Розробка уроку: " Подорож планетами Електроенергії"( тематичне оцінювання з теми : " Електричний струм у різних середовищах"

Про матеріал
Мета розробки уроку-подорожі : " Подорож планетами Електроенергії", закріпити знання з теми : " Електричний струм у різних середовищах"
Перегляд файлу

Фізика 11 клас    № уроку                     дата

Тема: Урок-подорож: «Планети-електроенергії»

Мета уроку: формувати ключові компетентності:

Вміння вчитися: організовувати своє робоче місце, виконувати логічні послідовні дії, розв’язувати задачі

Комунікативні: уміння сприймати, розуміти і аналізувати матеріал, передавати інформацію, користуватися фізичною термінологією, висловлювати свою думку, вести діалог, поповнювати словниковий запас.

Формувати предметні компетентності: узагальнити знання учнів про електричний струм у різних середовищах, експериментально підтвердити існування електричного струму в електролітах, формувати знання про носії електричного струму урізних середовищах, вчити визначати залежність між величинами, робити відповідні висновки; вчити користуватись таблицею, вчити розв’язувати задачі . Виховувати почуття взаємодопомоги та відповідальності, самостійності, розвивати мислення, спостережливість та увагу, виховувати інтерес до природничо - наукових знань. Показати взаємозв’язок між природничими предметами.

Тип уроку:урок контролю знань

Обладнання : презинтації, набір карточок, відео фрагменти

Хід уроку

Моя мета дуже проста:

я хочу розуміти Всесвіт, чому він влаштований так, як влаштований,

і навіщуо ми тут.

   Стівен Хокінг

І Організаційний момент

Добрий день! Сідайте. Сьогодні ми з Вами здійснемо віртуальну подорож до невідомих планет системи – електроенергії: металева планета, газова, напівпровідникова, електролітична, вакуумна.

Староста відповість, хто у нашу подорож не вирушає? Отже займаємо місця у своїх кораблях та розгортаємо карту подорожі.

ІІ Актуалізація опорних знань

Ця подорож доведе вам, що фізика – наука, цікава та необхідна для людства. Під час приземлення на планети та розв’язання завдань ви будете отримувати бали за правильні відповіді. А в кінці при поверненні із подорожі бали переведуться у оцінку. (вмикаємо музику)

Піднявся корабель (інопланетне диво);

Прохала вже його вертатись до Землі.

Та все ж, хоч серце билося лякливо,

Бажання пізнавать світи перемогло в мені.

 

Летіли ми лиш мить – вперед, назустріч долі;

Минали простори незвіданих планет.

Мигтіли у пітьмі космічно милі зорі,

І хвостикам комет я слала свій привіт.

 

Нарешті приземлились (а може, не Земля це?),

Відчути твердь нову прийшла уже пора.

Зробила один крок — і незвичайна птиця

Чудово проспівала: «Привіт з МЕТАЛЕВОЇ планети !».

(Яна Лінкевич, учениця 4-А класу школи № 28 м. Житомира

  1. Зупинка №1 Планета «МЕТАЛЕВА»
    1.        Встановлення логічної пар(таб.№1)(1б)

Сила струму

Напруга

U=IR

 

Опір

R=

Залежність питомого опору від температури

 

Закон Ома

I=

  1.        Встановлення логічної пар(таб.№2)

 

Сила струму

А

Напруга

В

Опір

Ом

Питомий опір

Ом*м

Потужність

Вт

 

  1.        Встановлення логічної пар(таб.№2)

Резистор

Картинки по запросу зображення на ел.схемах резистора

Конденсатор

Картинки по запросу зображення на ел.схемах конденсатора

Батарея

Картинки по запросу зображення на ел.схемах батарея

Ключ

Картинки по запросу зображення на ел.схемах ключ

Амперметр

Картинки по запросу зображення на ел.схемах амперметр

 

  1.        Знайдіть відповідь(1б)

1.4.1.Чим зумовлена електропровідність металів?

А. Дірками

Б. Електронами

В. Іонами

1.4.2.Виберіть правильне твердження. Для металів…

А.Опір зростає при збільшенні температури

Б.Опір не залежить від температури

В.Опір зменшується при збільшенні температури

1.4.3.Явище, яке полягає в тому. Що опір провідника за певної температури стає рівним нулю.

А. Електроліз

Б. Надпровідність

В. Іонізація

1.5. Згідно малюнків визначить опір провідника(2б)

 

 

 

 

U=2В   I=   I==250Ом

I=0.008А

R-?

 

Загальна кількість балів за першу планету -6б

Цікаве( презентація дітей електричний струм у металах)

2.Зупинка №2 « Рідинна планета»

2.1Дослід з електролізу

Обладнання: дистильована вода, розчин кухонної солі. Гальванометр, електроди

Підкресліть правильну відповідь

2.1.1. Чому дистильована вода не проводить струм?

Діелектрик, провідник, напівпровідник

2.1.2Які носії електричного заряду створюють струм в електролітах?

Електрони, іони, Електрони та іони

2.2.Розв’язати задачу

2.2..При силі струму 1,6 А на катоді електролітичної ванни відклалася за 10 хвилин мідь масою 0,316 г. Визначити електрохімічний еквівалент міді.

m=0.316г=о.316*       k=  k==0.329 мг/Кл

l= 1.6А

t=10хв=6оо с

к-?

Загальна кількість балів за другу планету -3б

Цікаве( презентація дітей М. Фарадей)

3.Зупинка №3 « Газова «планета

3.1. Встановлення логічної пари(1б)

Гази-(Вільні електрони та іони)

3.2. У яких випадках використовується дуговий розряд?

(для зварювання металів)

3.3.В рекламних трубках використовують …(тліючий розряд)

3.4. Який тип провідності у газах?(електронно-іонний)

3.5. таб.№3

Тліючий розряд

Катодне розпилення металів, газосвітні трубки

Іскровий розряд

Блискавка

Коронний розряд

Вогні «Святого Ельма»

Дуговий розряд

Проекційні та прожекторні установки

Зварювання та різання металів

Загальна кількість балів за третю планету -3б

Цікаве( презентація дітей Блискавки)

4. Зупинка №4 «Напівпровідникова»  планета

4.1. Знайдіть відповідь(1б)

4.1.1.Що є основними носіями електричного струму в напівпровідниках n-типу?

а) електрони ; б) дірки ; в) електрони і дірки

4.1.2.Який тип провідності мають чисті напівпровідникові матеріали?

а) електронну; б) діркову; в) як електронну так і діркову

4.1.3. Коли метали і сплави стають напівпровідниками?

а) мають донорну провідність

б) за температур близьких до  нуля

в) мають акцепторну провідність

4.2.Вправа « Закінчи фразу»(таб№4)

             Початок фрази

           Закінчення фрази

1.Донорні домішки – це…

Г. власна провідність

2..Акцепторні домішки – це…

Д. домішки, в разі додавання яких число вільних електронів зростає

3.Якщо в напівпровіднику струм, що переноситься електронами, дорівнює струму, що переноситься дірками, то в напівпровіднику спостерігається…

Е. домішкова провідність  n- типу

4.Якщо в напівпровіднику струм, що переноситься  електронами, більший за струм, що переноситься дірками, то в напівпровіднику спостерігається…

Ж. домішкова провідність   p- типу 

 

4.3. Встановлення логічної пари(1б)

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів за четверту планету -9б

Цікаве( презентація дітей застосування напівпровідників)

5. Зупинка №5 « Вакуумна» планета

5.1.Встановлення логічної пари(1б)

5.1.1.При гальмуванні швидких електронів, що потрапляють на речовину, виникає рентгенівське випромінювання( Рентгенівські трубки)

5.1.2.Потрапляючи на тіла, викликають їх нагрівання (електронна плавка у вакуумі)

5.1.3.Деякі речовини (скло, сульфіди цинку і кадмію), що бомбардуються електронами, світяться.(Люмініфори)

5.1.4.Відхиляються електричним і магнітним полями в….(Електронно-променевих трубках)

 

5.2.Знайдіть відповідь-(1б)

5.2.1.Чи виконується закон Ома під час термоелектронної емісії?

А) так

Б) ні

В) частково

5.2.2. Які носії заряду під час термоелектронної емісії?

А) іони

Б) електрони

В) іони та електрон

5.2.3. Який елемент вакуумного діоду нагрівають під час термоелектронної емісії?

А) анод

Б) катод

В)анод та катод

5.3. Що об’єднує ці прилади? (вакуумні прилади знайшли своє місце застосування у космосі)

Загальна кількість балів за п’яту планету -2б

Цікаве( презентація дітей застосування вакуумних приладів)

Підведення підсумків

№1

8

№2

4

№3

5

№4

8

№5

5

Всього

30-10 балів

20-18-9,8,7балів

 

Закріплення матеріалу

Визначте в якому середовищі відбувається проходження електричного струму у зазначених випадках

1

Вакуумний діод

 

2

Терморезистор

 

3

Лампа розжарення

 

4

Резистор

 

5

Напівпровідниковий діод

 

6

Люмінесцентна лампа

 

7

Гальванопластика

 

8

Блискавка

 

9

Електронно-променева трубка

 

10

Електрозварювання

 

11

Рафінування міді

 

12

Транзистор

 

13

З’єднувальні провідники

 

14

Гальваностегія

 

15

Фоторезистор

 

16

«Вогні святого Ельма»

 

17

Свічка запалювання

 

18

Енергозберігаючі лампочки

 

19

Блискавковідвід

 

Домашнє завдання:

  • виконати тренувальний тест;(додаткове) скласти кросворд з даної теми.

Дякую за увагу! Молодці!

docx
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 11 клас (Сиротюк В.Д., Баштовий В.І.)
До уроку
§ 8. Електричний струм у різних середовищах
Додано
23 березня
Переглядів
153
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку