1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Роль різних наук в обгрунтуванні теорії еволюції

Про матеріал
Презентація містить візуалізовану розробку уроку з теми "Роль різних наук в обгрунтуванні еволюції"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 м. Бердичева Вчитель біології Пудрій Наталія

Номер слайду 2

Нотатки від учителя.. під час засвоєння матеріалу тобі допоможе підручник (§ 42 ) Здійснюємо перегляд відповідних бліц-уроків від «Всеукраїнської школи онлайн», посилання на які завантажені на нашій дошці

Номер слайду 3

Мотиваційний лист Що є причиною подібності ембріонів на ранніх етапах розвитку у різних тварин ? Що є причиною відмінності ембріонів на пізніх етапах ? Які це докази ? В чому нас може переконати вивчення решток рослин і тварин? Про що вони можуть розповісти ? Які це докази ? Чи існують сьогодні в природі види рослин і тварин, які практично не змінилися млн. років ?

Номер слайду 4

Засвоєння нового матеріалу Ключові питання Палеонтологічні докази еволюції: філогенетичні ряди; викопні перехідні форми. 2) Порівняльно – ембріологічні докази еволюції. 3) Порівняльно- анатомічні докази еволюції: гомологічні органи; аналогічні органи; атавізми; рудименти. 4) Біогеографічні докази еволюції: ендеміки: релікти. 5) Докази еволюції (цитології, молекулярної біології та генетики).

Номер слайду 5

1. Палеонтологічні докази Палеонтологія – наука, що вивчає вимерлі організми, намагається реконструювати за скам’янілостями, відбитками, залишками їх зовнішній вигляд, біологічні особливості, встановити на їх основі хід еволюції. Палеонтологи: знаходять рештки організмів у вигляді скам’янілостей, відбитків у шарах вугілля, сліди їхньої життєдіяльності. Палеонтологи: реконструюють зовнішній вигляд, встановлюють час, коли жили ці організми, з'ясовують середовище існування, спосіб живлення тощо.

Номер слайду 6

ФІЛОГЕНЕТИЧНІ РЯДИ Викопні та сучасні форми організмів учені зв'язують в єдиний філогенетичний ряд Філогенетичний ряд – послідовність історичних змін організмів у межах певної систематичної групи. Вивчаючи такий ряд організмів, можна простежити зміни, які в них відбувалися , починаючи від предкових форм і аж до сучасних.

Номер слайду 7

ФІЛОГЕНЕТИЧНІ РЯДИ Філогенетичний ряд коня, створений В.О. Ковалевським Сучасні однопалі коні походять від п'ятипалих невеликих предків , які мешкали 60 -70 млн років тому Зміни клімату змусили представників сучасного коня адаптуватись до нового середовища - відкритих просторів Еволюція коня супроводжувалася зменшенням числа пальців на кінцівках від п'яти до одного, видовженням кінцівок, збільшенням розмірів тіла, зміна форми черепа Філогенетичні ряди складаються з видів, які послідовно змінювали один одного в процесі еволюції – важливе свідчення еволюційного процесу.

Номер слайду 8

ВИКОПНІ ПЕРЕХІДНІ ФОРМИ археоптерикс Викопні перехідні форми зв'язують у часі дві сусідні групи – попередню і наступну. Археоптерикс - першоптах = риси рептилій (зуби, скелет, черевні ребра, довгий хвіст) +птахів (крила, оперення, роговий дзьоб). Насінні папороті Перехідна викопна форма між споровими та насіннєвими рослинами

Номер слайду 9

2. Порівняльна ембріологія Порівняльна ембріологія – наука, що досліджує особливості зародкового розвитку різних груп організмів; виявляє риси подібності і відмінності в зародковому розвитку різних, але споріднених груп організмів. Докази : біогенетичний закон Е. Геккеля – Ф. Мюллера (наступний слайд) Докази: аналіз фаз зародкового розвитку різних класів хребетних вказує на наявність у всіх на певних стадіях розвитку зябрових щілин, хорди, 2-камерного серця. Висновок: походження наземних хребетних від рибоподібних предків. Фази зародкового розвитку різних класів хребетних 1 2 3 4 5 1 – риба 2 – саламандра 3 – черепаха 4 – пацюк 5 – людина

Номер слайду 10

SCENE Біогенетичний закон Е. Геккеля – Ф. Мюллера Е. Геккель Ф. Міллер Формулювання закону Німецький біолог Німецький зоолог Автор терміну «екологія» Перший запропонував зіставляти дані 3 різних наук (палеонтології, порівняльної анатомії та ембріології ) для встановлення родинних зав'язків між різними групами організмів Онтогенез (індивідуальний розвиток організму) є коротке і швидке повторення філогенезу (історичний розвиток організмів). Російський зоолог, палеонтолог (доповнив закон) О. Сєверцов Онтогенез – це і є результат еволюції, але і усі зміни в онтогенезі впливають на еволюцію. Онтогенез творить філогенез.

Номер слайду 11

3. Порівняльна анатомія Порівняльна анатомія – наука, яка займається вивченням подібності та відмінності в будові тварин, чим з’ясовує родинні зв’язки між різними групами тварин і їх походження в процесі еволюції. Гомологічні органи Аналогічні органи Атавізми Рудименти Це морфологічні докази еволюції

Номер слайду 12

Гомологічні органи - це органи, які подібні за будовою та походженням, але виконують різні функції Приклади: передня кінцівка різних ссавців (нога коня, крило кажана, передня кінцівка мавпи, ласт дельфіна, передня кінцівка крота); видозміни підземних пагонів рослин (цибулина тюльпана, кореневище конвалії, стеблова бульба картоплі, бульбоцибулина шафрану); видозміни листків (вусики, луски, колючки ) Подібність: базується на спільності походження Відмінність: виконання різних функцій .

Номер слайду 13

Аналогічні органи - це органи, які подібні за функціями, але не мають спільного плану будови та функцій Подібність: виконання подібних функцій Відмінність: різне походження. Кінцівка крота і вовчка Крило птаха (передня кінцівка) і крило метелика (складка хітинового покриву)

Номер слайду 14

Аналогічні органи - це органи, які подібні за функціями, але не мають спільного плану будови та функцій Подібність: виконання подібних функцій Відмінність: різне походження. Колючка барбарису (видозміна листка) і колючка обліпихи (видозміна пагона) Зябра риби (пов'язані із внутрішнім скелетом) і зябра рака (із зовнішніх покривів) Вусики гороху (видозміна листка) і вусики огірка (видозміна пагона)

Номер слайду 15

Багатососковість людини SCENE Волохатість обличчя людини Хвостатість у людини Атавізми - це прояв у фенотипі ознак, які були притаманні предкам, але втратила своє значення.

Номер слайду 16

SCENE Рудименти - структури або органи, недорозвинені або спрощені в особин певного виду внаслідок втрати своїх функцій протягом їхнього історичного розвитку . Рудименти Людина Третя повіка Зуби мудрості Зовнішні вушні м’язи Апендикс Куприк «Гусяча шкіра»

Номер слайду 17

SCENE Рудименти - структури або органи, недорозвинені або спрощені в особин певного виду внаслідок втрати своїх функцій протягом їхнього історичного розвитку . Рудименти Тварини + Рослини Тазовий пояс китів Опахало пір’я страусів Дзижчальця мух Очі крота Луски цибулини Луски кореневища

Номер слайду 18

4. Біогеографічні докази Біогеографія – наука, що вивчає закономірності географічного поширення тварин і рослин та їх угруповань, а також характер фауни і флори окремих територій. Ендеміки Релікти Качкодзьоб Гатерія

Номер слайду 19

Біогеографічні докази Ендеміки – види, поширення яких обмежене невеликою територією. Північна Америка і Південна Америка територіально близькі, проте в Південній Америці 80 % ендеміків – по причині тривалої ізоляції Панамським перешийком. Нанду (страус) Колібрі Мурахоїд Континент Австралія понад 120 млн. років не з'єднувалася з іншими материками. Тільки тут зберіглись древні ендеміки: яйцекладні, сумчасті, гатерія, ківі. Кенгуру Ківі (страус) Єхидна

Номер слайду 20

Біогеографічні докази Релікти- рідкісні види, які збереглися з минулих геологічних часів. Голонасінне дерево Гінкго дволопатеве - незмінне з Юрського періоду (Mz) Латимерія –риба, зберіглася незмінною з Девону Pz (Палеозойської ери) Гатерія – схожа з рептиліями Мезозойської ери (Mz)

Номер слайду 21

5. Докази генетики, молекулярної біології, цитології Єдність хімічного складу живих істот – на рівні елементів (C, N, O, H) , сполук , макромолекул Єдність фізіологічних та біохімічних процесів у всіх груп організмів (гліколіз, синтез АТФ і т.д.)

Номер слайду 22

Молекулярна біологія, цитологія, генетика - порівняння послідовності нуклеотидів ДНК, РНК різних видів за ступнем подібності; з'ясування ступеню спорідненості різних видів; схожість хромосомного набору різних груп організмів Єдність будови клітин еукаріотів (рослин, тварин грибів ) – єдність їхнього плану будови.

Номер слайду 23

Нотатки від учителя.. Додатково ви можете переглянути відеоуроки від МОН «Всеукраїнська школа онлайн» за посиланнями, які я розміщу на нашій дошці в окремій колонці : Переходьте до наступного уроку «Світоглядні погляди та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя. Етапи еволюції людини.»

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Лохвицька Марія
  Чудовий матеріал. Все викладено лаконічно, але зрозуміло
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гудзь Катерина Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
25 квітня 2020
Переглядів
4242
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку