9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Семестрова контрольна робота. Теоретичний матеріал

Про матеріал

Семестрова контрольна робота з інформатики( розділ основ алгоритмізації та програмування) для учнів 10 класу інформаційно-технологічного профілю. Початки мови програмування С++. Перевірка теоретичного матеріалу(розроблено два варіанти по 16 завдань з варіантами відповідей).

Зміст архіву
Перегляд файлу

10 клас інформаційно-технологічний профіль

 

Контрольна робота за ІІ семестр

з інформатики(ОАП)

 

ПІБ__________________________________________________________________________

Варіант 1

 1. Програма мовою Сі + + починає виконуватися з :
 1. функції main
 2. першої функції в програмі
 3. тієї функції , яка вказана як стартова при компіляції програми
 4. з кінця програми
 1. Відзначте правильне оголошення змінної:
 1. float ; float = y ;
 2. int 1h;
 3. char float = 53.5 ;
 4. int x ; int y ; int X ;
 1. Який з нижче перерахованих операторів , не є циклом в С + + ?
  a ) while
  b ) repeat until
  c ) do while
  d ) for
 2. Який службовий знак ставиться після оператора case?
   

a);
b).
c):
d)


 1. Виберіть правильний варіант оголошення константної змінної в С + +, де type - тип даних в С + + variable - ім'я змінної value - константне значення
  a) const type variable = value;
  b) const type variable: = value;

c) type variable=100;
d) const variable = value;

 1. Яку дію виконує оператор "cout"?
  a) вивід даних на екран
  b) введення даних з клавіатури
  c) видалення елемента масиву
  d) немає вірної відповіді
 2. Скільки разів буде виконуватися цикл i=15; do  i=i-2 while i>5;?
 1. 1 раз
 2. 5 раз
 3. 4 рази
 4. нескінчену кількість разів
 1. Потрібно підрахувати суму натуральних чисел від 5 до 125. Яку умову потрібно використовувати в циклі While?
 1. і>125
 2. i>=125
 3. i<125
 4. i<=125
 1. Яка перевага використання ключового слова const замість директиви #define?
 1. константу, визначену за допомогою const, можна змінювати під час роботи
 2. до константи, визначеної за допомогою const, можна застосовувати операції інкременту та декременту
 3. константа, визначена за допомогою const, доступна в інших модулях програми
 4. константа, визначена за допомогою const, має тип, і компілятор може прослідкувати за її використанням у відповідності з об’явленим типом
 1. Що відбудеться, якщо визначення функції буде знаходитися в двох місцях?
 1. буде використано друге визначення
 2. залежить від інших факторів
 3. помилка компіляції
 4. друге визначення буде проігноровано
 1. Бібліотека, яка використовується для підключення графічної оболонки:
 1. <stdlib. h>
 2. <gl. h>
 3. <glut. h>
 4. <iostream>
 1. Функція Display
 1. Управляє виведеним зображенням на екрані;
 2. Визначає параметри кольорів зображення;
 3. Показує значення вершин геометричної фігури;
 4. Змінює розміри графічного об'єкта.
 1. Команда glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT) використовується для
 1. Очищення області рисунка;
 2. Очищення буфера кольору та глубини
 3. Заповнення кольором
 4. Очищення параметрів функції
 1. Побудова трикутника задається графічним параметром
 1. GL_LINE_LOOP;
 2. GL_QUADS;
 3. GL_TRIANGLES;
 4. GL_POINTS.
 1. Запис  параметрів кольору вершини фігури glColor3f(1.0, 0.0, 0.0) визначає
 1. Синій колір;
 2. Червоний колір;
 3. Білий колір;
 4. Зелений колір.
 1. Для побудови графічних примітивів використовують
 1. Операторні дужки glBegin/ glEnd;
 2. Команди glEnable/glDisable;
 3. Операторні дужки Begin /End;
 4. Команди Enable/Disable.
Перегляд файлу

10 клас інформаційно-технологічний профіль

 

Контрольна робота за ІІ семестр

з інформатики(ОАП)

 

ПІБ__________________________________________________________________________

Варіант 2

 1. Коментар у програмі на Сі + +
 1. містить вказівки компілятору з налаштування програми
 2. повинен містити припустимі аргументи програми
 3. містить пояснення до тексту і не робить впливу на виконання програми
 4. містить пояснення до тексту і впливає на виконання програми
 1. Який оператор не допускає переходу від одного константного виразу до іншого?
 1. break;
 2. Stop;
 3. end;
 4. крапка з комою
 1. Якими знаками закінчується більшість рядків коду в Сі + +?
 1. ; (крапка з комою)
 2. : (двокрапка)
 3. , (кома)
 4. . (крапка)
 1. Оберіть правильний варіант об’яви вказівника:
 1. char * ctr;
 2. int ctr;
 3. char ctr;
 4. *ctr;
 1. Виберіть правильний варіант оголошення константної змінної в С + +, де type - тип даних в С + + name - ім'я змінної, 100 - константне значення
 1. const type name = 100;
 2. const type name: = 100;
 3. type name = 100;
 4. const name = 100;
 1. Потрібно підрахувати суму натуральних чисел від 7 до 43. Яку умова потрібно використовувати в циклі While?

 1. i<43
 2. i>43
 3. i<44
 4. i<=44

 1. Скільки разів буде виконуватися цикл i=18; do i=i-5 while i>18?
 1. 1 раз
 2. 18 раз
 3. 4 рази
 4. нескінчену кількість разів
 1. Яка інструкція підключає об’єкти cin та cout ?
 1. #include <iostream>
 2. #include <iostream.h>
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <conio.h>
 1. Яка операція використовується для виведення даних в С++ (разом із cout)

 1. <<
 2. >>
 3. ::
 4. //

 1. Побудова чотирикутника задається графічним параметром
 1. GL_LINE_LOOP;
 2. GL_QUADS;
 3. GL_TRIANGLES;
 4. GL_POINTS.
 1. Яка функція здійснює перенос рядка?
 1. fail
 2. endl
 3. seek
 4. немає правильної відповіді
 1. Бібліотека, яка використовується для підключення графічної оболонки:
 1. <stdlib. h>
 2. <glu. h>
 3. <glut. h>
 4. <iostream>
 1. Функція Display
 1. Управляє виведеним зображенням на екрані;
 2. Визначає параметри кольорів зображення;
 3. Показує значення вершин геометричної фігури;
 4. Змінює розміри графічного об'єкта.
 1. Запис  параметрів кольору вершини фігури glColor3f(0.0, 0.0, 1.0) визначає
 1. Синій колір;
 2. Червоний колір;
 3. Білий колір;
 4. Зелений колір.
 1. Для визначення розмірів робочої області описується команда
 1. InitWindowSize;
 2. InitWindowPosition;
 3. InitCreateWindow;
 4. InitDisplayMode.
 1. Команда glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT) використовується для
 1. Очищення області рисунка;
 2. Очищення буфера кольору та глубини
 3. Заповнення кольором
 4. Очищення параметрів функції

 

zip
Додано
14 квітня 2018
Переглядів
1237
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку