Урок інформатикина тему "Звіти . Призначення звітів."

Про матеріал

Розробка уроку на тему "Звіти. Призначення звітів" . Урок включає в себе вивчення нового матеріалу та практичну роботу. Основною метою цього року є формування поняття про звіти, заголовок, область даних.

Перегляд файлу

Тема. Призначення звітів. Практична робота № 9 «Створення

запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора»

Мета:

сформувати поняття:

 • звіт;
 • заголовок;
 • область даних; пояснити:
 • принципи створення звітів;
 • необхідність створювати звіти; формувати навички:
 • створювати звіти різних типів;
 • аналізувати структуру звіту;
 • друкувати звіти;
 • формувати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки;
 • виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за ПК. Тип уроку: формування знань, умінь та навичок.

Базові поняття й терміни: звіт, конструктор звіту, заголовок, колонтитули, область даних. Структура урока

І. Організаційний етап.................................1-2 хв

II. Перевірка домашнього завдання........................1-2 хв

 1. Актуалізація опорних знань..............................3-5 хв
 2.   Мотивація навчальної діяльності..........................3-5 хв

V. Засвоєння нових знань.............................10-15 хв

 1. Загальна термінологія.
 2. Складові частини звіту.
 3. Формування і виведення звітів.
 4. Перегляд і друкування звіту.

VI. Застосування знань, умінь та навичок..................10-15 хв

VII. Усвідомлення нових знань.............................5-10 хв

VIII. Підбиття підсумків уроку...............................3-5 хв

IX. Домашнє завдання....................................1-2 хв

Хід уроку

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

 

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 

►► Фронтальне опитування

 1. Для чого використовують запити в базах даних?
 2. За допомогою чого і як створюють запити?
 3. Як зробити запит за визначеним параметром (вибірку)?
 4. Як створити підсумкові запити?

 

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ■

Учитель. Часто виникає необхідність створити певні підсум­кові документи, наприклад, звіт про успішність учнів класу. Як за певною інформацією створити звіт і надрукувати його?

 

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ■

Розповідь учителя з елементами демонстрування по локальній мережі.

Загальна термінологія

Звіт — це засіб створення і друкування підсумкових докумен­тів за наявною в БД інформацією. Звіт можна створити на основі таблиць або запитів.

Складові частини звіту

 •   Заголовок — інформація на початку першої сторінки (назва).
 • Верхній колонтитул — інформація на початку кожної сторін­ки (заголовки стовпців таблиць).
 •   Область даних — відображення даних із таблиць або запитів.
 • Примітка групи — інформація в кінці групи даних (підсумок за групою).
 • Нижній колонтитул — інформація в кінці кожної сторінки (номер сторінки).
 • Область приміток звіту — інформація в кінці останньої сто­рінки (підсумкові обчислення за всіма записами звіту).

Прикладу звіту, зробленого Майстром

Формування і виведення звітів

Засоби Access зі створення звітів призначені для створення зві­ту, за яким можна здійснити виведення даних із таблиць у вигляді підсумкового надрукованого документа. Ці засоби дозволяють кон­струювати звіт складної структури, що забезпечує виведення вза­ємозалежних даних із багатьох таблиць, при цьому можуть бути реалізовані найвищі вимоги до оформлення документа. Перед по­чатком конструювання звіту користувач повинен зробити підготов­чу роботу, в результаті якої потрібно визначити необхідний макет звіту.

У процесі конструювання визначається склад та зміст розділів звіту, а також розміщення в ньому значень полів таблиць БД. Крім того, оформляються заголовки, підписи реквізитів звіту, визнача­ється розміщення обчислюваних реквізитів.

Засоби конструювання звіту дозволяють групувати дані на де­кількох рівнях. Для кожного рівня можна здійснити обчислення результатів, призначати заголовки і примітки за кожною групою. Під час формування звіту можуть виконуватися різноманітні об­числення.

Звіт можна створювати за допомогою Майстра або в режимі Конструктора звітів. У багатьох випадках зручно використовува­ти Майстер, створений Майстром звіт можна дооформити в режи­мі Конструктора.

За необхідності вивести у звіті дані з багатьох таблиць за основу для звіту можна використати багатотабличний запит. На запит мо­жуть бути покладені найбільш складні види вибірки і попередньо­го оброблення даних. Конструктор звітів дозволяє успішно струк­туру вати й оформляти отримані в запиті дані.

►► Самостійна робота

Опрацювати теоретичний матеріал (використавши довідкову систему СКБД, написати короткий конспект).

Перегляд і друкування звіту

Для перегляду раніше створеного звіту потрібно вибрати Звіти у вікні бази даних і натиснути кнопку Перегляд. Звіт під час пе­регляду з'явиться на екрані таким, яким він буде надрукований. Перехід у режим попереднього перегляду з режиму Конструктора звітів виконується натисканням кнопки Представлення звіту. В режимі попереднього перегляду є своя панель інструментів.

Кнопка Друкування панелі інструментів режиму попереднього перегляду дозволяє надрукувати цей звіт. За допомогою команди

Файл н Макет сторінки можна вибрати принтер, задати формат паперу, розмір полів, відстань між рядками, орієнтацію тощо. Ко­манда Файл н Друкування дозволяє надрукувати окремі сторінки звіту або виділені записи, декілька копій, вивести звіт у файл.

Звіт багато в чому схожий з формою. Його використовують під час друкування документів. Принципова різниця між Формою та Звітом полягає в тому, що формати звітів відповідають стандарт­ним форматам паперу.

 

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК -

Практична робота № 9 «Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора»

Інструктивна картка

 1. Відкрити БД (C:\llА(Б...)\Бази даних\Школа...).
 2. Перейти на вкладку Звіт. Створити звіт за допомогою Майстра звітів, використовуючи створений на минулому уроці запит.
 3. Відкрити запит у режимі Конструктора. Зробити заголовок Звіт до завдання.
 4. Зберегти звіт та закрити його.
 5. За необхідності, за вказівкою вчителя, вимкнути комп'ютер.

 

VII. УСВІДОМЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ і

Пропонуємо учням дати відповіді на запитання, при цьому можна обговорювати їх попарно (в межах парти).

 1. Для чого використовують звіти в базах даних?
 2. За допомогою чого і як створюють звіти?

 

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ -

Учні звітують про результати виконання практичного завдан­ня, колективно обговорюють помилки, яких припустилися під час роботи.

 

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ■

Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника.

 

docx
Додав(-ла)
Цимбал Альона
Додано
17 вересня 2018
Переглядів
2296
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку