29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Стаття "Сучасний урок зарубіжної літератури в класах з учнями, що мають вади зору"

Про матеріал
Урок зарубіжної літератури, побудований з урахуванням інноваційних методик, вимагає переосмислення певних прийомів та видів навчальної діяльності. І закономірно, що перевага останнім часом надається розвитку творчих здібностей учнів. Модель діяльності учителя базується на алгоритмі «Від зацікавлення – через здивування та захоплення – до пізнання». Розвиток пізнавальної діяльності сліпих і слабозорих дітей у процесі вивчення мови і літератури – складне й відповідальне завдання спеціальної школи. Успішне його вирішення забезпечить якісну підготовку до самостійної життєдіяльності учнів. В статті надані фрагменти з уроків для учнів 5-10 класів.
Перегляд файлу

                                                                                  Липська Г.О.

                   СУЧАСНИЙ УРОК ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

                В КЛАСАХ З УЧНЯМИ, ЩО МАЮТЬ ВАДИ ЗОРУ

 Актуальність

Дитяча душа –це аркуш паперу різного кольору. Якого б кольору цей «аркуш» не був, він завжди чистий. Залежно від того, що і як написано на цьому чистому аркуші, такою і стане  дитина-людина, таким буде її життя, а можливо, життя її країни.[2]

     Сучасні уроки зарубіжної літератури можна представити своєрідним алгоритмом: творчість письменника + творчість учня + творчість учителя = урок - новий витвір мистецтва. Види та форми навчальної та виховної роботи з учнями, що мають вади зору, які я застосовую на уроках, сприяють зацікавленню предметом літератури, розвитку творчих здібностей учнів, розвивають логіку та критичне мислення, мовленнєві вміння , допомагають проявити власну думку.

     Урок зарубіжної літератури, побудований з урахуванням інноваційних методик, вимагає переосмислення певних прийомів та видів навчальної діяльності. І закономірно, що перевага останнім часом надається розвитку творчих здібностей учнів.

     Мета сучасного уроку зарубіжної літератури

     Метою сучасного уроку стає вже не нагромадження знань, а пошукова та творча діяльність, спрямована на формування вмінь і навичок щодо орієнтації в  просторі новітніх технологій. Нового звучання набуває не стільки констатація проблеми, скільки доцільність і шляхи розв’язання. І тому нового погляду варта співпраця вчителя й учня, що будують свою навчально-пізнавальну роботу навколо будь-якого художнього твору. Тому у педагога – словесника є завдання: допомогти дитині зрозуміти себе, відчути радість  своєї неповторності, опанувати вміння відчувати шедеври літератури. Реалізувати такі відчуття можливо лише на уроках співтворчості, побудованих на умовах, де вчитель і учень на однаковому рівні намагаються осягнути в спільній праці художні тексти, де головне місце в роботі надається учневі, а на учителя покладаються функції куратора: підібрати форми навчальної роботи, враховуючи особливості роботи з дітьми зі слабким зором, скласти план діяльності, обов’язково допомагати учню в творчій діяльності.[2]

     Вивчаючи роботи науковців (О. Ісаєва, А. Мартинець, О.Слободянюк) , я зрозуміла, що особливо головним є те, що на уроці зарубіжної літератури не просто відбувається робота з новим художнім твором, а здійснюється  спілкування: письменник-учитель-учень. Головні завдання сучасного вчителя – розвивати природні задатки дитини, створювати сучасні умови діяльності учнів, навчати критичному мисленню.

У груповій навчальній діяльності учні з вадами зору показують високу результативність засвоєння знань і формування вмінь. Важливу роль у формуванні особистості учня відіграють особливості використання групової роботи: висловлювання власної думки, обмін вражанням, асоціативне мислення, взаємоконтроль, рефлексія.

     Для досягнення  навчальної мети визначаю наступні завдання:

  •  надання пріоритету особистісно-індивідуального сприйманню художніх торів;
  • заохочення, підтримання, схвалення власного судження учнів;
  • створення умов для позитивної мотивації.

Окремо звертаю увагу на метод заохочення. Заохочення- це система позитивних впливів на особистість. Воно має різні форми, але сенс його психологічного впливу на дитину завжди пов'язаний з переживанням задоволення, радості, викликаних суспільним визнанням зусиль, старань, досягнутих результатів. Заохочення завжди підкреслює, що мета, яку ставив учень, досягнута і має суспільну цінність, а шляхи, якими він йшов до мети, заслуговують на визнання.[4] Це викликає хороший настрій у дітей і впевненість у власних можливостях. Метод заохочення використовую на практиці роботи з учнями, що мають вади зору.

     Хід діяльності

     На уроках зарубіжної літератури я даю своїм вихованцям не тільки знання з літератури, але і можливості пізнати себе, визначити своє місце у світі, всебічно  розвивати власну особистість. Так необхідним моментом для організації або введення в навчальну канву уроку художньо-естетичної гри є знайомство зі світоглядними поняттями: свобода і необхідність, воля і залежність, прекрасне і потворне, добро й зло.

     Протягом своєї діяльності  учителя зарубіжної літератури я використовую методику «критичного мислення», активно впроваджую креативні форми роботи  на уроках, враховуючи вікові та індивідуальні особливості учнів, що мають вади зору.

    «Порушена послідовність»

     Форма роботи спрямована на перевірку знань учнів з біографії письменника, уважно прочитаного твору тощо. Наприклад, урок в 5 класі за твором Оскара Уайльда «Хлопчик-зірка». Фрагменти тексту розташовані в неправильному порядку за змістом або записані на окремих картках, необхідно скласти послідовно.

«Два лісоруби в лісі»

«Жорстоке ставлення хлопчика до оточуючих»

«Зустріч з лісовими мешканцями»

«У пошуках матері»

«Хлопчик-зірка гарний»

«Покарання за жорстокість».

    «Лови помилку»

     Форма роботи направлена на перевірку або самоперевірку уважності учнів під час вивчення біографії письменника, особливостей творчості, розуміння художнього тексту тощо. Наприклад, урок в 6 класі під час вивчення біографії Ч. Діккенса.

1.Діккенс народився в заможній родині.(Незаможня родина)

2. Письменник народився 1912 році. (1812)

3.Після школи Діккенс працював в магазині.(Адвокатська контора)

4. Через  деякій час став працювати учителем. (Репортер)                                                

     «Запитання до автора»

     Методика спрямована на формування вмінь щодо формулювання запитань та пошуку на них відповіді в тексті. Алгоритм роботи: виявлення складних для розуміння учнями фрагментів тексту, планування у тексті пауз, розроблення запитань для кожної паузи, надання можливості учням поставити свої запитання. Наприклад, такі запитання під час вивчення твору Й.Шиллера «Рукавичка» у 7 класі.

Що автор прагне сказати, коли описує хижаків та їх поведінку?

Що хоче передати нам автор, лев встає та припиняє бійку між тваринами?

Про що говорить автор наприкінці балади?

    «Сенкан»

     Сенкан- сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.

Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник).

Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметники)

Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно, це дієслова).

Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.

Наприклад, урок у 8 класі під час вивчення творчості Омара Хайяма.

Омар Хайям

Освічений, самотній

Навчає, закликає, дивує

Філософ, математик, астроном, поет

Мудрець

    «Щоденник подвійних нотаток»

     Методика допомагає читачам тісно пов’язувати матеріал тексту з їхнім власним досвідом і допитливістю. Наприклад, текстуальна робота з твором  письменника Гете «Фауст» у 9 класі.

 

Фраза з тексту

Мої роздуми

Господь: «Людина не всякчас діяльності радіє, понад усе кохає супокій»

 

Мефістофель: «Я так люблю живих людей, як любить кіт живих мишей»

 

 

 

    Використання мультимедійних технологій

     У широкому сенсі «мультимедіа» означає спектр інформаційних технологій, що використовують різноманітні програмні та технічні засоби з метою найбільш ефективного впливу на користувача, що став одночасно і читачем, і слухачем, і глядачем. Завдяки застосування мультимедійних технологій підвищується ефективність навчання. Використання та складання власних «буктрейлерів» (бук трейлер- сучасна форма реклами книги ... З англійської book - це книга, trailer - тягач, причіп, призначений для перевезення вантажів. Дослівний переклад: тягнути книгу на причепі. А простіше кажучи, буктрейлер - це короткий відеоролик за мотивами книги, кліп по книзі. Наприклад, у10 класі «Тема кохання в поезії О. Пушкіна».

 Висновок                                                                                                                                                                           Учень прагне до творчого та більш самостійного процесу, але головне, що творча дія учителя дає рухомий процес і сприяє розвитку компетентної особистості. Тому  діяльність учитель-учень не лише написання переказів, творів, рефератів, а й використання сучасних нестандартних методів. Модель діяльності базується на алгоритмі «Від зацікавлення – через здивування та захоплення – до пізнання».

Розвиток пізнавальної діяльності сліпих і слабозорих дітей у процесі вивчення мови і літератури – складне й відповідальне завдання спеціальної школи. Успішне його вирішення забезпечить якісну підготовку до самостійної життєдіяльності учнів. [1]


Список використаних джерел:

          1.Демяненко І.П. Особливості викладання української мови та літератури в школі для сліпих та дітей зі зниженим зором// Таврійський вісник освіти.-2017.-№ 1(57).-с. 114-117.

           2.Мартинець А.М. Сучасний урок зарубіжної літератури.-Х.:Вид. група «Основа», 2005.

           3.Слободянюк О.М .Урок світової літератури: культурологічний підхід. 5-10 класи.-Тернопіль: Мандрівець, 2012.

          4. Синьова Є.П. Тифлопедагогіка. Теорія виховання сліпих та слабозорих дітей.-Київ, 2009.

 

          Інтернет-ресурси

           1.Тельна О. Групові форми роботи як складова інноваційного уроку літератури в школі -інтернаті для незрячих дітей. Доступ: http://oldconf.neasmo.org.ua

          2.Україна-Вікіпедія.Доступ:https:uk.wikipedia.org/wiki/Сенкан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Довідка про автора

 

Липська Ганна Олександрівна

Комунальний заклад «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 87 І-ІІ ступенів»

Учитель російської мови та зарубіжної літератури

М. Одеса вул.. Львівська, 5  (048)7474693

e-mail (учасника) annalypskaya[email protected]gmail.com

 

doc
Додав(-ла)
Липська Ганна
Додано
2 квітня 2019
Переглядів
379
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку