Розробка уроку "Населення світу"

Про матеріал

У зв'язку зі змінами в системі освіти, її оновленням, виникає об'єк­тивна потреба у адекватних часу інноваційних технологіях. Саме життя вказує на необхідність переглянути зміст і технологію навчання. Інноваційні технології навчання, нетрадиційний підхід до навчання створюють у студентів можливість займати не просто активну, але ініціа­тивну позицію в навчальному процесі, не просто "засвоювати" запропо­нований викладачем матеріал, але пізнавати світ, вступаючи з ним в активний діалог, самому шукати відповіді та не зупинятися на знайденому як на остаточній істині. У цьому напрямку і ведуться пошуки, спрямовані на перетворення традиційного навчання на живе зацікавлене вирішення проблем.Під час проведення таких занять зростає зацікавленість студентів, розвиваються комунікативні навички, виникає інтерес до предмета, стимулюється розширення світогляду, умови навчання наближаються до реальних умов виробництва, виявляються особливості студентів, активізуються їх розумова діяльність.

В методичній розробці розкрито досвід проведення заняття

Перегляд файлу

ВП НУБіПУ  «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової»

 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 4

Група

Дата

Група

Дата

№1

7.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет(назва) _Географія_________________________________

Тема заняття  Населення__світу_____________________________

Вид заняття (тип уроку) Комбіноване__(фестиваль)____________

Методи викладання  бесіда , розповідь_______________________

Тривалість   2__ год. ______________________________________

М Е Т А

Навчальна показати основні риси населення світу, вчити_характеризувати типи відтворення населення, особливості статевого і вікового  складу, напрями_основних міграційних процесів,___ пояснювати поняття «демографічна політика», «демографічний вибух»,___________ «мегаполіс», описувати найбільші народи, форми_ урбанізації країн,___ порівнювати темпи, рівні, форми урбанізації країн, аналізувати текстові, картографічні________ і_статистичні матеріали___________________________________________________

Виховна почуття дружби, взаємоповаги, витримки, милосердя, терпимості до людей______ різних націй і_народностей________________________________________________________

Розвиваюча логічне мислення, мовлення_студентів, вдосконалювати вміння працювати з різними_____ джерелами знань, відстоювати свою точку зору, розвивати навики публічних виступів________________________________________________________________________

Міжпредметні зв’язки

Які забезпечують___ екологія, географія України, географія материків____ і_океанів_________________________________________________________

Що забезпечуються історія, екологія, англійська мова___________________

 

 

Забезпечення заняття

А. Наочні посібники __Політична карта світу _______________________________________

Б. Роздатковий матеріал ___атласи, тести___________________________________________

В. Технічні засоби навчання ___мультимедіа_________________________________________

Г. Навчальні місця (для лабор. та прак. занять) _ аудиторія_____________________________

Д. Література: а) основна  С. Г. Кобернік «Географія» Харків, Ранок, 2010 р.______________

Б.П. Яценко  Економічна і соціальна географія світу, 10 кл., К. Артек, 1997р._____________

Б.П.Яценко  Економічна і соціальна географія світу, 10 кл. К. Прокбізнес, 2004р.__________

б) додаткова

Т.Бершадська Економічна і соціальна географія світу, 10 кл. Тернопіль, Підручники і_______ посібники, 2001р.

Зміст і хід заняття

№ елем. та його тривал.

Елементи заняття, навчальні питання,

форми і методи навчання

Доповнення, зміни та доручення

1

2

3

I

Організаційна частина(бесіда)

 

 

а) перевірка присутніх на занятті,

 

 

б) перевірка готовності студентів  і аудиторії до заняття.

 

 

Фестиваль проходить в Україні. Студенти одягнені в національні костюми, що представляють народи світу.

 

 

 

 

II

Перевірка домашнього завдання (бесіда, розповідь)

 

 

Студенти заповнюють анкети учасників фестивалю. Анкетами є

 

 

тести з теми «Політична карта світу».

 

III

Актуалізація опорних знань студентів (бесіда)

 

 

Повторення типології  країн сучасного світу.

 

IV

Повідомлення теми, мети заняття (розповідь, бесіда)

 

 

На фестиваль прибули представники різних націй і народнос-

 

 

тей. Ми поговоримо про їх життя, обговоримо проблеми,

 

 

пошукаємо шляхи вирішення їх.

 

 

План

 

 

1.Кількість населення.

 

 

2.Відтворення населення.

 

 

3.Демографічні процеси і демографічна політика.

 

 

4.Міграційні процеси і міграційна політика держав.

 

 

Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків.

 

 

5.Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші

 

 

мовні сім'ї і групи.

 

 

6.Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і

 

 

сучасне поширення релігійних вчень.

 

 

7.Соціальна і професійна структура населення.

 

 

8.Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.

 

V

Вивчення нового матеріалу (розповідь, бесіда, пояснення,

 

 

робота з картою)

 

 

1. Виступ представниці ЮНЕСКО.

 

 

2. Виступ представниці Польщі.

 

 

3. Виступ представника Америки.

 

 

4. Виступ представниці Росії.

 

 

5. Виступ  митника.

 

 

6. Виступ араба.

 

 

7. Виступ представника Індії.

 

 

8. Виступ представниці України.

 

 

9.Виступ теолога.

 

 

10. Виступ представника Росії.

 

 

11. Виступ представника України.

 

 

12.Виступ представника Африки

 

 

13. Виступ гіда.

 

VI

Закріплення нового матеріалу (робота з картами)

 

 

Підписання символічного меморандуму про мир і дружбу.

 

 

Закриття фестивалю (звучить пісня «Ми бажаємо щастя вам»)

 

 

 

 

 

 

Підведення підсумків ___Визначення активності студентів на занятті, оцінювання знань студентів

 

Домашнє завдання       О-1, §6-9 

 

Викладач_________Баранчук В.С.  _______

                                          прізвище                              підпис

 

 

 

 

Сценарій заняття

 

Тема: Населення світу.

Мета:

Навчальна: показати основні риси населення світу, корінні відмінності у вирішенні основних демографічних проблем у різних країнах, вчити характеризувати типи відтворення населення, особливості статевого та вікового складу, напрями основних міграційних потоків, визначати співвідношення населення за регіонами світу, пояснювати поняття «демографічна політика», «демографічний вибух», описувати найбільші народи та найпоширеніші мови світу, форми урбанізації країн, ознайомити із проблемами зайнятості і безробіття,  аналізувати текстові, картографічні і статистичні матеріали; Розвиваюча: розвивати логічне мислення, мовлення студентів, вдосконалювати вміння працювати з різними джерелами знань, відстоювати свою точку зору, розвивати навики публічних виступів;

Виховна:  виховувати почуття дружби, милосердя, терпимості до людей різних націй і народностей.

Тип заняття: заняття-фестиваль.

Обладнання: атласи, ПКС, національні костюми,відеозаписи, мультимедійна система.

 

Х І Д   З А Н  Я Т Т Я

І. Організаційна частина

Студенти одягнені в національні костюми, що представляють народи світу, заповнюють анкети учасників фестивалю. Анкетами є тести з теми «ПКС».

ІІ. Перевірка домашнього завдання (розповідь, бесіда)

В цьому році  фестиваль щодо проведених   досліджень   населення світу  проходить в Україні.

Але для того, щоб стати  учасниками фестивалю   потрібно  заповнити анкети. А анкетами є тести  з теми «Політична карта світу». Будь ласка, заповніть анкети.

1. Незалежними державами світу є:

1.Україна,

2. Гібралтар,

3.Чілі,

4.Гвіана

2.Федеративний устрій мають такі держави:

1.України,

2. Росія,

3. Бразилія,

4.Німеччина

3.За формами державного устрою республіками є:

1.Японія,

2.Іспанія,

3.США,

4.Аргентина

4.До країн нової індустріалізації належать:

1.Бразилія,

2.Аргентина,

3.Парагвай,

4.Мозамбік

5.Головними економічно розвинутими країнами світу є:

1. Гаїті,

2.Італія,

3.Канада,

4.Австралія

Перевірити  заповнення анкет мені  допоможуть  мої  асистенти.

Поки вони  працюють, ми згадаємо:

1.Скільки держав і територій є на сучасній політичній карті світу?

2.Скільки з них є суверенними? А залежними?

3.А що ви знаєте про поділ країн за типом розвитку?

4.Згадайте і  покажіть на карті  країни «Великої сімки», переселенські країни, нафтодобувні країни, найменш розвинені країни?

Ви  правильно заповнили анкети і тому стаєте учасниками фестивалю.

IІІ. Актуалізація опорних знань студентів (бесіда)
Викладач.

Ми з вами вивчили ПКС. А хто населяє держави? Які проблеми постають перед ними?

IV. Оголошення теми, мети заняття (розповідь, бесіда)

Викладач.

На фестиваль прибули представники різних націй і народностей. Ми поговоримо про їхнє життя, обговоримо проблеми, пошукаємо шляхи вирішення їх. Запишемо тему і план заняття.

Тема: Населення світу.

План

 1. Кількість населення.
 2. Відтворення населення.
 3. Демографічні процеси і демографічна політика.
 4. Міграційні процеси і міграційна політика держав Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків.
 5. Мовний і етнічний  склад населення. Найпоширеніші мовні сім'ї і групи.
 6. Релігія як явище  культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних  вчень.
 7. Соціальна і професійна структура населення.
 8. Трудові ресурси.  Проблеми зайнятості й безробіття.

        Обсяг матеріалу, звісно, значний, тому ми оглядово зупинимося на основних поняттях теми.

V. Вивчення нового матеріалу (бесіда, розповідь, робота з картою, пояснення)

Викладач.        

        Насе́лення — сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (районі, місті, області, частини країни, країні, континенту чи всієї земної кулі тощо).

За час існування цивілізації, на думку вчених, на Землі змінилося 80 тисяч поколінь. А в різні часи проживало на планеті 80 млрд чоловік.

       Скільки нас на планеті? Чи загрожує Землі перенаселення? Яку кількість людей вона здатна прогодувати? Ці питання хвилюють фахівців, що турбуються про майбутнє нашої планети. Наука, яка вивчає народонаселення називається демографією. Щоб визначити кількість населення  країни проводять переписи. Перші переписи були проведені в другій половині 17 ст.  Тепер у більшості держав світу переписи проводяться регулярно один раз на 5-10 років. На сьогодні більшість учених вважають що людина з'явилася близько 50 тис. років тому. А нині у світі проживає більше  7 млрд. чол. Як швидко відбувалося  зростання населення на Землі?

 Студент 1

Графік 1 Зростання кількості населення

     «Я представник ЮНЕСКО і  хочу довести до Вашого відома наступну інформацію. Цікаво, що 15 тис. років тому на всій планеті було 3 млн чол., майже стільки, скільки нині живе у Києві. На початку нашої ери, за різними оцінками, у світі налічувалося 200–250 млн. чол., що втричі менше від сучасного населення Європи. За часів існування Київської Русі у світі проживало близько 350 млн чол. А лише 350 років тому населення Землі ледь сягало 550 млн чол. . Тільки у 1820 р. населення Землі досягло 1 млрд чол. Це було початком стрімкого зростання кількості населення — « д е м о г р а ф і ч но г о  в и б у х у » . В історії людства умовно виділяють два «демографічних вибухи», які мають свої особливості. Перший з них відбувався у XVIII–XIX ст. в розвинених країнах Західної Європи після так званих промислових революцій. Особливо швидке зростання кількості населення світу спостерігалося в XX ст. Протягом минулого століття відбувся другий «демографічний вибух», який триває й нині. Найвищі темпи природного приросту населення сьогодні спостерігаються у бідних країнах, що розвиваються.. Народжуваність у цих країнах традиційно була і залишається дуже високою.

Студент 2

       Я представник  Польщі і хочу проаналізувати діаграму «Частка населення регіонів світу».

Діаграма 1 Частка населення регіонів світу.

У наш час більшість населення світу сконцентровано саме в регіонах,де спостерігається «демографічний вибух». Так, в Азії проживає понад 61 % населення планети. В останні роки Африка, випереджаючи Європу,вийшла на друге місце: тут тепер проживає майже 14 % населення  Однак не в усіх регіонах сучасного світу спостерігається явище «демографічного вибуху». Зокрема, в Європі відбувається протилежний процес — « д е м о г р а ф і ч н а

к р и з а » , тобто значне уповільнення темпів приросту населення. Чи безмежно зростатиме населення планети? На це запитання немає однозначної відповіді. Більшість фахівців вважають, що протягом найближчих 100 років збільшення кількості землян триватиме, але повільнішими темпами.

Для допитливих

Щорічно у світі народжується  близько 140 млн. чоловік що майже дорівнює населенню такої країни, як Росія. Щодоби з'являється на світ 250 тисяч новонароджених. Це трохи менше від населення Ісландії і дорівнює кількості жителів таких міст України, як Кременчук, Рівне, Чернівці. Щохвилини на Землі народжується 175 дітей, а щосекунди – 3.

Викладач

Що таке відтворення?

        Відтворення населення — це історично і соціально економічно обумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських поколінь.

          Нині у світі склалося два основних типи відтворення населення, характерні для різних типів країн.

Студент 3

        Я представник  Америки і хочу вам повідомити , що 

 Для  1 типу відтворення населення характерні низькі та дуже низькі показники народжуваності (10–20 чол./тис.) і невисока смертність (9–12 чол./тис.), тому й низький природний приріст (4–8 чол./тис.). Такий тип відтворення здебільшого властивий високорозвиненим країнам світу. Він спостерігається в Європі, Північній Америці, Австралії, Новій Зеландії, Японії. Низький рівень народжуваності пов’язують зі зростанням ролі жінки у суспільному житті, відсутністю ранніх шлюбів, підвищенням рівня культури суспільства, поширенням міського способу життя, «подорожчанням дитини», тобто збільшенням витрат на її утримання та освіту. На природний приріст населення тут також вплинули негативні екологічні чинники, що спричиняють зростання спадкових хвороб та дитячої смертності. Перший тип відтворення характерний і для більшості європейських країн з перехідною економікою, зокрема й для України. Тут головним чинником є економічна криза і, як наслідок, досить низький рівень матеріального забезпечення родин.

       З першим типом відтворення населення пов’язано багато проблем. Одна з них — « с т а р і н н я н а ц і ї » , тобто зростання частки людей літнього віку. Тривалість життя у цих країнах висока. Найвищі її середні показники демонструють Японія (81,8 років), Австралія (79,8 років), Швеція (79,6 років), Канада (79,4 років), Франція (78,8 років), Нідерланди (78,3 років), Велика Британія (77,7 років), США (77,1 років). Хоча вчені вважають, що середня видова тривалість людського життя може сягати 110–140 років. В Україні нині цей показник становить 68 років  (2007 р.)

У деяких країнах Європи спостерігається явище д е п о п у л я ц і ї , коли рівень смертності вищий за народжуваність.  До цієї групи потрапили такі високорозвинені країни: Німеччина, Італія , Австрія,  Швеція. Тут явище депопуляції пояснюють високою часткою літніх людей, великою зайнятістю чоловіків та жінок у виробництві, значним відсотком розлучень, наслідками Другої світової війни.

Студент 4

Я представник  Росії і охарактеризую 2 тип відтворення

Схема 1 Типи відтворення населення

        Другий (розширений) тип відтворення населення  характерний для країн, що розвиваються, та азіатських країн з перехідною економікою. Тож він поширений в Африці, Азії, Латинській Америці, Океанії. Це саме ті регіони світу, де відбувся «демографічний вибух» у XX ст. Цьому типу відтворення населення притаманні високі й дуже високі показники народжуваності (29–50 чол./тис.) і порівняно низька смертність (7–12 чол./тис.). Ці чинники спричиняють високий природний приріст (18–30 чол./тис.). Найвищий природний приріст у світі має арабська країна Оман — 49 чол./тис. Високим показникам приросту сприяють традиційно великі родини (в середньому з 6 осіб), ранні шлюби, залежне становище жінки у родині, переважання сільського способу життя, релігійні постулати тощо. Країни з другим типом відтворення мають багато проблем, пов’язаних з неконтрольованим високим приростом населення. Це й нестача продуктів харчування, і безробіття, і брак коштів на розвиток соціальної сфери — освіти, науки, культури, медицини.

Для допитливих.

У зв'язку зі стрімким зростанням  населення в країнах, що розвиваються у 1957 році  було створено Міжнародну федерацію планування сім'ї. Проте її програми не були успішними, бо мали занадто декларативний характер. Російський демограф В.Борисов розрахував рівень народжуваності, який забезпечував би просте відтворення населення і нульовий природний приріст. На кожну подружню пару має припадати 2,6 дитини: 2-на заміну батькам, а 0,6 – для компенсації бездітної частини населення або нещасних випадків. При цьому розподіл сімей за кількістю дітей має бути таким: 4%  - бездітні, 10% - з однією дитиною. 35%  - з двома дітьми, ще 35% - з трьома, 14% - з чотирма, 2 % - з п'ятьма і більшою кількістю дітей. Тобто навіть для простого відтворення необхідно, щоб сім'ї з трьома та більшою кількістю дітей становили понад половину загальної кількості родин.

Викладач

     Обидва типи відтворення населення породжують проблеми. Тому в країнах проводиться демографічна політика.

      Демографічна політика – це система державних заходів з регулювання народжуваності  в необхідному для держави напрямку.

      Нині в світі 130 країн проводять демографічну політику, зокрема це всі високорозвинені держави і понад 80 тих, що розвиваються. Більшість країн з другим типом відтворення населення вживають заходів для зменшення народжуваності. Активну демографічну політику в XX ст. проводили Японія, Китай та Індія. Основними напрямами її були правовий, економічний та морально-психологічний тиск на населення. Законами, зокрема, збільшено вік можливого вступу до шлюбу в Індії для жінок — до 18 років (замість 12), для чоловіків — до 21 року (замість 14). У Китаї заборонено одружуватися молоді, що здобуває освіту у вищих навчальних закладах, до закінчення навчання. Законом обмежується кількість дітей: в Китаї дозволено мати одну дитину, в Індії та В’єтнамі — дві. У Китаї держава сплачує кошти на утримання однієї дитини, водночас стягуючи великі штрафи за другу. В Індії пропагується здорова, щаслива, забезпечена родина з двома дітьми. Найважче здійснюється демографічна політика в арабських країнах через релігійні та національні традиції, принижене становище жінки в суспільстві. Практично стоїть осторонь політики планування родини і більша частина країн африканського континенту. Демографічна політика є певним обмеженням прав людини. Тому, наприклад, у США громадянам надається повна свобода вибору щодо кількості дітей, хоча й забезпечується допомога багатодітним родинам через систему податкових пільг.

         Для допитливих.

          Вчені обчислили, що теоретично кожна жінка може за своє життя народити до 35 дітей, якщо не буде близнят. Проте таке трапляється дуже рідко. Але відомий випадок, коли одна з громадянок Чилі мала 55 дітей. Щоправда, у неї завжди були двійні або трійні. Ймовірно, її можна вважати найбільш багатодітною матір'ю у світі.

Викладач

           На кількість населення країн, крім природного руху впливають переміщення людей по території, тобто механічний рух.

Студент 5

           Я митник  і  хочу довести до Вашого відома наступну інформацію

Схема 2

 Міграції – це механічний рух населення.

 За напрямом міграції бувають :

 • Зовнішні: еміграція, імміграція

Еміграція – це виїзд за межі країни на постійне місце проживання.

Імміграція – в׳ їзд в країну на постійне місце проживання.

      -   Внутрішні: село-місто, нові райони, «маятникові», «сезонні».

За причинами :

 • Економічні - із слабо розвинених до високорозвинених до США, Західної Європи, країн Перської затоки  та ПАР. Із 30-ж років спостерігається «відтік умів» - суть, якого полягає  в переманюванні спеціалістів високої кваліфікації з одних країн до інших –наприклад, до США з Німеччини переманили кілька тисяч учених-фізиків. Особливо в наш час зріз  попит на біологів, хіміків, фізиків, поетів, акторів.
 • Політичні -  до них , наприклад, належать війни, революції, ліквідації колоній, зміни державних кордонів. Так, внаслідок розпаду Югославії, територію, де утворилося ряд суверенних держав залишило понад 2,5 млн. біженців.
 • Національні – так, коли в 1948 році було створено державу Ізраїль, туди тільки за перші 4 роки існування єврейської держави  прибуло 700 тисяч іммігрантів з країн Європи, Азії, Африки.
 • Релігійні – можуть мати тимчасовий характер, наприклад, паломництво до святих місць або постійний – після розпаду Британської Індії, утворилося 2 держави, що сповідують  різні релігії – Індія, де переважають індуси і Пакистан, де сповідують мусульманство. Тому і відбуваються міграції мусульман з Індії до Пакистану, а індусів з Пакистану до Індії.
 • Останнім часом додалася ще одна – екологічна - люди залишають райони екологічних катастроф. Так сталося після катастрофи на ЧАЕС.

Викладач

      Тип відтворення є головним чинником, що впливає на вікову структуру населення. А від вікової структури залежить забезпеченість країни трудовими ресурсами.

       Трудові ресурси – це населення, яке має фізичний розвиток, розумові здібності і знання, необхідні для роботи.

Студент 6

Діаграма 3 Типи вікової структури населення.

Я  представник арабських держав зроблю аналіз вікового і статевого складу населення.

Розрізняють два типи вікової структури населення. Перший тип (регресивний) формується при першому типі відтворення і характерний для

розвинутих країн, де :

 • 20% становлять діти,
 • 50% працездатні люди,

-    30% літні люди

        А для країн, що розвиваються характерний  другий тип  вікової структури -  прогресивний, де:

 -    40% діти,

 •  50%  працездатні люди,
 •  10% літні люди

         Щодо статевого складу:

 • чоловіків більше на 34 млн чоловік, ніж жінок Це пояснюється переважанням чоловіків в азіатських країнах.
 • специфіка по окремих регіонах :

1.Азія – жінок  менше, ніж чоловіків.

2.Інші регіони – жінок більше, ніж чоловіків

     В Україні -  жінки становлять 54 %, а чоловіки -  46 %

Викладач

Схема 3

         Сучасний національний склад населення є результатом тривалого історичного  розвитку. Наука, яка вивчає культуру, побут, походження та розселення народів, називається етнографія.

Студент 7

Діаграма 4  Найчисельніші народи світу.

Я етнограф   і  хочу довести до Вашого відома наступну інформацію.

       Більшість вчених вважає, що в сучасному світі існує від 2 до 4 тисяч націй та народностей. Великою вважається нація, в якій налічується понад 1 млн чоловік. Таких націй є  близько 310. Українці посідають 22 місце серед націй.

          До найбільших за чисельністю націй, у кожній з яких налічується понад 100 млн. чоловік,  належать:

 • китайці – понад 1 млрд чол.,
 • хіндустанці – понад 220 млн. чоловік,
 • американці США - близько 200 млн. чоловік,
 • бенгальці - близько 180 млн. чоловік,
 • росіяни  -  близько 145млн. чоловік,
 • бразильці – близько 140  млн. чоловік,
 • японці – близько 125  млн. чоловік.

Студент 8

Схема  4  Національна структура населення

         Я – росіянин.

         Наша країна багатонаціональна і тому розповім про національну структуру населення світу. За національним складом виділяють 3 типи держав:

- однонаціональні -  в яких понад 90% становлять представники однієї нації . До них належать країни Європи, Латинської Америки, арабські країни Аравійського півострова та Північної Африки, Японія, Австралія.

- двонаціональні – це країни, в яких більшість становлять дві нації. Це Канада, де переважають англоканадці та франко канадці; Бельгія – фламандці та валлони,

- багатонаціональні- до них належать Індія, США, Росія, Україна і багато інших, проте перше місце в світі за цим показником  посідає Індія,в якій проживає понад 150 націй і народностей

         Нації і народності об'єднуються у споріднені групи,що дає можливість простежити їх походження. Найважливішою для цього ознакою є мова. Загальна кількість мов становить 4-5 тисяч. Мови об'єднаються у мовні сім'ї. Найвідоміших  з них  близько 20.

Схема  5

          Найпоширенішою є індоєвропейська сім'я. Індоєвропейськими мовами говорять понад 150 націй і народностей - понад 47 % населення світу. У межах індоєвропейської мовної сім'ї виділяють мовні групи. Найбільші з них – германська, романська, слов'янська, індоарійська, іранська і інші.

Другою за поширенням є китайсько-тибетська мовна сім'я. ЇЇ мовами говорять більш  ніж 70 народів – майже 22 % населення Землі. Найбільшими мовними групами цієї сім'ї є китайська та тибето-м'янмська.

Викладач. Огляд світових релігій проведе теолог.

Студент 9

      Особливе місце у духовному житті людей завжди посідала релігія. Релігійні вірування та пов’язані з ними обряди виникли ще в первісної людини.

     З переходом до класового суспільства змінилася й релігія. Люди почали вірити в одного бога.  Сучасні релігії залежно від їх поширення та ролі поділяють на світові, тобто ті, що сповідуються в багатьох країнах, і національні, притаманні одному або ж небагатьом народам

Схема 6

        Існують три світові релігії: християнство, мусульманство (іслам) та буддизм. Усі вони виникли в Азії.

        Х р и с т и я н с т в о — найпоширеніша релігія. Нині у світі налічується

близько 1,8 млрд християн, тобто вони становлять майже 1/3 населення планети. У сучасному світі християнство поширилося на всі материки. Це основна релігія віруючих Європи, Америки, Австралії та Нової Зеландії. В XI ст. через релігійні суперечки християнство розпалося на дві гілки: православ’я та католицтво. А в XVI ст. від католицтва відокремився протестантизм. Нині 60 % усіх християн світу є католиками. Поширене католицтво у Південній та частково Центральній Європі, Латинській Америці.

       Близько 30 % християн становлять протестанти. Їхнє вчення поширилося в Північній та частково Середній Європі, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Південній Африці.

     Православні християни становлять лише 10 %.

      Другою за кількістю віруючих світовою релігією є  мусульманство(іслам). До цієї віри себе відносять майже 900 млн чол., що становлять 15 % населення світу

       Б у д д и з м є третьою за кількістю віруючих світовою релігією. Нині його сповідують понад 400 млн чол., або 6 % населення Землі.

       Крім світових, існує багато національних релігій. Слайд

Викладач.

    Спираючись на археологіяні знахідки, «колискою» людства вчені вважають порівняно невеликі території, що охоплюють Південну Європу, Південно-Західну Азію та Північну Африку. Освоюючи нові території, близько 15-10 тис. Років тому людина розселилася  на всіх освоєних нині територіях, але дуже нерівномірно. Навіть тепер лише на 7% площі суходолу сконцентровано 70% усього населення планети. 15% зовсім не освоєні. Чому ж так сталося?

На  це питання дає відповідь наука географія населення.

Слайд 7

       Географія населення – це наука, яка вивчає закономірності розміщення людей, типи поселень і форми розселення, а також структуру та склад населення.

Розглянемо розміщення людей на планеті за двома характеристиками: густота населення і розподіл людей за різними типами поселень.

Студент 10

Карта густоти населення

Я Росіянин і зверну вашу увагу на середню густоту населення у світі

Середня густота населення в світі становить 48 чол./км2 . Але цей показний значно коливається. Дуже високим вважається показник густоти  населення, що становить понад 200 чол./км2. Він характерний, зокрема, для Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Ізраїлю, Шрі-Ланки, Республіки Корея. Найвищою у світі густотою населення серед великих країн вирізняється азіатська держава Бангладеш — 1100 чол./км2. Дуже низькою вважається густота населення в таких країнах, як Австралія, Канада, Монголія, Лівія, Мавританія, Намібія. Тут вона становить менш як 3 чол./км2

     Найбільшу густоту населення й одночасно найвищий рівень урбанізації мають країни карлики. У Монако – цій європейській мікро-державі на березі Середземного моря – густота населення сягає майже 16,5 чоловік на 1 км2. Рівень урбанізації тут становить 100%, адже площа території лише 1,95 км2. Другим таким унікумом є азіатська країна-карлик Сінгапур, назва якої перекладається як «місто лева».При  рівні урбанізації 100% середня густота тут становить майже 6,5 тисяч чоловік  на 1 км2.  А в Україні  середня густота становить   73  чоловіки на 1 км2   при площі   603 628 км².

Студент 11

Я українець і хочу повідомити вам наступне

      Результатом розселення людей є мережа населених пунктів (поселень). Розрізняють два типи поселень: міські й сільські. За даними статистики нині 51 % населення світу проживає в міських поселеннях, а 49 % — у сільських. У селах люди здебільшого працюють у сільському господарстві. Основні форми

Сільського розселення – групова, розсіяна (фермерська), кочова.

Міста класифікують за їх функціями. Великі міста часто є багатофункціональними – виконують одразу кілька функцій як у виробничій сфері, так і в сфері послуг. Приклади таких міст – Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго. Існують і вузькоспеціалізовані міста, основою для розвитку господарства яких стала одна галузь виробничої або невиробничої сфери. Наприклад,  Запоріжжя - промислова функція, наукова – Оксфорд, релігійні – Мекка.

Класифікують міста й за кількістю жителів:

- малі – до 20 тис.чол.,

- середні – 20-100 тис.чол.,

- великі – 100-500 тис.чол.,

- дуже великі – 500 тис.- 1млн. чол.,

- міста-мільйонники – понад 1 млн.,

- міста-мультимільйонники – понад 5 млн.чол.

Найбільшим містом світу є столиця Мексики – Мехіко (19,7 млн. чол.)

Викладач.

Справжнім феноменом  19-20 ст. стала урбанізація

Студент 12

Я  гід і хочу познайомити  вас із урбанізацією і іншими процессами, що відбуваються в наш час.

Урбанізація – це процесс швидкого зростання міського населення, поширення міського способу життя та зростання ролі міст у розвитку суспільства.

Загальними рисами урбанізації є:

- швидке зростання міського населення,

- концентрація населення і господарства у великих містах,

- «розповзання» міст і перехід до міських агломерацій.

Особливості урбанізації в різних типах країн

Розвинуті країни:

- високий рівень урбанізації (більше 50%),

- низький темп урбанізації,

- субурбанізація ,

- рурурбанізація

Країни, що розвиваються:

- середній (20-50%) і низький (менше 20%) рівні урбанізації.

- високі темпи урбанізації,

- хибна урбанізація.

Рурурбанізація – це процесс поширення міського споосбу життя на селі. Приклад, Франція – навколо Парижу.

Субурбанізація – це відплив міського населення у передмістя..

Хибна урбанізація – це  зростання частки міського населення країн за рахунок переселенців у пошуках кращої долі, проте міський спосіб життя на них не поширюється.

Викладач.

Великі міста обростають містами-супутниками і утворюються міські агломерації.

Міські агломерації – це групи населених пунктів, між якими існують тісні зв'язки та частими є «маятникові міграції» населення. Прикладами є :Лондонська, Паризька, Київська та інші.

Але в наш час подекуди навіть міські агломерації зрощуються і утворюють мегаполіси.

Студент 13

Слайд

Хоча я і представник Африки , але мене цікавлять мегаполіси світу.

Слайди

Мегаполіс – це группа агломерацій, які майже зливаються забудовою й мають єдину інфраструктуру. У світі є 6 мегаполісів:

 • 3 у США: Приатлантичний, Приозерний, Каліфорнійський,
 • в Японії – Токайдо,
 • у Західній Європі – Прирейнський і Англійський.

VІІ. Підведення підсумків заняття і оцінювання знань студентів (бесіда, робота з контурною картою)

          Підведемо підсумки фестивалю  і  підпишемо  меморандум про мир і дружбу, дослідивши міста-мультимільйонери світу. Давайте згадаємо, а з якою чисельністю населення ми відносимо місто до міст-мультимільйонерів. Таких міст налічується у світі 30 (по регіонах). На наступний фестиваль ви дослідите міста, використавши контурну карту, а також підручник Коберніка Географія  §6-9.

Підписання символічного меморандуму про мир і дружбу (робота з картами).

Позначити на контурній карті міста – мультимільйонери.

  Закриття Фестивалю (Звучить пісня «Ми желаем счастья Вам»)

VІІІ Завдання додому (бесіда)

С. Г. Кобернік «Географія» Харків, Ранок, 2010 р. §6-9

 

 

 

doc
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
28 січня 2018
Переглядів
3669
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку