14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Розробка уроку з англійської мови на тему "Іграшки" для класів НУШ та Інтелект України

Про матеріал
Даний файл містить конспект уроку на тему "Іграшки", який був розроблений для учнів першого класу НУШ та Інтелект України (підручник:Smart Junior, Mitchell, H.Q., MM Publications). Також ви знайдете додатки до уроку.
Перегляд файлу

Teacher \ Вчитель: Tatiana Serheevna Suleimanova \ Сулейманова Тетяна Сергіївна

Date \ Дата:

Form \ Клас: 1-В \ 1-Б Інтелект України

Length of the lesson \ Тривалість уроку: 40 min. \ хв.

Topic \ Тема: Toys \ Іграшки

Subsidiary topic \ Під.тема: I have got a ball \ В мене є м’яч

Main aim \ Основна мета: To identify toys. To use the constructions «I have got a…» and «It is а » \ Розпізнати іграшки. Використовувати конструкції «В мене є…» та «Це є …»

Subsidiary aim \ Допоміжна мета: Develop speaking and reading skills \ Розвиток навичок читання та говоріння

Educational aim \ Виховна мета: To emphasize that toys are our friends\ Наголосити, що іграшки є нашими друзями і потребують бережливого ставлення до себе.

Personal aim \ Особиста мета: Timing \ Контроль часу виконання завдань

Anticipated problems and solutions \ Очікувані проблеми та шляхи їх подолання: some students are less good at speaking, some tasks can be difficult for them to listen to and discuss. I`ll divide them into groups or make pairs for oral activities. \ У деяких учнів можуть виникнути проблеми під час завдань пов’язаних з говорінням. Я об’єднаю учнів у групи або пари для виконання усних завдань.

Lesson Plan \ План уроку

Stages and time\

Етапи уроку та час

Stage aims\

Цілі етапу

Procedure\

Методика проведення

Interaction\

Взаємодія

Aids\

Допоміжні засоби

Greetings\Привітання

 

3 хв.3 min.

To create a comfortable and friendly atmosphere for students at the lesson\ Створити комфортну та дружню атмосферу на уроці

Teacher asks students how they are doing and use the greeting poster  \

Вчитель питає учнів про те, як у них справи, а також використовує привітальний постер

W\C

Увесь клас

Poster

Постер

 

Warm-up\Розминка

 

2 хв. 2 min.

To involve students into a foreign language competence\ введення учнів в іншомовну компетенцію

Teacher shows the movements. Students repeat them after her and voice these movements \ Вчитель показує рухи, учні повторюють за вчителем та озвучують ці рухи

W\C

Увесь клас

 

Lead-in\Ознайомлення з етапами уроку

 

2 хв.2 min.

To create interest in the topic\ виявити зацікавленість до теми уроку

Teacher tells about lesson`s stages and implement educational aim\

Вчитель ознайомлює учнів з етапами уроку та впроваджує виховну мету

W\C

Увесь клас

 

Phonetic drill \ Фонетична вправа

 

3 хв. 3 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв. 3 min.

To repeat English alphabet and sounds\Повторити англійський алфавіт та звуки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To repeat English alphabet and colors\Повторити англійський алфавіт та кольори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)        Teacher shows the letters, children name the letter, sound and words started with a particular letter\ Вчитель показує літери, учні називають літеру, звук та слова, які починаються на конкретну літеру

 

2)        Teacher divides students into two teams and asks them to do an alphabet puzzle\ Вчитель об’єднує учнів на дві групи та просить учнів скласти алфавітний пазл

W\C

Увесь клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S       SS

Робота у групі

Flashcards

Картки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC puzzle

Алфавітний пазл

Reading\ Читання

 

3 хв. 3 min.

To develop reading skills \ Розвиток навичок читання

Teacher asks students to read the words using the letters written on the petals of the flowers \ Вчитель пропонує учням прочитати слова, використовуючи літери на пелюстках квітки

W\C

Увесь клас

Worksheets \ Картки

Physical exercise\ Фізкульт. хвилинка

 

2 хв. 2 min.

 

 

To give students a short break\ надати учням невеличку перерву

Teacher sings a song with her students doing some movements\ Вчитель разом з учнями співають пісню та виконують різні рухи

W\C

Увесь клас

Screen\

Екран

Lego game \ Гра у лего

 

4 хв. 4 min.

To test students' ability to make words quickly from a specific set of letters, translate words and practice grammatical construction «It is a…» \ Перевірити здатність учнів швидко утворювати слова з конкретного набору літер, переклади утворені слова та практикувати граматичну конструкцію «Це є…»

Teacher asks students to make words using lego blocks, name the word and translate it into L1\

Вчитель пропонує учням утворити слова з конструктора лего, назвати своє слово та перекласти його на рідну мову

S

Індивідуальна робота

Lego blocks\

Конструктор лего

Speaking\ Говоріння

 

 

 

2 хв. 2 min.

 

 

 

 

 

 

 

2 хв. 2 min.

Develop speaking skills, to revise the vocabulary\ Розвивати навички говоріння та повторити лексику

 

 

 

 

Develop speaking skills, to revise the vocabulary, practice using the construction «I have got a…»\ Розвивати навички говоріння, повторити лексику, практикувати використання конструкції «В мене є…»

Teacher asks students to guess and name the toys which are at the pictures\ Вчитель просить учнів вгадати та назвати іграшки, зашифровані на малюнках

Teacher asks students to look under the desk, find a picture of a toy and answer to teacher`s question «Who has got a…?»\ Вчитель пропонує учням знайти під партою малюнок іграшки та відповісти на питання вчителя «Хто має…?»

 

 

W\C

Увесь клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Індивідуальна робота

Screen\

Екран

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flashcards\ Картки

Physical exercise\ Фізкульт. хвилинка

 

2 хв. 2  min.

 

 

To give students a short break\ надати учням невеличку перерву

Teacher sings a song with her students doing some movements\ Вчитель разом з учнями співають пісню та виконують різні рухи

W\C

Увесь клас

Screen\

Екран

Vocabulary game\ Лексична гра

 

3 хв. 3 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 хв. 4 min.

To check the knowledge and revise the vocabulary\ Перевірити знання учнів та повторити лексичні одиниці теми

 

 

1)      Students choose the number and name a word or do the task of the game\ Учні обирають номер, називають слово або виконують завдання гри

 

2)      Students need to guess the missing toy\ Учням необхідно вгадати зниклу іграшку

W\C

Увесь клас

 

S

Індивідуальна робота

 

 

 

 

 

 

 

W\C

Увесь клас

 

 

Board game\ Настільна гра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toys\ Іграшки

Feed back\ Завершальний етап урок, зворотній зв’язок

 

3 хв. 3 min.

To evaluate students and to say them thank for such an outstanding lesson\ Оцінити учнів та сказати їм величезне дякую за такий неймовірний урок

Teacher gives her students paper bracelets \ Вчитель дарує своїм учням паперові браслети

W\C

Увесь клас

 

Paper bracelets

Паперові браслети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 у пподарунок.jpg
861f9443f22e2e5fcaf790df7e05a2f6.jpg
Cnoc16-Red-MY2016-SRGB-USA1.jpg
GUEST_103394ac-9d85-407c-b4ac-28ab9b4761c8.jpg
GUEST_840c6ebe-7355-42ab-a142-855f76dd851e.jpg
beach-ball-stress-toy-superextralarge.jpg
ee2e60b2-0c2c-43d4-85fa-d28c139c0d9a_1.6486ef26145d37154648b17b41db3740.jpeg
multicolored-kite-toy-with-bowties-icon_25030-13974.jpg
s-l640.jpg
40712669.jpg
861f9443f22e2e5fcaf790df7e05a2f6.jpg
Cnoc16-Red-MY2016-SRGB-USA1.jpg
GUEST_103394ac-9d85-407c-b4ac-28ab9b4761c8.jpg
GUEST_840c6ebe-7355-42ab-a142-855f76dd851e.jpg
ee2e60b2-0c2c-43d4-85fa-d28c139c0d9a_1.6486ef26145d37154648b17b41db3740.jpeg
images.jpg
multicolored-kite-toy-with-bowties-icon_25030-13974.jpg
s-l640.jpg
zip
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1208
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку