РОЗРОБКА УРОКІВ З ТЕМИ «SPORT» ЗА ПІДРУЧНИКОМ А. НЕСВІТ, 6 КЛАС

Про матеріал

Form 6 Lesson 22

Date____________

Тема 4: Спорт.

Підтема: Спорт у нашому житті. Знайомство та активізація лексичних одиниць.

Мета:

Практична:практикувати активний словник теми, ввести нові лексичні одиниці, вчити їх правильно артикулювати, розвивати вміння учнів логічно та послідовно викладати власні думки іноземною мовою.

Освітня: тренувати навички роботи з текстом, поглибити знання учнів про види спорту, традиції країни, мова якої вивчається, розвивати самостійне мислення, ініціативність, бажання до пізнання нового. Розвивальна: розвивати автентичний слух, пам'ять, увагу, логічне мислення, уяву, творчість, навички вимови, читання, розвивати зв'язне діалогічне мовлення;

Виховна: виховувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови, до занять спортом, дотримання правил здорового способу життя.

Тип уроку: урок введення нових знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник, словник, наочний матеріал, алфавіт.

Хід уроку

I.Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1.Greeting and aim. Привітання та повідомлення теми та мети уроку .

Teacher: Hello, girls and boys! Nice to meet you how are you feeling today? I hope you are fine and ready to work. Let's start the class. At first arrange the letters in the right order and you'll get the topic of our lesson “ROPST”.

You are quite right! It's sport. Today we are going to speak about sport. By the end of the lesson we'll learn the names of different sports, practice the vocabulary in games, dialogues and exercises .

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА УРОКІВ

З ТЕМИ «SPORT»

ЗА ПІДРУЧНИКОМ А. НЕСВІТ, 6 КЛАС

 

 

 

j0285698j0301480

 

 

                       Підготувала:

вчитель англійської мови

                           Зубчик В. О.

 

 

 

 

 

 

Form 6                         Lesson 22

Date____________

Тема 4: Спорт.

Підтема: Спорт у нашому житті. Знайомство та активізація лексичних одиниць.

    Мета:

Практична:  практикувати активний словник теми, ввести нові лексичні одиниці, вчити їх правильно артикулювати, розвивати вміння учнів  логічно та послідовно викладати власні думки іноземною мовою.                                                                                   

Освітня:  тренувати навички роботи з текстом, поглибити знання учнів про види спорту, традиції країни, мова якої вивчається, розвивати самостійне мислення, ініціативність, бажання до пізнання нового.                                                                                         Розвивальна: розвивати автентичний слух, пам’ять, увагу, логічне мислення, уяву, творчість, навички вимови, читання, розвивати зв’язне діалогічне мовлення;

Виховна: виховувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови, до занять спортом, дотримання правил здорового способу життя.

Тип уроку: урок введення нових знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник, словник, наочний матеріал, алфавіт.

Хід уроку

 1. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
 1. Greeting and aim. Привітання та повідомлення теми та мети уроку .

Teacher: Hello, girls and boys! Nice to meet you how are you feeling today? I hope you are fine and ready to work. Let’s start the class. At first arrange the letters in the right order and you’ll get the topic of our lesson “ROPST”.

You are quite right! It’s sport. Today we are going  to speak  about  sport. By the end  of the  lesson   we’ll  learn  the  names  of  different  sports, practice  the  vocabulary  in  games,  dialogues  and  exercises .

 1. Warming up. Уведення в іншомовну атмосферу.

Teacher: Look at the blackboard and try to read a little poem about sport. Let’s  read  together.

       I like riding by bicycle

I’m fond of playing chess

My friend is good at judo

We are keen as you can guess

The proverb reads for everybody

«A sound mind in a sound body»

     Teacher:  Exercise «Microphone»

 •  Do  you  like  riding  by  bicycle?
 •  Are  you  fond  of   playing  snowball?
 •  Are  you  good  at  playing  football?
 •  Are  you  keen  on  doing  karate?
 • What  proverb  is  known  for  everybody?

                -   How  do  you  understand  it?  Translate  it.

 1. Основна частина
  1. Presenting Vocabulary and Practice. Ознайомлення з новою лексикою.

Ознайомлення з новою лексикою: sailing,boxing, judo, figure skating, ski-jumping, cycling, athletics, have great popularity. Учитель записує на дошці слова, називає їх, а діти повторюють за вчителем кілька разів, записують слова у словнички.                                           Teacher: Let’s  work  in  pairs. You  see  the  cards  on  the  desks. Your  task  will  be – use  the  words  in  the  box  and  writer  down  the  names  of  the  sports  under  the  pictures.                                                                                                                                                                                       Teacher: Let’s check up. Name the words according to the pictures.                                                          2. Reading. Читання.                                                                                                                                                                          Teacher: Open your books at page 79 exercise 3. Your task is to read this text and say why it is important to go in for sport.                                                                                                                                                         a) Pre - reading activity

 • Why it is important to go in for sport?

 b)  While - reading activities                         Teacher: Read the text and translate.

Sport in our life

  People all over the world are fond of sports and games. There are summer and winter sports. The most popular winter sports are skating and skiing. Some people greatly enjoy figure skating and ski-jumping. It’s so nice to go to a skating rink or to a forest on a frosty sunny day!                                                                                                                                                                                                     The most popular summer sports are swimming, cycling, and sailing. It’s so wonderful to breathe in the fresh air and enjoy nature!                                                                                                                               Children like to attend sports clubs and train in the gym. Athletics and gymnastics have great popularity among girls. Boys go in for boxing, football, tennis, and basketball.

c) Post - reading activity

Read  and  translate  the  sentences  with  the  words  in  bold  types

V-1

 

Choose true or false sentences

 

1

The most important winter sports are skating, skiing and cycling

 

2

Children like to play indoor and outdoor games

 

3

Athletics, aerobics, gymnastics enjoy popularity among boys

 

4

A sound mind in a sound body, the old Greek proverb says

 

5

People is fond of sports and games

 

 

V-2

 

Answer the questions

1

What winter sports do you know?

2

What summer sports do you know?

3

What sports do the boys go in for?

4

What sports do the girls go in for?

5

How sport help us?

  4. Physical warm-up.  Фізкультхвилинка.                                     Teacher: Stand up, please. Listen, repeat and do the exercises. (Фізкультхвилинку проводить хтось із учнів. Говорить слова зарядки, виконуючи вправи, клас повторює за ним).                                                                                                                                                                                                                                              Hands on your hips!                                                                                                                                                            Hands on your knees!                                                                                                                                                          Put them behind you, if you please!                                                                                                                              Touch your shoulders! Touch your nose!                                                                                                                Touch your ears! Touch your toes!                                                                                                                              Hands up! Hands down!                                                                                                                                                          Hands on hips and sit down!                                                                                                     5. Listening. Аудіювання.                                                                                                                                                           Teacher: I think you know all kind of sports. So, my friends, try to guess what kind of sports it is.

 1. A game for two teams that you play with a ball and a basket.(basketball)
 2. A game that you play on board.(chess)
 3. A game for two teams that you play with the sticks on the ice-ground.(ice- hockey)
 4. A game for two people that you play with a small ball on the table. (table -tennis)
 5. An English popular game.(football)
 6. This kind of sport includes things like running, jumping, etc. (athletics)
 7. Canada’s national sport is… (hockey)
 8. You can swim there in winter (swimming- pool)
 9. A place where boys and girls go in for sports… (gymnasium)

     10. A person that trains sportsmen in this or that kind of sport… (trainer)                            6. Writing. Письмо.                                                                                                                                                           Teacher: Look   through  the  text   again  and  complete  the   table  in  writing  form

Summer sport

Winter sport

Sports popular with the girls

Sports popular with

the boys

7. Dialogue speaking. Діалогічне мовлення.

Teacher: Imagine your favourite sportsman is giving an interview to a journalist. You have his answers. Try to guess the questions of the journalist.

A:       B: I am Andriy Shevchenko.

A:       B: I am 31 years old.

A:       B: I am a footballer.

A:       B: I play for Ukrainian club “Dynamo”

A:       B: I live in Kyiv

A:       B: I have got two children.

A:       B: My hobby is reading.

A:       B: I like autumn best.

A:       B: My favourite colour is green.

    ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Homework.  Домашнє завдання.

Your home task will be to complete the sentences in exercise 6 p 80. Learn the poem “Sport” and new lexical units by heart.

 1. Summarizing. Підбиття підсумків уроку.

Повторення нових ЛО.

Today you’ve worked very hard, many of you have been very active. Also you have learnt new words and have spoken about sport.

3. Saying goodbye.

T: Stand up, children! The lesson is over. Goodbye! 


Form 6                         Lesson 24

Date____________

Тема 4: Спорт.

Підтема: Спорт, яким я займаюсь. Розвиток навичок усного мовлення.

    Мета:

Практична:  активізувати лексику з теми “Спорт”; закріпити знання учнів про види спорту та спортивні ігри, удосконалювати вміння учнів робити усне повідомлення за темою, розвивати вміння учнів  логічно та послідовно викладати власні думки іноземною мовою,  удосконалити навички аудіювання тексту з метою вилучення основної інформації.                                                                                 

Освітня:  поглибити знання учнів про види спорту, традиції країни, мова якої вивчається, розвивати самостійне мислення, ініціативність, бажання до пізнання нового.                                                                                                                                                                              Розвивальна: розвивати творчі здібності учнів, навики роботи в групі; розвивати швидкість та критичність мислення учнів, їх довільну пам’ять та мовну здогадку, мовленнєву реакцію, стійку увагу, вміння переносити знання та навички в нову мовну ситуацію, розвивати творчу уяву учнів, фонематичний слух та правильну вимову.

Виховна: виховувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови, до занять спортом, дотримання правил здорового способу життя.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, словник, наочний матеріал, роздатковий матеріал.

Хід уроку

 1. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1. Greeting and aim. Привітання та повідомлення теми та мети уроку .

Teacher: Good morning, boys and girls! I’m glad to see you! How are you today? Let’s say something good to each other. Wish something good to your friend. I’ll start “Kate, I wish you to get a good mark today”. (P1 – P2 – P3…)

Today we’ll speak about different kinds of sports, about your favourite sport, we’ll listen to a text, your topics and do some tasks. . Do you like sport?

 2. Warming up. Уведення в іншомовну атмосферу.

Teacher: Now look at the black-board. I prepared an interesting rhyme for you. . Let’s  read  together.

                            Sport is fun for girls and boys.

                            It’s much better than the toys.

                            You can jump and you can run.

                            You can have a lot of fun.

     Teacher:  Answer my question PP

   - I like swimming. And what about you? What sport do you like more? You may use these expressions.

   - As for me I’m fond of …

                      I’m keen on…

                      I’m good at …

 1. Check-up homework. Перевірка домашнього завдання.

Teacher: Dear children. What is your home task for today?

Pupil: Our home task for today was ex. 4, p. 82.

Teacher: Good, now check your home task. Who want’s to read?

II.  Основна частина

 1. Practice vocabulary. Повторення лексики.           Teacher: Now,  Lets  refresh  the  vocabulary.  Match  the  English  words  to  their  Ukrainian  equivalents:  (завдання  на  дошці)       

Wrestling

Фігурне  катання

Gymnastics

Шахи

Boxing

Фехтування

Figure-skating

Шашки

Chess

Важка  атлетика

Draughts

Бокс

Weight

Гімнастика

Fencing

Боротьба

 

2. Grammar.  Group work. Граматика. Групова робота

Teacher:   At the last lesson we learnt how to use verbs go, play and do. Do you remember the rule about using verbs do, go, play?

 • Use the verb play if you speak about ball games and chess.
 • Use the verb go if you speak about sports ending  -ing.
 • Use the verb do if you speak about other sports, power sports, fighting sports, martial arts?

Group up the sports into 3 columns.

Rugby, cricket, soccer, rowing, cycling, basketball, tennis, boxing, karate, volleyball, skiing, judo, horse riding, sailing, swimming, running, gymnastics, athletics, wrestling, baseball, weight lifting.

 

PLAY

GO

DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYS:

PLAY

GO

DO

rugby

rowing

boxing

cricket

cycling

karate

soccer

skiing

judo

basketball

horse riding

gymnastics

tennis

sailing

athletics

volleyball

swimming

wrestling

baseball

running

weight lifting

Teacher:  Make sentences with these words about yourself.

I like to play …

I like to go …

I like to do …

3. Listening. Аудіювання.

Teacher: I’ve got one more very interesting task for you. Let’s listen to the talk of two English boys about other popular kind of sport and do the task on your cards.

a) Pre-listening activity                                Teacher: Answer the following questions.

- Do all members of your family go in for sports?

- What is your favourite sport?

b)  While-reading activities                         Teacher: Listen the dialogue.

-Hello, Tim. Where are you going?

-To the sports centre. I've got a volleyball training session. Our team is going to France next week. We are leaving on Wednesday.

-Oh, that's great. How long are you going to stay in France?

-Eight days. We are playing four matches.

-Do you think you will win?

-Yes, I hope so very much. Sorry, I must go now. The coach doesn't let us be late for training. I'll tell you all about it when we get back. Bye!

-Bye, see you!

c) Post-listening activity

Listen to the dialogue and choose the correct variant of the ending.

1) Tim is going to ... .

a) the stadium b) the sports centre

2) Tim plays ... .

a) volleyball   b) football

3) The team is going to France ... .

a) next week           b) this week

4)They are leaving ... .

a) on Thursday b) on Wednesday

5) They are playing …

a) four matches           b) three matches

6) The coach doesn’t let the players …

a) miss training           b) be late for training

 4. Physical warm-up.  Фізкультхвилинка.                                     Teacher: Stand up, please. Listen, repeat and do the exercises. (Фізкультхвилинку проводить хтось із учнів. Говорить слова зарядки, виконуючи вправи, клас повторює за ним).                                                                                                                                                                                                                                                            Clap, clap, clap your hands                                                                                                                                            Clap your hands together.                                                                                                                                            Stamp, stamp, stamp your feet                                                                                                                                            Stamp your feet together!                                                                                                                                            Touch, touch, touch your ears,                                                                                                                                            Touch your ears together.                                                                                                                                            Touch, touch, touch your cheeks,                                                                                                                              Touch your cheeks together!                                                                                                                                            Shake, shake, shake your hands,                                                                                                                              Shake your hands together.                                                                                                                                            Smile, smile at your friends,                                                                                                                                            Let us smile together!                                                                                                                       5. Writing. Письмо.                                                                                                                                                           Teacher: Arrange these words to make sentences.

 1.  go    never   I      fishing.
 2.  always   they  tennis  the   at  play  weekends.   
 3.  go  do  often  jogging  how  you ?
 4.  every do  we day  exercises  morning.
 5.  ever  Charlie  do  does  aerobics?      
 6.  do on  you  what usually Saturdays  do?

6. Speaking. Говоріння. 

Teacher: Write a list of kinds of sport on a sheet paper. One person thinks of a sport and the others have to guess which sport it is.

Example: A: Is it a team game? B: No, it isn’t. C: Do you use a ball?  A: No, I don’t                                                                                                                                                                                        ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Homework.  Домашнє завдання.

Your home task will be to write an email to your friend in exercise 6, 7 p 85-86. Learn new lexical units by heart.

 1. Summarizing. Підбиття підсумків уроку.

I’d  like  to  say  that  you  were  perfect. We  have  done  a  lot  and  learned  a  lot  about   sports.  I  like  your  active  work  at  the  lesson..  Your  marks  are:                                                                          3. Saying goodbye.

T: Stand up, children! The lesson is over. Goodbye! 

 

 

 

 

Form 6                   Lesson 25   Date____________

Тема 4: Спорт.

Підтема: Види спорту. Знайомство та активізація лексичних одиниць.

    Мета:

Практична:  практикувати активний словник теми, ввести нові лексичні одиниці та активізувати їх вживання під час виконання вправ, вчити їх правильно артикулювати, розвивати вміння учнів  логічно та послідовно викладати власні думки іноземною мовою,  навчити розуміти, читати та писати назви спортивних ігор,   повторити утворення  ГС з модальним дієсловом can.                                                                                

Освітня:  тренувати навички роботи з текстом, поглибити знання учнів про види спорту, традиції країни, мова якої вивчається, розвивати самостійне мислення, ініціативність, бажання до пізнання нового.                                                                                            Розвивальна: розвивати творчі здібності учнів, навики роботи в групі; розвивати швидкість та критичність мислення учнів, їх довільну пам’ять та мовну здогадку, мовленнєву реакцію, стійку увагу, вміння переносити знання та навички в нову мовну ситуацію, розвивати творчу уяву учнів, фонематичний слух та правильну вимову.

Виховна: виховувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови, до занять спортом, дотримання правил здорового способу життя.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, словник, наочний матеріал, роздатковий матеріал.

Хід уроку

 1. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
 1. Greeting and aim. Привітання та повідомлення теми та мети уроку .

Teacher: Good morning, children.I am glad to see you.

People: Good morning, teacher. We are glad to see you too.

Teacher: Sit down, please. Let’s begin our lesson. What date is it today?

People: It is the fifth of December.

Teacher: What day of the week is it today?

People: It is Monday.

 Teacher: Please, say me what is the theme of our lesson today? And as you can see on the blackboard the theme of our lesson is “ Different Kinds of Sport”.

-Of course you know that there are many different kinds of sports. All over the world people go in for sports in order to be healthy and to keep fit themselves. You know that there are such sports as basketball, volleyball, hockey, tennis, badminton, different kinds of racing, football, rugby and etc. But in order to know more about sport I suggest you to work such a way.

2. Phonetic drills. Фонетична зарядка.

Teacher: At first, we must repeat some sounds to speak about kinds of sport.

[t] team, sport, tennis, table tennis

[r] cricket, run, ground, rugby

[w] wood, white, swimming, weight, weightlifting

[d] deep, end, speed, develop

3. Warming up. Уведення в іншомовну атмосферу.                      Teacher:  Answer my question.                                                                                                                                                           - What sport do you prefer?                                                                                                                                            - What activities don’t you like?                                                                                                                              - What summer sports do you know?                                                                                                                              - What winter sports do you know?                                                                                                                              - What sport is played all year round?

4. Check-up homework. Перевірка домашнього завдання.

Teacher: Dear children. What is your home task for today?

Pupil: Our home task for today was ex. 5, 6  p. 82.

Teacher: Good, now check your home task. Who want’s to read?

 1. Основна частина
  1. Presenting Vocabulary and Practice. Ознайомлення з новою лексикою та її активізація.

Ознайомлення з новою лексикою: score a goal, swim 100 metres, win a cup, ride a horse, watch a cricket match, climb a mountain, go skiing, run a race, play badminton, meet a sports star . Учитель записує на дошці слова, називає їх, а діти повторюють за вчителем кілька разів, записують слова у словнички.                                                                                                         Teacher: Let’s check up. Name the words according to the pictures.  

 

2. Writing. Письмо.

Teacher: Now your task is to complete the sentences using do, play, or go. Write down your sentences into your exercise-books and read them. Ex. 1, p. 87.                                                                                     Complete the sentences using do, play, or go.

1. Every morning I _________ jogging.

2. On Saturday mornings my brothers ________ football.

3. I _______ gymnastics on Saturdays.

4. My mother and I ___________ aerobics every week.

5. My father and mother _________ golf at the weekend.

6. In winter we ________ skiing.

7. In summer we ________ tennis and ________ swimming.

Key: 1-go, 2-play, 3-do, 4-do, 5-play, 6-go, 7- play, go.      

3. Physical warm-up.  Фізкультхвилинка.                                     Teacher: Stand up, please. Listen, repeat and do the exercises. (Фізкультхвилинку проводить хтось із учнів. Говорить слова зарядки, виконуючи вправи, клас повторює за ним).                                                                                                                                                                                                                                              Clap, clap, clap your hands                                                                                                                                            Clap your hands together.                                                                                                                                            Stamp, stamp, stamp your feet                                                                                                                                            Stamp your feet together!                                                                                                                                            Touch, touch, touch your ears,                                                                                                                                            Touch your ears together.                                                                                                                                            Touch, touch, touch your cheeks,                                                                                                                              Touch your cheeks together!                                                                                                                                            Shake, shake, shake your hands,                                                                                                                              Shake your hands together.                                                                                                                                            Smile, smile at your friends,                                                                                                                                            Let us smile together!                                                                                                     4. Reading. Читання.             

a) Pre – reading activity

Teacher: Before you read, try to guess if sport is so important for children.

b) While – reading activity

Teacher: Read the paragraphs below and see if you were right.

     I am Alison and I am not very fond of sports. I am a bit plump and it is difficult for me to run and jump. I don’t like to compete, but I like to watch sports on TV. Best of all I like watching figure skating. I sometimes go skating myself.

     I am Peter. Sport plays a great role in my life. I love every kind of sports – football, hockey, volleyball and basketball. I also play chess and I love to play football. I go to our local football club every spare minute and my dream is to become a football player. I also watch football on TV a lot.

     I am Ann. I am not crazy about sports, but I think it is very important to keep in good form and stay healthy. I want to become a model, so I take great care about my body. I go jogging every day and I attend fitness room three times a week. When I have time, I also attend classes of aerobics, but they are quite expensive, so I can't go as often as I want.

     My name is Alex. I don’t understand people who think only about sports and physical perfection of their body or watch others doing the same on TV. Such people miss out a lot in their lives. It is much more fun to train brains. In the modern world people do not need muscles, difficult things can be done by machines. I am happy sitting on my sofa with a book or in front of the computer.

c) Post – reading activities

 1. Write down only a name.
 1. Who is fond of training brains?
 2. Who likes training football?
 3. Who likes figure skating?
 4. Who keeps fit for health and good figure?
 5. Who hates competing?
 6. Who is fond of many kinds of sport?

Key: a) Alex; b) Peter; c) Alison; d) Ann; e) Alison; f) Peter.

 1. Answer the questions.
 1. What is Ann's ambition?
 2. Why doesn’t Alison like sports?
 3. How does Alex spend his spare time?
 4. Why doesn’t Ann often attend classes of aerobics?
 5. Where does Peter play football?

Key: a) She wants to become a model.

         b) She is a bit plump and it is difficult for her to run and jump.

         c) He sits on his sofa with a book or in front of the computer.

         d) Because they are quite expensive.

        e) At the local football club.

5. TRUE/FALSE GAME. Гра.

Teacher: Repeat the sentence if it's true for you, but say nothing if it's false.

 • We go in for sports.
 • Sport is popular in Ukraine.
 • Sport isn’t very important in our life.
 • We are fond of sports.
 • I don’t like playing football.
 • I like swimming.
 • I take part in sport competitions.
 • I do morning exercises every day.

6. Crossword. Work in groups. Кросворд. Робота в групах.

Teacher: I think you like to answer to the crossword. Your task will be to find words connected with sport. How many words  did your team found?  Name them please.

Stadium, game, wrestling, athletics, boxing, rugby, result, chess, hockey, competition, player, jumping, tennis, ball, swimming pool, trainer, gymnasium. (18)

 

ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Homework.  Домашнє завдання.

Your home task will be to read and complete the sentences  in exercise 5, 6 p 88 and put the verbs in brackets into the correct tense form. Learn new lexical units by heart.

   2. Summarizing. Підбиття підсумків уроку.

Today you’ve worked very hard, many of you have been very active. Please, tell me what have we learnt today and what do you think about sports?

What marks do you think you diverse?

   3. Saying goodbye.

T: Stand up, children! The lesson is over. Goodbye! 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ілюшкіна Світлана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Несвіт А.М.)
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
8788
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку