6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

стаття " Роль сучасних інформаційних технологій у розвитку особистості

Про матеріал
У статті розглянуто проблему роль сучасних інформаційних технологій у розвитку особистості
Перегляд файлу

 

Роль сучасних інформаційних технологій у розвитку особистості

                                                             Криворучко М. В.

Інформаційні технології займають важливу роль у житті кожного із нас. На даний момент тяжко уявити людей , які не користуються сучасною технікою. Необхідність використання техніки вже не викликає сумнівів, оскільки технологія – це одна з розвинутих галузей сучасного життя. Інформаційні технології наскільки глибоко засвоїлись в свідомості людей, що інколи це призводить до відмови від реального світу і перехід у віртуальний. Інформаційні технології впливають на соціальні процеси.

Перехід в постіндустріальне суспільство свідчить про розвиток інформаційних технологій шляхом розвитку людського інтелекту. Створюються все нові та нові технології, які допомагають жити в комфорті. Оскільки, завдяки мобільному телефону чи мережі Інтернет ми можемо спілкуватися з людьми,  які знаходяться  за тисячі кілометрів від нас. (1 ).

Нині ніхто не буде заперечувати, що із впровадженням інформаційних технологій наше життя стало більш комфортнішим, поява Інтернет мережі дозволяє нам оволодіти будь-якою інформацією, а мобільні телефони забезпечують швидку комунікацію. Але проблема полягає в тому, що люди не знають границь, тому їм важко зупинитись, що в свою чергу може призвести до залежності. А інформаційні технології іноді можуть підштовхувати людей до деградації, тобто зменшувати розумову діяльність. Тому ще з дитинства, батьки намагаються не дозволяти своїм дітям довго проводити часу  за комп’ютером, а заставляють їх більше читати книги, ходити на різні виставки, що має позитивно впливати на розвиток особистості та їх соціалізації в суспільстві.

 Застосування інформаційних технологій в сфері освіти позитивно впливає на особистість, оскільки технології відкривають нові можливості. Вивчаючи ту чи іншу дисципліну, не можливо обійтися без мережі Інтернет тому, що там зберігається вся необхідна інформація, яку без проблем можна використати для ефективної продуктивності навчання.

 Будь-які освітні технології – це зміни в освіті, які повинні бути спрямовані на загальний розвиток особистості, формування її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості. Такі зміни визнані проблемами та завданнями, які має вирішувати сучасна освіта. А саме:

· забезпечити загальний розвиток та формування інтелектуальних, естетичних, духовно-творчих, моральних, психофізичних якостей людини;

· сприяти професійному розвитку, який передбачає наявність загальних здібностей для вирішення спеціальних завдань.

 Розвитку і впровадженню в життя сучасних освітніх технологій сприяють інформаційні технології, які корінним чином змінюють світогляд особистості за рахунок одержання нею великої кількості інформації та переробки її за досить малі проміжки часу.

Вагомий внесок зробили вчені та педагоги, які вивчали роль сучасних інформаційних технологій у розвитку особистості. Серед них І. Адамова, П. Бісіркін, І. Бакаленко, С. Дембіцька, О. Кобилянський, Т. Кулик, Г. Мартинюк, В. Мирошниченко, С. Оліфіренко, І. Пиголенко, С. Яшанов та ін. Учені відзначають, що на сучасному етапі розвитку суспільства проблема впливу інтернет-технологій на молоде покоління та впровадження їх у навчальний процес середньої та вищої школи є досить актуальною. Особливо це стосується школярів, які дуже чутливі до різних соціальних перетворень, оскільки засвоєння моральних і соціальних норм проходить у них різними шляхами, зокрема й через Інтернет. Тим більше, що в нинішню епоху постмодернізму інформаційні відносини є провідними.

 Метою моєї розвідки є роль сучасних інформаційних технологій у розвитку особистості. Комунікаційні мережі нині є безперервним потоком інформації, доступним практично кожному, і впливають не тільки на школярів, а й на суспільство в цілому. Навіть важко собі уявити масштаби й міру цього впливу на конкретну особистість, а учнів особливо.

 Сьогодні думки дослідників зазначеної проблеми розділилися. Багато вчителів, психологів та інших фахівців відзначають негативний вплив інтернет-простору на формування особистості учня, адже в комп’ютерних мережах часто розповсюджується різна інформація сумнівного змісту. Окрім того, можна констатувати неконтрольоване використання нинішніми учнями інтернет-ресурсів, зокрема комп’ютерних ігор, телевізійних розважальних програм, що призводить до зниження критичності сприймання отриманої інформації та як наслідок – недооцінювання ролі книги, образотворчого мистецтва, музики тощо. Тому вкрай важливо розвивати незалежне ставлення до інформації, свідомий підхід до вибору матеріалу, адекватну оцінку низькопробної продукції. Адже майбутнє молодого покоління багато в чому залежить саме від якості отриманої інформації, уміння її аналізувати й оцінювати.

 Водночас дослідники констатують і позитивний вплив Інтернет -технологій на формування молодої людини, її моральний розвиток. Адже всім давно зрозуміло, що сучасне життя неможливо уявити без широкого використання ІКТ. Через це фахівці різних галузей знань вважають, що всі зусилля потрібно спрямувати на пошук сприятливих для розвитку учнів резервів сучасних інформаційних технологій, шляхів адекватного сприйняття ними матеріалів, гармонійного співіснування, але із збереженням власної особистісної цілісності. Це потребує не тільки знань сучасних технічних засобів отримання інформації та вміння працювати з ними, а й навичок самостійної роботи з цими ресурсами, високого рівня критичного мислення, творчих здібностей учнів, здатності орієнтуватися в єдиному освітньому просторі. У зв’язку з цим, фахівці намагаються знайти шляхи сприйняття учнями нових інформаційних матеріалів. Хоч і не вважають інтернет-простір цілком безпечним, але шукають такі резерви, які будуть психологічно сприятливі для школярів, бо сьогодні ці засоби стають, окрім спілкування, ще й важливим способом пошуку інформації, зокрема пізнавального та навчального характеру.

 На думку І. Адамової та М. Уграк, перевагами використання Інтерне -ттехнологій є можливість отримати найсучаснішу інформацію з будь-якої теми, користуватися різними джерелами, переробляти та відбирати найголовніше; ці технології пропонують максимальні зручності при вивченні навчального матеріалу, дозволяють отримувати інформацію з мінімальними витратами часу [1, с. 377]. І. Пиголенко вважає, що Інтернет -технології є ключовим елементом у здійсненні комунікацій, сховищем і джерелом інформації, середовищем навчання та праці [2, с. 2]. В. Мирошниченко інтернет-навчання вважає безмежним джерело інформації, яке дозволяє швидко й широко розкрити певне питання; це можливість інтерактивного спілкування [3]. О. Бовкун пропонує варіанти використання учнями інтернет-ресурсів: різні види домашніх завдань з метою пошуку потрібної інформації (фактичних матеріалів, документів, карт, ілюстрацій тощо); спілкування за допомогою форумів, чатів, відеоконференцій, участь в інтернет-олімпіадах; написання проектної роботи, що передбачає широке використання інтернет-ресурсів, адже розвиває не тільки пізнавальні навички, а й уміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі [4].

Орієнтуючись у сучасному інтернет-середовищі, учні мають можливість для культурного обміну та особистісного росту. Вони не завжди в реальному житті можуть ознайомитись із шедеврами національної та світової літератури, музики, кіно, живопису. Тут їм знадобляться інтернет-ресурси, що допоможуть краще пізнати світ. Сприяти культурному збагаченню та художньо-естетичному розвитку можуть, зокрема, пізнавальні телевізійні програми, відеофільми, художня література, інтернет-сайти тощо, які збагачують поліхудожнє середовище, формують художню картину світу.

Із широким упровадженням Інтернет-технологій школярі мають можливість користуватися віртуальними бібліотеками, які містять величезний запас інформації. Це дозволяє значно покращити процес пошуку необхідного матеріалу, отримати доступ до бібліотечного фонду, представленого електронними аналогами різних видань (книг, журналів, газет тощо). Учні можуть скористатися електронними підручниками й посібниками, тестовим програмами з метою перевірки засвоєння знань, що є особливо актуальним для абітурієнтів при підготовці до ЗНО.

 Велику користь Інтернет може принести під час пошуку різних термінів, визначень, перекладу слів, адже школярі мають широкий доступ до словників. При підготовці до уроків як учителі, так і учні знаходять багато інформації з малюнками, фотографіями, картинами, газетними та журнальними статтями; колекцію звукових файлів, текстових документів, різних історичних, наукових, пізнавальних матеріалів. Розвиток мережі Інтернет надає можливість широкого його використання в будь-якому місці й у будь-який час, зручний для учнів. Вони можуть брати активну участь у дистанційних конкурсах, олімпіадах та інших заходах, умови яких розміщені на сайтах, де кожен може з ними ознайомитися. Використання інтернет-технологій відкриває можливості для участі всіх бажаючих.

Таким чином, можемо констатувати той факт, що в умовах сучасного інформаційного простору функціонування якісної освіти неможливе без використання інтернет-технологій, які впливають на формування особистості учня, сприяють його культурному збагаченню та художньо -естетичному розвитку, але за умови зростання грамотності школярів у роботі з комунікаційними мережами, розвитку вмінь компетентно поводитися з інформаційними ресурсами, критично сприймати й відбирати з величезного потоку потрібну інформацію та орієнтуватися в ній. Інтернет-технології мають величезний освітній потенціал, при їх використанні відбувається становлення нової особистості, яка здатна критично мислити, орієнтуватися в сучасному освітньому просторі.

Тому можна зробити висновок, що інформаційні технології є перспективним і швидко розвиваючим напрямком розвитку сучасного суспільства. Їхня особлива роль в науково – технічному розвитку суспільства полягає в тому, що вони прискорюють процес отримання нових знань та навичок. Таким чином підвищується якість людських ресурсів і збільшується соціальний інтелект.

Вплив інформаційних технологій треба розглядати з двох боків: позитивного та негативного. В сучасному суспільстві люди використовують інформаційні технології весь свій час, не замислюючись про наслідки. Тому потрібно вміти розмежовувати реальний світ від віртуального, що сприятиме процесу інтелектуального розвитку людини.

 

                                      

 

 

 

 

 Використана література:

1. Адамова І. З. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі / І. З. Адамова, М. І. Уграк // Вісник Чернівецького торговельноекономічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 374-379.

 2. АндрощукО. Н. Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства. – 2014.

 3. Пиголенко І. В. Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ “КПІ”): автореф. дис. …канд. філос. наук / І. В. Пиголенко. – Київ, 2007. – С. 7.

 4. Мирошниченко В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності. – [Електронний ресурс] / В. О. Мирошниченко. – Режим доступу: pidruchniki.com/.../didaktichni_mozhlivosti_internet-tehnologiy

 5. Бовкун О. В. Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроку історії. – [Електронний ресурс] / О. В. Бовкун. – Режим доступу: klasnaocinka.com.ua/ru/article/vikoristannya-zasobiv-ikt-dlyapidvishchennya-efek.html

 Анотоція У статті розглянуто проблему роль сучасних інформаційних технологій у розвитку особистості

  Ключові слова: Інтернет, інтернет-технології, інтернет-ресурси, ІКТ.

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
21 березня
Переглядів
56
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку