Самостійна робота "Закономірності спадковості. Основні типи схрещувань, їх наслідки"

Про матеріал
Самостійну роботу можна використати для поточного оцінювання під час вивчення теми "Спадковість та мінливість" в 10 класі .Для перевірки знань про "Закономірності спадковості. Основні типи схрещувань, їх наслідки " Робота створена в 4 варіантах . Містить тестові завдання та задачі.
Перегляд файлу

Основні поняття генетики.Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їх наслідки.

І варіант

1.Укажіть назву особини, що утворює лише один тип гамет:

А)гомозигота                    Б) гібрид               В) гетерозигота                            Г) мутант

2. Скільки альтернативних ознак враховують при моно гібридному схрещуванні:

А) одну                            Б) дві                                В) три                    Г) чотири 

3.У якому організмі  жіноча стать є гетерогаметною:

А) миша польова                Б) муха хатня       В)    дятел строкатий      Г)     їжак звичайний

4.Скільки типів гамет продукують особини з  генотипом ААВв

А) одну                 Б) дві                             В) три               Г) чотири

5.Укажіть співвідношення у якому відбудеться розщеплення за фенотипом при схрещуванні організмів з генотипами Аа  та Аа за умови неповного домінування :

А)1:2:1  Б) 9:3:3:1      В) 1:1          Г) 3:1

6.. Яке захворювання передається як зчеплене зі статтю

А) коклюш   Б) туберкульоз          В) гемофілія   Г) альбінізм

7.Установіть відповідність між генотипами та їх проявами .(А-червоні плоди,а- жовті; В- гладенькі плоди   в- опушені)

1.АаВв            А. червоні гладенькі

2. ааВВ           Б. червоні опушені

3. Аавв              В. жовті гладенькі

4. аавв                Г .жовті опушені    

8. Розв’язати задачу.

Гетерозиготна жінка з ІІ групою крові вийшла заміж за чоловіка з ІV  групою крові. Які групи крові матимуть їх діти?

    9.У дурману пурпурове забарвлення квітів( В ) домінує над білим (в), а а колючі коробочки (С домінують над гладенькими  (с).Установіть відповідність між схемою схрещування  та ймовірним співвідношенням фенотипів :

1. Ввсс×Ввсс         А ) 9:3:3:1

2. ВвСс× ввсс         Б) 3:1  

3. ВвСс×ВвСс          В) 1:1

4. Ввсс×ввсс           Г)  1:1:1:1

                                  Д) 1:2:1

 

Основні поняття генетики.Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їх наслідки.

ІІ варіант

1.Укажіть назву особини, що утворює два   видигамет:

А)гомозигота                    Б) гібрид               В) гетерозигота                            Г) мутант

2. Скільки альтернативних ознак враховують при дигібридному схрещуванні:

А) одну                            Б) дві                                В) три                    Г) чотири 

3.У якому організмі  жіноча стать є гетерогаметною:

А) бобер європейський               Б) слон індійський      В) білан капустяний         Г)  кіт  лісовий

4.Скільки типів гамет продукують особини з  генотипом АаВв

А) одну                 Б) дві                             В) три               Г) чотири

5.Зчеплено зі статтю передається така хвороба:

А)  діабет          Б)  інсульт     В) дифтерія          Г) дальтонізм

6. Визначте яким типам моногібридних схрещувань у разі повного домінування відповідать ті чи їнші варіанти ознак за генотипом

1.АА×аа                   А) 1:1

2. Аа×аа                   Б) 3:1

3.Аа×Аа                  В )1:2:1

                                  Г) розщеплення не спостерігають

7.За першим законом менделя гібриди першого покоління розвиваються з :

 А) дигетерозиготи      Б) гетерозиготи              В)гомозиготи      Г ) три гетерозиготи

8. Розв’язати задачу.Гетерозиготний чоловік з ІІІ групою крові одружився з жінкою з І групою крові. Які групи крові будуть в їхніх дітей?

9. У помідорів ген червоного забарвлення  плодів (С) домінує над над геном жовтого забарвлення (с), а ген , що відповідає за високе стебло  (D)  домінує над геном карликовості. Установіть відповідність між схемо схрещувань та розщепленням за  фенотипами.

1. СcDd×CCDD           А. 9:3:3:1

2CcDd×ccdd                Б) усі жовті карликові

3. Ccdd×ccdd                В) 1:1

4. CcDd×CcDd              Г) усі червоні високі

                                       Д) 1:1:1:1

 

 

Основні поняття генетики.Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їх наслідки.

                                                                                           ІІІ варіант

  1. Який генотип є дигетерозиготним?

А)   CC Dd     Б)  aaBb       В) AaBb        Г)AABB

  1. У яких організмів чоловіча стать є гомогаметною?

А) вечірниця руда   Б) махаон      В) заєць- біляк   Г) клоп –черепашка

3. Як називається елементарна одиниця спадковості?

А)  ядро       Б)клітина        В) геном       Г)ген

4.Скільки типів гамет утворює особини з генотипом  ААВв

А)  один               Б)два                   В) три                 Г)чотири

5. Третій закон Менделя  розкриває закономірності

А) одноманітності гібридів першого покоління  Б) закон розщеплення ознак

 В) незалежного комбінування ознак  Г)спадкування. Зчепленого зі статтю

6.Визначте яким типам моногібридних схрещувань у разі проміжного   характеру успадкування відповідать ті чи їнші варіанти ознак за фенотипом

1.АА×аа                   А) 1:1

2. Аа×аа                   Б) 3:1

3.Аа×Аа                  В )1:2:1

                                  Г) розщеплення не спостерігають

7.Укажіть назву ознаки. Що не проявляється у фенотипі гібридів першого покоління ;

А) домінантна      Б) алельна     В) альтернативна      Г)рецесивна

 Чоловік з І групою крові одружився з  гомозиготною жінко з  ІІІ групою крові. Яку групу крові можуть мати їх діти?

9. 9. У гороху ген жовтого  забарвлення  плодів (А) домінує над над геном зеленого  забарвлення (a), а ген , що відповідає за гладеньку шкірку (В)  домінує над геном зморшкуватості(b). Установіть відповідність між схемо схрещувань та розщепленням за  фенотипами.

1. AaBb×AABB          А. 9:3:3:1

2AaBb×aabb               Б) усі зелені зморшкуваті

3. Aabb×aabb                В) 1:1:1:1

4. AaBb×AaBb             Г) усі жовті гладенькі

                                       Д) 1:1

 

Основні поняття генетики .Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їх наслідки.

IV варіант

1.Укажіть назву особини, що утворює чотири  види гамет:

А)гомозигота                    Б) гібрид               В)дигетерозигота                            Г) мутант

2.Оберіть дигомозиготний організм:

А) CCDd         Б) CcDD    В) AABB       Г)AaBb

3. У гаплоїдному наборі хромосом людини міститься :

А)     22 хромосоми   Б) 23 хромосоми   В)  44 хромосоми    Г) 46 хромосом

4.  Розщеплення ознак  розкриває такий закон Менделя :

А) перший закон   Б)  другий   В) третій   Г) жоден з них

5.Зчеплено зі статтю  не передається така хвороба:

А)  серпоподібна анемія          Б)  волохатість вух    В) гемофілія          Г) дальтонізм

6. Визначте яким типам моногібридних схрещувань у разі повного домінування відповідать ті чи їнші варіанти ознак за фенотипом

1.АА×аа                   А) 1:1

2. Аа×аа                   Б) 3:1

3.Аа×Аа                  В )1:2:1

                                  Г) розщеплення не спостерігають

7 Розв’яжи задачу.. У людини рецесивний ген гемофілії перебуває в Х – хромосомі. Яка ймовірність народження  в сім’ї  хворих дітей, якщо батько хворий на гемофілію . а мати  є носієм гена гемофілії?

8. У гетерозиготного чоловіка з ІІ групою крові  дружина з  ІІІ групою. Яку групу крові матимуть діти, якщо дружина гетерозиготна за цією ознакою?

 

  9.У мишей чорне забарвлення шерсті ( В ) домінує над білим (в), акоротка шерсть (С )домінує над над коротекою  (с).Установіть відповідність між схемою схрещування  та ймовірним співвідношенням фенотипів :

1. Ввсс×Ввсс         А ) 9:3:3:1

2. ВвСс× ввсс         Б) 3:1  

3. ВвСс×ВвСс          В) 1:1:1:1

4. Ввсс×ВВСС           Г)  1:1

                                 Д ) всі чорні довгошерстні

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
14 лютого
Переглядів
647
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку