Семестрова контрольна робота з біології

Про матеріал

Семестрова контрольна робота з біології для учнів 6-з класів загальноосвітніх навчальних закладів. До контрольної роботи входять такі теми: вступ, історія розвитку біології, клітина - основна одиниця живого, одноклітинні організми, бактерії - найменші одноклітинні організми, будова молодої рослини. У контрольній роботі декілька, а саме 5, рівнів.

Перегляд файлу

СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дата: ______________                                                                                  Клас: __________

 

І рівень. Оберіть правильну відповідь (0,5 балів за кожну вірну відповідь; всього 10 балів).

1. Біологія вивчає:

А. Літосферу

В. Атмосферу

Б. Гідросферу

Г. Біосферу

2. Учений, досліджуючи склад рослин у лісі, в основному використовує метод:

А. Прогноз

В. Експеримент

Б. Опис

Г. Порівняння

3. Яку назву має група органел, к яким відносять хлоропласти, хромопласти та лейкопласти?

А. Пластини

В. Пігменти

Б. Пластиди

Г. Мітохондрії

4. У клітинах тварин немає:

А. Цитоплазми

В. Клітинної стінки

Б. Плазматичної мембрани

Г. Мітохондрій

5. За допомогою якого приладу можна побачити клітини?

А. Телескоп

В. Мікроскоп

Б. Бінокль

Г. Лупа

6. Згідно з клітинною теорією, з клітин складаються:

А. Усі живі організми

В. Тільки рослини

Б. Тільки тварини

Г. Бактерії та віруси

7. Як називають постійні структури клітини, що виконують певні функції?

А. Органи

В. Організми

Б. Органели

Г. Мембрани

8. Головна ознака, за якою рослини відрізняють від тварин, - це здатність:

А. До дихання

В. Фотосинтезу

Б. Руху

Г. Розмноження

9. Оболонка рослинної клітини

А. Одинарна

В. Потрійна

Б. Подвійна

Г. Чотиришарова

10. Найменшою систематичною одиницею є:

А. Вид

В. Родина

Б. Клас

Г. Царство

11. Організми, які живляться органічними речовинами мертвих тіл або виділеннями

живих:

А. Паразити

В. Фотосинтетики

Б. Симбіонти

Г. Сапрофіти

12. Розмноження, яке відбувається поділом клітини навпіл:

А. Вегетативне

В. Нестатеве

Б. Статеве

Г. Немає вірної відповіді

13. Перетравлювання їжі до поживних речовин у одноклітинних відбувається в:

А. Цитоплазмі

В. Травній вакуолі

Б. Ядрі

Г. Скоротливій вакуолі

14. Цей організм має несталу форму тіла, одне ядро, органи руху псевдоподії, живлення гетеротрофне, одна скоротлива вакуоля, розмноження нестатеве-навпіл:

А. Інфузорія-туфелька

В. Амеба протей

Б. Малярійний плазмодій

Г. Евглена зелена

15. Укажіть переносника збудника малярії

А. Муха ЦеЦе

В. Блохи

Б. Кліщ

Г. Кровосисні комари

16. Дизентерійна амеба паразитує в:

А. Кишечнику

В. Печінці

Б. Крові

Г. Нирках

17. Малярійний плазмодій паразитує в:

А. Кишечнику

В. Печінці

Б. Крові

Г. Нирках

18. Інфузорія рухається за допомогою:

А. Несправжніх ніжок

В. Одного джгутика

Б. Війок

Г. Декількох джгутиків

19. Зайва вода в одноклітинних тварин виділяється за допомогою:

А. Травних вакуолей

В. Зайва вода відсутня

Б. Скоротливих вакуолей

Г. Немає вірної відповіді

20. За типом живлення одноклітинні тварини:

А. Тільки гетеротрофи

В. Автотрофи й гетеротрофи

Б. Тільки автотрофи

Г. Міксотрофи й гетеротрофи

 

ІІ рівень. Встановіть відповідність (0,5 балів за кожну вірну відповідь; всього 10 балів).

21. Встановіть відповідність між органелами клітини та функціями, які вони виконують:

1. Плазматична мембрана

А. Забезпечує перетравлювання речовин

2. Ядро

Б. Запас поживних речовин

3. Лізосоми

В. Забезпечує взаємодію органел

4. Цитоплазма

Г. Обмежує вміст клітини

 

Д. Збереження та передача

     спадкової інформації

22. Встановіть відповідність між органелами клітини та функціями, які вони виконують:

1. Рибосоми

А. Надають забарвлення

2. Мітохондрії

Б. Синтез білків

3. Вакуолі

В. Міжклітинні зв’язки

4. Пластиди

Г. Регулюють тиск

 

Д. Синтез енергії

23. Встановіть відповідність між вченим та його внеском у вивчення біології:

1. Антоні ван Левенгук

А. Засновник «систематики»

2. Роберт Броун

Б. Перший побачив клітини бактерій

3. Карл Лінней

В. Один із засновників клітинної теорії

4. Теодор Шванн

Г. Ввів поняття «клітина»

 

Д. Батько науки ботаніки

24. Встановіть відповідність між науками та предметом вивчення:

1. Мохи

А. Мікробіологія

2. Водорості

Б. Орнітологія

3. Птахи

В. Альгологія

4. Риби

Г. Іхтіологія

 

Д. Бріологія

25. Встановіть відповідність між науками та предметом вивчення:

1. Клітини

А. Фізіологія

2. Тканини

Б. Морфологія

3. Органи

В. Цитологія

4. Зовнішню будову організму

Г. Анатомія

 

Д. Гістологія

 

ІІІ рівень. «Вірю – не вірю» (+ або -) (0,5 балів за кожну вірну відповідь; всього 5 балів).

26. Ззовні клітина оточена мембраною.

27. Всередині клітина заповнена цитоплазмою.

28. У цитоплазмі містяться лише пластиди і вакуолі.

29. У всіх рослинних організмів клітини мають ядро.

30. Клітинні мембрани не пропускають у клітину ніякі речовини.

31. Фотосинтез здійснюється в хлоропластах.

32. Р. Броун – автор клітинної теорії.

33. Кристали, здатні до росту, є живими організмами.

34. Цитоплазма складається з води, а також із розчинених в ній мінеральних і органічних речовин.

35. Біологія – наука, про життя.

36. М. Шлейден і Т. Шванн – учені, які відкрили живу клітину.

37. Для живих організмів характерна взаємодія із навколишнім середовищем.

38. Амеби поглинають частинки їжі за допомогою псевдоніжок.

39. Ціанобактерії не здатні до фотосинтезу.

40. У клітині інфузорії-туфельки є два ядра.

 

ІV рівень. Вставте пропущені слова. (2 бали за кожну вірну відповідь; всього 10 балів).

41. Усередині клітинного ядра перебувають складно влаштовані нитки, що мають назву __________. Вони відповідають за зберігання __________, а також беруть участь у процесі клітинного __________.

 

42. Евглена зелена має ознаки тварин і __________. У її клітині є __________, здатні здійснювати фотосинтез, але за відсутності світла, евглена живиться __________.

43. Головна ознака бактеріальної клітини – це відсутність __________. Крім того, навіть у фотосинтезуючих бактерій немає __________. Пересувається бактеріальна клітина за допомогою __________.

 

44. Бактерії належать до __________ організмів. Особливо багато їх у ___________ . У центральній її частині знаходиться __________ , що містить __________ , замкнуту у вигляді _________ .

 

45.

ІМПЕРІЇ ПРИРОДИ

 

                                   _____________                                        _____________

 

 

               Еукаріоти                         __________                               Віруси

 

 

               Рослини                            __________

            __________

            __________

 

V рівень. Сформулюйте положення клітинної теорії, назвіть вчених-засновників (5 балів).

 

 

ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТРОВУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ: 40 балів.

40 – 38 – 12 балів

37 – 34 – 11 балів

33 – 30 – 10 балів

29 – 26 – 9 балів

25 – 22 – 8 балів

21 – 18 – 7 балів

17 – 14 – 6 балів

13 – 10 – 5 балів

9 – 6 – 4 бали

5 – 3 – 3 бали

2 – 0 – 2 бали

 

 

 

docx
Додано
26 березня 2018
Переглядів
5851
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку