9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Розробка уроку "Статеве розмноження організмів"

Про матеріал

Розробка уроку "Статеве розмноження організмів" розрахована на учнів 11 класу і містить цікаву інформацію про різні види розмноження в різних царств організмів. Матеріал містить завдання, які розраховані не тільки на перевірку засвоєних знань, а й на виявлення прогалин та їх корекції.

Перегляд файлу

Тема. Статеве розмноження організмів.

Мета: показати розмноження як універсальну властивість живих організмів; дати поняття про статеве розмноження та його форми; звернути увагу на переваги статевого розмноження перед нестатевим; розширювати кругозір учнів; виховувати бережливе ставлення до репродуктивної системи живих організмів.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно-рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань та згадування раніше набутих.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно-пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4.Візуальний: складання схем.

5. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки : історія, географія.

Обладнання та матеріали: таблиці зі схемами форм нестатевого розмноження, вегетативного розмноження рослин і вегетативного розмноження тварин.

Терміни: типи розмноження, статеве розмноження, розмноження, поліембріонія, партогенез, ізогамія, анізогамія, оогамія, андрогенез, кон’югація, гермафродитизм, роздільностатевість, дводомні рослини, однодомні рослини.

Концепція уроку: спираючись на знання про основні властивості живого, показати, що розмноження є універсальною властивістю живого і здійснюється за допомогою різноманітних процесів. Докладніше зупинитися на статевому розмноженні, його особливостях, перевагах і еволюційних вадах, навести приклади з різних царств живих організмів. Описати особливості будови статевих клітин, звернути увагу на те, як їхня структура пов’язана з їхніми функціями. Підготувати учнів до подальшого вивчення процесу утворення статевих клітин (гаметогенезу).

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку.

 1. Організаційний етап.

Народження - це та частка безсмертя й вічності, що відпущена смертній істоті.   

ПЛАТОН

 1. Перевірка домашнього завдання.

Усне опитування.

 • Як можна назвати розмноження. Що відбувається за допомогою множинного поділу? Наведіть приклади.
 • У яких організмів може зустрічатися спороутворення?
 • Чи можуть спори поширюватися не пасивно, а активно?
 • Чим відрізняється вегетативне розмноження від нестатевого?

Письмова робота.

На окремих аркушах виписати всі відомі вам способи нестатевого розмноження, навести приклади.

Яке біологічне значення має нестатеве розмноження.

 1. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

Оголошення теми, мети уроку.

 1. Чи розмножуються статевим способом рослини і тварини?
 2. У чому біологічний сенс процесу розмноження?
 3. Що ви пам’ятаєте про розмноження рослин і тварин?
 4. Як ви гадаєте, з чим пов’язана різноманітність процесів розмноження живих організмів?
 1. Вивчення нового матеріалу.
  1. Поняття про статевий процес.

а) кон’югація; б) копуляція

 1. Будова статевих клітин.
 2. Гермафродитизм, роздільностатевість.
 3. Способи статевого розмноження:

а) злиття клітин;

б) злиття гамет (ізогамія, анізогамія, оогамія);

в) партеногенез;

г) андрогенез.

5. Біологічне значення статевого розмноження.

Статеве розмноження дозволяє збільшити генетичне розмаїття нащадків і їх життєстійкість до мінливих умов. Історично більш давні двостатеві тварини – гермафродити, такі, як кишковопорожнинні, плоскі та кільчасті черви, деякі молюски. Але в ході еволюції стали переважати роздільностатеві види.

 1. Узагальнення і систематизація й контроль знань і вмінь учнів.
  1.               Чим кон’югація відрізняється від копуляції?
  2.               Які організми називаються роздільностатевими?
  3.               Згадавши вивчений курс із біології рослин, назвіть рослини однодомні і дводомні, одностатеві  і двостатеві?
  4.               У чому переваги статевого розмноження?

 

 1. Самостійна робота учнів.
  1.               Для чого сперматозоїду необхідна акросома?
  2.               Як відбувається кон’югація у інфузорій?
  3.               Чим відрізняється яйцеклітина від сперматозоїда? Чому є такі відмінності?
  4.               Чи можуть сперматозоїди бути нерухомими і без джгутика?
 2. Підсумок уроку.

Отже, при  статевому розмноженні відбувається збільшення генетичного розмаїття, яке є дуже корисним за необхідності пристосуватися до змінених умов життя. З цієї причини більшість живих організмів періодично або постійно розмножуються статевим шляхом.

 1. Домашнє завдання.

Заповнити словники, вивчити нові терміни , виконати завдання    

doc
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
785
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку