20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Тема: «ВПЛИВ ШУМУ НА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ І ПЕДАГОГІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»

Про матеріал
Актуальність роботи полягає в тому, щоб на практиці виявити дію шуму на розумову активність студентів та педагогів дослідити фізіологічний вплив шумів на організм студентів і дати рекомендації щодо усунення негативного впливу шуму на організм людини.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Кам’янський державний енергетичний технікум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  «ВПЛИВ ШУМУ НА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ І ПЕДАГОГІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»

 

 

Виконали: Литвиненко О.А.

 

 

 

 

 

 

Актуальність дослідження

Актуальність роботи полягає в тому, щоб на практиці виявити дію шуму на розумову активність студентів та педагогів  дослідити фізіологічний вплив шумів на організм студентів і дати рекомендації щодо усунення негативного впливу шуму на організм людини.

Об'єкт дослідження: шум як звукове явище.

Предмет дослідження: дія шуму на організм студентів та педагогів в умовах навчального закладу.

Теоретичні відомості:

Шум - це хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю корисних сигналів. Під шумом розуміють усі неприємні та небажані звуки (їх сукупність), які заважають нормально працювати, сприймати потрібні звуки, відпочивати. Шум несприятливо впливає на людину і може спричинити хворобливі наслідки: з' являються симптоми перевтоми, послаблюється увага, підвищується нервова збудливість, знижується працездатність, порушується робота шлунково-кишкового тракту. Шум - це одна з форм фізичного (хвильового) забруднення природного середовища, адаптація до якого організму людини практично не можлива. Для характеристики шумових явищ використовують таку величину, як рівень шуму (звуковий тиск).

Для визначення рівня звукового тиску шумів встановлено логарифмічну шкалу. Кожний ступінь цієї шкали відповідає зміні інтенсивності шуму в десять разів і називається белом (Б) на честь винахідника телефону О.Бела. На практиці використовують одиницю в десять разів меншу за бел - децибел (дБ).

Органи слуху людини відчувають зміни гучності в 1 дБ. Допустимі межі сили звуку в різних мовах становлять 45...85 дБ. Шум з рівнем звукового тиску 110 дБ призводить до звукового спяніння, а потім починають руйнуватися тканини різних органів людини і в першу чергу слуховий апарат. У разі постійного шумового фону 70 дБ виникає розлад ендокринної та нервової системи, при 90 дБ - порушується слух. Вухо людини сприймає шум до 130 дБ. Нормою виробничого шуму є рівень звуку до 85 дБ.
Шум може викликати хвороби, втрату слуху, а для людини він відіграє велику роль у спілкуванні.

Так що ж таке «шумові забруднення»? У першу чергу це звук. Як фізичне явище, звук - це механічне коливання пружного середовища (повітряної, рідкої і твердої) в діапазоні чутних частот. Вухо людини сприймає коливання з частотою від 16000 до 20000 Герц (Гц). А безладне сполучення різних по силі і частоті звуків носить назву шуму. Отже, безладне поєднання різних шумів носить назву шумових забруднень.

Мета дослідження: вивчення впливу шуму на увагу, пам'ять, самопочуття студентів та педагогів.

Для досягнення поставленої мети ми визначили наступні завдання:

 • Вивчити літературу з даної теми;
 • Ознайомити з шумовими забрудненнями;
 • Розробити поради з профілактики для збереження здоров'я людини;
 • Протестувати студентів;
 • Створити діаграми;
 • Приготувати презентацію, тези і зробити висновок та методичні рекомендації.

Основна частина

Одиниці виміру частоти і рівня звукового тиску

Шум має певну частоту або спектр, що виражається в Герцах, і інтенсивність, рівень звукового тиску, вимірюваний в децибелах (дБА). По виду спектри шуму можуть бути розбиті на низькочастотні - від 16 до 400 Гц, середньочастотні - від 400 до 800 Гц і високочастотні - понад 800 Гц. Прилад для вимірювання рівня шуму - шумомір.

Цокання годинника на стіні або шум дощу, що доноситься з вулиці, відносяться до постійних видів шуму, рівень звуку яких змінюється в часі не більш ніж на 5 дБА. Також виділяють непостійний (рівень звуку якого змінюється за часом більш ніж на 5 дБА) і імпульсні шуми. До непостійному відноситься транспортний шум, шум працюючого ліфта і включає агрегату холодильника, а до імпульсного шуму відноситься ляскання дверима.

Практично все, що нас оточує, може бути джерелом шуму. Будинки це може бути працюючий телевізор, магнітофон або радіо. При ходьбі, танцях, пересуванні меблів, біганині дітей у перекриттях будинку виникають звукові коливання, які поширюються по будівлі на велику відстань у вигляді структурного шуму.

Шум як одна з найважливіших проблем

За певний комфорт, зручності зв'язку та пересування, благоустрій побуту і вдосконалення виробництва сучасній людині доводиться слухати вже не скрип возів і лайка візників, а виття автомобілів, мезги трамваїв, тарахтенье мотоциклів і вертольотів, рев реактивних літаків.

За останні десятиліття проблема боротьби з шумом в багатьох країнах стала однією з найважливіших. Впровадження в промисловість нових технологічних процесів, зростання потужності і швидкохідності технологічного устаткування, механізація виробничих процесів призвели до того, що людина у виробництві та в побуті постійно піддається впливу шуму високих рівнів.

Боротьба з шумом, є комплексною проблемою. У статті 12 - закону «про охорону атмосферного повітря» прийнятого в 1980р. наголошується, що «з метою боротьби з виробничими та іншими шумами повинні зокрема, здійснюватися: впровадження малошумних технологічних процесів, поліпшення планування і забудови міст та інших населених пунктів, організаційні заходи щодо попередження та зниження побутових шумів».

Шумом є будь небажаний для людини звук. При нормальних атмосферних умовах швидкість звуку в повітрі дорівнює 344 м/с.

Звукове поле - це область простору, в якій поширюються звукові хвилі. При поширенні звукової хвилі відбувається перенесення енергії.

Класифікація шумів

Шум у 20 - 30 ДБ практично нешкідливий для людини і становить природний звуковий фон, без якого неможливе життя. Що ж до «гучних звуків», то тут допустима межа піднімається приблизно до 80 ДБ. Шум в 130 ДБ вже викликає в людини болюче відчуття, а досягнувши 150 ДБ стає для нього нестерпним. Недарма в середні століття існувала страта - «під дзвін»; Таке умовна назва цілком міг носити за старих часів один з найбільш варварських способів страти, які тільки зумів до того часу вигадати людина. Виглядало це приблизно так: засудженого до смерті ставили під величезний, що низько висить дзвін і починали розгойдувати його над головою. Нещасний вмирав повільно, в страшних муках. Тоді, зрозуміло, ніхто й гадки не мав ні про які децибелах. Але результат тривалого впливу шуму на живий організм був відомий, звичайно ж, ще задовго до народження великого Олександра Грехема Белла, на честь якого, власне, і назвали одиницю вимірювання звуку.

Якщо в 60 - 70 роки минулого століття шум на вулицях не перевищував 80 ДБ, то в даний час він досягає 100 ДБ і більше. На багатьох пожвавлених магістралях навіть вночі шум не буває нижче 70 ДБ, в той час як за санітарними нормами він повинен не перевищувати 40 ДБ.

За даними фахівців, шум у великих містах щорічно зростає приблизно на 1 ДБ. Маючи на увазі вже досягнутий рівень, легко собі уявити вельми сумні наслідки цього шумового «навали».

З'являються все нові надпотужні джерела звуку, наприклад: шум реактивного літака, космічної ракети. Дуже високий рівень промислових шумів. На багатьох виробництвах він досягає 80 - 100 ДБ і більше, сприяючи збільшенню кількості помилок у роботі, знижуючи продуктивність праці приблизно на 10 - 15% і водночас значно погіршує його якість.

Дія шуму на людину

Залежно від рівня та характеру шуму, його тривалості, а також від індивідуальних особливостей людини, шум може чинити на нього різні дії.

За свідченнями лікарів, постійний шум погано позначається на роботі багатьох життєво важливих органів: серця, печінки, органів травлення. Але перш за все страждає, звичайно ж, слух. Тому серед працівників підприємств, де тривалий вплив шуму є як би невід'ємною частиною виробничого процесу, існує своя статистика професійних захворювань, до яких відноситься і нейросенсорна приглухуватість. У першу чергу, даної від народження здатністю чути ризикують водії важкої спецтехніки. І зрозуміло чому: протягом майже всієї зміни (а вона може тривати і 8, і 10, і 12 годин) вони працюють під оглушливий акомпанемент двигунів. А ось, наприклад, оператор компресорної установки не так довго контактує з «шумливим» обладнанням, і у нього, отже, ризик захворювання - менше.

Шум, навіть коли він невеликий, створює значне навантаження на нервову систему людини, надаючи на нього психологічний вплив. Це особливо часто спостерігається у людей, зайнятих розумовою діяльністю. Слабкий шум різна впливає на людей. Причиною цього можуть бути: вік, стан здоров'я, вид праці. Вплив шуму залежить також і від індивідуального ставлення до нього. Так, шум, вироблений самою людиною, не турбує його, в той час як невеличкий сторонній шум може викликати сильний подразнюючий ефект.

Відсутність необхідної тиші, особливо в нічний час, призводить до передчасної втоми. Шуми високих рівнів можуть з'явитися хорошим грунтом для розвитку стійкої безсоння, неврозів і атеросклерозу.

Під впливом шуму від 85 - 90 ДБ знижується слухова чутливість на високих частотах. Довгий час людина скаржиться на нездужання. Симптоми - головний біль, запаморочення, нудота, надмірна дратівливість. Все це результат роботи в галасливих умовах.

Вплив шуму на людину до деяких пір не було об'єктом спеціальних досліджень. Нині вплив звуку, шуму на функції організму вивчає ціла галузь науки - аудіології. Було встановлено, що шуми природного походження (шум морського прибою, листя, дощу, дзюрчання струмка та інші) благотворно впливають на людський організм, заспокоюють його, навівають цілющий сон.

Серед органів почуттів слух - один з найважливіших. Завдяки йому ми здатні приймати аналізувати все різноманіття звуків, що оточує нас зовнішнього середовища. Слух завжди спить, певною мірою навіть вночі, уві сні. Він постійно піддається роздратуванню бо не володіє ніякими захисними пристосуваннями, подібними, наприклад, зі століттями, що охороняють очі від світла.

Вухо - один з найбільш складних і тонких органів він сприймає і дуже слабкі, і дуже сильні звуки.

Під впливом сильного шуму, особливо високочастотного, в органі слуху відбуваються необоротні зміни.

При високих рівнях шуму слухова чутливість падає вже через 1 - 2 роки, при середніх - виявляється набагато пізніше, через 5 - 10 років, тобто зниження слуху відбувається повільно, хвороба розвивається поступово. Тому особливо важливо заздалегідь приймати відповідні заходи захисту від шуму. В даний час майже кожна людина, що піддається на роботі впливу шуму, ризикує стати глухим.

Акустичні роздратування поволі, подібно отрути, накопичуються в організмі, все сильніше пригнічуючи нервову систему. Змінюється сила, врівноваженість і рухливість нервових процесів - тим більше, чим інтенсивніше шум. Реакція на шум нерідко виражається в підвищеній збудливості і дратівливості, що охоплюють всю сферу чуттєвих сприйнять. Люди, котрі піддаються постійному впливу шуму, часто стають важкими у спілкуванні.

Отже, шум надає свою руйнівну дію на весь організм людини. Його згубною роботі сприяє і та обставина, що проти шуму ми практично беззахисні. Сліпуче яскраве світло змушує нас інстинктивно замружувалися.               Той же інстинкт самозбереження рятує нас від опіку, відводячи руку від вогню або від гарячої поверхні. А ось на вплив шумів захисної реакції у людини немає.

Шум екологічний

Шум екологічний - одна з форм забруднення навколишнього середовища, яка полягає в збільшенні рівня шуму понад природний фон і діє негативно на живі організми (включаючи людину). Шум буває побутової, виробничий, промисловий, транспортний, авіаційний, шум вуличного руху та ін Основними джереламиміського шуму служать промислові підприємства, серед яких особливо виділяються енергетичні установки (100-110 дБ), компресорні станції (100 дБ), металургійні заводи (90 -100 дб) і ін Значний шум також створюють транспортні середовища (в дБ):

-Автомобільний транспорт (на відстані близько 8м) - 77 - 83 (у тому числі легкові - 77, вантажні та автобуси - 78 - 83);

-Залізничний транспорт (до 20 м) - 90 - 101;

-Повітряний транспорт (під трасою) - 98 - 105.

Постійний шум середовища коливається від 35 до 60 дБ, причому фізіологічно допустимі норми шуму 45 дБ вночі та 60 дБ вдень. Якщо шум досягає 70 - 80 дБ, людина починає відчувати втому. Шум, інтенсивність якого коливається між 85 і ПО дБ, вже становить небезпеку. За даними Ф.Г. Кроткова (1975), якщо сила шуму перевищує межу (120 - 140 дБ), людині загрожує травма, що викликає незворотні ураження слухових органів. Висока шумове навантаження в містах призводить до зростання захворюваності на серцево-судинними, нервовими та іншими хворобами дорослого, і особливо дитячого населення.

Заходи щодо захисту від шуму

Над проблемою шумового «навали» у багатьох країнах серйозно задумалися, а в деяких прийняли певні заходи.

Шумозахист - комплекс заходів щодо зниження шуму на виробництві (установка звукоізолюючих кожухів на обладнанні, глушників в компресорах, вентиляторах та ін), на транспорті (глушники викидів, створення на дорогах акустичних екранів, шумозахисних зон), при цивільному та промисловому будівництві. Для колісно-рейкового транспорту в деяких країнах (Німеччина, США) стали застосовуватися технічні прийоми зниження шуму: звукопоглинальні колісні бленди, заміна колодок гальм на дискові й т.п. У містах необхідно збільшувати площі зелених насаджень, особливо вздовж жвавих автомагістралей, що дозволить значно знизити шумове та хімічне забруднення навколишнього середовища.

Шумопоглинаючий асфальт - дорожнє покриття із спеціального асфальту, що знижує шум, причому поглинання шуму досягається головним чином завдяки високій пористості такого асфальту - 26% складає обсяг порожнеч (у звичайних асфальтових покриттях він становить близько 6%). Застосування такого асфальту в Німеччині дозволило знизити на дорогах рівень шуму на 4-6 дБ (Навколишнє середовище, 1993).

З точки зору екологів один з оптимальних способів шумоізоляції - висадка дерев і чагарників вздовж доріг. Доведено, що грамотно складений план і висадка зелених насаджень (тобто, з дотриманням всіх ярусів посадки: 1-й ярус - деревно-чагарникова рослинність не вище 1,5 метра, 2-й - рослинність висотою до 3 метрів і 3-й - насадження заввишки більше 3 метрів) як не можна краще сприяють зниженню рівня шуму. Не дарма уздовж великих федеральних трас на багато кілометрів тягнеться «зелена стіна» дерев і чагарників - вони захищають населені пункти від гуркоту проїжджав повз автотранспорту.

Також ефективним методом є зниження або усунення шуму в джерелі у процесі проектування. Для зменшення впливу транспортного шуму великі автомагістралі слід будувати на відстані від житлових забудов. Зменшення рівнів шумів, проникаючих в приміщення від внутрішніх джерел, має забезпечуватися раціональним плануванням приміщення, дотриманням заходів по звукоізоляції огороджувальних конструкцій (стін, стелі та підлоги), санітарно-технічного та інженерного устаткування будівель.

Організаційні заходи спрямовані на запобігання або регулювання в часі експлуатації тих чи інших джерел шуму. Роботи з прибирання вулиць, дворів, тротуарів від сміття та снігу повинні починатися не раніше 7 годин ранку і закінчуватися не пізніше 23 годин.

Велике значення мають адміністративні заходи. До них відносяться обмеження звукових сигналів вуличного транспорту, впорядкування руху вантажних і легкових машин на певних вулицях, обмеження шуму гучномовців, розташованих на вулицях і площах і т.д.

Використаний прилад:

Шумомір  AR -814 – спеціальний пристрій  для вимірювання характеристик шуму. Шумомер надає можливість вимірювати рівень тиску  звуку. Завдяки своєму внутрішньому  устрою, цифровий шумомір перетворює аналоговий звуковий сигнал, перетворює  мікрофон шумоміру в вигляд цифрової. Таким чином, характеристики звуку можуть бути  відображені  на экрані шумоміру. 

Електронний шумомір AR-814 використовуються в широкому діапазоні сфер використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціональні порти

линійний вихід AC/DC

Функції

Вичислювальні функції

максимум, мінімум

Допоміжні функції

індикація разрядки батарейки, утримання показників

Електроживлення

Джерело живлення

9В батарея або  зовнішній  блок живлення

Режим роботи

Температура

0~40

Відносна вологість

10~80% RH

Режим зберігання

Температура

-10~60

Відносна вологість

10~70% RH

Габарити і вага  приладу

Вага

126 г

Розмір

207 х 70 х 29 мм

 

C:\Users\admin\Desktop\наукова робота\IMG_20171102_095824.jpg

 

Завдання: За допомогою  шумоміру визначити рівень шуму в аудиторіях технікуму під час занять зі студентами,відповідність аудиторій, провести анкетування серед студентів перших курсів та викладачів гео-екологічного відділення,   розкрити поняття «шум», надати його характеристику, визначити фактори впливу шуму на увагу, пам'ять, самопочуття та способи захисту від шуму.

 Результатами визначення рівня шуму наведені у таблиці 1,2 та зображені на графіках 1,2.

Таблиця 1 Визначення рівня шуму в аудиторіях технікуму 02.11.17 р.

Спортзал

Ауд.74

Ауд.78

Ауд.80

Ауд.68

Ауд.83

Буфет

Хол

Перехід

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

80,2

62,0

59,3

39,4

68,9

59,4

78,2

48,3

69,7

54,6

80,3

63,7

83,4

62,11

82,3

51,5

74,5

47,1

Пояснення до таблиці 1: 1- визначення рівня шуму під час уроку, на перерві.

2- визначення рівня шуму в пустій аудиторії без студентів

 

Графік 1- Визначення рівня шуму в аудиторіях технікуму 02.11.17 р.

Таблиця 2 Визначення рівня шуму в аудиторіях технікуму 03.11.17 р

Спортзал

Ауд.74

Ауд.78

Ауд.80

Ауд.68

Ауд.83

Буфет

Хол

Перехід

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

79.3

67.4

60.2

42.2

70.3

61.6

75.2

50.6

70.8

56.3

81.4

65.1

80.2

60.3

81.5

50.2

67.8

49.7

Пояснення до таблиці 1: 1- визначення рівня шуму під час уроку, на перерві.

2- визначення рівня шуму в пустій аудиторії без студентів

Графік 2- Визначення рівня шуму в аудиторіях технікуму

Висновок:

Надмірний шум - одна з найважливіших проблем.

Щоб убезпечити себе від непотрібних звуків у вашій квартирі слід поставити звуконепроникні вікна та двері, або зробити звукоізоляцію приміщення.

На вулиці не можна занадто голосно включати навушники, тому що на вуличний шум, що став вже буденним, буде накладатися музика, і тим самим перевищить допустиму норму. Після розумової роботи не в якому разі не можна голосно включати рок, тому що баси негативно впливають на втомлений мозок, і частина нової інформації може загубитися. Класика і джаз навпаки допомагають систематизувати матеріал, під час роботи він краще засвоюється.

Рекомендація:

Повністю захистити себе від шуму неможливо, але ми можемо самі зменшити його вплив на себе та оточуючих. Для цього варто лише перестати слухати улюбленого виконавця, включаючи його касету на повну потужність, висловлювати свої емоції так голосно, зустрівшись із старим другом або лаючи нашкодив дитини, і поставити свою машину на автостоянку або в гараж, а не з включеною сигналізацією під вікно сусіда. І тоді, можливо, вийшовши на вулицю, ми почуємо спів птахів і питання звертається до нас людини, а не гуркіт проїжджаючого вантажівки.

За даними досліджень можна зробити висновок що:

 • У спортивній залі рівень шуму перевищує норму під час уроку та у пустій аудиторії;
 • У аудиторій № 74 під час уроку рівень шуму перевищує норму, а в пустій аудиторії норма шуму в нормі;
 • У аудиторій № 78 рівень шуму під час заняття та в пустій аудиторії перевищено;
 • У аудиторії № 80 під час заняття рівень шуму перевищено, а в пустій аудиторії норма;
 • У аудиторії № 68 під час заняття рівень шуму перевищено, а в пустій аудиторії норма;
 • У аудиторій № 83 рівень шуму під час заняття та в пустій аудиторії перевищено;
 • У буфеті рівень шуму під час заняття та без студентів перевищено;
 • У холі під час перерви рівень шуму перевищено, а в пустому норма;
 • У переході під час перерви рівень шуму перевищено, а в пустому норма;

 

Перелік посилань:

 1. М.П.Гандзюк, Є.П.Желібо,М.О. Халімовський Основи охорони праці: підруч. для студ.вищих навч. закладів. За редакцією М.П.Гандзюка.-К.: Каравела, 2003.- 408с.
 2. Желібо Є.П.Безпека життєдіяльностіК.: Каравела, 2005
 3. Заверюха Н.М. та ін Основи екології. Навч.посіб К.: Каравела, 2006.

 

 

Додаток I

Анкета для студентів та викладачів КаДЕТ

1. В яких випадках Вам подобаються голосні звуки?

а) як співають пісні;

б) коли хороший настрій;

в) на святі;

г) коли грає музика.

2. В яких ситуаціях Вам приємні тихі звуки або просто тиша?  

а) коли відпочиваю;

б) коли засинаю;

в) коли думаю;

г) коли працюю.

3. Поруч з нашим технікумом  проходить автодорога. Чи заважає тобі шум автотранспорту?
а) так, він мене відволікає

б) ні, я до нього звик
в) не знаю, не звертаю уваги
4. Шум на уроках заважає тобі зосередитися?

а) так, дуже

б) ні, у нас на уроках не шумно

в) не знаю, не звертаю уваги

5. Які шуми учителі сприймають як небажані на уроках?

а) Не робочий шум на уроці

б) Крик

в)Звук мобільного телефона

г) не знаю

6. Шум на перервах заважає тобі відпочивати?

а) так, він мене дуже дратує

б) ні, на перервах не так вже й шумно

в) не знаю, не звертаю уваги

7. Яка, на ваш погляд, оптимальна кількість студентів у групі, при якому на уроках не буде шумно?

а) 10-15 чоловік

б) 15-20 чоловік

в) 20-25 осіб

г) не знаю, це не впливає на рівень шуму в класі.

8. Чи вірите Ви, що шум може стати причиною хвороби?

а) так;

б) ні.

 

 

Додаток 2

Таблиця 1 - Результати анкети

(студенти 85 студентів першого курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

docx
Додано
12 березня
Переглядів
180
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку