"Самоосвіта вчителя початкових класів Завелі Т."

Про матеріал

Самоосвіта вчителя початкових класів Завелі Т.В.Організація самоосвітньої діяльності педагогічних працівників – один із напрямків у системі навчання .

Перегляд файлу

Самоосвіта вчителя початкових класів Завелі Т. В.

ПЛАН САМООСВІТИ

 

Вчителя початкових класів

Шабської ЗОШ І – ІІІ ст. №1

 

 

Завелі Тетяни Володимирівни

 

Організація самоосвітньої діяльності педагогічних працівників – один із напрямків у системі навчання дорослих

Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Суспільство завжди ставило і буде ставити перед вчителем високі вимоги. Для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше, ніж інші. Тому самоосвіта є головним завданням кожного вчителя.

Самоосвіта- це розвивальна і творча діяльність педагога, яка розглядається як сукупність складових:

        Самооцінка (вміння оцінювати свої можливості);

        Самооблік  (вміння брати до уваги наявність своїх якостей );

        Самовизначення (вміння обрати своє місце у житті, суспільстві);

        Самоорганізація (планувати, організовувати власну діяльність);

        Самореалізація (реалізація своїх можливостей);

        Самокритичність (вміння критично оцінювати переваги і недоліки власної роботи);

        Саморозвиток (результат самоосвіти).

Умови формування та розвитку потреби в саморозвитку та  в самоосвіті педагогів:

-         розширення обсягу пізнавальної інформації та джерел, способів її отримання, збагачення програмового матеріалу новітніми фактами та висновками, використання у викладанні різних засобів навчання, використання додаткової літератури,залучення позапрограмних джерел інформації;

-         перехід від репродуктивної до творчої діяльності: дії за зразком, звичайний переказ матеріалу, самостійне доведення, порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, самостійне творче застосування отриманих знань, розв’язання нестандартних завдань;

-         урахування пізнавальних можливостей учнів: диференційований підхід до учнів, урахування їхніх об’єктивних пізнавальних можливостей, урахування суб’єктивних уявлень школярів про свої можливості;

-         усвідомлення особистої та суспільної значущості  самоосвіти та саморозвитку: розкриття значущості загальної середньої освіти; демонстрація значущості системи знань, розуміння значущості кожного окремого завдання, заняття.

В  основу організації самоосвіти педагога покладені такі принципи:

        системність та послідовність самоосвіти;

        зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога;

        взаємозв’язок наукових і методичних знань у самоосвітній праці вчителя;

        комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-методичних

     проблем;

        відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки пе6дагога, його інтересом та нахилам.

 

Самоосвіта педагога здійснюється за наявності таких  ознак:

1. Самоосвіта як процес пізнання передбачає не просте закріплення професійних знань, або засвоєння вже відомої  наукової інформації, а має за мету придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок.

2. Самоосвіта повинна бути неперервною, поповнення і оновлення пових знань, має здійснюватись на підставі попередньої професійної підготовки педагога. Систематичність і безперервність цієї діяльності регулюються планами та програмами самоосвіти.

3. Самоосвіта має сприяти оволодінню педагогом засобами застосування професійних знань у його практичній діяльності.

Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється професійна майстерність вчителя і, як наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег.Таким чином, творчо працюючий вчитель сам собі створює особистий імідж.

Імідж, який сприймається – це той образ, який бачать інші.

Мотиви для формування безперервної освіти педагогів:

-         прагнення до постійного самовдосконалення;

-         прагнення до самовираження;

-         прагнення до самореалізації та самоствердження особистості;

-         професійне зростання;

-         розширення кругозору;

-         підвищення рівня розвитку усіх видів компетентностей;

-         наявність пізнавальної зацікавленості;

-         створення позитивного іміджу серед учнів, батьків, колег;

-         підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації;

-         отримання нагород;

-         підвищення особистісного рейтингу на різних рівнях підпорядкування.

 

 

 

Форми представлення результату самоосвіти:

-         традиційні (доповідь; виступи на семінарі; на педагогічній раді; на засіданні ШМО; розробки пакету поурочного планування з теми чи групи тем; комплекс дидактичного матеріалу з предмета; збірники практичних, контрольних робіт; розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета; розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів; розробка олімпіад них завдань для підготовки учнів; база даних питань і задач з предмета тощо);

-          інноваційні ( проект; розробка електронних уроків. Авторських посібників тощо; розробка пакету тестового матеріалу в електронних оболонках; створення особистої методичної чи предметної web- сторінки; створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно програм тощо);

-         науково- методичні (методичний посібник; навчальний посібник; стаття до фахового видання; науково-методична розробка;методичний чи діагностичний кейс; сторення термінологічного словника; творчий звіт тощо).

 

 

 

„Самоосвіта вчителя – 
                якість викладання – 
                         рівень знань, умінь та навичок

                                                                            учнів».

 

 

 

 

 

 

                               http://1.bp.blogspot.com/-TjaaHpsk6mA/VlS26fwI2iI/AAAAAAAAAEg/OOfI-T8SrA8/s320/dsfg.jpg

 

 

ПЛАН МОЄЇ САМООСВІТИ

 

• Моє кредо

 

• Моя методична карта

 

• Моя діагностика

 

• Методична проблема, над якою я працюю

 

• Виховна тема, над якою я працюю

 

• Індивідуальний творчий план

 

• Мій відкритий урок

 

• Самоаналіз уроку

 

• Відкритий виховний захід

 

• Самоаналіз проведеного заходу

 

• Словник педагогічних термінів

 

• Вивчення передового педагогічного досвіду

Моя мета: Вчити дітей вимірювати себе найвищою мірою людської гідності, бачити себе очима суспільства, вдумливо і вимогливо аналізує свої вчинки, свою поведінку. Розвивати уміння "бачити" почуття іншого, "чути" і розуміти радість і біль оточуючих. Виховання ціннісного ставлення до людини до рівня самостійного, усвідомленого прийняття рішення.

 

МОЯ МЕТОДИЧНА КАРТА

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Завеля Тетяна Володимирівна

 

Рік народження

08.08.1967р.

 

Освіта

Вища

Посада

Вчитель початкових класів                                   

 

 

Педагогічний стаж

30 років

Атестація

2014-2015р. підтверджено кваліфікаційну категорію  “Спеціаліст вищої категорії“

Нагороди та заохочення

     Почесна грамота Одеська обласна державна адміністрація управління освіти «За успіхи досягнуті в справі навчання та виховання підростаючого покоління, високу професійну майстерність» 2000н.р.Відділ освіти Білгород – Дністровської районної державної адміністрації «За успіхи, досягнуті у справі навчання та виховання підростаючого покоління, плідну педагогічну діяльність та високу професійну майстерність» 2004н.р.

 

 

Час і місце проходження курсової перепідготовки

                       

 

                                        01.02.2012року

 

 

 

                                                                          

                                                                Затверджую:

                                                        Директор школи:__________

                                                                                       Тихоплав С. М.

 

Перспективний план самоосвіти

 

вчителя початкових класів Завелі Тетяни Володимирівни

 

на 2015 – 2018 роки

 

 

 

Тема

Навчальний рік

Відмітка про виконання

1.

Вивчення психологічних особливостей учнів 1-го класу. Визначити рівні вихованості ціннісного ставлення до людини.

2015-2016

Виконано

2.

 Визначення факторів та чинників, що впливають на підвищення ефективності процесу виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини .            

2015-2016

Виконано

3.

Підготовка учнів до державної підсумкової атестації

2017-2018

 

4.

Приймати участь в науково-практичних конференціях.

2014-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОАНАЛІЗ УРОКУ

 

1. Тип і вид уроку, зв'язок його з попередніми.

 

2. Які головні завдання уроку, як вони враховані під час реалізації мети уроку?

 

3. Чи раціонально використано час уроку?

 

4. Чи раціональна структура уроку для реалізації головних завдань, досягнення мети?

 

5. Які методи навчання використано для вивчення нового матеріалу?

 

6. Як здійснюється контакт із класом, окремими учнями?

 

7. Ефективність організації самостійної роботи.

 

8. Чи були елементи самоосвіти, самовиховання?

 

9. Чи використано індивідуальний і груповий підхід до навчання?

 

10.Як організовано контроль і самоконтроль за активністю знань?

 

11.Чи забезпечено цілеспрямованість, оптимальну розумову діяльність учнів?

 

12.Запобігання розумовому перевантаженню учнів та його подолання.

 

13.Створення проблемно-пошукових ситуацій для глибини засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів.

 

14.Дотримання правил педагогічного такту, загальноприйнятої етики, норм взаємин учителя та учня.

 

15.Елементи, етапи, форми, методи, які були найвдалішими.

 

16.Що із запланованого не вдалося? Чому?

 

17.Чи цікавив урок учнів?

 

18.Як працювати над подоланням недоліків? Яка необхідна допомога?

 

 

 

 

 

САМОАНАЛІЗ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

 

1. Найменування виховного заходу, дата, місце проведення, вік дітей, що взяли в ньому участь.

2. Визначення форми (жанру) заходу: етична бесіда, диспут, свято, похід-екскурсія, психологічний тренінг, урок самоврядування тощо.

3. Конкретні педагогічні цілі й виховні завдання цього заходу (головною метою виховного заходу є зміна стосунків).

Наприклад:

• Виховання інтересу до спорту, техніки, науки, мистецтва, політики, тощо;

• Формування здатності до збагачення власного внутрішнього світу, самовиховання;

• Зміна характеру міжособистісних стосунків у класному колективі (виховання в учнів поваги один до одного);

• Зміна ставлення до якогось члена колективу (в результаті його цікавої розповіді про своє захоплення, про яке ніхто раніше в класі не знав, у нього можуть з’явитися товариші);

• Виявлення, розвиток здібностей будь-якого із членів колективу, забезпечення зміни його ставлення до себе;

• Вивчення учнями правил поведінки (етикету): на вечорі, танцях, банкеті тощо.

4. Наявність плану підготовки та проведення заходу, його продуманість, доцільність, завершеність.

5. Участь колективу вихованців у розробці планів проведення заходу і їх мотивація до активної діяльності.

6. Хід підготовчої роботи, розподіл доручень, ставлення учасників до її виконання.

7.Педагогічна позиція вчителя, стимулювання ініціативи, активності, самостійності учнів, залучення їх до роботи в ролі помічників.

8. Врахування вікових особливостей, індивідуальних і колективних запитів та інтересів дітей.

9. Позиція школярів під час проведення заходу (активність та ініціатива; байдужість і пасивність).

10.Позитивні, найбільш вдалі моменти заходу, створення виховної ситуації,

у якій учні відчувають радість, гордість за себе і товаришів. Хиби і труднощі у роботі, шляхи їх подолання.

11.Ступінь виконання поставлених завдань.

12.Спрямованість у майбутнє (наявність перспектив), визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані проведені заходи, системність виховної

роботи у класі

 

               

 

 

 

План самоосвіти вчителя початкових класів

Школа працює над проблемою:

«Створення атмосфери творчої міжособистісної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу в умовах компетентнісного підходу в освіті соціалізації дітей та учнівської молоді в сучасному просторі».

                                                                                                         Тема самоосвіти: «Підвищення якості уроку через використання технологій, які зберігають здоров’я учня в процесі навчання».

 

Мета: «Впровадження технологій, які зберігають здоров’я учня з метою покращення якості уроку».

 

Завдання:

1.Вивчити літературу про технологій,що зберігають здоров’я учня.

2.Відвідати уроки колег та прийняти участь в обміні досвідом.

3.Проводити самоаналіз і самооцінку власних уроків.

4.Розробити модель освітнього процесу,що відповідає вимогам збереження здоров’я учня.

5.Апробувати цю модель на практиці.

Перелік питань по самоосвіті:

1.Сутність поняття «Технології,що зберігають здоров’я учня» та умови успішного впровадження цих технологій.

2.Підвищення якості навчання через підвищення якості уроку.

Передбачуваний результат:

 

 1.                Оволодіння технологіями, що зберігають здоров’я учня на рівні побудови моделі освітнього процесу.
 2.                 
 3.                Підвищення якості навчання через підвищення якості уроку.
 4.                 

Форма звіту по виконаній роботі: повідомлення на  засіданні МО вчителів початкових класів.

 

Форма самоосвіти: індивідуальна

 

 

 

 

Діагностичний (на 3 роки)

1.     Аналіз професійних недоліків.

2.     Визначення цілей та завдань теми.

3.     Складання плану роботи по вибраній темі самоосвіти.

4.     Курси підвищення  кваліфікації вчителів.

5.     Підписка на методичну літературу «Початкова школа»

6.     Вивчення методичної, педагогічної та

       психологічної  літератури.

Прогностичний (на 3 роки)

 1. Виступ із звітом за підсумками реалізації практичного етапу
 2.  на МО вчителів початкової школи.

2.     Участь в науково – практичних  конференціях

3.     Вивчення досвіду роботи педагогів по вибраній темі.

4.     Систематизація  матеріалів методичної, педагогічної та

       психологічної літератури по темі.

5.     Коригування роботи

Практичний 2015-18

1.     Відкриті уроки на шкільному та районному рівні.

2.     Участь на олімпіадах, конкурсах, конференціях.

3.     Відвідування уроків у вчителів початкових класів школи.

4.     Відвідування семінарів.

5.     Самоаналіз та самооцінка своїх уроків.

6.     Розробка моделі освітнього процесу з використанням

       технології, що зберігають здоров’я учня.

7.     Апробація розробленої моделі на практиці. Внесення

       необхідних корективів.

Узагальнювальний 2017-2018

 1. Аналіз методів, форм, способів діяльності по темі

       самоосвіти. Підведення підсумків.

2.     Відкриті уроки на шкільному і районному рівні.

3.     Виступ на засіданні районного МО вчителів початкових

       класів по темі.

 

 

 

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА

                                                         

Основні напрями

діяльності педагога

 

Потребує

методичної

допомоги

На достатньому рівні

Заслуговує на увагу

1.

Комплексне планування виховання,

навчання і розвитку учнів

 

 

 

2.

Вміння планувати урок на основі

психологічних особливостей класу

 

 

 

3.

Методи активізації пізнавальної

діяльності

 

 

 

4.

Особистісно - зорієнтоване навчання

 

 

 

5.

Оптимальний вибір типу і структури

уроку

 

 

 

6.

Розвиток творчих здібностей учнів‚

творчого мислення

 

 

 

7.

Гуманізація стосунків з дітьми

 

 

 

 

8.

Робота з обдарованими дітьми

 

 

 

 

9.

Ступінь впливу вчителя на учнів

 

 

 

10.

Нестандартні форми уроку

 

 

 

 

11.

Використання принципів нових

технологій

 

 

 

 

12.

Науковий рівень викладання предметів.

Основні напрями діяльності педагога.

 

 

 

 

 

13.

Самоосвіта

 

 

 

 

14.

Ведення шкільної документації

 

 

 

 

15.

Курсова перепідготовка, виконання до- і

післякурсових завдань

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТВОРЧИЙ ПЛАН

 

Розділи

 

Зміст роботи

 

 

Відмітка про виконання

1.

Підвищення фахового

рівня

 

 

                                          01.02.2012року

Виконано

2.

Науково-методична

робота з предмета.

Інноваційні технології

Робота у  творчій групі

методичного об’єднання вчителів початкової школи

 

Виконано

3.

Позакласна робота з

предмета

Години спілкування (відповідно виховного плану на 2016 – 2017 н.р.)

 

Екскурсії з учнями по місту та за межі області, з метою вивчення рідного краю.

 

Проведення свят: «Святий Миколай»„Новорічний ранок”, „Свято для любих матусь”.

 

4.

Вивчення та

запровадження

передового

педагогічного досвіду.

 

 

Феденко С. В. – вчитель початкових класів вищої категорії, старший вчитель,

«Освітня мнемотехніка як технологія підвищення продуктивності освітнього процесу».

 

5.

Підвищення

психолого-

педагогічного рівня

Самостійна робота з фаховими джерелами інформації: газетами, журналами, інтернетом.

 

6.

Творча робота з

класом, батьками.

 

 

Батьківський консиліум. Аукціон добрих слів (для батьків і для учнів).

 

Батьківські збори. Тренінги.

 

 

 

Відвідування моїх уроків та заходів іншими вчителями

Дата

 

Тема

 

Учитель, що написав відгук

 

Відгук

 

 

 

Шановні колеги!

 

Людина не має права забувати, що вона жаринка великого, животворного Всесвіту. Як тільки вона зупиняється у своєму розвитку, втрачає вогонь любові, здатність творити добро, вона костеніє,її дух мертвіє і  вже не розвивається, не відгукується на поклик, не рухається вперед, а  скніє  в тілі, яке перетворюється на в’язницю.

Отож, щоб ніколи не згасав у наших серцях і душах палкий вогонь творчого натхнення, любові до своєї справи й подолання нових вершин ми щорічно збираємося на  такі зібрання, як сьогодні.

«Учитися – це  все одно, що гребти проти течії, припинив гребти – і тебе відразу ж несе назад ». Тому справжні вчителі навчаються все життя. Постійно займаються  самоосвітою. Для справжніх педагогів найбільше пасує афоризм Івана Франка «Semper toro» - «Завжди учень».

Школа – наше життя,

А ми в ній актори.

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

1.

Опрацювання методичних рекомендацій.

Серпень

2.

Ознайомлення з тижневим навантаженням.

Серпень

3.

Системний перегляд фахової літератури.

Протягом року

4.

Календарне планування з навчальних предметів.

Серпень

5.

Опрацювання вимог щодо тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних досягнень учнів та ведення записів у журналах.

Серпень

6.

Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково-методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів.

Вересень

7.

Планування участі у районних і шкільних формах методичної роботи.

Вересень

8.

Вивчення передового педагогічного досвіду роботи .

Постійно

9.

Відвідування методичних оперативок.

Постійно

10.

Опрацювання педагогічної періодичної преси.

Жовтень

11.

Підготувати доповідь « Інтелект і креативність.Розвиток креативності школяра».

Листопад

12.

Брати участь в роботі шкільного МО початкових класів.

Протягом року

13.

Опрацювання Типового положення по атестації педагогічних працівників.

Грудень

14.

Оформлення атестаційних матеріалів, опис досвіду роботи.

Протягом року

15.

Підготувати доповідь «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів».

Січень

16.

Участь у методичній оперативці по питанню атестації.

Лютий

17.

Працювати з нормативними документами.

Протягом року

18.

Системне поповнення методичним матеріалом папки класного керівника.

Березень

19.

Участь у виставці педагогічних ідей та знахідок.

Квітень

20.

Вивчати матеріали,рекомендовані для використання в початковій школі.

Протягом року

21.

Підготувати матеріали на засідання методичного об’єднання.

Травень

https://docviewer.yandex.ua/htmlimage?id=10cg-j28ax6kanxetk4usje9ncmicuyqdqe9or8pztfsemlqhldq6elia1g67ij27x6s6rpjssx0cj2m0cr4c2l269d1xnyla8l1hlcb&name=aaa.png&uid=0П А М ’ Я Т К А

 

Вчитель – це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж вчора, почуття поваги до самого себе.

 Входячи в клас, залишай свої проблеми та негаразди за його дверима.

 Урок – це маленька подорож у незвідане, тому помічниками в ній можуть бути твої учні та знання.

 При підготовці до уроку проявляй творчість та застосовуй передовий педагогічний досвід.

 Вмій виділити головне завдання уроку і раціонально використай кожну хвилину для його розв’язання.

 Організовуй навчання так, щоб кожному учневі було цікаво на уроці.

 В основу взаємовідносин з учнями клади педагогіку співробітництва.

 Намагайся не просто „передавати” знання учням, а навчай їх здобувати.

 Будь об’єктивним в оцінці знань учнів і своєї роботи з ними.

 Аналізуй кожен свій урок, особливо той, що виявився невдалим.

 Постійно самовдосконалюйся, розширюй свій кругозір.

 

 

                                           “Я почуваюсь вправі сказати:

                             Нехай живе самоосвіта в усіх галузях!

         Лише ті знання міцні і цінні, які ви здобули самі,

                                       спонукані власною пристрастю.

                                Всяке знання має бути відкриттям,

                                                 зробленим вами самими”.

                                                           Корній Чуковський

«Підвищення якості уроку через використання технологій, які зберігають здоров’я учня в процесі навчання».

Зміцнення здоров’я дитини – запорука успішного навчання у школі

Уже цієї осені моя донька Ліза піде до 1 класу. Я добре розумію, що крім знань і умінь, які вона має, важливо бути фізично готовою до навчання у школі. Адже для 6-річної дитини спочатку досить важко звикнути раніше вставати,  висидіти по 4-5 уроків, а потім ще вдома зробити домашнє завдання. 

Фізична готовність перш за все залежить від здоров’я дитини. Тож, щоб наша донька росла здоровою, ми –батьки, також ведемо здоровий спосіб життя. Влітку сім’єю відпочиваємо на морі, часто від’їжджаємо до лісу, ставка. Взимку з дітьми намагаємось щодня гуляти на свіжому повітрі, у вихідні кататись на санчатах.

Хотілося б бачити свою майбутню першокласницю життєрадісною та активною, швидкою, спритною, гнучкою та сильною. Щоб ніяка різка зміна погоди не впливала б негативно, так як дитина загартована.

Нещодавно я зацікавилась гімнастикою Йога. Оволоділа курсом сама та зараз навчаю Лізу цим корисним для здоров’я вправам. Нерізкі рухи у поєднанні з йоговським диханням сподобались доньці.

Знаю, що щоденна ходьба та біг мають велике значення для здоров’я. Тож намагаємось менше їздити на машині, автобусах, а більше ходити пішки.

Цікавою не тільки для Лізи, але й інших дітей старшої групи дошкільного закладу № 35, стала твіст-ходьба, яку вони почали вивчати не так давно.

Поговоривши з Наталією Олександрівною, нашим вихователем, я дізналась, що твіст-ходьба – це різновид повсякденної фізичної активності, що допомагає покращити функції органів тіла та забезпечити життєрадісний настрій. Обертальні твіст-рухи дозволяють легко поновити нормальний рівень кровообігу та обмін речовин. Тож тепер, щоранку, коли ми йдемо в дитсадок, Ліза вправляється у твіст-ходьбі.

Є така формула: «Біг заради життя». Біг має велике значення для зміцнення здоров’я, подовження життя людини. формуле “Бег ради жизни” — цфи

І для того, щоб привчити дитину до виконання бігових вправ, ми влаштовуємо бігові ігри-забавлянки, де біг чергується з ходьбою, стрибками на одній та двох ногах, вправами з м’ячем.

Знаю, що режим дня - важлива умова для збереження та зміцнення здоров’я дитини. Але не жорсткий розпорядок дня з обов’язковим щоденним повторенням в чітко встановлений час подій. Впевнена, що приблизно в один і той же час обов’язково лише пробудження, засинання, прийом їжі, прогулянка. Інші ж види діяльності дитини потрібно змінювати в часі та тривалості.

Я привчаю доньку спати не більше 9-10 годин на добу. Адже надмірна тривалість сну розвиває у дитини флегматичні риси характеру, призводить до порушення функцій серцево-судинної, шлунково-кишкової та інших систем, розвиває інертність та лінь.

Наша донька в садочку відвідує хореографічний гурток та ми записали її і до танцювального гуртка «Усмішка», що працює при центрі дитячої та юнацької творчості.

Адже всім відомо, що танці дисциплінують, вправляють силу волі, сприяють фізичному розвитку, роблять дітей стрункими та підтягнутими.

Ми - батьки, прикладемо максимум зусиль, щоб наша донька росла фізично розвиненою та здоровою.

Давайте пам’ятати, що основа успіхів дитини в навчанні – це насамперед атмосфера любові, розуміння і поваги , бажання берегти здоров’я один одного.

D:\прощавай букварику\100D5000\_DSC0063.JPG

Життєве кредо: "Щоб уникати помилок, треба набратися досвіду, щоб набратися досвіду, треба робити помилки. Кожна прожита секунда - це частинка життя, а кожну частинку життя треба гідно прожити"

Педагогічне кредо: "Бачити у кожному учневі - Людину! Знай, люби, розумій, поважай! Тільки той може бути вчителем, хто має добре серце і душу "

Рецепт вчительського щастя:

Візьміть чашу терпіння,

Налийте туди повне серце любові,

Вкиньте дві пригорщі щедрості,

Хлюпніть туди ж гумору,

Посипте добром,

Додайте якомога більше віри,

І все це добре перемішайте.

Потім намажте на шматок відпущеного вам життя

І пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху.

 

Рецепт вчительської молодості:

Систематично вживай: бальзам мудрості, коктейль творчості, каву бадьорості, відвар пунктуальності, настій терпимості, екстракт людяності. Виконуй все це ретельно і будеш вічно молодим, вчителю.

Ми хочемо: щоб наша школа стала острівцем людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб її випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу розум у голові, щирість у серці, здоров'я в тілі.

Ми погоджуємося: нове - добре забуте старе. Будуючи заклад нового типу, ми вчимося на власному минулому, і на чужому сучасному.

Наше завдання: зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. Наша робота спрямована на те, щоб кожен учень міг: оволодіти необхідними навичками з обов'язкових предметів; поповнити знання у сферах, які цікаві йому і розкривають йому нові горизонти пізнання; розвинути свою самосвідомість як самостійної особистості і як члена колективу.

Ми забезпечуємо: гуманітарну спрямованість навчання, яка передбачає поглиблене та профільне вивчення української, англійської мов, факультативного курсу гуманітарного циклу, а також природничо-математичного.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дабіжа Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
24 грудня 2018
Переглядів
5710
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку