Система профорієнтаційної роботи в ордена «Знак Пошани» вищому професійному училищі №75

Про матеріал
В даній роботі "Система профорієнтаційної роботи в ордена «Знак Пошани» вищому професійному училищі №75" розглядається актуальна проблема професійного відбору абітурієнтів для підготовки кваліфікованих робітників сільськогосподарського профілю в умовах професійно - технічного навчального закладу – ордена «Знак Пошани» ВПУ №75 Дніпропетровської області.
Перегляд файлу

Ордена «Знак Пошани» вище професійне училище №75

 

 

 

 

Конкурсна робота учасника обласного конкурсу “Профорієнтаційний вектор” 

 

“ Система профорієнтаційної роботи  в ордена «Знак Пошани» 

вищому професійному училищі №75 ”

        

 

Розробила: Бойко Анна Євгеніївна, майстер виробничого навчання 

 

 

 

2016 рік

    

Зміст

1.     Вступ................................................................................................................................3

2.     Теоретична частина. Проведення профорієнтаційної роботи

2.1        Професійна інформація……………………………………………………………4

2.2        Професійна діагностика …………………………………………………………...5

2.3        Професійна консультація………………………………………………………….5

2.4        Професійний відбір………………………………………………………………...6 

2.5        Професійна адаптація……………………………………………………………...6

3.     Нормативно-правове  забезпечення  профорієнтаційної роботи..........................9

4.     Практична частина

4.1        Профорієнтаційна робота в ордена «Знак Пошани» ВПУ №75……………...12

4.2        Співпраця ВПУ №75 з районною службою зайнятості……………………….13

4.3        Співпраця  училища  з районним відділом освіти…………………………….14

4.4        Профорієнтаційна робота практичного психолога……………………………15

4.5        Профорієнтаційна робота ВПУ №75  через  засоби масової інформації…….15

4.6        План профорієнтаційної роботи ордена «ЗнакПошани» ВПУ №75  на 2015-2016 навчальни рік………………............................................................16

 

5.     Висновок........................................................................................................................19

6.     Додатки………………………………………………………………………………...21

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Вступ

В сучасних умовах особливого значення набуває діяльність системи профорієнтаційної орієнтації населення України.

       Адже у житті кожного є момент, коли необхідно прийняти  для себе одне з найважливіших рішень - вибрати справу до душі, за покликанням, тобто професію. Вибір професії, вступ до самостійного трудового життя часто недаремно називають другим народженням.

       Адже від того, настільки правильно зроблено вибір професії, залежить суспільна цінність людини, її місце серед людей, задоволеність професійною діяльністю, фізичне і психологічне здоров'я. 

        Основою професійного самовизначення особи є самопізнання та об’єктивна самооцінка індивідуальних особливостей, зіставлення своїх  професійно важливих якостей і можливостей з вимогами, необхідними для набуття конкретних професій та кон’єктурою ринку праці.  

 Підвищення якості профорієнтаційної роботи є сьогодні актуальним завданням для всієї системи ПТО, які в період відчутної демографічної кризи зіткнулися з необхідністю цілеспрямованої роботи з формування професійної спрямованості в учнів загальнонавчальних закладів. 

  В даній роботі розглядається актуальна проблема професійного відбору абітурієнтів для підготовки кваліфікованих робітників сільськогосподарського профілю в умовах професійно - технічного навчального закладу – ордена «Знак Пошани» ВПУ №75 Дніпропетровської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          2. Теоретична частина 

Проведення профорієнтаційної роботи

Професійна орієнтація – система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку. Правильний вибір професії - це моральне задоволення, висока самооцінка. Вибір професії - точка, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, де можливе й необхідне поєднання особистих і загальних інтересів.  

Профорієнтаційна робота складається з таких компонентів: 

 професійна інформація;   професійна діагностика;   професійна консультація;   професійних відбір;   професійна адаптація.

 

                                    2.1. Професійна інформація

 

Професійна інформація - психолого-педагогічна система формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає суб'єктивним і об'єктивним умовам вільного та свідомого професійного самовизначення особистості. Вона дає школярам змогу ознайомитися з різними професіями, зі змістом трудової діяльності в галузі кожної з них, з вимогами, які ці професії висувають до людини, а також з тим, де ними можна оволодіти. Завдяки такій допомозі учні виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх з вимогами тієї професії, до якої вони мають інтерес і нахили, щоб прийняти правильне рішення про свою придатність до професійної діяльності в обраній галузі праці.

 

 

 

 

 

 

2.2. Професійна діагностика

 

Професійна діагностика система психологічного вивчення особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якосте

         2.3. Професійна консультація         

 

Професійна консультація надання особистості на основі її вивчення науково обґрунтованої допомоги щодо найоптимальніших для неї напрямів і засобів професійного самовивчення.  Завдання професійної консультації полягає не тільки в допомозі особистості у виборі професії, але й у спрямуванні всього процесу професійного розвитку особистості, її цінностей, позицій, характеру, що сприяють становленню активного, творчого суб’єкта діяльності. Вузловою проблемою профконсультації можна вважати проблему оптимальної відповідності між особистістю і професією. Це означає, що майбутня професійна діяльність повинна не лише виконуватись успішно, але й викликати почуття задоволення, а головне   – стимулювати творчий розвиток і професійне просування молодого робітника. На основі інформації, отриманої в процесі профконсультації, створюється можливість надати школяру допомогу не тільки стосовно вибору професії, професійного навчання, але й в складанні програми його професійної адаптації до умов навчання і майбутньої професійної діяльності, тобто дати відповіді на запитання, які труднощі можуть виникнути у нього при реалізації професійного плану, які шляхи їх подолання є найбільш раціональними, в якому напрямку з найбільшою ймовірністю слід чекати найвищих досягнень вибраної професії. Професійна консультація слугує досягненню таких основних цілей:

 

-        допомогти абітурієнту в професійно-технічний навчальний заклад усвідомлено та обґрунтовано прийняти рішення щодо професії;

-        допомогти розробити основні шляхи і способи створення професії;

 

-        допомогти пізнати свої можливості, визначити сильні і слабкі сторони.

 

Це досить складна робота і до її проведення слід залучити висококваліфікованих і спеціально підготовлених працівників ПТНЗ. Серед основних мотивів звернення юнаків і дівчат до ПТНЗ за профконсультацією можна виділити такі:

-        мотив невизначеності (школяр не має свого плану вирішення проблеми вибору професії, шукає вихід із ситуації);

-        мотив підтвердження вибору (у школяра є необхідність в підтвердженн обґрунтуванні свого вибору робітничої професії);

-        мотив підтвердження можливостей (є необхідність у підтвердженні можливості освоєння вибраної професії);

-        мотив альтернативного вибору (є потреба у розгляді декількох варіантів вибору професії);

-        мотив розв’язання конфлікту (у школяра виникла ситуація з вибором професії, з якої він не може самостійно вийти, наприклад, учень хоче вступити до ПТНЗ, а  батьки проти тощо).

2.4. Професійний відбір  

 

Професійний відбір – система роботи в училищі, спрямована на надання допомоги учневі у визначенні й виборі   конкретної   професії   на   основі   виявлення   й   оцінки   його загальних   і спеціальних здібностей, здатностей, інтересів, потреб і об'єктивних умов професійної підготовки і працевлаштування. На цьому етапі з молодими людьми слід проводити роз'яснювальну роботу, тестування на технічне мислення. Вони повинні усвідомити: якщо вони мають певні недоліки, що не є відхиленням від абсолютно важливих професійних вимог, то, попрацювавши над собою, можуть їх подолати або згладити й досягнути професійної майстерності.

2.5. Професійна адаптація  

 

Професійна адаптація - процес пристосування людини до професійної діяльності, її умов; досягнення бажаної продуктивності праці й відповідності між професійними намірами, інтересами, якостями особистості та вимогами до діяльності.

Адаптацію   можливо охарактеризувати   як   процес   вироблення   оптимального режиму цілеспрямованого функціонування особистості, тобто приведення її в конкретних умовах часу в такий стан, коли вся енергія, усі фізичні і духовні сили спрямовані і витрачаються тільки на виконання її основних задач, у нашому випадку - на навчання і виховання. Адаптована людина у своїй діяльності максимально є сама собою.

Адаптація і предметна діяльність (одержання нових знань, умінь, навичок), як правило, протікають одночасно. Адаптація - передумова для успішного функціонування індивіда в іншій соціальній ролі.

В  училищі  адаптація  здійснюється тоді,  коли  учень  уже  обрав  професію  і перебуває на стадії оволодіння нею. Ознаками професійної адаптації є: збереження і розвиток здібностей і схильностей до обраної професійної діяльності, збіг суспільної та особистої мотивації праці, яка залежить від її змісту, впливу сім'ї та виробничого оточення. Професійна адаптація здійснюється разом із суспільною адаптацією, учні приймають участь позакласних заходах.

Погіршення демографічної ситуації, з одного боку, і розвиток ринку освітніх

послуг, з іншого, призвели до того, що кількість випускників середньої школи в Україні зрівнялася з кількістю ліцензійних місць навчальних закладів країни. Ця ситуація була прогнозована, але, як часто буває, прогнози здавалися більш райдужними, ніж сувора дійсність. Якщо припустити, що вона розвиватиметься в цьому напрямку, а іншого, вочевидь, і бути не може, то підвищиться конкурентна боротьба між абітурієнтами, а, отже, слід поліпшити профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл. У цій боротьбі переможуть (виживуть) ті навчальні заклади, які своєчасно перейдуть від разових рекламних акцій до системної, серйозної, кропіткої, цілорічної роботи щодо профорієнтації і набору.

Оскільки наш навчальний заклад - вище професійне училище, то наше завдання набагато складніше, адже нас цікавить не кожен випускник школи як абітурієнт. Нам потрібні люди хоча б мінімально творчі, обдаровані, з певною особливою душевною організацією. Таких людей небагато, і ми повинні їх знати набагато раніше до закінчення школи.

Проблема адаптації не є властивим тільки професійно-технічним навчальним закладам (ПТУ, ВПУ і тему подібне). Людина зіштовхується з нею при зміні місця проживання, зміні місця роботи, призові на військову службу і так далі. Вступ в ПТНЗ – окремий випадок входження в нове середовище.

Специфіка  процесу  адаптації  в ПТНЗ  визначається  відмінністю  в  способах навчання та його організацією в професійно-технічній школі, що породжують своєрідний негативний ефект, який називається в педагогіці дидактичним бар’єром між викладачами й учнями:

         наявність  не  тільки  теоретичного  навчання,  але  і практичного  (виробничого)

 

навчання;

 

         участь у виготовленні реальної товарної продукції під час навчання на виробництві;

         проживання в гуртожитку визначеної частини контингенту учнів ПТУ;

 

         необхідність адаптації не тільки до колективу групи, інженерно-педагогічних працівників, а і до трудового колективу підприємства (цеху, ділянки, бригади), де здійснюється виробниче навчання.

Нові дидактичні обставини здебільшого знецінюють отримані в школі способи засвоєння навчального матеріалу. Спроби компенсувати це старанністю (що теж не завжди зустрічається в учнів ПТУ) не завжди приносять успіх.

Виходячи з цих завдань, робота училища з формування майбутнього контингенту має три адресати: молодь, батьки, педагогічні колективи шкіл.

 

  3. Нормативно-правове  забезпечення  профорієнтаційної роботи

Профорієнтаційна робота – комплексна, систематична робота кожного члену колективу, яка має за мету забезпечення повноцінного прийому учнів  на навчання в училищі.

Організація та управління професійною орієнтацією в навчальному закладі передбачає підготовку ряду нормативних документів, які регламентують її порядок.

 

                                    Державні нормативні документи:

1.     Закон України «Про освіту»

2.     Закон України про професійно-технічну освіту

3.     Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про професійно-технічний    навчальний заклад»

4.     Концепція  державної  системи  професійної орієнтації населення  

     (Постанова  Кабінету Міністрів України від 27.01.94 № 48)

5.     Положення про організацію професійної орієнтації населення                  

  (Наказ   Міністерства праці України, Міністерства освіти України та Міністерства соціального захисту населення України від 31.05.95 № 27/169/79) 6. СТРАТЕГІЯ державної кадрової політики на 2012-2020 роки

 

Регіональні нормативні документи: План організації профорієнтаційних заходів для учнівської молоді населеного

пункту (району).

 

Документація навчального закладу з питань профорієнтації:

 

 

1.        Наказ про організацію профорієнтаційної роботи на навчальний рік

2.        План профорієнтаційної роботи на навчальний рік

3.        План виховної роботи училища

4.        План виховної роботи класних керівників

5.        План роботи методичної комісії класних керівників

6.        План роботи практичного психолога

7.        Організація контролю за якістю організації профорієнтаційної роботи

(відвідування виховних, позакласних заходів, проведення предметних декад)

8.        Угоди про співпрацю з соціальними партнерами навчального закладу

9.        Наказ про проведення місячника профорієнтації в навчальному закладі

10.    Наказ про підсумки організації профорієнтаційної роботи

 

 

 

Приклад державних документів:

1.«СТРАТЕГІЯ державної кадрової політики на 2012-2020 роки», відповідно до зазначених основних цілей реалізація державної кадрової політики передбачає виконання таких першочергових завдань:

-   створення сучасної методики розроблення державних стандартів професійно- технічної освіти;

-   розроблення державних стандартів з нових робітничих професій, оновлення   діючих державних стандартів;

-   підвищення престижу робітничих професій;

-   реформування системи професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти з метою забезпечення здобуття якісної освіти;

-   гарантоване забезпечення молоді першим робочим місцем;

-   формування здатності населення до трудової мобільності, здобуття нових знань, умінь і навичок відповідно до вимог інноваційних тенденцій розвитку економіки;

Етапи реалізації Стратегії

Стратегію передбачається реалізувати в три етапи.    Перший етап (2012-2013 роки):

-   розроблення та прийняття державної цільової програми щодо формування та реалізації державної кадрової політики, необхідних нормативно-правових актів для забезпечення реалізації Стратегії;

-   створення Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»;

-   посилення державного контролю за дотриманням стандартів щодо охорони та умов праці;

-   створення профілів професійної компетентності посад державної служби;

-   запровадження ефективної системи формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою для задоволення потреб ринку праці;

-   впровадження системи наставництва;

-   здійснення заходів, спрямованих на формування корпоративної культури;

-   розроблення заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення; - удосконалення механізмів детінізації ринку праці.

Другий етап (2014-2016 роки):

-   розроблення та затвердження регіональних і галузевих програм реалізації державної кадрової політики;

-   удосконалення системи профорієнтаційної роботи. 

  Третій етап (2017-2020 роки): 

удосконалення системи прогнозування розвитку кадрового потенціалу, врахування результатів прогнозів під час розроблення щорічних планів заходів щодо забезпечення реалізації Стратегії.

2.Державна цільова соціальна програма „ Молодь України ” на 2009–2015 роки:…  держава повинна забезпечити право на перше робоче місце навіть за відсутності

практичного досвіду  у випускників навчальних закладів.

Основними завданнями Програми є:

-   створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

-   створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

                                         4. Практична частина

 

4.1. Профорієнтаційна робота в ордена «Знак Пошани» ВПУ №75

 

Ордена «Знак Пошани» вище професійне училище №75 - є державним професійно - технічним навчально - виховним закладом III атестаційного рівня та I рівня акредитації, який забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно - технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями молодшого спеціаліста та кваліфікацією  відповідно до їх інтересів, здібностей і стану здоров'я.

Наш навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів аграрного профілю, забезпечує надання загальної середньої освіти учням.

Запорука успішної роботи Ордена «Знак Пошани» вищого професійного училища №75 - це, насамперед, якісне виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, належна пропагандистська робота з позиціювання якісної і доступної професійної освіти та престижності робітничих професій. 

Щорічно в плані роботи ВПУ №75 формується розділ «Професійно - орієнтаційна робота». Створена Рада профорієнтаційної роботи; складений план профорієнтаційної  роботи; графік роботи приймальної комісії; графік проведення співбесід; оформлено приміщення з відповідними профорієнтаційними документами; виготовлені рекламні оголошення та буклети.

Згідно графіку закріплення педагогічних працівників за загальноосвітніми школами міста, району та області,  кожен педагог координує  закріплену за ним школу, де співпрацює з учнівським та вчительським колективами, зустрічається з батьками. 

Після завершення зустрічей, педагогічні працівники ВПУ №75 проводять аналіз своєї роботи з учнями (анкетування), та пізнають їх  наміри  на майбутнє.

Робота з учнями шкіл району проводиться  постійно - як на базі ВПУ №75, так і в навчальних закладах району, куди виїздять мобільні групи.

На сайті навчального закладу створений профорієнтаційний блог, де розміщуються профорієнтаційні матеріали, з якими можуть ознайомитись всі бажаючі. 

 

4.2. Співпраця ВПУ №75 з районною службою зайнятості

 

Вимоги сьогодення показують, що на ринку праці завжди користуються попитом робітничі професії. Вибір робітничої професії випускниками шкіл – це успішний старт для професійного та кар’єрного зростання.

Одним із основних напрямків діяльності служби зайнятості є забезпечення комплексного підходу до організації системної профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Ця робота спрямована на розширення поінформованості учнів загальноосвітніх навчальних закладів про світ професій, професійне самовизначення.

Колектив Покровського районного центру зайнятості  тісно співпрацює з колективом ВПУ №75. Традиційними стали спільні  профорієнтаційні заходи: конкурси веселих та кмітливих «Твої горизонти», «Планета професій», профорієнтаційні акції «Доторкнись до професії», профорієнтаційний  КВЕСТ «Я - PROFI», ознайомчі екскурсії.  

 Мета заходів – у цікавій пізнавальній  та ігровій формі донести школярам інформацію про важливість правильного вибору професії, а також формування позитивного іміджу робітничих професій, підвищення їх соціального статусу. 

          Учні училища запрошуються на екскурсії до центру зайнятості, де вони мають можливість  ознайомитися із комплексом соціальних послуг, які пропонує служба зайнятості: професійна орієнтація, професійне навчання, громадські роботи. 

 Фахівці районного центру зайнятості  інформують  про стан ринку праці в районі та по області в цілому, розповідають  про професії, що актуальні на даний час,  та перспективи працевлаштування.

 Організовуючи та проводячи спільні заходи, спеціалісти Покровського районного центру зайнятості спрямовують  увагу учнів на підвищення престижності професій, затребуваних і перспективних у сільському господарстві. 

 Звертають увагу випускників   на те, що отримавши одну із професій у вищому професійному училищі №75, можна стати дійсно конкурентоспроможним на ринку праці. 

Однією із форм співпраці з районним центром зайнятості є профорієнтаційне свято День відкритих дверей, з виставкою та презентацією професій, можливістю спілкування учнів з висококваліфікованим інженерно-педагогічним колективом.

 Це екскурсії-огляди матеріально-технічної бази навчального закладу: навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, авто-трактородрома, спортивної зали, комп’ютерного клубу, музею історії училища та ін..

4.3 Співпраця училища  з районним відділом освіти

 

     Вибір професії - це надзвичайно важливий етап у житті людини, адже від цього вибору залежить її майбутнє. Тому професію слід обирати свідомо, з урахуванням нахилів та здібностей, особистих і громадських інтересів. Починати цей процес потрібно задовго до вибору. Профорієнтація була і залишається суто молодіжною проблемою. ЇЇ можна розглядати як перший щабель у побудові професійної кар’єри. Проблему професійного самовизначення необхідно вирішувати якісно й своєчасно, коли людина ще знаходиться на шкільній лаві. Саме з вирішення цієї проблеми починається становлення особи. Від якості її вирішення  багато у чому  залежить змістовна наповнюваність всієї подальшої трудової діяльності людини та її особистого життя. Вибір професії - важливий етап професійного і соціального становлення людини, тому підготовка учнів до цього кроку одне із пріоритетних завдань співпраці з відділом освіти Покровської районної державної адміністрації. Профорієнтація це не одноразові акти, це тривалий і послідовний процес, який планується виходячи з реальних обставин і можливостей. Для свідомого і самостійного вибору професії необхідні знання і наявність багатьох можливих варіантів вибору, уявлення про те, яких особистісних якостей, здібностей вимагає та чи інша професія, які можливості вони забезпечують для професійної кар’єри і чи є попит на спеціалістів за тією чи іншою професією на ринку праці.

 Спільна профорієнтаційна робота спрямована не лише на випускників 9-11-х класів, а і на учнів початкової та основної школи.

 Ефективно зарекомендували себе виїзні дні відкритих дверей. Цією формою роботи охоплюються майже всі школи району. 

 Особливо ефективною формою профорієнтаційної роботи є товариські зустрічі з різних видів спорту. 

 Проводяться спільні екологічні акції та творчі виступи художніх колективів.     Така співпраця закладів освіти району з ВПУ №75  дає плідні результати: район отримує кваліфікованих робітників, які залишаються жити і працювати на Покровщині, в   ЗНЗ району декілька років поспіль відсутня проблема працевлаштованості випускників, навіть учні, які не мають можливості виїхати на навчання в інші міста, мають змогу вчитися та отримати сучасну професію у ВПУ №75, а училище від такої співпраці  щороку  має контингент  близько 80 % учнів ЗНЗ нашого району із загальної кількості абітурієнтів ВПУ. 

4.4  Профорієнтаційна робота практичного психолога

 Немалу роботу проводить практичний психолог нашого навчального закладу Денисенко Олена Григорівна. Психологічна профорієнтація нового набору учнів ПТНЗ для психолога є найбільш відповідальним етапом роботи. З кожним абітурієнтом вона зустрічається особисто до зарахування учня в професійний навчальний заклад, допомагає визначитися з вибором професії, проводить тестування учня, визначає мотиваційну спрямованість, самооцінку, стиль поведінки, риси вдачі, тип реагування на стрес, механізми, що ведуть потреби, фон настрою, ступінь адаптованості індивіда і можливий тип дезадаптації, наявність психічних відхилень, присутність лідерських рис, а також кількісні і якісні характеристики стійких професійно важливих властивостей особистості.  Ці дані відображаються в аналізі анкетування, матеріал про учня психолог надає керівникам навчальних груп для подальшого використання в практичній роботі з метою корегування поведінки та адаптації вихованця в навчальному закладі.

4.5 Профорієнтаційна робота ВПУ №75  через  засоби масової інформації

 Чималу роль в профорієнтаційній роботі відіграє сайт училища, де кожного дня  висвітлюються новини життєдіяльності училища; про проведення найрізноманітніших заходів в училищі, у тому числі і по профорієнтаційній роботі.

 Кожен бажаючий може ознайомитися на сайті ВПУ №75  з матеріальною базою нашого навчального закладу, з правилами прийому, зі списком документів, необхідних для зарахування  абітурієнта, та  історією розвитку училища,  терміном навчання,

соціальними пільгами, перспективою проходження виробничої практики та працевлаштування, про початок іспитів та інше.

 Широко представлені новини із життя училища, інформація про життєдіяльність вихованців закладу, проведені профорієнтаційні заходи, поради психолога, корисні поради, проведення різних конкурсів фахової майстерності серед різних  професій: «Кухар», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»,  «Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»тощо. 

 За 2015рік на сайті ВПУ №75 висвітлено –  64 матеріалів, за 2016 рік –  39 матеріалів. 

 Для пропаганди діяльності і підняття іміджу училища, також активно використовуються сторінки районних  та обласних газет «Покровський Край» та «Твій Регіон». Так за 2015 рік на шпальтах газет було надруковано -  43 статті, у 2016 році -

40статтей.

 

 

                    4.6  План профорієнтаційної роботи ордена «ЗнакПошани» ВПУ №75

2015-2016 н.р.

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

(тижні)

Відповідальні

1

Оформлення кабінету, куточка профорієнтаційної приймальної комісії

Вересеньжовтень

 

2

Проведення виховних годин «твоя професійна кар’єра», «У світі професій», «Професія моєї мрії»

Протягом навчального року

Керівники навчальних груп

3

Розміщення інформації «Освітня карта Дніпропетровщини» (мережа ПТНЗ, перелік професій, освітніх послуг, адрес та сайтів ПТНЗ) у профорієнтаційному блозі ВПУ №75

I семестр

Голова ради профорієнтації

4

Організація консультаційного пункту 

«Допомога випускнику», «Куди піти вчитися »

Протягом навчального року

Приймальна комісія

5

Створення ради профорієнтації

Вересень

Заступник директора з НВР

6

Проведення аналізу результатів профорієнтаційної роботи

Серпень

Заступник

 

 

за минулий рік

 

директора з НВР

7

Складання і обговорення плану профорієнтаційної роботи на 2016-2017 навчальний рік

Вересень

Заступник директора з НВР

8

Забезпечення нормативно-правовим і методичноорганізаційними матеріалами з профорієнтації

Протягом року

Заступник директора з НВР

9

Поповнення бібліотечного фонду літератури з профорієнтації і професійного виховання

Протягом року

Бібліотекарі

10

Організація роботи предметних гуртків на базі майстерень, гуртків декоративно-прикладної творчості, спортивнотехнічних, художніх гуртків

Протягом року

Заступник директора з НВЧ, з НВР

11

Постійне оновлення інформації на блозі профорієнтаційної роботи ВПУ №75

Щомісяця

Голова ради профорієнтації

12

Здійснення співпраці із ЗСШ, ПТНЗ, ВНЗ та соціальними партнерами з питань профорієнтації

Протягом року

Рада профорієнтації, класні керівники

13

Співпраця з районним центром зайнятості:

-проведення спільних заходів (КВК, Планета професій, Твій орієнтир в світі професій);

-екскурсії до центру зайнятості;

-День відкритих дверей

Протягом року

Заступник директора з НВР

14

Розміщення профорієнтаційних матеріалів на сайті навчального закладу

Протягом року

Заступник директора з НВР, рада

профорієнтації

Робота з педагогічними кадрами

15

Організація роботи педпрацівників з питань методики профорієнтаційної роботи (обмін досвідом, інноватика, перспективи, результативність):

1.Профорієнтація як комплексна науково-обгрунтована система впливу  на професійне визначення особистості.

2.Система профорієнтаційної роботи за кордоном, в Україні, регіоні, в навчальному закладі.

3.Визначення критеріїв ефективності профорієнтаційної роботи.

4.Методично-організаційне забезпечення системи управління профорієнтаційною роботою в навчальному закладі.

Згідно плану роботи Ради профорієнтації

Заступник директора з НВР, рада

профорієнтації,

голови МК, класні керівники,

практичний психолог, бібліотекарі

 

 

5.Участь у обласних вебінарах та семінарах за профорієнтаційною роботою.

6.Психолого-педагогічні аспекти впливу на свідомість підлітків з метою професійного самовизначення.

7.Підготовка учнів до компетентного вибору професії.

8.Методика профорієнтаційної роботи з учнями різних вікових груп.

9.Методи досліджень і спостережень психофізіологічних особливостей учнів, основи профконсультації.

10.Методи роботи з батьками щодо вибору їх дітьми професії.

11.Використання послуг освітнього Інтернет-середовища

 

 

Робота з учнями

16

Проведення екскурсій на підприємства регіону, ПТНЗ і ВНЗ

Протягом року

Заступник директора з НВР, класні керівники, психолог

17

Тестування й анкетування учнів ЗОШ щодо професійного самовизначення та вибору професії

Згідно графіку

Ради профорієнтації

Практичний психолог

18

Проведення індивідуальних і групових консультацій учнів ЗСШ щодо вибору професії

Протягом року

(за запитом)

Практичний психолог

19

Проведення масових профорієнтаційних заходів:

1.Місячник профорієнтації робітничих професій

2.Конкурси, предметні декади за професіями

3.Парад професій

4.Виховні години: «Є професії важливі, є професії значні», «Сто доріг – одна твоя», «Як перетворити мрії у реальність», «Чи легко бути молодим?», «До чого люди прагнуть у житті».

5.Фотоконкурс «Моя майбутня професія», «Моя трудова династія»

Згідно графіку

Ради профорієнтації

Заступник директора з НВР, класні керівники, бібліотекарі,

викладачі спец

дисциплін, рада профорієнтації

20

Організація і проведення зустрічей із представниками робітничих професій, підприємств-замовників робітничих кадрів

Щоквартально

Класні керівники, педпрацівники

21

Організація та проведення екскурсій, зустрічей із представниками центру зайнятості, участь у ярмарках

Протягом року

Заступник

 

вакансій, ознайомлення з навчальними закладами з метою інформування про економічні потреби ринку

(спільно з ЦЗ)

директора з НВР

22

Залучення учнів до занять у спортивних гуртках та секціях навчального закладу та позашкільних закладів

Щотижнево

(за графіком)

Керівник фізвиховання, класні керівники

23

Об’єднання учнів у трудові бригади з метою забезпечення догляду за закріпленими територіями навчального закладу

Позаурочний та канікулярний час

Завідуючий господарством, класні керівники

24

Участь учнів у суспільно-корисній діяльності як спроба сил у виборі майбутньої професії (виконання суспільногромадських доручень: піклування про ветеранів, людей похилого віку, дітей інтернатних закладів та дитячих будинків тощо)

Протягом року

Заступник директора з НВР, класні керівники, соціальний

педагог

 

5. Висновок

Профорієнтаційна робота у ВПУ №75 посідає одне з основних місць в роботі інженерно-педагогічного колективу та колективу учнів. Роками напрацьовані форми та  методи  роботи  по  виконанню державного  замовлення  з  підготовки кваліфікованих робітників, постійно поповнюється новими ідеями та пропозиціями, що породжуються вимогами сьогодення. Протягом багатьох років колектив ВПУ №75 з успіхом справляється з цією задачею, чітко дотримуючись сільськогосподарського профілю в підготовці молоді.

Профорієнтаційна робота ведеться цілорічно згідно наказу директора та плану, затвердженого педагогічною радою. Згідно з наказом директора на початку навчального року створено комісію з профорієнтаційної роботи; затверджено режим роботи приймальної комісії; затверджено професії та обсяг прийому абітурієнтів; призначено відповідальних за складання питань з тестування та співбесід на професійну придатність для абітурієнтів на базі повної та неповної загальної середньої освіти; затверджено план профорієнтаційної  роботи роботі зі школами району.

Найголовнішою рекламою нашого навчального закладу є хороші відгуки від наших учнів та випусників (за навчання та виховання); високі оцінки роботодавців про якість підготовки наших фахівців; пропозиції про працевлаштування з боку підприємств; побажання батьків - колишніх наших випусників дати освіту своїм дітям саме в стінах ВПУ №75.

Незважаючи на труднощі сьогодення, педагогічний та учнівський колектив ордена «Знак Пошани» ВПУ №75 з гідністю виконав план прийому учнів на 2015-2016 навчальний рік і постійно проводить роботу з набору учнів на наступний навчальний рік.

 

 

 

           

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Додатки

          


    

 

                                                                                        24

                                                                                        25

pdf
Додав(-ла)
Бойко Анна
Пов’язані теми
Педагогіка, Виховна робота
Додано
12 червня 2019
Переглядів
1406
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку