9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Розробка уроку на тему «Вологість повітря»

Про матеріал
Мета уроку: навчальна - дати поняття про вологість повітря й способи її вимірю вання розвивальна – формувати в учнів вміння користуватися науково-популярною літературою та виявлення творчих здібностей при розв’язуваннні вправ; виховна – виховати трудолюбивість, точність і чіткість при відповідях і розв’язуванні завдань та навчити дітей «бачити» фізику навколо себе
Перегляд файлу

План-конспект уроку фізики  _________

в 10 класі

Тема. Вологість повітря

 Мета уроку:

навчальна - дати поняття про вологість повітря й способи її вимірю вання

розвивальна – формувати в учнів вміння користуватися науково-популярною  літературою та виявлення творчих здібностей при розв’язуваннні вправ;

виховна – виховати трудолюбивість, точність і чіткість при відповідях  і  розв’язуванні завдань та навчити дітей «бачити» фізику навколо себе

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

План уроку

Контроль

знань

5 хв

Випаровування й конденсація.

Кипіння.

Насичена й ненасичена пара

Демонстрації

5 хв

1. Пристрій і застосування психрометра й гігро­метра

Вивчення

нового

матеріалу

25 хв

Вологість.

Точка роси.

Способи визначення вологості повітря

Закріплення

вивченого

матеріалу

10 хв

Тренуємося розв’язувати задачі.

Контрольні питання

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Вологість

У повітрі завжди міститься якась кількість водяної пари. На від­міну від водяної пари, повітря є необхідною умовою існування жит­тя на Землі. Як же оцінити ступінь вологості повітря? Така оцінка особливо важлива, наприклад, для складання прогнозу погоди.

Щоб здійснити аналіз ступеня вологості повітря, важливо зна­ти, наскільки водяна пара, що знаходиться в ньому, відрізняється, від стану насичення. Наприклад, тиск водяної пари (кімнатної тем­ператури) складає близько 2 % від звичайного атмосферного тиску.

Тиск ненасиченої пари менший за тиск насиченої. Тому сту­пінь «насиченості» водяної пари можна тлумачити як відношення тиску водяної пари до тиску насиченої пари за тієї ж температури. Ця величина, виражена у відсотках, називається відносною воло­гістю і позначається φ. Отже,

відносною вологістю повітря φ називають відношення тис­ку водяної пари за даної температури р до тиску насиченої пари рИ з тією ж температурою.

Зазвичай комфортні умови для людини відповідають вологості близько 50 — 60 %.

2. Точка роси

Якщо кількість водяної пари в повітрі не змінюється, то зі зни­женням температури відносна вологість зростає, у цей момент, во­дяна пара ближча до насичення. Зниженням температури відносну вологість можна довести до 100 %, не змінюючи кількості пари, яка міститься в ній. При подальшому зниженні температури воло­гість вже не збільшується, а частина водяної пари конденсується. З’являється туман, випадає роса. Температуру, за якої водяна пара стає насиченою, називають точкою роси. Тепер учням стане зро­зуміло, чому тумани частіше бувають уранці, і чому роса випадає вранці, коли повітря вночі охолоняє.

Температуру, за якої водяна пара стає насиченою, називають точкою роси.

3. Способи визначення вологості повітря

Вологість вимірюють за допомогою спеціальних приладів, один

з яких називається психрометром. Психрометр складається з двох термометрів: сухого і вологого. Через випаровування води воло­гий термометр звичайно показує нижчу температуру, ніж сухий: чим нижча відносна вологість, тим більша різниця показників.

З їх урахуванням, за допомогою заздалегідь складеної таблиці, ви­значають відносну вологість повітря.

Сучасні психрометри можна розділити на три категорії: станцій­ні, аспіраційні та дистанційні. У станційних психрометрах термо­метри закріплені на спеціальному штативі в метеорологічній будці. Основний недолік станційних психрометрів — залежність показань зволоженого термометра від швидкості повітряного потоку в будці.

У аспіраційному психрометрі термометри розташовані в спеці­альній оправі, яка захищає їх від пошкоджень і теплового впливу прямих сонячних променів, де обдуваються за допомогою аспіратора (вентилятора) потоком досліджуваного повітря з постійною швид­кістю близько 2 м/с. Якщо температура повітря позитивна, аспіра- ційний психрометр — найбільш надійний прилад для вимірювання температури та вологості повітря. У дистанційних психрометрах ви­користовуються термометри опору, терморезистори, термопари.

^ Гігрометрвимірювальний прилад для визначення вологос­ті повітря. Існує кілька типів гігрометрів, дія яких заснована на різних принципах: ваговий, волосяний, плівковий і т.д.

Дія волосяного гігрометра заснована на властивості знежирено­го волосся — змінювати свою довжину при зміні вологості повітря, що дозволяє вимірювати відносну вологість від ЗО до 100 %. Воло­сина натягнута на металеву рамку. Зміна довжини волосся переда­ється стрілці, що переміщується уздовж шкали.

Плівковий гігрометр має чутливий елемент з органічної плів­ки, яка розтягується при підвищенні вологості й стискається під час зниження. Зміна положення центру плівкової мембрани пере­дається стрілці. Волосяний і плівковий гігрометр у зимовий час є основним приладом для вимірювання вологості повітря. Показ­ники волосяного й плівкового гігрометрів періодично порівнюють­ся з показниками більш точного приладу — психрометра.

Питання до учнів під час викладення нового матеріалу

  • Як розуміти вирази: «сухе повітря», «вологе повітря»?
  • Як змінюється відносна вологість повітря під час його нагрі­вання?
  • Чому роса випадає вранці?
  • Як пояснити випадання туману?
  • Чому дорівнює вологість повітря, якщо показники сухого і во­логого термометрів психрометра збігаються?

 

 

 

 

IV.ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Контрольні запитання

Де легше стерпіти спеку за 30 °С людині: у Петербурзі чи в Се­редній Азії?

Чи впливає вітер на показники мокрого термометра? Сухого? Термометри перебувають у тіні.

Яке явище спостерігається за температури, яка дорівнює, або є нижчою за точку роси?

Що ми дізналися на уроці

Відносною вологістю повітря φ називають відношення тиску водяної пари при даній температурі t до тиску насиченої пари рн з тією ж температурою:

Температуру, за якої водяна пара стає насиченою, називають точкою роси.

Вологість вимірюють за допомогою спеціальних приладів: психрометра та гігрометра.

 

V.Домашнє завдання

Конспект.

Розв’яжіть задачі:

р1): 1. Тиск водяної пари за температури 19 °С дорівнює кПа. Яка відносна вологість повітря, якщо тиск во­дяної пари в повітрі за цієї температури 1,1 кПа?

2. Тиск водяної пари за температури 25 °С дорівнює 3,2 кПа. Яка відносна вологість повітря, якщо тиск водяної пари в повітрі за цієї температури дорівнює 1,1 кПа?

3.Тиск водяної пари в повітрі за температури 20 °С дорів­нює 1,4 кПа. Яка відносна вологість повітря, якщо тиск насиченої водяної пари за цієї температури 2,3 кПа?

р2):

  1. Повітря в закритій посудині містить ненасичену водяну пару. Як буде змінюватися відносна вологість повітря під час нагрівання посудини?
  2. Чому в опалювальних приміщеннях взимку відносна вологість повітря менша за вологість поза межами при­міщення (вулиця)?
  3. За температури 81 °С тиск насиченої водяної пари до­рівнює 50 кПа. У скільки разів збільшиться цей тиск під час підвищення температури до 100 °С?

р3):

1. Яка густина водяної пари за температури 100 °С?

2. Відносна вологість повітря за 20 °С дорівнює 80 %. Скільки грамів водяної пари випаде в росу з кожного кубічного метра цього повітря, якщо його температура знизиться до 8 °С? Тиск водяної пари за 20 °С дорів­нює 2,3 кПа, а за 8 °С — 1,1 кПа.


План-конспект уроку фізики  _________

в 10 класі

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
2 квітня
Переглядів
333
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку