10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Розробка уроку історії України "Передумови Національно – визвольної війни середини ХVII століття"

Про матеріал

Урок розроблено за технологією критичного мислення. Учні працюють у мобільних групах - трійках, аналізуючи різноманітний навчальний матеріал. Матеріал уроку сприяє вихованню патріотичних почуттів учнів, поваги до учасників боротьби за незалежність української держави, формуванню морально-етичних погляди учнів на прикладах діяльності історичних осіб.

Перегляд файлу

Історія України 8 клас

Тема:   Передумови Національно – визвольної війни.

Мета:  - навчити дітей визначати та називати причини та передумови 

              Національно – визвольної війни, її рушійні сили;

            -  дати характеристику історичній постаті Богдана Хмельницького та              

               його сподвижників;

             - розвивати в учнів уміння аналізувати та порівнювати історичні                      

               джерела, зіставляти історичну інформацію, робити висновки,  

               виділяти головне, визначати наслідки історичних подій, давати

               власну оцінку діяльності історичних осіб та їх ролі в історичному      

               процесі;

             -  виховувати патріотичні почуття учнів, повагу до учасників 

               боротьби за незалежність української держави, формувати

                морально-етичні погляди учнів на прикладах діяльності

                історичних осіб, формувати соціальну, комунікативну 

                компетентності.

Основні поняття: Національно – визвольна війна.

Обладнання:     карта «Україна в Національно – визвольній боротьбі 1648 –

              1657рр», атласи, портрет Б.Хмельницького, роздатковий матеріал до 

              теми, підручник В.С.Власов. історія України 8 клас К., Генеза-. 2008.  

Література:  Орест Субтельний .Україна. Історія. - К., Либідь.1993.

                     В.Власов. історія України. 8 клас:Навчальний посібник. – 

                     К.:А.С.К., 2000

                    О.Гісем, О.Мартинюк. Історія України.: Навчально-практичний 

                    довідник. – Х.: «Ранок», 2010

                    Н.Вєнцева. Дискусійні методи на уроках історії України. 7-8

                    класи. Посібник. – Х.: «Основа»,2007

                    Н.Вєнцева. Вивчення історичних постатей на уроках історії 

                    України у 8 класі. Посібник. – Х.: «Основа»,2010

Тип уроку:   урок засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

      Вступна бесіда

  • Пригадайте, якими були основні причини появи українського козацтва?
  • Які основні завдання ставили перед собою козаки у 20-30 рр. ХVII ст..?
  • Які наслідки мали козацькі повстання 20-30 рр. ХVII ст..?

 

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

Наприкінці ХVI– на початку ХVII ст.. Україною прокотилась хвиля козацько - селянських повстань, що були викликані посиленням польського гніту на українських землях. Як ви пам’ятаєте, кожне наступне повстання козаків характеризувалося більш високим рівнем організованості, охоплювало все більшу територію, невпинно зростала кількість повстанців. Українське козацтво в першій половині  ХVII ст. користувалося всенародною підтримкою. Український народ усвідомлював, хто є його ворогом. Саме тому національно – визвольна боротьба в середині ХVII ст. розгорнулася з новою силою. На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжимо вивчати боротьбу українського козацтва й всього народу проти Речі  Посполитої, боротьбу за свої права та вольності. Познайомимося із історичними постатями, які були в перших лавах цієї боротьби.

 

IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.

  1. Організація роботи з підручником та історичними джерелами.

Організація роботи в малих групах – трійках по визначенню й групуванню причин Національно – визвольної війни.

 - опрацюйте матеріал підручника (ст..112-114), уривки з історичних документів і визначте:

І-ша трійка економічні причини Національно – визвольної війни;

ІІ-га трійка політичні причини Національно – визвольної війни;

ІІІ-я трійка культурно релігійні причини Національно – визвольної війни.

  На основі опрацьованих джерел учні складають таблицю (з допомогою вчителя)

Причини й передумови Національно – визвольної війни

Причини

Передумови

1. Швидке зростання в Україні землеволодіння польських магнатів і шляхти.

1. Політичні: відсутність в українського народу перспективи на повноцінний політичний розвиток за умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої.

2. Посилення релігійних утисків православних українців, їх полонізація та окатоличення.

2. Національно-релігійні: вияви чисельних проявів національно-релігійного гноблення українського народу з боку польської влади.

3. Невідповідність між набуттям козацтвом фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та погіршенням його становища за «Ординацією» 1638 року.

3. Соціально – економічні: загострення суперечностей між двома типами господарювання: козацьким, який за своєю суттю був фермерським, і фільварковим, що базувався на підневільній праці селян – кріпаків.

4. Слабкість вищої державної влади Речі Посполитої (короля й сейму), які не мали достатніх повноважень і авторитету, щоб контролювати дії магнатів і шляхти в Україні.

4. Психологічні: ступінь і характер на сильства в діях панів, урядовців, орендаторів і католицького духівництва обумовлювали в українському суспільстві злість д гнобителів й бажання помститися.

 

  • Чи можете ви назвати рушійні сили цієї війни?

Учні називають учасників: козаки, селяни, міщани, православне духівництво, частина дрібної української шляхти.

 

 2. Організація роботи з вивчення історичної постаті Б.Хмельницького.

1. Робота з ілюстраціями, на яких зображено гетьмана, зокрема із гравюрою В.Гондіуса «Богдан Хмельницький».

   - Яким ви уявляєте Б.Хмельницького?

 - Чому, на вашу думку В.Гондіус зобразив Хмельницького саме так?

 - Прочитайте свідчення венеціанського дипломата А.Віміни про  гетьмана Хмельницького й скажіть, чи співпадає опис дипломата із гравюрою?

2. Повідомлення учнів про життєдіяльність гетьмана.

 Кілька учнів зачитують підготовані заздалегідь повідомлення про життя та діяльність Б.Хмельницького.

3. Обговорення почутого:

 - Які факти із біографії Хмельницького свідчать про те, що на початку Національно – визвольної війни він вже мав великий досвід воєначальника та дипломата? Свою думку обґрунтуйте

 - Які риси характеру гетьмана вам імпонують найбільше? Чому?

4. Робота з таблицею (роздається на парту кожному учневі)

 

Заходи Богдана Хмельницького з підготовки до війни

 

  • Організація українського повстанського війська – заклик до українського народу вступати до козацького війська, налагодження виробництва пороху, купівля зброї та боєприпасів, домовленість з реєстровими козаками про їхню підтримку повстанського війська.
  • Будівництво укріплень.
  • Пошук союзників – укладання угоди з кримським ханом Іслам-Гіреєм про військову допомогу у війні проти Польщі

Завдання: 1. Яких заходів ужив Хмельницький, готуючись до війни?

                 2. З якою метою він уклав угоду з кримським ханом? Чому саме з 

                     ним?

 

5. Самостійна робота з підручником.

 Прочитайте матеріал підручника (ст.116-118) й дайте відповідь на запитання

- Хто з перелічених осіб був сподвижником гетьмана Б.Хмельницького?

М.Кривоніс, М.Кричевський, І.Богун, Г.Гуляницький, М.Небаба,П.Сагайдачний,К.Косинський, І.Сулима, Ф.Вешняк, І.Виговський.

 

V. Узагальнення та систематизація знань.

Розв’язання дискусійного питання

Після придушення козацько-селянського повстання 1637-1638рр. найбільш напружена ситуація склалася в південно-східних районах України, яка незабаром переросла в народне повстання, що розпочалося 1648р. Охопивши більшу частину території та населення України, воно переросло у визвольну війну. Які, на вошу думку, були основні причини Національно – визвольної війни: економічні, політичні чи релігійні?

 

VІ Підсумки уроку, рефлексія

  • Що нового дізналися на уроці?
  • Що справило на вас найбільше враження? Чому?

VІІ Домашнє завдання.

 Опрацювати матеріал підручника – параграф15, ст..118 завдання2,3,5.

 

 

docx
Додано
29 червня 2018
Переглядів
628
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку