2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Роздатковий. Таблиця "Відкриття техніки і науки Середньовіччя"

Про матеріал
Таблиця "Відкриття техніки і науки Середньовіччя" для самостійної роботи учнів з теми всесвітньої історії "Відкриття техніки і науки Середньовіччя", включено назву, значення, ілюстрації. Можливе використання для дистанційного навчання учнів з всесвітньої історії доби Середньовіччя.
Перегляд файлу

ВІДКРИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

Відкриття і винаходи

Де застосовувалися

Значення

Ілюстрація

СЕЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

ПЛУГ

сільське

господарство

покращення обробки землі;

збільшення врожайності

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ, НАУКА

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ТКАЦЬКИЙ

ВЕРСТАТ

у побуті

розвиток суконної промисловості,

якісні тканини

КОЛОВОРОТИ, ПОДЙОМНИЙ

КРАН,

ДОМКРАТ

у побуті,

у будівництві

поява перших машин;

будівництво багатоповерхових будівель,

соборів, костьолів, церков

МЕХАНІЧНИЙ ГОДИННИК

у побуті і в науці (баштовий годинник міста Магдебурга

у 996 р.)

перший автомат, визначення точного часу

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Houses_Of_Parliament_Clock_Tower_%28Big_Ben%29.jpg/800px-Houses_Of_Parliament_Clock_Tower_%28Big_Ben%29.jpg

СКЛЯНЕ ДЗЕРКАЛО

у побуті

(Італія ХІІІ ст.)

шліфування скла

ОКУЛЯРИ

у побуті

 (Італія ХІІІ ст.)

шліфування скла

 

НОЖИЦІ

у побуті

 (Центральна Європа Х ст.)

 

http://rykodelniza.ru/images/000cd937.jpg 

ДОМЕННА

ПІЧЬ

металургія

збільшилось

виробництво металу

4. Доменная печь (XII в.) изобретения прошлого, история, наука, средние века

ХОМУТ – нова система упряжки коня

сільське

господарство

прискорення

внутрішньої колонізації Європи

ВОДЯНЕ

ВЕРХНЬОБІЙНЕ КОЛЕСО

промисловість, ремесло, будівництво

тощо

заміна ручної праці  механічною

ВІТРЯК

сільське господарство, промисловість

заміна ручної праці  механічною

ТИПОГРАФСЬКИЙ

ВЕРСТАТ

книгодрукування

(1445 р. німецький ремісник Йоганн Гуттенберг

(1399—1468)

збільшилось виробництво книг, можливість швидкого розповсюдження  знань – нова ера в історії  інформації

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Printing_machine_of_Johanes_Gutenbrg1.jpg/320px-Printing_machine_of_Johanes_Gutenbrg1.jpg

ДРУКОВАНІ КНИГИ

Перша друкована книга в Парижі появилась у 1470 р., в Леоні   - в 1473 р., в Пуатьє - в 1479 р.,

у Венеції - у 1470 р., в Неаполі -у 1471 р.,

в Кракові - у 1474 р.

МОРЕПЛАВСТВО

АСТРОЛЯБІЯ

мореплавство

визначення точного

місцезнаходження кораблів;  плавання в морях і океанах; відкриття нових далеких земель

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Astrolabe%2C_18th_century%2C_disassembled.jpg/800px-Astrolabe%2C_18th_century%2C_disassembled.jpg

КВАДРАНТ

мореплавство

визначення точного

місцезнаходження кораблів;  плавання в морях і океанах; відкриття нових далеких земель

 

КАРАВЕЛЛА

мореплавство

можливість далеких мореплавань

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0.jpg

ПОРТОЛАН

мореплавство

визначення точного

місцезнаходження

кораблів по карті

КОМПАС

мореплавство

визначення точного

місцезнаходження

кораблів  і напрямку

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Kardanischer-Kompass.jpg

ВОЄННА  СПРАВА

АРКЕБУЗА (ручна гладко ствольна

вогнепальна зброя  – 15 в.)

воєнна справа

Переворот у воєнній справі (рицарська кавалерія перестала бути вирішальною силою на полі бою); пальба з аркебузи на дуже великі відстані

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Harquebus_%28PSF%29.png/800px-Harquebus_%28PSF%29.png

КУЛЕВРІНА (ГРМАТА) – 15 ст.

воєнна справа

зародження артилерії, замки втратили свою неприступність; зменшилося значення кавалерії

http://static3.depositphotos.com/1004633/193/i/950/depositphotos_1930080-stock-photo-medieval-cannons.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

 

Открытия и изобретения

где применялись

значение

Иллюстрация

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПЛУГ

сельское хозяйство

улучшение обработки земли;

увеличение урожайности

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, НАУКА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТКАЦЬКИЙ

СТАНОК

в быту

развитие суконной промышленности,

качественные ткани

КОЛОВОРОТЫ, ПОДЪЕМНЫЙ

КРАН,

ДОМКРАТ

в быту, в строительстве

появление первых машин;

строительство многоэтажных зданий,

соборов, костелов, церквей

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

в быту и в науке (башенные часы города Магдебурга в 996 г.)

первый автомат, определение точного времени

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Houses_Of_Parliament_Clock_Tower_%28Big_Ben%29.jpg/800px-Houses_Of_Parliament_Clock_Tower_%28Big_Ben%29.jpg

СТЕКЛЯННОЕ ЗЕРКАЛО

в быту (Италия ХІІІ в.)

шлифовка стекла

ОЧКИ

в быту (Италия ХІІІ в.)

шлифовка стекла

 

НОЖНИЦЫ

в быту (Центральная Европа Х в.)

 

http://rykodelniza.ru/images/000cd937.jpg 

ДОМЕННАЯ

ПЕЧЬ

металлургия

выросло производство металла

4. Доменная печь (XII в.) изобретения прошлого, история, наука, средние века

ХОМУТ – новая система упряжки коня

сельское хозяйство

ускорение внутренней колонизации Европы

ВОДЯНОЕ

КОЛЕСО (ВЕРХНЕ-БОЙНОЕ)

промышленность, ремесло, строительство

и др.

замена ручного труда механическим

ВЕТРЯННАЯ МЕЛЬНИЦА

сельское хозяйство, промышленность

замена ручного труда механическим

ТИПОГРАФСКИЙ СТАНОК

книгопечатание

(1445 г. немецкий ремесленник Йоганн Гуттенберг

(1399—1468)

увеличилось производство книг, возможность быстрого распространения знаний – нова эра в истории  информации

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Printing_machine_of_Johanes_Gutenbrg1.jpg/320px-Printing_machine_of_Johanes_Gutenbrg1.jpg

ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ

Первая печатная книга в Париже появилась в 1470 г.,

в Леоне   - в 1473 г., в Пуатье - в 1479 г.,

у Венеции - у 1470 г., в Неаполе -у 1471 г.,

в Кракове - у 1474 г.

МОРЕПЛАВАНИЕ

АСТРОЛЯБИЯ

мореплавание

определение

местонахождения кораблей;  плавание в морях и океанах; открытие новых далеких земель

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Astrolabe%2C_18th_century%2C_disassembled.jpg/800px-Astrolabe%2C_18th_century%2C_disassembled.jpg

КВАДРАНТ

мореплавание

определение 

местонахождения кораблей;  плавание в морях и океанах; открытие новых далеких земель

 

КАРАВЕЛЛА

мореплавание

возможность дальних мореплаваний

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0.jpg

ПОРТОЛАН

мореплавание

определение точного местонахождения

по карте

КОМПАС

мореплавание

определение местонахождения и направления

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Kardanischer-Kompass.jpg

ВОЕННОЕ  ДЕЛО

АРКЕБУЗА (ручное гладкоствольное огнестрельное оружие – 15 в.)

военное дело

переворот в военном деле (рыцарская кавалерия перестала быть решающей силой на поле боя); стрельбу из аркебузы на весьма значительные расстояния. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Harquebus_%28PSF%29.png/800px-Harquebus_%28PSF%29.png

КУЛЕВРИНА (ПУШКА) – 15 в.

военное дело

зарождение артиллерии, замки потеряли свою неприступность; уменьшилось значение конницы

http://static3.depositphotos.com/1004633/193/i/950/depositphotos_1930080-stock-photo-medieval-cannons.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИНАХОДИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

Открытия и изобретения

Где применялись

Значение

Вертикальний ткацький верстат

В побуті

 

Подъемный кран

 

 

Годинник

В побуті та науці

 

 

 

 

Компас

мореплавание

определение местонахождения и направления

Астролябия

мореплавание

определение местонахождения

Каравелла*

мореплавание

возможность дальних мореплаваний

Часы

в быту и в науке

определение точного времени

 

 

 

Аркебуза (ручное огнестрельное оружие)

военное дело

переворот в военном деле (рыцарская кавалерия перестала быть решающей силой на поле боя)

Кулеврина (пушка)

военное дело

зарождение артиллерии, замки потеряли свою неприступность

Доменная печь

металлургия

выросло производство металла

Водяное колесо

промышленность, ремесло, строительство и др.

замена ручного труда механическим

Типографский станок

книгопечатание

увеличилось производство книг, что дало возможность быстрого распространения знаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРОСВОРД  «ТЕХНІЧНІ ВІДКРИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. НАУКА ТА УНІВЕРСИТЕТИ»

 

 

По горизонтали: 3. Руководитель факультета. 8. Архитектурный стиль XI-XII веков. 9. Странствующие школяры, создатели поэтических произведений. 10. Изображение, составленное из кусочков разноцветного стекла. 12. Провансальские поэты XI-XIII веков. 14. Художник раннего Возрождения, кисти которого принадлежат картины «Весна», «Рождение Венеры». 16. Фамилия братьев-живописцев, создавших «Календарь герцога Беррийского» 17. Архитектурный стиль XII-XV веков. 18. Высшее учебное заведение, возникшее в Средние века. 22.Философское учение, использующие в качестве инструмента познания Бога и мира особый тип логических рассуждения. 23. итальянский поэт, которого называют первым гуманистом. 24. Произведение Джованни Боккаччо. 25. Изобретатель книгопечатания 26. Итальянский городской дворец.


По вертикали: 1. Глава университета. 2. Рыцарские поэты из Германии. 4. Средневековое учение последователи, которого искали философский камень. 5. Родина рыцарской поэзии. 6. Преподаватель университета. 7. Французские придворные поэты XII-XIII веков. 11.Подразделение университета. 13. Мыслители эпохи Возрождения, создавшие новое учение о человеке. 15. Средневековое учение о связи между расположением небесных светил и событиями, судьбами людей и народов. 19. Форма проведения занятий в средневековых университетах – обсуждение заранее сформулированных вопросов, при котором участники выдвигают свои доказательства. 20. Вера в сверхъестественное. 21. Морское судно с 3-4 мачтами, управляемое с помощью прямых и косых парусов при различном направлении ветра.

 

ОТВЕТ

По горизонтали:

3. Декан
8. Романский
9. Ваганты
10. Витраж
12. Трубадуры
14. Боттичелли
16. Лимбург
17. Готический
18. Университет
22. Схоластика
23. Петрарка
24. Декамерон
25. Гутенберг
26. Палаццо

По вертикали:

1. Ректор
2. Миннезингеры
4. Алхимия
5. Прованс
6. Магистр
7. Труверы
11. Факультет
13. Гуманисты
15. Астрология
19. Диспут
20. Мистика
21. Каравелла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Савченко Міра Матвіївна
  Дякую за цікаву розробку
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
15 березня
Переглядів
2324
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку