Робочій зошит з фізики 8 клас. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧІ ЗАВДАННЯ з теми:"ТЕПЛОВІ ЯВИЩА"

Про матеріал
Робочій зошит з фізики 8 клас. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВІВАЮЧИ ЗАВДАННЯ з теми:"ТЕПЛОВІ ЯВИЩА"
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Физика: стоковые векторные изображения, иллюстрации | Depositphotos

 

 

 

 

 

 

 

Вступ.

В даній роботі підготовлено корекційно-розвиваючі завдання та тестові завдання для учнів 8класу, які зазнають труднощі в навчанні і спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей.

Ці  завдання відповідають чинній програмі та складені за матеріалами підручника «Фізика 8 клас » автор  В.Г.Бар’яхтар і інші.

           Завдання дають можливість оперативної перевірки знань учнів . Вони побудовані таким чином , що учні мають можливість показати свої знання , вибравши правильні відповіді . Із деяких тем завдання містять по дві правильні відповіді, що усуває можливість автоматичного вгадування правильної відповіді. Тестові завдання можуть бути використані і під час контролю рівня знань учнів . при цьому вчителю достатньо вибрати , наприклад , по два завдання з кожної мікротеми , що вивчається в загальній темі. Даний посібник можна використовувати в практичній роботі як молодим , так і досвідченим вчителям.

Умовні позначення:

Оцінка в балах:

Оцінка________    самооцінка учня.

Оцінка______        асистента вчителя

Рефлексію учень обговорює з асистентом вчителя і записує коротку відповідь на питання.

Чому так оцінюєш?

Що виконав добре?

Які допустив помилки?

Як їх виправити?

У завданні також є вставки на електронні ресурси, які зручно -буде подивитися учневі спільно з асистентом учителя або батьками вдома при повторенні матеріалу. QR- код електронних ресурсів, відео, презентацій дозволяє учневі розширити свої знання то темам предмета. Посилання більшість  уроків були взяти з Української школи онлайн, Топ-школи, Фізика-це просто. При виконанні контрольних робіт учні когут повторити весь матеріал використовуючи. QR- код Електронних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЗ -1         Тема: Тепловий стан тіл. Температура та ії вимірювання.

підкресли правильну відповідь

Завдання 1. Температура - це фізична величина, яка характерезует :

а) здатність тіл здійснювати роботу;   б) різні стани тіла;   в) міра нагрітості тіла.

Завдання 2. Одиниця виміру температури в системе СІ

а) Джоуль;      б) Паскаль;   в) Ват;    г) градус Цельсія

Завдання 3. Какую температуру зафіксував зображений на малюнку термометр

 Что покажет градусник. Как правильно пользоваться электронными градусниками  а) 20 С    б) 19 С    в) 18 С 

Завдання 4. Температура тіла залежить від:

         а) його внутрішнєго стану;   б) щільність його речовини;   в) швидкості руху його молекул;  г) кількості в нім молекул

Завдання 5. У склянці №1 знаходиться тепла вода, в склянці №2 знаходиться гаряча вода, в склянці № 3. знаходиться холодна вода. У якій склянці температура води найвища?

а) №1     б) №2      в) №3

Горячая вода с утра натощакЗавдання 6.  У склянці №1 знаходиться тепла вода, в склянці №2 знаходиться гаряча вода, в склянці № 3. знаходиться холодна вода .У якій склянці молекули води рухаються з найменшою швидкістю?

а) №3      б) №2      в)№ 1

Завдання 7. Чим відрізняються молекули гарячого чаю від молекул цього ж чаю який Пришло время расставить все точки над «і» Считаешь, что выпивать стакан  холодной воды с утра очень полезно? Пришло время расставить все то… |  Здоровье, Стакан, Вода остигнув?

а) Розміром;    б) Швидкістю руху;   в) Числом атомів в них;    г) Кольором

Завдання 8. Які молекули тіла учавствуют в тепловому русі? При якій температурі?

а) тіла, що знаходяться на поверхні при кімнатній температурі; б) усі молекули; при будь-якій температурі; в) усі молекули  при високій температурі;   г) розташовані усередині тіла при будь-якій температурі

Завдання 9.Які з перерахованих явищ теплові?

Что нужно для бассейна ребенку? Список вещей для посещения бассейна и  плавания. Какие надо взять документы? а) падіння каменю на землю;   б) розігрівання чаю на плиті;   в) танення на сонці льоду;           г) купання у басейні

https://probapera.org/publication/13/54338/teplovyj-stan-temperatura.html

 Оцінка________                                                               Оцінка_________

 

Чому так оцінюєш?_________________________________________

Що виконав добре?_________________________________________

Які допустив помилки?______________________________________

Як їх виправити?___________________________________________

 

 

КРЗ - 2                          Тема:   Внутрішня   енергія. Способи зміни внутрішньої енергії.

підкресли правильну відповідь

Завдання 1. Внутрішня енергія тіла залежить від

А) від швидкості руху молекул тіла;  б) швидкості його власного руху;   в) його положення відносно інших тіл;   г) сили взаємодії його молекул

Завдання 2.У якій посудині газ, що знаходиться при одному і тому ж тиску, має найменшу внутрішню енергію?

                           а) №1      б) №2      в)№3

  №1                     №2                      №3

Завдання 4.Яку енергію має куля-зонд, запушений метеорологами?

а) кінетичною          б) потенційною        в) внутрішньою           г) усіма цими видами енергії

https://probapera.org/publication/13/54348/vnutrishnya-enerhiya.html

КАМНЕПАДЫ - 4sport.uaЗавдання 5.У якому з приведених випадків внутрішня енергія тіла змінюється?

а) камінь зірвавшись з гори, падає все швидше ;   б) м'яч  піднятий з підлоги і покладена на стіл;    в) електропраска, якою гладять білизну;   г) сіль пересипали з пакету в сільницю

Завдання 6.Якими способами можна змінити внутрішню енергію тіла?

а) приведенням його в рух;    б) здійсненням тілом над ним роботи;    в) піднявши його на деяку висоту;   г) шляхом теплопередачі.

Завдання 7.У контакт з яким бруском слід привести брусок №1, щоб його внутрішня енергія зменшилася?

                                      а) №1   б) №2    в) №3    

    №1                        №2                      №3                    

Завдання 8.Металеві бруски мають різну температуру. Два з них потрібно з'єднати торцями так, щоб їх внутрішня енергія не змінилася Які це бруски?

             

    №1                          №2                           №3                      №4

а) №1 и №2    б) №2 и №4     в)  №3   и №4     г) №4 и №2

Завдання 9.У якому прикладі внутрішня енергія тіла змінюється в результаті здійснення Почему из чайника вырывается пар после выключения огня?механічної роботи?

а) Ложка опущена в склянку з гарячою водою  б) При різкому гальмуванні вантажівки    в) Закипіла вода в чайнику        г) Зігрівання рук від каміна

 

https://probapera.org/publication/13/54351/sposoby-zminy-vnutrishnoji-enerhiji.html

 

 Оцінка________                                                               Оцінка_________

 

Чому так оцінюєш?_________________________________________

Що виконав добре?_________________________________________

Які допустив помилки?______________________________________

Як їх виправити?___________________________________________

 

 

КРЗ - 3                      Тема: Теплопровідність  (дивися таблицю підручника с.229)

підкресли правильну відповідь

Завдання 1.Теплопровідність - це

а) явище зміни внутрішньої енергії тіл; б) явище передачі внутрішньої енергії від однієї частини до іншої або від одного тіла до іншого при їх контакті; в) поширення внутрішньої енергії по тілу;  г) нагрівання одних тіл і охолодження інших при їх взаємодії

Завдання 2.Які тверді тіла мають хорошу теплопровідність ?

а) пластмасові  б) дерев'яні  в) гумові  г) металеві

Завдання 3.Які з приведених речовин мають погану теплопровідність?

а) шерсть і папір  б) латунь і шерсть   в) сталь і папір   г) цинк і мідь

Завдання 4.У що краще загорнути каструлю, щоб вміст довше залишався гарячим?

а) пухова ковдра      б) газету   в) фольгу    г) рушник

Завдання 5.У якому стані - твердому, рідкому, газоподібному - речовина має найбільшу теплопровідність?

а) рідкому     б) твердому         в) газоподібному    

Завдання 6. Яке з цих трьох тіл зможе при контакті з двома іншими збільшити їх внутрішню енергію завдяки теплопровідності?

                 а) №1          б) №2           в) №3

     №1                               №2                          №3

Завдання 7. У якому середовищі не може бути теплопровідності?

а) порожнечі  б) рідини  в) газі    г) твердому телі

Завдання 8. При теплопровідності внутрішня енергія переноситься в тілі від нагрітої його частини до холодної шляхом.

а) переміщення швидко молекул, що рухаються, від нагрітої його частини до холодної;

б) обміну енергії швидких молекул на енергію повільних молекул;

в) взаємодії енергій швидких молекул, що рухаються, з енергіями повільно молекул, що рухаються.

https://probapera.org/publication/13/54358/teploprovidnist.html

 Оцінка________                                                               Оцінка_________

 

Чому так оцінюєш?_________________________________________

Що виконав добре?_________________________________________

Які допустив помилки?______________________________________

Як їх виправити?___________________________________________

 

 

 

КРЗ - 4                                    Тема : Конвекція. Випромінювання.

підкресли правильну відповідь

Завдання 1.У якому агрегатному стані неможливе протікання конвекції? У відповіді запишіть слово або словосполучення в потрібній формі. 

Завдання 2.Вертикальна закрита трубка заповнена водою. Один з кінців трубки підігрівають полум'ям спиртівки. Вкажіть істинність висловлювань :

а) при підігріванні згори вода в центрі трубки нагрівається швидше, ніж при підігріванні знизу;   б) якщо трубку підігрівають згори, то теплопередача уздовж трубки здійснюється за рахунок теплопровідності;     в) якщо трубку підігрівають згори, то теплопередача уздовж трубки здійснюється за рахунок конвекції;    г) якщо трубку підігрівають знизу, то теплопередача уздовж трубки здійснюється за рахунок конвекції.

Завдання 3.Необхідно швидко охолодити пакет з соком. Як краще поступити: поставити пакет з соком на лід або лід покласти згори на пакет?

а) поставити пакет на лід; б)покласти лід згори на пакет; в )це не має значення; г) серед запропонованих варіантів немає раціонального.

https://probapera.org/publication/13/54366/konvektsiya.html

Завдання 4.У який час доби (уранці, вдень, увечері або вночі) вітрильним судам зручніше входити в гавань? Відновіть слово в потрібній формі.

Завдання 5.Зіставте визначення.

а) виникає в речовині мимоволі при його нерівномірному нагріванні; б) переміщення речовини обумовлене дією зовнішніх сил; в) вид теплопередачі, при якому енергія передається потоками рідини або газу; г) вид теплопередачі, який можливий не лише в середовищі, але і у вакуумі.

Завдання 6.Чорні поверхні при рівній температурі ...

а) поглинають енергії більше, ніж білі б) випромінюють енергії більше, ніж білі в) поглинають енергії менше, ніж білі г) випромінюють енергії менше, ніж білі

Завдання 7.Тепло від Сонця досягає поверхні Землі за рахунок _________________________________ Відновіть пропущене слово в потрібній формі.

Завдання 8.Який вид теплопередачі супроводжується перенесенням речовини?

а) теплопровідність; б) конвекція; в) випромінювання; г) серед відповідей немає правильного.

Завдання 9.При обігріві кімнати радіатором центрального опалювання енергія від батареї розподіляється по усій кімнаті  а) тільки за рахунок явища теплопровідності; б) тільки шляхом конвекції; в) тільки випромінюванням;  г) теплопровідністю і випромінюванням передається холодному повітрю у її поверхні, потім конвекцією розподіляється по усій кімнаті.

Завдання 10.Де необхідно тримати термометр для визначення температури повітря - в тіні або на сонці? У відповіді запишіть слово в початковій формі.

https://probapera.org/publication/13/54387/vyprominyuvannya.html

 Оцінка________                                                               Оцінка_________

 

Чому так оцінюєш?_________________________________________

Що виконав добре?_________________________________________

Які допустив помилки?______________________________________

Як їх виправити?___________________________________________

 

 

 

 

КРЗ - 5    Тема: Кількість теплоти. Питома теплоємність.(дивися таблицю підручника с.229)

 

підкресли правильну відповідь

Завдання 1. Що таке кількість теплоти?

а). Кількість внутрішньої енергії, яка потрібна для нагрівання речовини на 1 °С.  б). Частина внутрішньої енергії, яку тіло отримує або втрачає при теплопередачі.  в). Кількість внутрішньої енергії, необхідна для нагрівання речовини масою 1 кг на 1 °С. г). Частина внутрішньої енергії, яку отримує тіло при здійсненні над ним роботи.

 Завдання 2.У яких одиницях вимірюють питому теплоємність?

 а). Дж.            б) Вт.            в) .          г)    д)

 

 Завдання 3.Чотири рідини однакової маси отримали однакову кількість теплоти. Яка з них нагріється на менше число градусів?

а) Вода.      б) Гас.       в) Спирт.        г)  Рослинна олія.

Завдання 4. Кількість теплоти, витрачена на нагрівання тіла, залежить від...

а). Маси, об'єму і роду речовини. б). Зміни його температури, щільності і роду речовини. в). Маси тіла, його щільності і зміни температури. г). Роду речовини, його маси і зміни температури.

Завдання 5. Питома теплоємність свинцю 140  Джоулів/ ( кг ∙ °С) означає, що для нагрівання...

А. Свинцю масою 140 кг на 1 °З потрібно 1 Джоуль енергії. Б. Свинцю масою 1 кг на 140 °З потрібно 1 Джоуль енергії. B. Свинцю масою 1 кг на 1 °З потрібно 140 Джоулів енергії. Г. Свинцю масою 1 кг на 140 °З потрібно 140 Джоулів енергії.

Завдання 6. Що називають питомою теплоємністю?

а) Кількість теплоти, необхідна для нагрівання речовини масою 1 кг на 1 °С.  б). Кількість внутрішньої енергії, яку отримує тіло при здійсненні роботи. в). Кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання речовини на 1 °С.  г). Кількість внутрішньої енергії, яка віддає або отримує тіло при теплопередачі.

Завдання 7.Чотири кульки однакової маси нагрівали до однакової температури. Якій кульці для цього знадобилося більше енергії?

а). Мідному.           б). Олов'яному         в). Алюмінієвому.           г). Сталевому.

 

https://probapera.org/publication/13/54688/pytoma-teplojemnist-kilkist-teploty.html

 

 Оцінка________                                                               Оцінка_________

 

Чому так оцінюєш?_________________________________________

Що виконав добре?_________________________________________

Які допустив помилки?______________________________________

Як їх виправити?___________________________________________

 

 

 

КРЗ - 6                  Тема: Розрахунок кількості теплоти. (дивися таблицю підручника с.229)

 

підкресли правильну відповідь

Завдання 1.Назвіть фізичну величину, що показує, яка кількість теплоти потрібна для нагрівання речовини масою 1 кг на 1 0С.

а) питома теплота згорання;   б ) питома теплота нагрівання;    в) питома теплота охолодження;       г) питома теплоємність;     д) серед відповідей немає правильного

Завдання 2.Якою буквою означають кількість теплоти?

а) L     б) A     в) P     г) C    д) Q

Завдання 3.Яка кількість теплоти виділиться при охолодженні латуні масою 1 г  на 10 З?

А) 1 Джоуль  Б) 0,4 Джоулів   В) 400 Джоулів    Г) 4 Джоулі    Д) 400 000 Джоулів

Завдання 4.Питома теплоємність графіту 750 Джоулів/ (кг * 0С).

а) для нагрівання графіту масою 1 кг на 750 З потрібно 1 Джоуль теплоти;   б) для нагрівання графіту масою 750 кг на 1 З потрібно 1 Джоуль теплоти;  в) для нагрівання води масою 1 кг на 1 З потрібно 750 Джоулів теплоти;   г) для нагрівання графіту масою 1 кг на 1 З потрібно 750 Джоулів теплоти

Завдання 5.На лід поклали дві нагріті кульки: мідний і сталевий (їх маси і температури однакові).

а) більше льоду розтане під мідною кулькою;  б) обидві кульки розплавлять однакову кількість льоду;   в) більше льоду розтане під сталевою кулькою.

Завдання 6.Для нагрівання бруска масою 1 кг на 1 0С  передані 400 Джоулів теплоти.

а) Брусок виготовлений з цинку б) Брусок виготовлений із сталі в) Брусок виготовлений із заліза     г) Брусок виготовлений з міді

Завдання 7.Яка кількість теплоти знадобиться для нагрівання латуні масою 250 г на 10С?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ а) 100 Джоулів   б) 100 кілоджоулів  в) 40 Джоулів  г) 4 кілоджоулі  д) 1,6 Джоулів            ж) 1600 Джоулів

Завдання 8.Яка кількість теплоти знадобиться для нагрівання 250 г латуні від 20 до 620 0С?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

а) 60 кілоджоулів  б) 60 Мдж в) 64 кілоджоулі

https://probapera.org/publication/13/54704/zadachi-pytoma-teplojemnist-kilkist-teploty.html

 Оцінка________                                                               Оцінка_________

 

Чому так оцінюєш?_________________________________________

Що виконав добре?_________________________________________

Які допустив помилки?______________________________________

Як їх виправити?___________________________________________

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Матеріали до уроків
Інкл
Додано
20 вересня 2021
Переглядів
1066
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку