Самостійна робота з теми: «Застосування результатів біологічних досліджень.» (11 клас)

Про матеріал
Самостійна робота складена за чинною програмою для 11 класу. Можна використати для підсумкового та тематичного оцінювання.
Перегляд файлу

Самостійна робота з теми: «Застосування результатів біологічних досліджень.»

( біологія 11 клас)

 

1.  Система комплексних заходів, спрямована на своєчасне виявлення біологічної небезпеки та забезпечення захисту від неї населення на відповідних територіях:

А. біологічний тероризм;

Б. біологічний захист;

В. біологічна небезпека,

Г. біологічна технологія.

 

2. Наука про методи створення нових і вдосконалення існуючих сортів рослин, порід тварин, штамів мікроорганізмів:

А. генетика;

Б. біологія;

В. екологія;

Г. селекція.

 

3. Джерелом біологічної небезпеки є:

А. Мікроорганізми, комахи, рослини;

Б. Токсичні речовини хімічних підприємств;

В. Вода;

Г. Солі важких металів.

 

4. Біотехнологія - це:

А. сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин;

Б. сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів;

В. сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ.

 

5. Основні галузі біотехнології:

А. клітинна інженерія;

Б. генетична інженерія;

В. клітинна і генетична інженерія;

Г. селекція.

 

6. Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах:

А. клітинна інженерія;

Б. генна інженерія;

В. клонування;

Г. трансплантологія.

 

7. Одним із напрямів клітинної інженерії є :

А. клонування тварин;

Б. клонування рослин;

В. клонування рослин і тварин;

Г. клонування людини.

 

8. Одним із досягнень клітинної інженерії стала розробка методів використання :

А. клітин ембріонів;

Б. стовбурових клітин;

В. стовбурових клітин у лікуванні людини;

Г. статевих клітин

 

9. В чому суть значення стовбурових клітин у лікуванні людини?

А. плюрипотентність;

Б. здатність до поділу;

В. здатність до перетворення на різні типи клітин;

Г. здатність до необмеженого поділу.

 

10. Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення й уведення в інші клітини або організми – це:

А. ГМО;

Б. клітинна інженерія;

В. клонування;

Г. генетична інженерія.

 

11. Організми, генотип яких було змінено за допомогою методів генетичної інженерії з використанням технології рекомбінантних ДНК:

А. трансгенні;

Б. ГМО;

В. клони;

Г. мутанти.

 

12. Для створення генетично модифікованих організмів часто використовують такі методи перенесення генів:

А. вектора;

Б. обстрілу;

В. вектора і обстрілу;

Г. масовий добір.

 

13. Генетичними основами гетерозису є:

А. є різні взаємодії тільки алельних генів;

Б. різні взаємодії природних доборів;

В. є різні взаємодії генотинів і фенотипів;

Г. є різні типи взаємодії алельних та неалельних генів.

 

14. Чим можна пояснити той факт, що центри походження культурних рослин та свійських тварин співпадають:

А. Бо ці центри завжди зв'язані із місцями проживання людини;

Б. Бо тут були тварин, яких можна було приручити;

В. Бо в цих регіонах була хороша кормова база для тварин;

Г. Бо людина, яка жила в цих районах завозила із інших територій ті види, які їй подобалися і вже тут приручала їх.

 

15. Основними методами селекції:

А. добір, гібридизація, штучний мутагенез;

Б. штучний мутагенез і поліплоїдизація;

В. добір, штучний мутагенез і поліплоїдизація;

 

Г. добір, гібридизація, штучний мутагенез і поліплоїдизація.

 

16. Центр походження соняшника і кукурудзи:

 А. Індійський;

Б. Середземноморський;

В. Східноазіатський;

Г. Центральноамериканський.

 

17. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості має ще одну назву - "закон....":

А. Менделя;

Б. Вавилова;

В. Вернадського;

Г. Ремесла.

 

18. До культурних рослин, що походять з  Греції належить:

А. помідор, картопля;

Б. маслини (оливки), виноград;

В. лимон, огірок;

Г. кава, кавун.

 

19. Гібридизація - метод одержання нащадків внаслідок:

А. схрещування особин із різними генотипами, які є представниками одного виду;

Б. відбору й збереження особин з цінними для людини ознаками;

В. метод штучного одержання мутацій, зумовлений спрямованою дією мутагенів;

Г. одержання нащадків внаслідок поєднання генетичного матеріалу різних клітин .

 

20. Гетерозис – це:

А. одержання нащадків в результаті міжвидової гібридизації;

Б. явище гібридної сили;

В. отримання організмів із збільшеною кількістю хромосом.

 

21. Гібридизація організмів, які не мають тісних родинних зв’язків, називається:

А. інбридинг;

Б. аутбридинг;

В. гетерозис.

22. Поясніть технологію клонування. Яке його значення?

23. Яке значення для селекції мають відкриття Вавилова?

24. Чому для вирощування бройлерів не використовують їх яєць?

docx
Додано
4 травня 2020
Переглядів
996
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку