"Розкладання многочленів на множники"

Про матеріал
Презенетація "Розкладання многочленів на множники" (узагальнюючий урок) стане в нагоді вчителям, які викладають алгебру в 7 класі.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Наум наведе на ум

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Номер слайду 5

 1        2          3     4           5          6          7          8          9      Х О Р Е З М ІР І В Н Я Н Н ЯО Д И НГ Р У П У В А Н НЯ О Д Н О Ч Л Е НД В О Ч Л Е НС П І Л Ь Н И ЙА Л Г Е Б Р АК О Р І Н Ь

Номер слайду 6

М н о г о ч л е н Дайте означення. Які дії ми виконували з ним на останніх уроках?Якими способами це можна зробити?Винесенням спільного множника за дужки. Способом групування. За допомогою формул скороченого множення

Номер слайду 7

«Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки та способом групування»Тема уроку. Епіграф уроку:«Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність» Бернард Шоу

Номер слайду 8

Мета уроку : Систематизувати та узагальнити знання учнів про розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування. Розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці; логічне мислення, новички самоконтролю; шукати та розпізнавати цікаву інформацію. Формувати навички самостійної роботи, розвивати творчі здібності;навички роботи в парах. Виховувати комунікативну, інформаційну компетентність, відповідальне, творче ставлення до навчального процесу, впевненість у своїх силах, наполегливість та бажання досягти успіху, згуртованість, інтерес до вивчення математики.

Номер слайду 9

“У”УСМІХНЕНИМИ“с”“п”“і”“х”СПОКІЙНИМИПРОГРЕСИВНИМИІНІЦІАТИВНИМИХОРОБРИМИ

Номер слайду 10

Батюшка Наум, виведи синка на ум.

Номер слайду 11

Бліц-опитування (повторення теоретичних знань) (за кожну правильну відповідь 1 бал) Вірю. Не вірю

Номер слайду 12

Чи вірите ви, що … Одночлен – це добуток чисел, змінних і їх степенів? Многочлен – це сума кількох одночленів? Многочлен, який містить три доданки, називають кубічним многочленом? Число, яке підноситься до степеня, називається основою степеня? Числовий множник одночлена, записаного у стандартному вигляді називається стандартний множник? Третій степінь числа – це куб цього числа? Тотожність – це рівність, що містить невідоме? Добуток кількох рівних множників – це квадрат числа? Члени многочлена, що відрізняються тільки коефіцієнтами, називаються подібними членами? Многочлен стандартного вигляду складається з одночленів стандартного вигляду? Значення невідомого, при якому рівняння перетворюється в правильну рівність, називається показником степеня? Способи розкладання многочленів на множники: винесення спільного множника за дужки; групування; формули скороченого множення?(так) (ні) (ні)

Номер слайду 13

Повторимо:1. Алгоритм розкладання многочлена на множники винесенням за дужки спільного множника Знаходимо спільний числовий множник для коефіцієнтів (якщо цілі числа, то шукаємо НСД )2. Виносимо за дужки змінну з меншим показником12а3b + 8а2b2 = НСД(12;8) = 4= 4а2b (3а + 2b)

Номер слайду 14

12345678910 Усні вправи від веселих сніговичків

Номер слайду 15

112 Многочлен розкладено на множники. Оберіть правильну відповідь.

Номер слайду 16

212 Многочлен розкладено на множники. Оберіть правильну відповідь.

Номер слайду 17

312 Чи правильно розкладено на множники многочлен: Так. Ні

Номер слайду 18

412 Чи правильно розкладено на множники многочлен: Так. Ні

Номер слайду 19

512 Чи правильно розкладено на множники многочлен: Так. Ні

Номер слайду 20

612 Многочлен розкладено на множники. Оберіть правильну відповідь.

Номер слайду 21

712 Чи правильно розкладено на множники многочлен: Так. Ні

Номер слайду 22

812 Многочлен розкладено на множники. Оберіть правильну відповідь.

Номер слайду 23

912 НіТак. Чи правильно розкладено на множники многочлен:

Номер слайду 24

1012 Многочлен розкладено на множники. Оберіть правильну відповідь.

Номер слайду 25

Правильно!

Номер слайду 26

Подумай ще!

Номер слайду 27

Повторимо:2. Алгоритм розкладання многочленів на множники способом групуванняax + ay + 5x + 5y = Розбити всі члени многочлена на групи так, щоб після винесення за дужки спільного множника в такій групі в дужках утворилися спільні множники;= (ах + ау) + (5х + 5у) = Винести за дужки спільний множник у кожній групі;= а(х + у ) + 5(х + у) = 3. Винести за дужки спільний двочленний множник.

Номер слайду 28

Віднови логічний ланцюжок3(х + у) – b(х + у)3х + 3у – bх – bу(х + у)(3 – b)(3х +3у) – (bх + bу)Відповідь: 2 – 4 – 1 – 3

Номер слайду 29

ab + ac + xb + xc=...а)(а+b)(х+с) б) в) (х+b)(а+с) опановуй здобувай 2) 5a + 5b – am – bm=…а)(а+b)(5+m) б) (а-m)(5-b) в) дитино доню 3) 6т – тn – 6 + n=…а) б) (6+n)(m-1) в)(6-n)(m+1) освіту знання4) а6 + а4 – 3а2 – 3=…а)(а2-1)(а4+1) б)(а2+1)(а4+1) в) вийде зійде Склади прислів'явчися(а+х)(b+с) (а+b)(5-m) сину(6-n)(m-1) азбуки (а2+1)(а4-3) прийде

Номер слайду 30

5) 10а2 b – 2а2 +5аb2 – аb=…а)(2а²+аb)(5b-1) б) в) а(2а+b)(5b+1) мед каша 6) 2х3 – 3х2у – 4х + 6у=…а) б) (2х+3у)(х²-2) в) (2х-3у)(х²+3) всякий сама7) х2у – х + ху2 – у=… а)(х²у-х)(ху²-у) б) (ху-1)(х-у) в) до на 8) ma – bm – cm – an + bn + cn=…а)(а-b)(m-с-n) б) в) (а-b-с)(m+n) землі столі а(2а+b)(5b-1)хліб (2х-3у)(х²-2) сам (ху-1)(х+у) в(а-b-с)(m-n) руки

Номер слайду 31

Вчися, сину, азбуки – прийде хліб сам в руки.

Номер слайду 32

Прислів'я про Святого Наума • Не збирай синові худоби, а збирай йому розум. • Гни дерево, поки молоде, учи дітей, поки малі. • Прийшов Наум – пора братися за ум.• Батюшка Наум, виведи синка на ум. • Наум наставляє на ум. • Я не знаю ні «аз», ні «буки» – прийде Наум і змусить до науки.

Номер слайду 33

Фізкультхвилинка для очей

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Бережіть зір!

Номер слайду 47

Вправа «Знайди помилку»(робота в парах){5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}2ac2-8c3d+6acd = 2c(ac-6c2d+4ad)-5с+10с2 -15с3= -5с(2с-3с2)5а(а-2)-2(2-а)=(а-2)(5а-2)3(с-2)2-2с(с-2)=(с-2)(3-2с)= 2c(ac-4c2d+3ad)= -5с(1-2с+3с2)= (а-2)(5а + 2)= (с-2)(с-6)

Номер слайду 48

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} 4х2 = 8х; х(х – 7) + 3(х – 7) = 0; 2х3 − 3х2 + 2х − 3 = 0. 0;20;-22-3;73;73;-71,50;-1,51;1,5 Віднови картину

Номер слайду 49

Назва знаменитої картини: «Усний рахунок». Ця картина Миколи Петровича Богданова-Бельського була написана в 1895 році. Художник присвятив її своєму шкільному учителеві Сергію Олександровичу Рачинському - ботаніку і математику, який і зображений на ній в компанії своїх учнів. На картині зображена сільська школа XIX століття під час уроку арифметики. Сільські школярі вирішують дуже цікавий приклад. Видно, що він дається їм непросто. На картині над завданням думають 11 учнів, але схоже, що тільки один хлопчик здогадався, як вирішувати цей приклад, і тихо говорить свою відповідь на вухо педагогові.

Номер слайду 50

А ви можете порахувати?

Номер слайду 51

Ось що написано на дошці:

Номер слайду 52

Обчислюємо зручно1. Знайти значення виразу 8,5а²+а³, якщо а = 1,5.2. Знайти значення виразу 12,3х+12,3у, якщо х=0,23, у=0,77.3. Доведіть, що значення виразу: 1) 165 + 164 ділиться на 17; 2) 365 – 69 кратне 30.

Номер слайду 53

Самостійна роботаІ варіантІI варіант. Розкласти на множники: a) a – 3a + a ; б) 2(n-8) – n(n-8); в) ax + ay – bx – by. 2. Розв’язати рівняння: а y(y-13) + 2(y-13) = 0; б) (y+4)² - 3y - 12 –= 0 Розкласти на множники: a) 3b + b² – b; б) 3(m+5) – m(m+5); в) cd - ck – ad + ak. 2. Розв’язати рівняння: а) 7(x-2) - x(x-2) = 0; б) (y-6)² + 8y – 48 = 0. 

Номер слайду 54

ВідповідіІ варіантІI варіант. Розкласти на множники: a) a (a -3a+1); 2 б б) (n-8)(2-n); 2 б в) (a-b)(x+y). 2 б 2. Розв’язати рівняння: а) y = 13, y = -2; 3 б б) y = -4, y = -1. 3 б. Розкласти на множники: a) b(3b + b-1); 2 бб) (m+5)(3-m); 2 бв) (d-k)(c-a). 2 б 2. Розв’язати рівняння: а) x = 2, x = 7; 3 б б) y = 6, y = -2. 3 б

Номер слайду 55

Оцінювання. Прізви-ще«Бліц-опитуван-ня»1 б«Усні вправи від снігович-ків» 1 б«Склади прислів'я»2 б«Знайди помилку»2 б«Віднови картину» 3 б«Самостійна робота»1-12 б Всього(без самостійної роботи)        К-ть балів1-45-89-1213-1718-2223-2728-3233-3738-4243-4748-5253-57 Оцінка123456789101112

Номер слайду 56

Домашнє завданння:1. Повторити §§ 10-132. Виконати: «Перевірте себе» в тестовій формі с. 87

Номер слайду 57

Підсумок уроку: Закінчіть речення, які починаються так:

Номер слайду 58

Я не буду цього робити Я не можу цього зробити ( не вмію, не виходить) Я хочу це зробити Як мені це зробити Я буду намагатися Я можу це зробити Я це зроблю Це ж так просто! Сходинки до успіху

Номер слайду 59

Немає ніяких секретів! Все залежить лише від нас самих!!!ppt_x

Номер слайду 60

Тому що…

Номер слайду 61

Традицію чудову мав Наум: Усіх школяриків він наставляв на ум. І в знак пошани, за роботу вашу, Я хочу розділити мудру кашу. Бо хто її у класі скуштував, Той однокласників, як друзів шанував. І однокашники, що разом кашу їли І горе, й радість порівну ділили. І я як вчитель теж її поїм. І хай щастить усім, усім, усім!

Номер слайду 62

Молодці!

pptx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Презентації
До підручника
Алгебра 7 клас (Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
Додано
7 вересня 2023
Переглядів
611
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку