порожнини і горла, а також для оброблення  гнійних ран.

     Відповідь: _______________

 

Завдання 7. Випишіть рецепти на препарати:


1. 20 мл 2% спиртового розчину  

    діамантового зеленого

    Rp.:

 

 

 

 

 

 

2. Пасту, що містить 10% саліцилової

    кислоти

    Rp.:

 

 

 

 

 

3. 0,1% розчин хлоргексидину для оброблення ран

Rp.:

 

 

 

 

 

 

4. Іхтіол в свічках (0,2)

    Rp.:

 

 

 

 

 

 

5. 10% іхтіолову мазь

    Rp.:

 

 

 

 

 

 

6. Очні краплі, що містять 0,5%

    розчин цинку сульфату і 2% розчин

    борної кислоти

    Rp.:

 

 

 

 

 

 

E:\4_клінічна фармакологія\1_ВЕБ-сторінка\24.10.2013_WWW\presentations\uk\nurse\1\Нові лекції 16.02.2014\Pharmacology (1).jpg

 

 

7. Пігулки фурациліна для приготування

     0,02% розчину

     Rp.: 

 

8. 2% р-р коларголу для спринцювання

       Rp.:

 

 

 

 

 

 

9. Присипку, що містить 2% цинку 

    оксиду

     Rp.:

 

 

 

 

 

10. Присипку, що містить 2,5%

      этакридина лактату

      Rp.:

 

 


Завдання 8. Проведіть аналіз лікарських рецептів, знайдіть і виправте помилки.

 

1. Антисептик для оброблення гнійних ран

 

Rp.: Sol. Ammonii caustici 10% - 100 мл

        D.S. Для оброблення рани

 

Ваші зауваження

 

2. Антисептик, який застосовують при кон'юнктивітах

 

Rp.: Zinci sulfas

        D.S. Закапати в око

 

Ваші зауваження

 

 

3. Антисептик з протизапальними властивостями при хронічних захворюваннях прямої кишки

 

Rp.: Ung. Ichthyoli 10%-25,0

        D.S. змазати  шкіру

 

Ваші зауваження

 

 

 

 

 

 

 

E:\4_клінічна фармакологія\1_ВЕБ-сторінка\24.10.2013_WWW\presentations\uk\nurse\1\Нові лекції 16.02.2014\Pharmacology (1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ, ПРОТИСИФІЛІТИЧНІ І ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ

 

Мета заняття: вивчення механізму дії і загальних принципів підбору протитуберкульозних, протисифілітичних і протигрибкових засобів різних хімічних груп.

 

Лікарські препарати, що вивчаються: стрептоміцину сульфат, канаміцин, рифампіцин, циклосерин, ізоніазид, фтивазид, ПАСК (натрію парааміносаліцилат), етіонамід, етамбутол, бензилпеніциліна натрієва сіль, бензилпеніциліна калієва сіль, бензилпеніцилін прокаїн, Біцилін –3, цефалоридин, цефтриаксон, еритроміцин, азітроміцин, доксициклін, бійохінол, осарсол, амфотерицин В, ністатин, леворин, грізеофульвин, кетоконазол, клотримазол, міконазол, флуконазол, ітраконазол, тербінафин, цинкундан, мікосептин, деквалініл.

 

Студент повинен знати:

1. Класифікацію протитуберкульозних, протисифілітичних і протигрибкових засобів, перелік основних препаратів.

2. Спектр, характер і механізми протимікробної дії, порівняльну характеристику препаратів, показання до застосування, побічну дію і протипоказання, взаємодії наступних груп препаратів:


 •                              протитуберкульозних
 •                              протисифілітичних
 •                              протигрибкових.

 

Студент повинен вміти:

1. Виписувати рецепти на основні препарати з використанням довідкової літератури.

2. Орієнтуватися в номенклатурі лікарських засобів, що вивчаються.

3. Вирішувати ситуаційні завдання на визначення лікарського препарату по спектру його протимікробної активності.

 

Основні терміни: протитуберкульозні, протисифілітичні, протигрибкові засоби.

 

Завдання 1. Пригадайте основні принципи застосування препаратів для лікування туберкульозу:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

 

Завдання 2. Пригадайте класифікацію протитуберкульозних засобів за походженням і у відповідних місцях напишіть назви груп цих засобів.

1. __________________________: Стрептоміцину сульфат, канаміцин, ріфампіцин

2. __________________________: Ізоніазид, фтивазид, ПАСК, етіонамід, етамбутол

 

Завдання3. Пригадайте класифікацію протитуберкульозних засобів по клінічній ефективності, з вище наведеного переліку препаратів виберіть ті, які відносяться до кожної з цих груп.

 

Групи протитуберкульозних засобів по клінічній ефективності

Препарати

1. Група I (найбільш ефективні засоби)

2. Група II (препарати середньої ефективності)

3. Група III (препарати низької ефективності)

1.

2.

3.

 

Завдання 4. Дайте порівняльну характеристику протитуберкульозних засобів.

 

Препарати

Механізм дії

Тип  дії

Спектр

дії

Шляхи введення

Побічні ефекти

Ізоніазид

 

 

 

 

 

Ріфампіцин

 

 

 

 

 

Стрептоміцин

 

 

 

 

 

Етамбутол

 

 

 

 

 

При заповненні рубрики «Механізм дії» використовуйте цифрові індекси наступних механізмів: 1. Інгібірування синтезу міколевих кислот (основних компонентів клітинної стінки мікобактерій); 2. Інгібірування синтезу РНК у бактерій; 3. Порушення синтезу білка в мікробній клітині; 4. Механізм невідомий.

При заповненні рубрики «Тип дії» використовуйте цифрові індекси наступних типів дії: 1. Бактерицидний; 2. Бактеріостатичний; 3. Бактерицидний або бактеріостатичний залежно від дози препарату.

При заповненні рубрики «Спектр дії» використовуйте цифрові індекси наступних спектрів дії: 1. Ефективні тільки відносно мікобактерій туберкульозу; 2. Володіють широким спектром антимікробної дії.

При заповненні рубрики «Шляху введення» використовуйте цифрові індекси наступних шляхів введення: 1. Всередину; 2. Ректально; 3. Внутрішньом'язово.

При заповненні рубрики «Побічні ефекти» використовуйте цифрові індекси наступних ефектів: 1. Периферичні і центральні нейропатії;  2. Порушення слуху;        3. Порушення зору; 4. Гепатотоксичність; 5. Нефротоксичність;  6. Гематотоксичность.

 

Завдання 5. Поясніть, з якою метою при застосуванні ізоніазиду рекомендується прийом вітамінів групи В __________________________________________________,

глутамінової кислоти______________________________________________________.

 

Завдання 6. Виконаєте завдання:

1. При алергії на пеніцилін для лікування сифілісу можуть застосовуватися  антибіотики наступних груп:

     Відповідь:____________________________________________________________

2. Поясніть механізм дії протисифілітичних препаратів вісмуту і миш'яку.

     Відповідь:______________________________________________________________

3. Відзначте побічні ефекти препаратів бісмуту і миш'яку.

    Відповідь :______________________________________________________________

Завдання 7. Пригадайте класифікацію протисифілітичних засобів і у відповіднихмісцях напишіть назви груп цих засобів.

I. __________________________

     1._____________________: Бензилпеніциліна натрієва сіль, бензилпеніциліна

                                                    калієва сіль, бензилпеніцилін прокаїн, біцилін–3

     2. ____________________: Цефалоридин, цефтриаксон

     3.____________________ : Ерітроміцин, азітроміцин

     4. ____________________: Доксициклін

II. ________________________

     1._____________________: Бійохінол

     2._____________________: Осарсол

 

Завдання 8. Відзначте помилкове твердження в порівняльних характеристиках пеніцилінів і препаратів вісмуту. Правильну відповідь підкресліть.

А. Пеніциліни і препарати бісмуту призначаються внутрішньом'язово.

Б. Пеніциліни більш, ніж препарати бісмуту, активні відносно збудника сифілісу.

В Пеніциліни, на відміну від препаратів бісмуту, можуть надавати бактерицидну дію відносно спірохет.

Г. Терапевтичний ефект пеніцилінів розвивається швидше, ніж при застосуванні препаратів бісмуту.

Д. Спектр дії пеніцилінів і препаратів бісмуту не обмежується тільки збудником сифілісу.

 

Завдання 9. Пригадаєте класифікацію протигрибкових засобів і у відповідних місцях вставте назви лікарських препаратів.

I. Протигрибкові антибіотики

     Полієнові антибіотики: а)_______________; б)_______________; в)____________

     Антибіотики інших хімічних груп: а)____________________

II. Синтетичні протигрибкові засоби

     Імідазоли: а)__________________; б)____________________; в)________________

     Тріазоли: а)___________________; б)______________________

     Алліламіни: а)__________________

     Препарати різних хімічних груп: а)_______________; б)___________________

 

Завдання 10. З вище приведеного переліку підберіть препарати для лікування:

1. Системних мікозів_______________________________________________________

2. Дерматомікозів__________________________________________________________

3. Кандидозів______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 11. З приведених нижче блоків складіть логічну послідовність механізму фунгістатичної і фунгіцидної дії тербінафіну. У відповідях послідовність позначте цифрами.

 

1. Тербінафін

 

2. Фунгістатична дія

 

3.Загибель клітини

 

4. Вплив на мембрану під час зростання клітини

 

5. Розрив клітинних мембран

 

6. Фунгіцидна дія

 

7. Інгібірування скваленепоксідази

 

8. Припинення росту клітини

 

Відповідь:

Механізм фунгістатичної дії тербінафіну: ________________________

Механізм фунгіцидної дії тербінафіну: _____________________________

 

Завдання 12. Дайте порівняльну фармакологічну характеристику деяким протигрибковим препаратам.

 

Параметри порівняння

Спектр активності

Показання до застосування

Тип

дії

Шлях введення

Побічні ефекти

Амфотерицин

 

 

 

 

 

Ністатин

 

 

 

 

 

Гризеофульвін

 

 

 

 

 

Кетоконазол

 

 

 

 

 

Флуконазол

 

 

 

 

 

Тербінафін

 

 

 

 

 

При заповненні рубрики «Спектр активності» використовуйте цифрові індекси:  1. Широкий спектр протигрибкової активності; 2. Переважно дріжжеподібні  грибки; 3. Переважно гриби-дерматофіти. 

При заповненні рубрики «Показання до застосування» використовуйте цифрові індекси свідчень: 1. Дерматомікози (мікроспорія, трихофітія, епідермофітія);  2. Системні мікози (криптококкоз, бластомікоз, гістоплазмоз); 3. Поверхневий кандидоз (слизових  оболонок ротової порожнини, бронхів, ШКТ, піхви) ; 4. Системний кандидоз (легенів, ЦНС, грибковий сепсис).

При заповненні рубрики «Тип дії» використовуйте цифрові індекси:

1. Фунгіцидний; 2. Фунгістатичний.

При заповненні рубрики «Шлях введення» використовуйте цифрові індекси:          1. Місцево; 2. Всередину; 3. Внутрішньовенно.    

При заповненні рубрики «Побічні ефекти» використовуйте цифрові індекси ефектів: 1. Нефротоксичність; 2. Нейротоксичність; 3. Гепатотоксичність; 4. Антиандрогенна дія (гінекомастія, імпотенція).

 

Завдання 13. Визначте препарат:

 1. Найбільш ефективний синтетичний протитуберкульозний препарат. Використовується при всіх формах туберкульозу. Як побічні ефекти викликає неврити, психічні порушення, безсоння, володіє гепатотоксичністю.

    Відповідь: _______________

 1. Антибіотик широкого спектру дії. На мікобактерії туберкульозу надає бактеріостатичну дію. Вводиться тільки внутрішньом'язово. Володіє високою нефротоксичністю і ортотоксичністю.

    Відповідь: _______________

 1.                 Протисифілітичний синтетичний препарат, вживаний при непереносимості бензилпеніцилінів. Вводиться внутрішньом'язово. Як побічні ефекти можливий розвиток гінгивитів, стоматитів.

    Відповідь: _______________

 1.                 Протигрибковий препарат, що володіє фунгіцидною дією. Застосовується всередину і місцево для лікування дерматомікозів і оніхомікозів. Не володіє гепатотоксичністю.

    Відповідь: _______________

 1.                 Протигрибковий препарат, що проявляє найбільшу активність відносно дріжжевидних грибів роду Candida. Застосовується для лікування кандидамікозів слизових оболонок ротової порожнини, піхви, внутрішніх органів. Може викликати диспепсичні розлади.

    Відповідь: _______________

 

Завдання 14. Випишіть рецепти на препарати:


1. 10% р-р ізоніазиду в ампулах по 5,0

    Rp.:

 

 

 

 

 

2. 100,0 суспензії грізеофульвіна

    Rp.:

 

 

 

 

 

3. Стрептоміцину сульфат у флаконах по 1,0

     Rp.:

 

 

 

 

 

4. Бензилпеніциліна натрієву сіль у флаконах по 1000000 ОД

     Rp.:

 

 

 

 

 

5. Ріфампіцин в капсулах по 0,15

Rp.:

 

 

 

 

6. 1% мазь тербінафіну

     Rp.:

 

 

 

 

 

7. Ністатин в пігулках по 50000 ОД

    Rp.:

 

 

 

 

 

8. 1% р-р міконазола в ампулах по 20,0

  Rp.:

 

 

9. 30,0 офицінальної мазі з леворином

  Rp.:

 

 

 

 

 

 

10. 30,0- 2,5% лініменту гризеофульвіну

                                                                            Rp.:


 

 

 

Завдання 15. Проведіть аналіз лікарських рецептів, знайдіть і виправіть помилки.

 

1. Протисифілітичний препарат при алергії на пеніциліни

 

Rp.: Cefaloridini 0,5

        D. t. d. № 30

        S. Вводити в/м 3 рази на день

 

Ваші зауваження

 

2. Протигрибковий препарат для лікування дерматомікозів

 

Rp.: Sol. Griseofulvini 2,5% - 1,0

        D. t. d. № 10 in ampullis

         S. По 1 мл внутрішньом'язово 1 раз на день

Ваші зауваження

 

3. Протигрибковий препарат для лікування оніхомікозів

 

Rp.: Terbinafini 0,125

        D. t. d. № 30

        S. По 1 табл. на день протягом 4 тижнів

Ваші зауваження

 

ПРОТИВІРУСНІ, ПРОТИПРОТОЗОЙНІ І АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ

 

Мета заняття: вивчення механізму дії і загальних принципів підбору противірусних, протипротозойних і антигельмінтних засобів різних хімічних груп.

 

Лікарські препарати, що вивчаються: гамма-глобулін, сандоглобулін, ремантадин, амантадин, рибавірин, ідоксуридин, ацикловір, ганцикловір, валацикловір,  зідовудин, фоскарнет натрію, саквінавір, інтерферон-альфа, дібазол, полудан, неовір, хлорохін, піріметамін, хінін, прімахін, метронідазол, тінідазол, тріхомоноцид, солюсурмін, амінохінол, еметину гідрохлорид, мебендазол, пірантел, левамізол, піперазин, ніклозамід, празіквантел.

 

Студент повинен знати:

1. Класифікацію противірусних, протипротозойних і протигельмінтних засобів, перелік основних препаратів.

2. Спектр, характер і механізми дії, порівняльну характеристику препаратів, показання до застосування, побічну дію і протипоказання, взаємодії наступних груп препаратів:


 •     противірусних
 •     протипротозойних
 • протиглистових

 


 


 

Студент повинен вміти:

1. Виписувати рецепти на основні препаратів з використанням довідкової літератури.

2. Орієнтуватися в номенклатурі лікарських засобів, що вивчаються.

 

Основні терміни: противірусні, протипротозойні, протиглистові  засоби.

NB! Додатковий матеріал по темі: «Противірусні засоби».

     Збудники грипу – РНК - віруси, що містять (ортоміксовірус). Виділяють віруси грипу типу А і типу В. При попаданні в дихальні шляхи вони продукують фермент – нейрамінідазу, сприяючи розповсюдженню вірусів по респіраторному тракту. Процеси депротеїнізації вірусу грипу типу А зв'язані за участю вірусного білка М2.

     Протигрипозні препарати представлені наступними групами:

 •                  Інгібітори вірусного білка М2: ремантадин, амантадин (порушують депротеїнізацію вірусу і перешкоджають вивільненню в клітині вірусного генома, у результаті пригнічується реплікація вірусу).
 •                  Інгібітори вірусного ферменту нейрамінідази: занамівір (перешкоджає розповсюдженню вірусу, пов'язаного з інфікованими клітинами, порушують реплікацію вірусу).
 •                  Інгібітори реплікації вірусної РНК: рибавірин (у організмі препарат  перетворюється  на моно- і трифосфат. Монофосфат пригноблює синтез гуанінових нуклеотидів, а трифосфат інгібірує вірусну РНК-ПОЛІМЕРАЗУ і порушує утворення РНК).
 •                  Індуктори ендогенних інтерферонів: дибазол, полудан, неовір (стимулюють утворення ендогенного інтерферону, що володіє противірусною активністю.
 •                  Інтерферони: інтерферон-альфа.
 •                  Різні препарати: арбідол, оксолін  (володіють інтерфероногеною активністю).
 •      Збудники герпесу – ДНК-вмісні  віруси. Основна група антигерпетичних засобів представлена аналогами нуклеозидів. Залежно від локалізації і характеру процесу антигерпетичні препарати діляться на препарати для місцевого застосування (очні мазі, краплі, креми) і препарати для резорбтивної дії (розчин для ін'єкцій, пігулки).
 •      ВІЛ відноситься до ретровірусів (РНК-вмісні  віруси). ВІЛ-протеаза (що синтезується при попаданні вірусу в клітину господаря)  розщеплює поліпротеїн вірусу на функціональні фрагменти (ферменти, структурні білки) і сприяє утворенню нових вірусних частинок. Зворотна транскриптаза вірусу сприяє  утворенню копії ДНК на основі вірусної РНК. Ця ДНК, у свою чергу,  може згодом служити матрицею для синтезу вірусною РНК і, відповідно, вірусних білків, що вражають Т-лімфоцити, що приводить до розвитку імунодефіциту (СНІД). У зв'язку з поразкою Т-лімфоцитів знижується клітинний імунітет. Це приводить до виникнення бактерійних, грибкових, вірусних інфекцій, а також до розвитку злоякісних  новоутворень.
 •      Цитомегаловіруси відносяться до ДНК-вмісних вірусів. Вони викликають ретиніти, пневмонії, поразки кишечника, інфекції новонароджених. Відносно цитомегаловірусів ефективні фоскарнет і ганцикловір, вживані при ретинітах у хворих на СНІД.
 •     Гепаднавіруси (збудники гепатиту В і З) відносяться до ДНК-вмісних  вірусів. Відносно гепаднавирусів ефективні препарати інтерферонів.   

      Завдання 1. Пригадайте класифікацію противірусних засобів, засновану на стадіях взаємодії вірусу з клітиною господаря, і у відповідних місцях напишіть назви груп цих засобів.

 • 1. ____________________________________: Гамма-глобулін, санглобулін
 • 2. ____________________________________:  Ремантадин, амантадин
 • 3.____________________________________ : Ацикловір, ганцикловір, валацикловір
 •                                                                               рибавірін, ідоксуридин, зідовудін
 • 4. __________________________________ __: Саквінавір

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. З перерахованих вище противірусних препаратів виберіть препарати для:

 • А). Профілактики грипу в період епідемії: ____________________________

 

На які етапи впровадження вірусу в клітину господаря впливають ці препарати?

 

E:\4_клінічна фармакологія\1_ВЕБ-сторінка\24.10.2013_WWW\presentations\uk\nurse\1\Нові лекції 16.02.2014\Pharmacology (1).jpg


 

Чи доцільне застосування ремантадина пацієнтові з грипом на третій день хвороби, чому? _______________________________________________________________

 

Завдання 3. Пригадайте механізм дії ацикловіра, розташувавши нижче приведені твердження в логічній послідовності:

1. Порушення синтезу вірусної ДНК.

2. Інгібірування вірусної ДНК-полімерази.

3. Фосфорилування вірусної тимідинкіназою і перетворення на ацикловір монофосфат.

4. Проникнення препарату в клітину.

5. Фосфорилування тимидинкиназою  клітини господаря і перетворення в ди- і трифосфат.

Відповідь:_______________

 

Завдання 4. Порівняйте деякі протигерпетичні препарати.

Препарати

Спектр дії

Свідчення до

застосування

Форми випуску

Побічні

 ефекти

Ацикловір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ганцикловір

 

 

 

 

 

 

 

 

Валацикловір

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідоксурідин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5. З приведеного вище списку виберіть противірусні препарати у відповідних лікарських формах, вживані при:

1. Герпетичному ураженні шкіри і слизових оболонок:_________________________

2. Герпетичному кератиті: _________________________________________________

3. Цитомегаловірусній інфекції: ___________________________________________

4. ВІЛ-інфекції: _________________________________________________________

5. Вірусному гепатиті: ______________________________________________________

 

Завдання 6. Сумістіть препарати і механізми дії. Відповідне сумістіть цифри і букви.

 

Препарати

Механізм дії

1. Ремантадин

2. Ацикловір

3. Рибавірін

4. Саквінавір

5. Занамівір

А. Інгібірує ВІЛ-протеазу

Б. Інгібірує вірусну РНК-ПОЛІМЕРАЗУ

В. Інгібірує вірусну ДНК-полімеразу

Г. Інгібірує вірусний білок М2

Д. Інгібірує нейрамінідазу

Відповідь: ____________________________

Завдання 7. Сумістіть препарати і найбільш характерні побічні ефекти. Відповідне сумістіть цифри і букви.

 

Препарати

Побічні ефекти

1. Зідовудін

2. Ацикловір

3. Рибавірін

4. Ганцикловір

5. Ремантадин

6. Фоськарнет

7. Саквінавір

А. Гематологічні порушення (анемія, лейкопенія і ін.)

Б. Збільшення активності печінкових трансфераз

В. Нефротоксичність

Г. Порушення з боку серцево-судинної системи

Д. Порушення  мови, атаксія

Е. Тератогенна і мутагенна дія

Ж. Неврологічні порушення (галюцинації, збудження)

    Відповідь: _________________________

 

Завдання 8. Вкажіть препарати, які застосовуються для:

1. Лікування малярії:________________________________________________________

2. Попередження віддалених рецидивів малярії: ____________________________

3. Суспільної профілактики малярії: ______________________________________

 

Завдання 9. Вкажіть препарати, які застосовуються для лікування:

1. Трихомоніозу:____________________________________________________________

2. Лейшманіозу: ____________________________________________________________

3. Лямбліозу:_______________________________________________________________

4. Кишкового амебіозу:______________________________________________________

5. Позакишкового амебіозу:___________________________________________________

 

http://lisichansk.com.ua/wp-content/uploads/2013/02/fitoterapia.jpg

 

 

Завдання 10. Порівняйте деякі антигельмінтні засоби.

 

Препарати

Механізм дії

Показання до застосування

Побічні ефекти

Можливість

застосування у дітей і

вагітних

Мебендазол

 

 

 

 

Пірантел

 

 

 

 

Левамізол

 

 

 

 

Піперазин

 

 

 

 

Празіквантель

 

 

 

 

При заповненні рубрики «Механізм дії» використовуйте цифрові індекси: 1. Параліч нервово-м'язової системи гельмінтів; 2. Руйнування покривних тканин гельмінтів; 3. Порушення енергетичних процесів гельмінтів.

При заповненні рубрики «Показання до застосування» використовуйте цифрові індекси: 1. Нематодози (аскаридоз, ентеробіоз); 2. Цестози.

При заповненні рубрики «Побічні ефекти» використовуйте цифрові індекси:

1. Диспептичні розлади; 2. Порушення кровотворення; 3. Шкірний висип;    4. Поразки ЦНС і ПНС; 5. Нефротоксичність; 6. Алергічні реакції.

     Можливість застосування при вагітності і в дитячому віці відзначте символом «+».

Завдання 11. Визначте препарат:

 1. Противірусний препарат, що є синтетичним похідним нуклеозиду. Проявляє активність тільки в клітинах, уражених вірусом. Застосовується при ураженні шкіри і слизових оболонок вірусом простого герпесу, а також для профілактики герпетичних поразок у хворих з імунодефіцитом.

Відповідь: ________________

 1. Препарат, що володіє імуномодулюючою активністю, індукцією синтезу інтерферону, що супроводжується. Проявляє помірну гіпотензивну дію.

        Відповідь: ________________

 1. Препарат, що володіє антипротозойною і бактерицидною дією, застосовується для лікування протозойних інфекцій шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів, а також виразкової хвороби шлунка. Застосування препарату супроводжується фарбуванням сечі в темний колір.

        Відповідь: ________________

 

Завдання 12. Випишіть рецепти на препарати:


1. Ремантадин в пігулках по 0,05

    Rp.:

 

 

 

 

 

2. 3% очну мазь ацикловіра

    Rp.:

 

 

 

 

 

3. Зідовудін в капсулах по 0,1

    Rp.:

 

 

 

 

 

4. Ацикловір у флаконах по 0,25

Rp.:

 

 

 

 

 

 

5. Вагінальні супозіторії з  

    метронідазолом по 0, 5

 

6. 5% розчину хлорохіну в ампулах по 5,0

    Rp.:

 

 

 

 

 

7. 5% розчин піперазину адипината в

    флаконах по 100,0

    Rp.:

 

 

 

 

8. 15 мл суспензії пірантела


    Rp.:                                                                          Rp.:

 

 

 

 

 

Завдання 13. Проведіть аналіз лікарських рецептів, знайдіть і виправіть помилки.

 

 1. Противірусний препарат для лікування герпесу губ

 

Rp.: Tab. Remantadini 0,05

        D.t.d. № 15

        S. По 1 пігулці 3раза в день

 

Ваші зауваження

2. Препарат для внутрішньом'язового введення при гострій формі гепатиту В

 

Rp.: Ribavirini 0,2

        D.t.d. № 20 in tab.

        S. По 1 пігулці 3-4 рази на день

 

Ваші зауваження

 

3. Протипротозойний препарат для лікування кишкового амебіаза

 

Rp.: Supp. cum Metronidazolo 0,5

        D.t.d. № 30

        S. По 1 свічці в піхву

            2 рази на день

 

Ваші зауваження

 

ПРОТИПУХЛИННІ ЗАСОБИ

 

Мета заняття: вивчення механізму дії і загальних принципів застосування протипухлинних засобів різних груп.

 

Лікарські препарати, що вивчаються: циклофосфамід, бусульфан, цисплатин, дакарбазин, Метотрексат, фторурацил, меркаптопурин, дактиноміцин, вінкристин, вінбластин, колхамін, тестостерона пропіонат, фосфестрол.

 

Студент повинен знати:

1. Класифікацію протипухлинних засобів, перелік основних препаратів.

2. Механізми і спектри протипухлинної дії, загальні показання до застосування, побічні ефекти і протипоказання протипухлинних засобів.


 

Студент повинен вміти:

1. Виписувати рецепти на основні препаратів з використанням довідкової літератури.

2. Орієнтуватися в номенклатурі лікарських засобів, що вивчаються.

 

Основні терміни: цитостатистичні засоби, алкилируючі з'єднання, антиметаболити, протипухлинні антибіотики, цитостатики рослинного походження, гормональні і антигормональні протипухлинні засоби.

Завдання 1. Пригадайте класифікацію цитостатистичних засобів за походженням, і у відповідних місцях напишіть назви груп цих засобів.

1. __________________________: Циклофосфамід, Бусульфан, Цисплатин, Дакарбазін

2. _________________________ : Метотрексат, Фторурацил, Меркаптопурин

3.__________________________: Дактиноміцин

4.__________________________: Вінкристин, Вінбластін, Колхамін

 

Завдання 2. Письмово відповідайте на питання:

 1.         Чому алкіліруючі з'єднання найчастіше вводять внутрішньовенно?

_______________________________________________________________________

 1.   Чому антиметаболіти є циклоспецифічними препаратами?

 

 

 1.   Чому протипухлинні антибіотики володіють кардіотоксичною дією?_________________________________________________________________

 

4. З якою метою застосовують гормональні препарати при гормональнозалежних

     пухлинах?

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

Завдання 3. Сумістіть групи цитостатистичних засобів і механізми дії.

 

 

Цитостатистичні 

засоби

Механізми дії

1. Алкілуючі з'єднання

 

2. Антиметаболіти

 

3. Протипухлинні антибіотики

 

4. Цитостатики рослинного походження

А.  Порушення синтезу ДНК і РНК пухлинних кліток в результаті конкурентного антагонізму з необхідними метаболитами

Б. Порушення макромолекул і клітинних мембран пухлинних кліток в результаті продукції токсичних кісневих радикалів

В. Алкілірування  молекул ДНК, порушення її цілісності і здібності до реплікації і, як наслідок, пригноблення життєдіяльності пухлинних кліток 

Г. орушення  ділення пухлинних клітин  в результаті денатурації білка мікротрубочок - тубулина

     Відповідь: _____________________

 

Завдання 4. З перерахованих побічних ефектів: пригноблення кровотворення, артеріальна гіпотензія, виразка слизових оболонок, нефротоксичність, сильна лихоманка з дегідратацією, кардіотоксичність, неврологічні порушення,  виберіть характерні для:

 1.                           Дактиноміцину__________________________________________________
 2.                           Метотрексату____________________________________________________
 3.                           Циклофосфаміду_________________________________________________

4.  Винкристину___________________________________________________________

 

Завдання 5. Дайте характеристику основних гормональних і антигормональних протипухлинних засобів. Наявність ефекту відзначте символом «.

 

Група препаратів

Андрогени

Гестагени

Естрогени

Антиандрогени

Антиестроген

Показання до застосування

Рак молочної залози у жінок репродуктивного віку

 

 

 

 

 

Рак передміхурової залози

 

 

 

 

 

Рак молочної залози у жінок з менопаузою

 

 

 

 

 

Рак матки

 

 

 

 

 

Побічні ефекти

Вірилізація

 

 

 

 

 

Гінекомастія

 

 

 

 

 

Тромбози, тромбоемболії

 

 

 

 

 

Гепато-

токсичність

 

 

 

 

 

Диспепсичні розлади (нудота, блювота)

 

 

 

 

 

Запаморочення

 

 

 

 

 

Набряки

підвищення АТ

 

 

 

 

 

 

Завдання 6. Випишіть рецепти на препарати:


1. Циклофосфамід у флаконах по 0,2

2. Метотрексат в пігулках по 0,0025


    Rp.:                                                                         Rp.:

 

 

 

 

 

 

Завдання 7. Проведіть аналіз лікарських рецептів, знайдіть і виправіть помилки.

1. Алкілуруючі з'єднання

 

Rp.: Methotrexati 0,0025

        D.t.d. № 50

        S. По 1 пігулці 3 рази на тиждень

            через кожних 12 годин

 

Ваші зауваження

2. Циклофосфамід для парентерального введення

 

Rp.: Cyclophosphamide 0,2

        D. t. d. № 10

        S. По 1 мл в/м 1 раз на день

 

Ваші зауваження

 

3. Фторурацил для парентерального введення

 

Rp.: Phthoruracili 5% - 5,0

        D. t. d. № 10

        S. По 5 мл внутрішньовенно 1 раз на день

 

Ваші зауваження

 

 

 

 

ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ

 

Мета заняття: вивчення фармакологічних ефектів і загальних принципів застосування вітамінних препаратів різних груп.

 

Лікарські препарати, що вивчаються: ретинол, каротин, ергокальциферол, Токоферол, фітоменадіон, вікасол, тіамін, рибофлавін, піридоксин, піридоксальфосфат, ціанокобаламін, фолиєва кислота, нікотинова кислота, нікотинамід, рутинів, аскорбінова кислота, полівітамінні препарати.

 

Студент повинен знати:

1. Класифікацію вітамінів залежно від їх розчинності.

2. Характеристику препаратів жиророзчинних (А, D, Е, Д) і водорозчинних (У, Р, РР, З) вітамінів: специфічні ефекти; симптоми гіповітамінозу; показання до застосування; явища, що виникають при передозуванні; взаємодія з препаратами інших груп.

3. Класифікацію і загальні принципи підбору полівітамінних препаратів.

Студент повинен вміти:

1. Виписувати рецепти на основні препаратів з використанням довідкової літератури.

2. Рекомендувати застосування вітамінних препаратів для профілактики і лікування гіповітамінозу, прогнозувати їх фармакологічний ефект.

3. Вирішувати ситуаційні завдання на визначення вітамінного препарату по спектру його специфічних ефектів.

Основні терміни: вітаміни, вітаміноподібні речовини, полівітамінні препарати, гіповітаміноз, гіпервітаміноз.

 

Завдання 1. Пригадаєте основні специфічні функції водорозчинних вітамінів, основні джерела їх змісту і заповните таблицю 1.

Таблиця 1.

Водорозчинні вітаміни

 

Вітамін

Лікарські

препарати

Фізіологічна роль

Продукти

Вітамін В1

 

 

 

 

 

 

 

Вітамін В2

 

 

 

 

 

 

 

Вітамін В6

 

 

 

 

 

 

 

Вітамін В12

 

 

 

 

 

 

 

Вітамін Вс

 

 

 

 

 

 

 

Вітамін РР

 

 

 

 

 

 

Вітамін Р

 

 

 

 

 

 

Вітамін С

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Пригадайте основні специфічні функції жиророзчинних вітамінів, основні джерела, що їх містять і заповніть таблицю 2.

Таблиця 2.

Жиророзчинні вітаміни

 

Вітамін

Лікарські

препарати

Фізіологічна

роль

Продукти

Вітамін А

 

 

 

 

 

 

Вітамін D

 

 

 

 

 

 

Вітамін Е

 

 

 

 

 

 

Вітамін Д

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Пригадайте основні показання до застосування вітамінних препаратів, використовуючи зразок, заповніть таблицю 3.

Таблиця 3

Застосування вітамінних препаратів

 

Показання до застосування

Клінічно – фізіологічна  характеристика

Вітамінні препарати

Лікування шкірних захворювань (псоріаз, опіки, трофічні виразки)

Регулюють трофіку і обмін речовин, сприяють регенерації тканин, підсилюють захисні властивості епітелію

А (ретинол)

В2 (рибофлавін)

РР (нікотинова кислота)

В6 (піридоксин)

Е (Токоферол)

Лікування захворювань ШКТ (виразкова хвороба, ентерити)

 

 

 

 

 

 

 

 

Показання до застосування

Клінічно – фізіологічна  характеристика

Вітамінні препарати

Лікування захворювань кісток, пов'язаних з порушенням кальцієвого обміну

 

 

 

 

 

 

 

Стимулювання кровотворення і процесів  згортання крові

 

 

 

 

 

 

 

Лікування дистрофії міокарду

 

 

 

 

 

 

 

Лікування захворювань центральної і периферичної нервової системи

 

 

 

 

 

 

 

Лікування захворювань очей

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення загальної резистентності організму

 

 

 

 

 

 

 

Нормалізація підвищеної проникності і ламкості капілярів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. Визначте препарат:

1. Синтезується мікрофлорою кишечника. Сприяє утворенню активної форми фолієвої кислоти, сприяє синтезу мієліну. При недоліку цього вітаміну розвивається перніциозна анемія.

Відповідь:_________________

2. Бере участь в окислювально-відновних реакціях, необхідний для утворення зорового пурпуру родопсину, підтримує нормальне функціонування епітелію. Застосовується при захворюваннях, пов'язаних з порушенням епітелізації, шкірних захворюваннях, хворобах очей.

Відповідь:_________________

3. Вітамін не синтезується в організмі, бере участь в окислювально-відновних реакціях, нормалізує проникність капілярів, володіє антиоксидантными властивостями, підвищує активність імунної системи організму. При тривалому застосуванні  у великих дозах порушує функції нирок і підшлункової залози.

Відповідь:_________________

4. У організмі не синтезується. Володіє вираженою судинорозширювальною і фібринолітичною дією, знижує рівень липопротеїнів низької щільності  і підвищує рівень липопротеїнів високої щільності. Одним з показань до застосування є порушення мозкового кровообігу.

Відповідь:_________________

5. Знижує проникність судинної стінки і зменшує ламкість капілярів. Володіє гіпотензивним, антиоксидантною, ангиопротекторною і жовчогінною дією. Застосовується для лікування тромбофлебіту, набряків, травм, обмороження.

 

Завдання 5. Випишіть рецепти на препарати:


1. Драже ретинолу ацетату по 3300 МЕ

    Rp.:

 

 

 

 

 

2. 3% розчин тіаміну хлориду в амп. по 1,0

    Rp.:

 

 

 

 

 

3. Пігулки рибофлавіну по 0,002

    Rp.:

 

 

4. Тіаміну бромід в порошках по 0,001

       Rp.:                                                                           

 

 

 

 

 

 

5. Аевіт в капсулах по 0,2

    Rp.:

 

 

 

 

 

6. Пігулки «Аскорутин»

    Rp.:

 

 

 

 

 

7. 5% масляний розчин Токоферолу в

    флаконах по 10,0 для внутрішньомязового введення

 

 

 

 

 

8. Пігулки, що містять фолієвую(0,0008) і аскорбінові (0,1) кислоти 

Rp.:


 

 

E:\4_клінічна фармакологія\1_ВЕБ-сторінка\24.10.2013_WWW\presentations\uk\nurse\1\Нові лекції 16.02.2014\1257460223_18.jpg

 

 

 

Завдання 6. Проведіть аналіз лікарських рецептів, знайдіть і виправіть помилки.

 

1. Вітамінний препарат для лікування гіперхромної анемії

 

Rp.: Tab. Cyanocobalamini 0,00005

        D.t.d № 50

        S. По 1 пігулці 2 рази на день

 

Ваші зауваження

 

2. Масляний розчин Токоферолу ацетату при загрозливому викидні

 

Rp.: Sol. Tocopheroli acetatis 5% - 1,0

        D.t.d. № 10

        S. По 1 мл внутрішньом'язового

 

Ваші зауваження

 

3. Вітамінний препарат для профілактики рахіту

 

Rp.: Ergocalciferoli 500 МЕ

        D.t.d. № 50 in dragee

        S. По 1 драже 3 рази на день

 

Ваші зауваження

 

 

 

http://yak-prosto.com/images/e/0/yak-zniziti-zgortannya-krovi.jpg

 

 

 

 

 

СЕЧОГІННІ ЗАСОБИ (ДІУРЕТИКИ)

 

Мета заняття: вивчення механізмів, фармакологічної дії і загальних принципів застосування сечогінних засобів (діуретиків)

 

Лікарські препарати, що вивчаються: гідрохлоротіазид, клопамід, фуросемід, етакринова кислота, тріамтерен, спіронолактон, Манітол.

 

Студент повинен знати:

1. Класифікації діуретиків по механізму дії і швидкості розвитку діуретичного ефекту.

2. Механізми діуретичної дії, ефективність, показання до застосування, побічна дія і протипоказання: а) тіазидних і тіазидоподібних діуретиків;

б) «петлевих» діуретиків; в) калій - зберігаючих діуретиків; г) антагоністів Альдостерону; д) осмотичних діуретиків.

 

Студент повинен вміти:

 1. Виписувати рецепти на основні лікарські препарати з використанням довідкової літератури.

 2. Вільно орієнтуватися в номенклатурі сечогінних засобів.

 3. Вирішувати ситуаційні завдання на визначення діуретичних препаратів по спектру специфічних ефектів.

 

Основні терміни: діуретики, тіазидні діуретики, «петлеві» діуретики, калійзберігаючі діуретики, осмотичні діуретики, антагоністи Альдостерону.

 

Завдання 1. Пригадайте класифікацію діуретиків, засновану на механізмі дії, і у відповідних місцях напишіть назви груп цих засобів.

1. ___________________________________________: Гідрохлоротіазид, клопамід

2. ___________________________________________: Фуросемід, етакринова кислота

3. ___________________________________________: Тріамтерен

4. ___________________________________________: Спіронолактон

5. ___________________________________________: Манітол

 

Завдання 2. Пригадайте механізм діуретичної дії основних препаратів і підберіть відповідні пари за принципом «препарат – механізм дії».

 

Препарат

Механізм дії

1. Гідрохлортіазид

А. Зменшення абсорбції іонів Na+,  К+ і Cl+ у висхідній частині петлі Генле, а також збільшення виведення Мg2+ з організму

2. Фуросемід

Б. Зменшення реабсорбції іонів Na+в кінцевому  сегменті дистального канальця і кірковому відділі збірних трудочок при одночасному збереженні в організмі  іонів К+ і Мg2+

3. Тріамтерен

В.  Зменшення реабсорбції іонів Na+ і Cl- в початковій частині дистальних канальців нирок, а також збільшення виведення К+ і Мg2+ з організму

4. Спіронолактон

Г. Зменшення реабсорбції води внаслідок підвищення осмотичного тиску в просвіті ниркових канальців

5. Манітол

Д. Конкурентне взаємовідношення з гормоном кори надниркових Альдостеронів, що підсилює діурез

 

Відповідь:_________________

 

 

 

Завдання 3. Пригадайте фармакокінетичні  особливості основних діуретиків, і заповніть таблицю 1.

Таблиця 1.

Латентний період розвитку і тривалість дії діуретиків

 

 

Назва препарату

Латентний період розвитку діуретичного ефекту

Тривалість діуретичної дії

Кратність призначення

препарату на добу

Гідрохлоротіазид

 

 

 

Клопамід

 

 

 

Фуросемід

 

 

 

Тріамтерен

 

 

 

Спіронолактон

 

 

 

Манітол

 

 

 

 

Завдання 4. Підберіть препарати для фармакологічної корекції наступних станів:

1. Застійні явища, пов'язані з серцевою недостатністю, захворюваннями нирок, церозом печінки, гіпертонічною хворобою:___________________________________

2. Набряк мозку, легенів:___________________________________________________

3. Важкі форми артеріальної гіпертонії, гіпертонічний криз:_______________

__________________________________________________________________________

4. Гострі отруєння: _______________________________________________________

5. Гіпокаліємія на тлі тривалого застосування калійнезберігаючих діуретиків: __________________________________________________________________________

6. Набряки, пов'язані з гіперпродукцією мінералкортикоїдів: _____________________

7. Гострі напади глаукоми: _______________________________________________

 

Завдання 5. Письмово відповідайте на питання:

 1.         Які діуретики відносяться до калій- і магній зберігаючих?_______________

__________________________________________________________________________

 1.         Які діуретики і чому не можна застосовувати при сечокам'яній хворобі?____

__________________________________________________________________________

 1.         Які діуретики і чому не можна застосовувати при остеопорозі?______________

__________________________________________________________________________

 1.         Які діуретики можуть викликати загострення подагри?____________________

__________________________________________________________________________

 1.         Які діуретики і чому застосовують як засоби швидкої допомоги?____

__________________________________________________________________________

 1.         Які діуретики і чому доцільно застосовувати при хронічних набряках?

__________________________________________________________________________

 1.   Які препарати застосовують одночасно з діуретиками для профілактики 

     гіпокаліємії?__________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 1.         Чому Манітол протипоказаний при серцевій недостатності і артеріальній гіпертензії?_______________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Завдання 6.  Пригадайте основні побічні ефекти діуретиків і заповніть таблицю 2. Наявність ефекту відзначте символом «.

Таблиця 2.

Основні побічні ефекти діуретиків

 

Побічні ефекти

Гідрохлор-тіазид

Фуросемід

Тріамтерен

Спіроно-лактон

Манітол

Гіпокаліємія

 

 

 

 

 

Гіперкаліємія

 

 

 

 

 

Гіперурикемія

 

 

 

 

 

Гіперглікемія

 

 

 

 

 

Ототоксичність

 

 

 

 

 

Гінекомастія

 

 

 

 

 

 


 

Завдання 7. Визначте препарат:

1. Могутній діуретик з швидкою, але нетривалою дією. Ефективний при будь-яких коливаннях кислотно-лужного стану крові. Застосовується при невідкладних станах: гіпертонічному кризі, набряку мозку, легенях, гострих отруєннях (для форсованого діурезу).

Відповідь:_________________

2. Препарат, що володіє діуретичною і дегідратуючою дією. Застосовується при набряку мозку, для проведення форсованого діурезу. Протипоказаний при артеріальній гіпертензії.

Відповідь:_________________

3. Препарат із слабким діуретичним ефектом, що підсилює виведення іонів Na+, але що не впливає на виведення К+ і Mg2+. Застосовується в комплексній терапії з іншими діуретиками для попередження розвитку гіпокаліємії.

 

 

 

 

Завдання 8. Випишіть рецепти на препарати:


1. Гідрохлоротіазид в табл. по 0, 025

    Rp.:

 

2. 1% р-р фуросемида в ампулах по 2,0

Rp.:

 

3. Спіронолактон в пігулках по 0, 025

     Rp.:

 

 

 

4. 15% розчин Манітолу в ампулах по

    10,0 для внутрішньовенного введення

     Rp.:

 

 


Завдання 9. Проведіть аналіз лікарських рецептів, знайдіть і виправіть помилки.

 

1. Діуретик для купірування гіпертонічного кризу

 

Rp.: Hydrochlorthiazide 0,025

        D.t.d № 20

        S. По 1 пігулці 2 рази на день

 

Ваші зауваження

 

2. Діуретик для проведення форсованого діурезу

 

Rp.: Furosemidi 1% - 1,0

        D.t.d. № 5

        S. По 1 мл внутрішньовенно

 

Ваші зауваження

 

3. Калійзберігаючий діуретик – антагоніст Альдостерону

 

Rp.: Triamtereni 0,05

        D.t.d. № 50 in dragee

        S. По 1 пігулці 2 рази на день

 

Ваші зауваження

 

 

 

 

http://lisichansk.com.ua/wp-content/uploads/2013/02/fitoterapia.jpg

 

ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МІОМЕТРІЙ (МАТКОВІ ЗАСОБИ)

 

Мета заняття: вивчення механізмів і фармакологічних ефектів засобів, що впливають на функції і скоротливу активність міометрія, а також особливостей їх застосування в акушерстві і гінекології.

Лікарські препарати, що вивчаються: окситоцин, пітуїтрин, динопрост, динопростон, ергометрин, ерготамін, салбутамол, фенотерол, Діазепам, магнію сульфат, атропіну сульфат.

 

Студент повинен знати:

1. Класифікацію засобів, що впливають на тонус і скоротливу активність міометрія.

2. Механізм і фармакологічні властивості засобів, що підвищують ритмічні скорочення і тонус міометрія, особливості їх застосування при слабкості пологової діяльності.

3. Фармакодинаміку і особливості застосування засобів, що підвищують тонус міометрія і що надають кровоспинну дію при маткових кровотечах.

4. Характеристику токолітичних засобів, що знижують скоротливу активність і тонус міометрія, особливості їх застосування для попередження і припинення передчасної пологової діяльності.

5. Фармакологічні властивості і показання до застосування засобів, що знижують тонус м'язів шийки матки.

 

Студент повинен вміти:

1. Виписувати рецепти на основні лікарських препаратів з використанням довідкової літератури.

2.Вільно орієнтуватися в номенклатурі маткових засобів.

3. Вирішувати ситуаційні завдання на визначення маткових засобів по спектру їх фармакологічних ефектів.

 

Основні терміни: маткові засоби, міометрій, простагландини, ерготизм, токолітичні засоби.

 

Завдання 1. Пригадайте класифікацію засобів, що впливають на міометрій, і у відповідних місцях напишіть назви груп цих засобів.

1. _________________________________________: Окситоцин, пітуїтрин, динопрост,

                                                                                        динопростон

2. _________________________________________: Ергометрін, ерготамін

3. _________________________________________: Салбутамол, фенотерол, Діазепам

                                                                                         магнію сульфат

4. _________________________________________: Атропіну сульфат

 

Завдання 2. Доповніть нижче приведені твердження:

1. Здатність окситоцину підвищувати тонус міометрія застосовується для____________

__________________________________________________________________________

2. Здатність окситоцину підвищувати ритмічні скорочення матки застосовується для_______________________________________________________________________

3. Здатність окситоцину підвищувати вивільнення лактогенного гормону аденогіпофізом використовується для______________________________________

__________________________________________________________________________

4. Пітуїтрин протипоказаний для стимуляції пологів породіллі з високим артеріальним тиском тому, що _________________________________________

__________________________________________________________________________

 

5. Дінопрост не застосовується для стимуляції пологів у жінок, страждаючих  бронхіальною астмою, тому, що ____________________________________________

__________________________________________________________________________

 

6. Дінопрост може застосовуватися для стимуляції пологів незалежно від ступеня розкриття шийки матки тому, що ___________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Ергометрін не застосовують для стимуляції пологової діяльності тому, що __________________________________________________________________________

 

 

Завдання 3. Пригадайте фармакологічні ефекти препаратів, що підвищують тонус і скоротливу активність міометрія, порівняєте окситоцин, простагландин F2 (динопрост) і ергометрин, відмінності відзначте в таблиці 1.

Наявність ефекту відзначте символом «+».

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика препаратів

що впливають на тонус і скоротливу активність міометрія

 

Параметри порівняння

Окситоцин

Дінопрост

Ергометрин

Підвищення ритмічних скорочень матки

 

 

 

Підвищення  тонусу міометрія

 

 

 

Зниження тонусу шийки матки

 

 

 

Ефективний перед пологами і в пологах

 

 

 

Ефективний протягом всієї

вагітності

 

 

 

Застосовують для стимуляції пологів

 

 

 

Застосовують для переривання

вагітності

 

 

 

Застосовують для зупинки маткових кровотеч

 

 

 

 

Завдання 4. Підберіть препарати для:

1. Попередження передчасної пологової діяльності: _____________________

2. Стимуляції пологової діяльності: _________________________________________

3. Переривання вагітності: ________________________________________________

4. Зупинки маткових кровотеч, пов'язаних з гінекологічними захворюваннями:_______________________________________________________

5. Прискорення інволюції матки в післяпологовий період і зупинки післяпологлвих кровотеч: ______________________________________________________________

6. Проведення діагностичних маніпуляцій в порожнині матки: ____________________

 

Завдання 5. Пригадайте відмінності препаратів простагландинів Е2 і F2? - динопроста і динопростона у впливі на гладком'язові органи, заповните таблицю 2. Вплив на ефект відзначайте символами: «+» - підвищення, «-» - зниження ефекту.

Таблиця 2.

Порівняльна характеристика динопроста і динопростона

 

Параметри порівняння

Дінопрост

Дінопростон

Тонус і скоротлива активність міометрія

 

 

Тонус шийки матки

 

 

Тонус гладеньких м'язів бронхів

 

 

Тонус гладеньких м'язів судин

 

 

Артеріальний тиск

 

 

Моторика ШКТ

 

 

Завдання 6.  Сумістіть препарат і фармакологічний ефект

 

Препарат

Фармакологічний ефект

1. Окситоцин

А. Знижує тонус шийки матки

2. Дінопрост

Б. Знижує  тонус і ритмічні скорочення матки

3. Ергометрин

В. Підвищує тонус матки

4. Салбутамол

Г. Підвищує  тонус і ритмічні скорочення матки

5. Атропіну сульфат

Д. Підвищує  тонус і ритмічні скорочення матки, розширює шийку матки

Відповідь:_________________

 

Завдання 7. Визначте препарат:

1. Препарат рослинного походження, вживаний для зупинки маткових кровотеч. Кровоспинна дія обумовлена підвищенням тонусу міометрія і стисненням кровоносних судин. Не застосовується для стимуляції пологової діяльності, оскільки можуть викликати асфіксію плоду. Як побічні ефекти може викликати галюцинації і порушення периферичного кровообігу.

Відповідь:_________________

2. Препарат збільшує тонус і скоротливу активність міометрія. Діє тільки на вагітну матку, максимально ефективний під час пологів. Містить в своєму складі антидіуретичний гормон, тому підвищує артеріальний тиск.

Відповідь:_________________

 

 

 

 

Завдання 8. Випишіть рецепти на препарати:


1. 1,0 ампул, що містять по 5 ОД

    окситоцину

    Rp.:

2. 0,05% розчину ерготаміну в амп. по 1,0

    Rp.:

3. Салбутамол в пігулках по 0,004

    Rp.:

 

 

 

 

 

4. 10 пігулок «Нікошпан»

     Rp.:

 

 

 

 


Завдання 9. Проведіть аналіз лікарських рецептів, знайдіть і виправте помилки.

 

1. Препарат для зниження скоротливої активності матки

 

Rp.: Magnesii sulfatis 30,0

        D.S. Розвести в   стакана води.

        Прийняти за 1 раз.

 

Ваші зауваження

 

2. Препарат, сприяючий розкриттю шийки матки

 

Rp.: Sol. Oxytocini 1,0 (5 ЕД)

        D.t.d. № 5

        S. По 1 мл внутрішньовенно

 

Ваші зауваження

 

3. Препарат для стимуляції пологової діяльності породіллі з бронхіальною астмою

 

Rp.: Dinoprosti 0,5% - 1,0

        D.t.d. № 50

        S. По 1 мл внутрішньовенно

 

Ваші зауваження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ ОТРУЄНЬ
ФАРМАКОЛОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

 

Мета заняття: вивчення найбільш поширених причин і основних принципів лікування лікарських отруєнь; застосування антидотної терапії.

 

Лікарські препарати, що вивчаються: суспензія крохмалю, вугілля активоване, атропіну сульфат, прозерин, унітіол, дінатрієва сіль етилендиамінтетраоцетової кислоти (ЕДТА),  кофеїн, бемегрид, кордіамін, Налоксон, натрію гідрокарбонат, строфантин, мезатон, норадреналін, лідокаїн, Діазепам, магнію сульфат.

 

Студент повинен знати:

1. Заходи попередження всмоктування токсичних речовин при різних шляхах їх надходження в організм.

2. Можливості затримки всмоктування токсичних речовин з шлунково-кишкового тракту в кров за допомогою різних фармакологічних засобів.

3. Знешкодження токсичних речовин при різних шляхах їх надходження в організм. Знешкодження токсичних речовин при резорбтивній дії: антидотна терапія, застосування функціональних антагоністів, стимуляторів фізіологічних функцій (аналептики, адреноміметики, строфантин, протисудомні засоби), препаратів, нормалізуючих кислотно-лужну рівновагу, переливання крові і кровозамінних рідин.

4. Прискорення виведення  токсичних речовин з організму (форсований діурез, гемодіаліз, гемосорбція).

5. Характеристику лікарських засобів, вживаних для нормалізації дихання і кровообігу  при гострих отруєннях.

6. Симптоми і заходи допомоги при отруєннях: алкоголем (етанолом), анальгетиками, антихолінестеразними речовинами, антибіотиками, серцевими глікозидами, барбітуратами, інсуліном, кислотами, підставами, солями важких металів.

 

Студент повинен вміти:

1. Виписувати рецепти на основні лікарських препаратів з використанням довідкової літератури.

2. Вільно орієнтуватися в номенклатурі засобів, що вивчаються.

 

Основні терміни: отруєння, форсований діурез, гемодіаліз, гемосорбція, антидоти, фармакологічні антагоністи

 

Завдання 1. Пригадайте основні способи видалення і затримки всмоктування отрути при його попаданні:

1. Всередину________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. На шкіру, слизові оболонки_______________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Через дихальні шляхи___________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. В кров__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Завдання 2. Сумістіть препарати із спрямованістю їх дії

 

Препарат

Фармакологічна дія

1. Фуросемід

А. Специфічний антагоніст морфіну

2. Магнію сульфат

Б. Проносний засіб при гострому отруєнні

3. Налоксон

В. Препарат, що купірує бронхоспазм

4. Вугілля активоване

Г. Діуретік для проведення форсованого діурезу

5. Адреналіну гидрохлорид

Д. Адсорбіруючий засіб

      Відповідь:_________________

 

Завдання 3. Пригадайте лікарські засоби (антидоти), сприяючі скріпленню і виведенню з організму:

1. Солей важких металів (ртуті, цинку, свинцю)_______________________________

2. Гепарину________________________________________________________________

3. Алкалоїдів (морфін, кокаїн, атропін)______________________________________

4. Серцевих глікозидів (дигоксин, дигітоксин)________________________________

5. Фосфорорганічних з'єднань (карбофос, дихлофос)________________________

6. Ціанідів, окислу вуглецю, сірководню_____________________________________

 

Завдання 4. Пригадайте антидоти, механізм дії яких пов'язаний з конкурентним витісненням із зв'язку з рецепторами:

1. Снодійних бензодіазепінового ряду (нітразепам, флунітразепам)______________

2. Наркотичних анальгетиків (морфін, омнопон)_______________________________

3. Холіноміметиків (ацеклідин, пілокарпін)__________________________________

4. Міорелаксантів антидеполяризуючої дії (тубокурарин)_________________

 

Завдання 5. Пригадайте симптоми отруєнь деякими речовинами і заходи допомоги при цих станах, заповніть таблицю 1.

Таблиця 1.

Симптоми отруєнь і міри допомоги при отруєннях деякими речовинами

 

Токсичні речовини

Симптоми отруєнь

Допомога

Фосфороорганічні з'єднання (карбофос)

 

 

 

 

 

Барбітурати

(фенобарбітал

 етамінал-натрій)

 

 

 

 

 

Морфін

 

 

 

 

 

Атропін

 

 

 

 

 

Серцеві глікозиди

 

 

 

 

 

Парацетамол

 

 

 

 

 

Спирт етиловий

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6. Виконайте тестові завдання, відзначивши правильні відповіді.

     1. Які послаблюючі доцільно призначати при гострому отруєнні лікарськими препаратами:


А. Магнія сульфат

Б. Касторова олія

В. Натрія сульфат

Г. Ізафенін

Д. Екстракт жостеру рідкий


 

2. Метод форсованого діурезу не застосовують  при отруєнні:


А. Препаратами наперстянки

Б. Атропіном

В. Транквілізаторами

Г. Барбітуратами

Д. Антіхолінестеразними засобами


 

3. Метод гемодіалізу полягає в:

А.Поєднанні водного навантаження із застосуванням активних сечогінних засобів

Б. Прохожденії крові через діалізатор з напівпроникною мембраною

В. Промиванні порожнини очеревини розчином електролітів

Г. Адсорбції токсичних речовин на спеціальних сорбентах

Д. Поєднанні кровопускання з переливанням донорської крові

 

    4. Антидотами  називають  речовини, які:

А. Інактивують отрути за допомогою хімічної взаємодії

Б. Інактивують отрути за допомогою фізичної взаємодії

В. Піддержують життєво важливі функції організму

Г. Затримують всмоктування отрути на шляхах його введення

Д. Нормалізують кислотно-лужний стан організму

 

     5. Симптоматична терапія  гострих отруєнь включає застосування:


А. Серцевих глікозидів

Б. Гіпертензивних препаратів

В. Послаблюючих засобів

Г. Протирвотних засобів

Д. Противосудинних засобів


 

     6. При отруєнні антихолінестеразними речовинами призначаються:


А. Атропін

Б. Кофєїн

В. Прозерин

Г. Діпіроксим

Д. Ізонітрозин.


 

     7. При отруєнні М-холіноблокаторами  використовують:


А. Прозерин

Б. Ацеклідин

В. Діазепам

Г. Анапрілін

Д. Фуросемід


 

     8. Відзначте препарати, вживані при отруєнні снодійними засобами:


А. Кордіамін 

Б. Кофеїн 

В. Фуросемід 

Г. Промедол

Д. Строфантин


 

     9. Відзначте препарати, вживані при отруєнні аналептиками:


А. Диетиловий ефір

Б. Діазепам

В. Промедол

Г. Аміназин

Д. Ефедрин


 

     10. При отруєнні серцевими глікозидами застосовуються:


А. Аміназин

Б. Калія хлорид

В. Кальція хлорид

Г. Унітіол

Д. ЕДТА


 

     11. При гострому алкогольному отруєнні використовують:


А. Атропін

Б. Кордіамін

В. Діазепам

Г. Кисень

Д. Натрія гідрокарбонат


 

     12. Відзначте препарати, вживані при отруєнні солями важких металів:


А. ЕДТА

Б. Унітіол

В. Танін

Г. Натрія тіосульфат

Д. Діазепам


Завдання 7. Визначте препарат:

1. При отруєнні цією речовиною характерні наступні симптоми: сухість слизових оболонок порожнини рота і носоглотки, порушення ковтання і мови, підвищення температури тіла, розширення зіниць, рухове і мовне збудження, галюцинації.

      Відповідь:_________________

2. При отруєнні цією речовиною спостерігаються симптоми: хворий знаходиться в несвідомому стані, шкірні покриви бліді, холодні, слизові оболонки ціанотичні, дихання пригноблене, дихання неправильне періодичне, зіниці звужені.

      Відповідь:_________________

 

Завдання 8. Випишіть рецепти на препарати:


1. 0,1% розчин атропіну сульфату в

    ампулах по 1,0

    Rp.:

 

 

2. 0,05% розчину прозерину в ампулах по 1,0

     Rp.:

 

3. 1% розчин кордіаміну в ампулах по 2,0

     Rp.:                                                                           

 

 

 

 

 

4. 10% розчин  кофеїну  в ампулах по 1,0

     Rp.:

 

 

5. 0,025% розчину строфантину в ампулах по 1,0

     Rp.:

 

6. 5% розчину унітіола в ампулах по 5,0

     Rp.:

 

 

 

 


Завдання 9. Проведіть аналіз лікарських рецептів, знайдіть і виправіть помилки.

1. Антидот, вживаний при отруєнні фосфорорганічними з'єднаннями

 

Rp.: Atropini sulfatis 0,0005

        D.t.d № 20

        S. По 1 пігулці 2 рази на день

 

Ваші зауваження

 

2. Розчин таніну для промивання шлунку

 

Rp.: Tannini 0,5% - 1,0

        D.S. Для промивання шлунку

 

 

Ваші зауваження

 

3. Засіб, вживаний при передозуванні антикоагулянтів непрямої дії

 

Rp.: Sol. Protamini sulfatis 1% - 2,0

        D.t.d. № 50 in ampullis

        S. По 1 мл внутрішньовенно

 

Ваші зауваження

 

ПЛАЗМАЗАМІННІ І ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНІ ЗАСОБИ

 

Мета заняття: вивчення фармакологічних властивостей, показань і протипоказань до застосування плазмозамінних і дезинтоксикаційних засобів.

 

Лікарські препарати, що вивчаються: поліглюкін, реополіглюкін, желатиноль, гемодез, полідез, ізотонічний розчин натрію хлориду, розчин Рінгера, розчин натрію гідрокарбонату, регідроль, гідролізин, альвезин, розчин глюкози, розчин гемоглобіну, реоглюман.

 

Студент повинен знати:

1. Загальну характеристику плазмозамінних і дезинтоксикаційних засобів.

2. Класифікацію плазмозамінних розчинів по медичному призначенню.

3. Свідчення і протипоказання до застосування гемодинамічних (протишокових) розчинів; дезинтоксикаційних розчинів; препаратів для парентерального живлення; регуляторів водно-сольового і кислотно-лужного балансу; переносників кисню; комплексних (поліфункціональних) розчинів.

 

Студент повинен вміти:

1. Виписувати рецепти на основні лікарських препаратів з використанням довідкової літератури.

2. Визначати препарати по спектру специфічних ефектів.

 

Основні терміни: плазмозамінні, дезинтоксикаційні засоби, гемодинамічні (протишокові) розчини, препарати для парентерального живлення, регулятори водно-сольового і кислотно-лужного балансу, переносники кисню, комплексні (поліфункціональні) розчини, інфузійні розчини, осмотичний гомеостаз, онкотичний тиск, гіпермолярні стани, осмоляльність, осмолярность, ізоосмотичні розчини.

 

Завдання 1. Пригадайте класифікацію плазмозамінних засобів і у відповідних місцях напишіть назви груп цих засобів.

1.____________________________________: Поліглюкін, реополіглюкін, желатиноль

2.____________________________________: Гемодез, полідез

3.____________________________________: Ізотонічний розчин натрію хлориду

                                                                             розчин Рінгера, регідрол

                                                                             розчин натрію гідрокарбонату

4. _________________________________ __: Гідролізин, альвезин, розчин глюкози

5. ____________________________________: Розчин гемоглобіну

6. ____________________________________: Реоглюман

 

Класифікація плазмозамінних засобів         Завдання 2. Пригадайте фармакологічні ефекти і показання до застосування деяких груп плазмозамінних засобів і заповніть таблицю 1.

 

 

 

Таблиця 1.

Фармакологічні ефекти і показання до застосування деяких груп

плазмозамінних засобів

 

Групи препаратів

Гемодинамічні (протишокові) засоби

Дезінтоксикаційні засоби

Засоби для парентерального вживання

Фармакологічні властивості

 

 

 

 

 

 

 

 

Показання до застосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Письмово відповідайте на питання:

1. Які вимоги пред'являються до плазмозамінних розчинів?______________

__________________________________________________________________________

2. Чому дефіцит іонів натрію в крові не може бути заповнений іншими іонами, до яких наслідків це може привести?_______________________________________

__________________________________________________________________________

3. Які процеси або заходи можуть привести до порушення осмотичного гомеостазу крові, чим це загрожує для організму?________________________________

__________________________________________________________________________

4. Які патологічні процеси можуть привести до гіперосмолярного стану?__

__________________________________________________________________________

5. Що таке ізогідричність фізіологічних розчинів, введенням яких речовин вона досягається?____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Якими способами досягається тривала циркуляція інфузійних розчинів в кров'яному руслі?____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

7. З якою метою використовуються плазмозамінні засоби, що містять речовини, що підвищують в'язкість розчинів?_____________________________________________

8. З якою метою використовуються плазмозамінні засоби, що містять білки?____

__________________________________________________________________________

 

 

 

Завдання 4. Виконайте тестові завдання, відзначивши правильні відповіді.

     1. Як джерело енергетичного забезпечення використовують:


А. Розчин натрію гідрокарбонату

Б. Розчин глюкози

В. Гемодез

Г. Регідроль


 

     2. Сольові розчини використовують при:


А. Діареї

Б. Закрепах

В. Опіках

Г.  Блювоті


 

    3.  Гемодинамічні розчини застосовуються для:


А. Підвищення АТ

Б. Зниження АТ

В. Купірування гіпертонічного кризу

Г. Парентерального живлення


 

   4. Для корекції кислотно-лужного балансу застосовуються:


А. Регідроль

Б. Гідролізин

В. Розчин натрію хлориду

Г. Розчин натрію гідрокарбонату


 

     5. Для відшкодування об'єму втраченої крові вводять:

А. Ізотонічий розчин натрію хлориду

Б. Гіпертонічний розчин

В.  Ізотонічий  розчин глюкози

Г.  Гіпертонічний розчин глюкози

 

    6. Для виведення з організму токсинів застосовують:


А. Гемодез

Б. Розчини гемоглобіну

В. Полідез

Г. Гідролізин


 

    7. Для парентерального живлення застосовують:


А. Гідролізин

Б. Гемодез

В. Альвезин

Г. Розчин  Рінгера


 

    8. Дімефосфон застосовують при:


А. Ацидозі

Б. Алкалозі

В. Обезводнені

Г. Гипотензії


 

9. Білкові препарати для парентерального живлення вводять:


А. Внутрішньовенно

Б. Підшкірно

В. Внутрішньомязово

Г. Внутрішньо


 

10. Дезинтоксикаційні препарати застосовують при:


А. Опіковій хворобі

Б. Непрохідності ШКТ

В. Сальмонельозі

Г. Сепсисі


 

 

 

Завдання 5.   Визначте препарат:

1. Розчин цього препарату ізотонічний плазмі крові. Застосовується як дезинтоксикаційний засіб, при зневодненні організму, а також для розчинення різних лікарських засобів. При введенні у великих дозах може призвести до хлоридного ацидозу.

      Відповідь:_________________

 

2. Препарат застосовують при різних станах, що супроводжуються вираженим ацидозом (цукровому діабеті, інфекціях). Крім того, використовують як антацидний засіб, відхаркувальний засіб, а також для полоскань при запальних захворюваннях очей і слизових оболонок.

      Відповідь:_________________

 

Завдання 6. Випишіть рецепти на препарати:


1. 400,0 поліглюкана для внутрішньовенного введення

      Rp.:

 

2. 5% розчин натрію хлориду у вигляді компресу при лікуванні гнійних ран

     Rp.:

 

 

3. 15% розчин дімефосфона у флаконах по 100,0

     Rp.:

 

 

4. Натрію хлориду в пігулках по 0,9 для приготування ізотонічного розчину

     Rp.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завдання 7. Проведіть аналіз лікарських рецептів, знайдіть і виправіть помилки.

1. Сольовий розчин для відновлення водно-електролітної рівноваги у зневоднених хворих

 

Rp.: Natrii chloridi 400,0

        D.S. Вводити внутрішньовенно краплинно

 

Ваші зауваження

 

2. Препарат для корекції  кислотно-лужної рівноваги

 

Rp.: Sol. Natrii hydrocarbonatis 3% - 10,0

        D.t.d. № 10

        D.S. По 10 мл внутрішньом'язового

 

Ваші зауваження

 

 

 

3. Білковий препарат для парентерального живлення

 

Rp.: Hydrolysini 450,0

        D.S. Вводити внутрішньовенно краплинно

 

Ваші зауваження

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 

     Основний:

Казанюк Т.В., Нековаль І.В. Основи фармакології та загальної рецептури. — К.: Здоров’я, 2003. — 240 с.

Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія: підручник. — К.: Медицина, 2011. — 520 с.

Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. — 740 с.

 Аксакова В.В., Зупанець І.А., Безугла Н.П. Фармакологія. — Х.: Видавництво НФаУ “Золоті сторінки”, 2003. — 502 с.

 

     Додатковий:

Фармацевтична опіка: курс лекцій / І.А. Зупанець, В.П. Черних, С.Б. Попов та ін. / За ред. І.А. Зупанця, В.П. Черниха. — Х.: Фармітек, 2006. — 536 с.

Давидович О.В., Давидович Н.Я. Клінічна фармакологія з рецептурою.  К.: Здоров’я, 2004. — 282 с.

Державна фармакопея України. — Доп. 1 до першого видання. — Х., 2004.

Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях: навч. посіб. — Х.: Видавничий центр ХАІ, 2009. — 112 с.

Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: підручник-довідник. — Х.: Видавничий центр ХАІ, 2006. — 480 с.

Дроговоз С.М. Фармакологія-сіто! (Фармакологічна логіка: підручник).  Х.: Видавництво “СІМ”, 2009. — 232 с.

Чекман І.С. Фармакологія. — К.: Вища шк., 2001.

Клиническая фармакология: Учебник / С.А. Крыжановский. — 2-е изд., испр. — М.: Издат. центр “Академия”, 2003. — 400 с.

Клінічна фармакологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. — Х.: НфаУ: Золоті сторінки, 2007. — 348 с.

Компендиум 2008 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. — К.: Морион, 2008. — 270 с.

Машковский М.Д. Лекарственные средства — 16 изд., перераб., испр. и доп. — М.: Новая волна: Издатель Умеренков, 2010. — 1216 с.

 

 

http://yak-prosto.com/images/e/0/yak-zniziti-zgortannya-krovi.jpg

doc
Додано
5 березня
Переглядів
439
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку