10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Стаття " Використання ігрових ситуацій в процесі навчання математики"

Про матеріал

“ Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку.

Гра – це величезне світле вікно через яке

в духовний світ вливається життєвий потік уявлень…”

В.О.Сухомлинський


Гра - це заняття з метою розваги, розвитку кмітливості, пам'яті, розумового і фізичного загартування тощо, обумовлене певними правилами та прийомами. Дитячі ігри є засобами виховання. Часто гра організується з навчальною метою.

У дітей молодшого шкільного віку гра є ведучим видом діяльності. Повноцінна математична підготовка учнів загальноосвітньої школи є необхідною умовою суспільства.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Використання ігрових ситуацій в процесі навчання математики

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Вчитель: Рейпаші І.О.

 

 

 

 

Використання ігрових ситуацій в процесі навчання математики

 

“ Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку.

Гра – це величезне світле вікно через яке

 в духовний світ вливається життєвий потік уявлень…”

 

                  В.О.Сухомлинський

Вступ

Ефективне викладення математики в початкових класах неможливе без пошуків нових шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Учні мають не лише засвоїти визначену програмою систему знань з математики, а й навчитися спостерігати об’єкти, явища, процеси, порівнювати їх, виявляти зв’язок між математичними поняттями, діями, величинами та їх відношеннями, навчитися міркувати, обґрунтовувати свої висновки, користуватися математичною мовою. Засвоєння основ математики в початкових класах вимагає великого розумового напруження, високого ступеня абстрагування й узагальнення, активності думки.

Дитина  фактично  входить  у  світ  дорослих  через  гру.  Гра  -  це  її  біологічна потреба, гра  -  це  праця, гра    це  навчання, вона  нічим  не  змінюється,а  природжена потреба організму, без  задоволення якої неможливий нормальний  розвиток мозку дитини.

    Гра - це заняття з метою розваги, розвитку кмітливості, пам'яті, розумового і фізичного загартування тощо, обумовлене певними правилами та прийомами. Дитячі ігри є засобами виховання. Часто гра організується з навчальною метою.

   У дітей молодшого шкільного віку гра є ведучим видом діяльності. Повноцінна  математична  підготовка  учнів  загальноосвітньої  школи  є необхідною  умовою  суспільства.

      Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання та цікавих задач, справедливо вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога та учнів, продуктивної  форми  їх  спілкування  з  наявними  елементами  змагання, безпосередності,  природного  інтересу.  Крім  того,  цікаві  задачі  сприяють підвищенню  інтересу  до  вивчення  математики,  свідомому  засвоєнню математичних понять, стимулюють активність учнів, виховують у них навички самостійної  роботи,  вміння  раціонально  і  творчо  виконувати  завдання, самостійно застосовувати знання.

 

 

Створення ігрових ситуацій  важливий засіб успішного засвоєння учнями математичних знань, умінь і навичок. Класифікація ІС.

 

        У  дітей молодшого шкільного  віку  одним  із  ведучих  видів діяльності  є  гра,  ігрові  ситуації  і  цікаві  вправи.  Вони  приносять  дітям  і

розуміння,  і  зацікавленість,  і  радість,  і  захоплення.  А  учіння  (пізнавальна діяльність учнів) дітей повинно бути привабливим, радісним  і захоплюючим. Тому,  природно,  не  відривати  першокласників  від  гри,  ігрових  ситуацій  і цікавих  вправ,  а  навчати  їх,  особливо  на  перших  порах,  через  гру,  ігрові ситуації і цікаві вправи. Стараюся вчити дітей, граючись і думаючи.

        Добираючи  ігри,  продумуючи  ігрову  ситуацію,    поєдную  два  елементи  - пізнавальний та  ігровий. Мета дидактичної гри  - підвищити  інтерес учнів до навчального предмету,  сприяти  зміцненню  та пізнанню  учнями нових  знань, умінь та навичок.

Якщо  спочатку  учень  цікавиться  грою,  то  його  дуже швидко  зацікавить пов'язаний  з  нею  матеріал,  у  нього  виникає  потреба  вивчити,  зрозуміти, запам'ятати цей матеріал, тобто він починає готуватися до участі в грі. Гра дає змогу легко привернути увагу й тривалий час підтримувати в учнів інтерес до тих важливих і складних предметів, властивостей чи явищ, на яких у звичайних умовах зосередити увагу не завжди вдається.

      Наприклад, одноманітні розв'язування прикладів стомлюють дітей, виникає байдужість до навчання. Проте розв'язування цих  самих прикладів у процесі гри "Хто швидше?" стає для дітей вже захоплюючою, цікавої діяльністю через конкретність  поставленої  мети  -  в  кожного  виникає  бажання  перемогти,  не відстати від товаришів, не підвести їх, показати всьому класу, що він уміє, знає.

 

Створювати   ігрові  ситуації  потрібно на  кожному  уроці.  Це  особливо стосується 1 класу - перехідного періоду, коли учні ще не звикли до тривалої напруженої діяльності. Вони швидко стомлюються, притупляється  їхня увага, набридає одноманітність. У цьому випадку використовують ігрові ситуації, вірші математичного характеру.

Наприклад, встати в кожному ряді учням, що займають парні місця, а потім навпаки  -  тим,  що  займають  непарні.  Ігри,  пов'язані  з  сильним  емоційним збудженням проводити в кінці уроку.  Ігровий  сюжет  давати,  вклавши  завдання,  запитання  в  уста  казкових персонажів (Буратіно, Незнайки, Карлсона, Чебурашки та ін.). В такий спосіб проводити  бесіду,  організовувати  практичну  діяльність  дітей,  формуючи  певні математичні  поняття.  Наприклад,  ознайомити  дітей  з  відрізком  без

застосування поняття прямої:

     Використовую  ігровий  сюжет, близький  їхньому  розумінню. Позначаю на дошці  одну  точку  червоною  крейдою,  а  другу  -  зеленою.  "Зелена  точка  - будинок Вовка, - говорить він, - а червона - будинок Лисиці. Вовк і Лисиця по стежках ходили один до одного в гості (проводить кілька різних ліній). Ось ця стежка  найкоротша.  її  накреслимо  за  допомогою  лінійки  і  називатимемо відрізком.  (Слово  відрізок  діти  повторюють  хором).  Відрізок  -  це  лінія, накреслена за допомогою лінійки".

    Так,  завдяки  ігровому  сюжету,  полегшується  сприймання  нового  поняття, концентрується увага на його основних ознаках. Ігрові елементи допомагають усвідомити зміст бесіди, особливо на етапі закріплення вивченого. Наприклад,

  лісовій  школі  урок  математики  проводив  Михайло  Потапович.  Звірята вчилися креслити і вимірювати відрізки. Загадав "учитель" накреслити відрізок завдовжки 6 см. Вовченя накреслило такий, як угорі, а Лисичка той, що між синім і червоним. Хто з них правильно виконав завдання ?".

    Інший  вид  ігрової  ситуації  -  надання  відповідної  форми  діяльності  учнів, тобто, введення елементів сюжетно-рольової гри. ЇЇ важливість у тому, що вона

імітує діяльність дорослої людини Засвоюючи різні математичні поняття, учні уявляють себе учасниками різних подій, спеціалістами різних професій, навіть можуть  виконувати  "роль" числа,  знака,  арифметичної дії  тощо. Залежно  від дидактичної  мети  уроку,  його  змісту,  індивідуальних  особливостей  дітей, їхнього розвитку до такої гри можна залучаю одного учня, групу або клас. Вона доцільна  тоді,  коли  треба  практично  показати  дітям  застосування  набутих знань, як, наприклад, сюжетно-рольова гра "Знайди своє місце" в вивченні теми "Кількісна і порядкова лічба".

      Пропоную дітям уявити, що вони прийшли до кінотеатру. Набірне полотно з кишеньками  - це ряди зі стільцями. У кожного в руках папірець  - це квитки. Оленка - контролер. Лічимо стільці, ряди. Визначаємо за номером на квитку, хто де буде сидіти. Кожен учень знаходить своє місце. Наступний ігровий елемент - настанова на виграш.

    У цьому разі завдання використовую у формі змагання (Хто швидше ? Хто більше ? Хто точніше ? Хто уважніше ?). 

    Велике  значення  надаю  формі,  оцінювання  результатів  змагання.  В  усіх випадках  підведення  підсумку  гри  перша  й  основна  форма  оцінювання  - похвала.

     Система підведення підсумків  гри передбачає: доброзичливе  ставлення до учнів,  позитивне  оцінювання  зусиль  учня  (команди  учнів),  спрямованих  на розв'язування  завдання  в  усіх  випадках,  навіть  тоді,  коли  ці  зусилля  не приводять  до  позитивного  результату,  детальний  аналіз  утруднень  учня (команди  учнів)  і  помилок;  конкретні  вказівки,  спрямовані  на  поліпшення досягнутого результату.

 

При  використанні  на  уроках  математики  ігрового  методу  навчання додержуюся таких вимог:

— ігрове  завдання  повинно  за  змістом  збігатися  з  навчальним  (ігровою  є тільки форма його постановки);

— математичний зміст гри має відповідати дидактичній меті уроку;

— математичний зміст гри має бути посильний для кожної дитини;

— дидактичний матеріал за способом виготовлення і використання повинен бути простим;

— правила гри - прості і чітко сформульовані;

— гра буде цікавою, якщо в ній беруть участь усі діти;

— підсумок гри - чіткий і справедливий.

    Ігри проводжу систематично, продумую все до найменших деталей, а саме: створюю умови для проведення постійних ігор-змагань між учнями, які сидять на різних рядах.

     Наприклад  гра  “Естафета”:  роздаю  учням,  які  сидять  на  перших  партах кожного ряду по аркушу, на якому написана стільки прикладів, скільки учнів на ряду. Вони розв’язують по одному прикладу, записують відповідь і передають картку  учням,  які  сидять  за  ними.  Ті  також  розв’язують  і  передають  далі. Наприкінці командного змагання учні кожного ряду мають відповісти на одне-два  запитання.  Переможцем  вважається  той  ряд  учнів,  у  якого  найкращі сумарні результати.

     Підбираю мінімальну кількість ігрового матеріалу для проведення ігор. В  будь-якому  класі  початкової школи  застосовую  невелику  гру  “Мовчанка”. Обладнанням  гри  є  набір  карток  з  числами  (веєр),  геометричні  фігури  і світлофорчик.  Зміст  гри:  основне  правило    учень  повинен  відповідати  на запитання вчителя, не вимовляючи жодного слова.

1. Яке число  стоїть перед 7  і  після нього?  (учні показують мовчки  картки  з

числами 6 і 8)

2. Яка геометрична фігура має три кути? (школярі показують трикутник)

3.  при  діленні  32  на  8  отримуємо  4?  (учні  показують  картку-світлофорчик, червоний, якщо вважають відповідь неправильною  і  зелений, якщо відповідь вважають правильною).

    Ігрове  завдання  за  змістом  має  збігатися  з  навчальним.  Зміст  гри  має відповідати дидактичній меті уроку.

    Ігровий матеріал розміщений у конвертах, мішечках, целофанових пакетах,  легко виготовляється.

    Гра  має  бути  чітко  організованою  і  цілеспрямованою.  Насамперед  учні повинні  засвоїти  правила  гри  і  працювати  на  граничних  можливостях.  Гру заздалегідь  планую,  продумую  її  місце  в  структурі  уроку,  визначаю  форму проведення, підготовляю матеріал, необхідний для її проведення.

 

 

 

    Наприклад, при закріпленні чисел в межах першого десятка для застосування гри “Весела лічба” необхідні заздалегідь підготовлені таблиці з цифрами:

 

2  5  7  1  6  3  4  9  8  10

 

Один учень показує указкою і називає підряд числа натурального ряду в межах 10. Потім таблицю змінюю    1  5  4  10  8 2  9  3  6  7

 

  Гра “Загадкові квадратики” потребує приготування карток для всіх учнів. Завданням  гри  є  зафарбувати  квадратики  з  парними  числами  і  буквами  під ними.  По  буквах  під  не  зафарбованими  квадратиками  необхідно  прочитати відгадки на загадку, або знайти зашифроване слово.

 

Вранці він заходить в клас

І знання дає для нас.

 

 4    1     2    5     6     8     3   10   6    1    2

В    У    Ч    Б    И    Т     Є   Е    Л   Х   Ь

 

Грамоти не знаю, а цілий вік пишу

6   4   7    3     5    8   6   9   4   3  

Р  У   З   Ж   Ю   Ч  К  М  А  Ю

  Такі завдання застосовую на підготовчому етапі або при повторенні.

 

 

Цікавими для дітей є ігри на допомогу:

Бом – Бім!, Бом – Бім!

Загорівся кицькин дім.

Треба всім нам поспішити

І  пожежу  загасити.  (діти  за  сигналом  вставляють  у  “віконця”  знаки:  плюс, мінус, більше, менше або дорівнює)

 Крейда – це наш вогнегасник, візьмемо в руки крейду і загасимо пожежу,

подивимось, хто швидше. 

4+9 ... 12                  1+6 ... 7                   9- 6 ...5  

11- 8 ... 3                  6+4 ... 9                   4 + 4 …8

     Допоможіть перевірити чи правильно виконано завдання учнями лісової школи, полічіть скільки помилок зробив кожен учень: Зайчик і Вовчик

Зайчик                          Вовчик

1 + 1 = 2                         4 + 5 = 10

8 + 1 = 7                        2 + 7 = 9

5 – 2 = 3                        10 – 2 = 8

0 + 8 = 9                        3 + 4 = 6

     Задачі  на  допомогу  зацікавлюють  дітей,  активізують  їх  роботу,  знімають напругу завдяки тому, що діти практично застосовують свої знання, відчувають необхідність в них. Такі задачі дуже різноманітні.

 

Використовую  ігри  з елементами  змагання команд  (рядів) або  ігри, в яких необхідно встановити відповідність між виразом  і його числовим  значенням.

Наприклад: “Бджілки і квіти”.

 Зображено

 3 бджілки з номерами: 7, 8, 9 і 3;

 квітки з прикладами: 4+4;  2+5;  10-1, 2 + 1.

Чи ви діти знаєте, що влітку

Бджілки не минають жодну квітку?

А чому, самі ви розкажіть.

Ще й малим бджілкам допоможіть.

   Практикую ігри на знаходження помилок, яких припустилися казкові герої.

   Для  виникнення  і  підтримання  цікавості  учнів  до  задачі  використовую ілюстрації. Мета використання ілюстрацій – виявити величини, про які йдеться в  задачі,  та  з’ясувати  зв’язки  між  ними,  формувати  зацікавленість  учнів.Вміло  використовуючи  ігрові  ситуації  подаю  математичний  матеріал дохідливо, доступно, зрозуміло, а, отже, і цікаво.

Гра для дитини - це праця, гра -  це  навчання.  Гра  приносить  радість  дітям.  Навчання  теж  повинне  бути радісним. Тому природно не відривати першокласників від гри, а навчати їх на перших порах через гру.

 

 

Класифікація ігрових ситуацій

    Першим  видом  ігрової  ситуації  є  використання  персонажів  казок, мультфільмів  та  оповідань.  Постановка  звичайних  навчальних  запитань  і завдань з участю Незнайки чи Буратіно збуджує  інтерес  і підтримує активну діяльність кожної дитини протягом тривалого часу.

Другим  видом  ігрових  ситуацій  є  використання  у  сюжеті  задач  дій  тварин.

Наприклад: На  галявині  гралися  троє  зайчат, до них прибігли ще 2  зайчики.

Скільки зайчат стало на галявині? 

До третього виду  ігрових ситуацій відносять лічилки або цікаві вправи.

До четвертого  виду  ігрових  ситуацій  належать  ігри-змагання. 

Варіанти ігор бувають такі:

а) хто більше і правильно розв'яже і запише відповідей до прикладів за 1 хв;

б) хто швидше запише всі випадки складу чисел з двох доданків;

в) хто більше назве прикладів із заданими результатами;

г) хто безпомилково і чітко розкаже (запише) таблицю додавання числа 3;

г) яка команда безпомилково назве таблицю віднімання числа 3. 

До п'ятого виду ігрових ситуацій відносять завдання ущільненого характеру.

Це  такі дидактичні ігри: "Доповни до числа 5", "Магазин", "Риболов".

До  шостого  виду  ігрових  ситуацій  належать,  власне,  математичні  гри.  У першому класі це "Кругові приклади", "Лото", "Доміно". Усі вони на вдавання і віднімання чисел в межах 10.

    Використовую казки, проводжу  ігри на відгадування, на розпізнавання фігур чи їх зміну, на кмітливість тощо.

Ігрових ситуацій можна створити багато, але всі вони мають упорядкуватися головній меті - учень має працювати над математичним завданням.

 

Матеріали для гри

“Загадкові квадратики”

 

1. Зафарбуйте квадратики з парними числами і буквами під ними. По буквах під не зафарбованими квадратиками прочитайте відгадки.

 

Коли нема, - мене чекають,

А як прийду, - усі тікають.

 

        

8

2

5

4

6

3

8

1

2

4

А

Б

Д

В

Н

О

М

Щ

Ю

Ж

 

 

 

Не кущ, а з листочками,

Не сорочка, а зшита,

Не людина, а розповідає.

 

2    6   3   4   1   8   7    6   9   4   5

М  О  К  У   Н  С   И  Т   Г  Є   А

 

2. Зафарбуйте квадратики з непарними числами і букви під ними. По буквах під

не зафарбованими квадратиками прочитайте відгадку

 

Хоч не шию я ніколи, та голок маю доволі

 

3   9   2   7   6      5    8   7    4    9   3

О  З   Ї   н   Ж    Ю  А   Т    К  П  Л

 

Не собака, а хату стереже

 

7   5   4   3  8    1   6    9   2   1   4

Н  П  З   Р  А  С   М  В  О  И   К

 

Задачі на допомогу

“Допоможи білочці зібрати гриби

 На гіллячках на тоненьких,

Поки день ще не погас,

Сироїжки та опеньки

Білка сушить про запас.

 

     Звертаюся  до дітей з пропозицією допомогти білочці відібрати найсмачніші гриби.  На  грибах  написані  приклади  на  (множення  та  ділення) додавання і віднімання 1 клас.  ”Смачними” будуть ті, відповідь яких менша за 8.

Розгляньмо методику використання іграшок для лічби, створення ігрових ситуацій та проведення власне математичних ігор. У першому класі іграшкові предмети використовуються переважно для лічби, у деяких випадках - також для формування математичних понять. Лічба предметів для дітей є цікавою, якщо вона потребує спостережливості, порівняння, виділення предметів з їх сукупності.

Ігри, не пов'язані з лічбою предметів, проводять під назвами: «Скільки?» «Жива нумерація», «Зроби так», «Продовж лічбу», «Яке число пропущено «Який за порядком?», «Більше, менше, стільки ж» тощо. У вивченні першого десятка потрібно, щоб лічба і дії над числами не тільки спиралися на дії з предметами. Не менш важливо, щоб учні збагачувалися у математичному відношенні. Коли шестирічки роблять перші кроки у навчанні, перехід від оперування предметами до роботи з числами, а потім до дій з числами є обов'язковим. У процесі лічби такий перехід можна здійснювати на основі вимоги «Полічити трикутники і покласти стільки ж кружечків». Біля дошки варто застосувати ситуацію ускладнення. Кружечків треба поставити стільки, скільки й паличок. Проте кружечки такі великі, що їх не можна поставити в парі з паличками. Ряд кружечків буде довгим.

 

 

Всі ігри для зручності можна поділити на групи.

І група - ігри, в яких треба виконати певну математичну дію.

Перед уроком готую на дошці завдання і закриваю ширмою (зображено 5 зайчат, під якими - приклади: 5+5; 7 + 3; 9 + 1; 6+4; 8+2).

 На початку ігрової ситуації  читаю вірш:

Зайченята - сірі спинки

Заховались за ялинки,

А оцих зайчаток п'ять

На галявині сидять.

Не ховаються в затінок,

Бо нема у них ялинок.

Нумо, діти, поможіть

їм ялинки посадить.

1 учень працює на дошці: розв'язує приклади і ,біля кожного зайчика «садить» (прикріплює) ялинку. З перших днів діти мають засвоїти головне правило гри: на дошці можуть бути помилки, але я не виправлятиму їх у ході роботи. Тому всі школярі, що виконують завдання в зошитах, не намагаються списувати з дошки готові відповіді, а працюють самостійно. Під час перевірки кажу:

- Побачимо, скільки ялинок посадив (ім'я учня). Колективно з'ясовуємо, чи немає на дошці помилок.

Якщо учень розв'язував 5 прикладів, але правильно виконав лише 3, значить, він посадив для зайченят З ялинки. Решту - 2 ялинки -- знімаймо. Їх садить той зі школярів, хто напише на дошці правильні відповіді. Підсумовуючи гру, звертаюсь до дітей:

- Подивіться, як радіють зайченята, що і в них є ялинки. Вони вдячні вам за добру справу.

2 група -- ігри, в яких теж треба виконати певну математичну дію, але вводиться елемент змагання

(діти біля дошки працюють парами).

Опис гри «Огірочки і листочки». Зображено 2 рядочки огірочків із завданнями:

10-1;  4+4;  7+2;  8 - 1;    4+5;    10 - 2;

  5 - 1; 10 - 3; 7 + 1; 5+4;   3+3;  8+2

Огірчата-огірочки

Рівно в'ються в 2 рядочки,

І довгасті, і зелені.

Так і просяться у жмені.

Нумо, друже, поспішай.

То збереш рясний врожай.

Поки хитрі огірочки

Не сховались під листочки.

Біля дошки працюють 2 учні. Інші школярі виконують завдання в зошитах самостійно. Перевірка проводиться аналогічно до ігор І групи, але тут є елемент змагання:

- Хто швидше збере огірочки?                     - Хто більше збере огірочків?

Підсумок гри. Всі славно попрацювали, тому й зібрали добрий урожай. А ще повторили віднімання й додавання в межах 10.

III група - ігри, в яких треба встановити відповідність між виразом і його числовим значенням.

Бджілки і квіти.

 Зображено  3 бджілки з номерами: 7, 8, 9  i  З квітки з прикладами: 4+4; 2+5; 10--1.

- Чи ви, піти, знаєте, що влітку

Бджілки не минають жодну квітку?

А чому, самі ви розкажіть.

Ще й малим цим бджілкам поможіть.

Учень повинен лінією з'єднати кожну бджілку з її квіткою.

IV група - окремі ігри, які не входять у вище вказані групи.

Зайченята-стрибунята. На дошці записано приклади:

2*5=7;     4*4=0;            3*4=7;              6*2=4;

Замість зірочок - зайченята.

- Зайченята-стрибунята хочуть, діти, з вами гратись.

Ось у прикладах на дошці стрибунята сіли.

Визначте, які знаки (цифри) собою закрили.

Цю гру найкраще організувати для проведення самостійної роботи. Під час перевірки 1 учень знімає зайчат, під якими написані знаки «+» чи «-». Всі звіряють свої роботи з прикладами на дошці.

 

 

1. Кіт і вишня

Оформлення гри: зображений кіт і 6 пташок на вишні, біля кожної пташки - приклад:

7-1;           5+2;           4 + 3;          6 + 3;           8 - 2;               7 + 1.

Віршоване завдання:

Там, де ягід грона пишні,

Лізе кіт в саду на вишню.

Може, хоче ласувати.

Свіжих ягідок нарвати?

Не така котяча вдача -

Він вишень тих і не бачить,

Бо для нього вишня спіла

Горобцями уродила.

Ой, малята, йдіть сюди,

Порятуйте їх з біди.

Хай Воркіт сьогодні зранку

Шука мишку до сніданку.

1 учень розв'язує приклади і по черзі знімає горобців з вишні. Решта школярів працюють самостійно в зошитах. Якщо під час перевірки виявлено помилку, значить, учневі не вдалося врятувати 1 горобця. Його знову прикріплюють до вишні. Викликаю іншого школяра до дошки, і він «рятує» горобчика.

Підсумок гри: - Сьогодні ми зробили добру справу, бо допомогли горобцям втекти від кота. Але водночас ми вчилися розв'язувати приклади.

2. Лисичка і сунички

Зображено лисичку   і   6   суничок,   біля кожної - приклади:

У Лисички-трудівнички

На грядці виросли сунички.

Допоможем їй, малята.

Урожай рясний зібрати.

А щоб ягідки зривати,

Треба вміти рахувати.

3. Кіт і рибки

Зображено котика і 4 рибки, біля кожної - приклади:

8-3;          6 - 1;       5+2;             4+2.

Кіт Васько на став ходив.

Досить рибки навудив!

Поможіть йому, малята,

Рибку у відро зібрати.

4. Чарівна яблуня.

Зображено яблуню, біля кожного яблучка -- приклади:

3+2;           5+4;       8 - 2;    7 + 1;     10 - 3;     4 + 1;       2+6;     7 - 6

У садочку яблуня -

Гарна і рясна.

Ще й рум'яні яблучка

Вродила вона.

Яблуня запрошує Всіх на свій врожай:

--Хочеш, друже, яблучка?

Що ж, підходь, зривай!

5. Жабенята і бусол

Зображено бусла і 6 жабенят, біля кожного -- приклади:

4+4;          5+3;         2+6;        7 + 1 ;         8 -  1;              3+5.

Жабеня - зелена спинка

Просить дівчинку Маринку:

— По болоту ходить бусол

— У червонім капелюсі,

Там живуть мої подружки,

Милі жабки-реготушки.

Може, їм підкажеш ти.

Як від бусла утекти?

6. Білочка-умілочка.

Зображено білочку і 6 горішків Із завданнями:

5 - 4;         7 - 5;             3+6;          9 - 1;            4 + 3;               8 - 2.

Білочка-умілочка -

Добра господиня-

В неї є горішки.

Шишок повна скриня.

Ось метнулась білочка.

Заховалась в скриньці.

Це вона готує

Нам усім гостинці

7. Зайченя і морквини

Зображено зайчика і 5 морквинок із прикладами:

5+5;          7+3;         3+6;        5+4;          8+2

Зайченя біля ялинок

Десь знайшло аж 5 морквинок,

Та не може їх забрати.

Знаєте, чому, малята?

Бо веселий чарівник,

Що до жартів добрих звик,

В лісі тому побував і усе зачарував.

Підкажіть зайчаті, діти,

Що ж йому тепер робити?

8.  Борсучки і бурячки.

Два брати-борсучки, грядки посадили,

У обох восени бурячки вродили.

Бурячки не прості,- вам скажу, малята:

Тільки той збере їх, хто вміє рахувати.

От і просять борсучки:-

Зберіть нам, діти, бурячки

Бо самі ми не зумієм

Рахувати ще не вмієм

9.  Сороки і гнізда

Сперечалися сороки.

Скрекотали на всі боки,

Скрекотали, знать хотіли,

Хто з них чорна, а хто біла,

І яка у кого латка,

І у кого краща хатка.

Хто її сховав найкраще.

Хто найбільше з всіх ледащо.

Сперечались і сварились,

Разів з п'ять, мабуть, мирились.

І зійшлися всі на тому:

-- Час летіти вже додому!

Ну ж бо, здогадайтесь, діти,

Куди кожній з них летіти?

10.  Ведмеді-математики

Ці веселі ведмежата дуже люблять математику,

Бо вони, щоб знали ви, вчились в мудрої Сови.

Хоч ведмежата й люблять математику, але іноді вони все ж припускаються помилок під час обчислень. Наше завдання - знайти ці помилки і виконати приклади правильно.

4 + 2=6                                  3 + 4=7

107=2                               6 + 3=8

96 = 3                           103 = 10

2 + 5 = 7                           5 + 4=8

81=9                               7 + 1=8

Біля дошки працюють 2 учні. Спочатку прикріплюють біля кожного прикладу кружечки (синій - правильно обчислено, червоний - обчислення неправильне), потім виконують неправильно розв'язані завдання. Ця гра проводиться у вигляді змагання двох команд.

Вправи на розвиток творчого мислення, фантазії, уяви, конструктивного мислення:

Вправи з лічильними паличками:

Виклади:

з 5 паличок два трикутники;

З 7 паличок два рівних квадрати;

з 5 паличок квадрат і маленьких трикутники;

з 9 паличок квадрат та 4 рівних трикутники.

Гра “Що в руці”?

Для проведення цієї гри використовують природний матеріал (шишки, жолуді, яблука, горіхи). В руки учня вкладала два однакові предмети, але різні за величиною. Наприклад, дві шишки: велику і маленьку. Учень, не дивлячись, повинен був сказати, що в правій руці велика шишка, а в лівій - маленька. Сам мав перевірити, чи ін правильно сказав. Ця гра, крім закріплення поняття “більше-менше”, уточнює і просторові уявлення, розвиває моторику, тактильні відчуття.

Зміст гри

Варіант 1. Виставляю на набірному полотні трафарети яблук, показуючи кожний з них указкою, пропоную полічити хором. Потім указкою показую трафарети яблук, починаючи з останнього, а учні лічать від останнього до першого. Звертаю увагу дітей на те, що в обох випадках дістали одне й те саме число. Далі, виймаючи трафарети яблук по одній (не по порядку), пропоную знову полічити. З'ясовується, що дістали менше число. Після цього замінюю два трафаретні яблук двома трафаретами груш і знову лічимо. Виявляється, що цього разу кількість трафаретів та сама.

Варіант 2. Виставляю іграшки на столі і пропоную учням, показуючи іграшки указкою, не лише лічити вголос, а й піднімати - цифру, яку вони називають.

Варіант 3. Плескаю в долоні, учні також плескають і лічать оплески.

Варіант 4. Плескаю в долоні кілька разів, а учні полічивши кількість оплесків мовчки, піднімають картку з відповідною цифрою.

Варіант 5. Показую цифру, а учні відповідно роблять стільки ж оплесків.

“Смужка”

Суть гри полягає в роздачі учнями смужок, на яких записане перше і останнє число. Учні повинні записати числовий ряд в пропущені клітинки. В цій грі я приділила увагу індивідуалізації використання дидактичного матеріалу. Таке використання дидактичного матеріалу створює умови для активної практичної і розумової роботи кожної дитини, викликає у неї намагання самостійно виконати завдання. На основі такої організації навчання у дітей починають формуватися первинні елементи потягу до пізнання, одержання знань, елементарного самоконтролю за власними діями.

“Мовчанка”

Обладнання: набір карток з числами, геометричні фігури.

Зміст гри. Основне правило: учень повинен відповідати на запитання вчителя, не вимовляючи жодного слова.

“Магічний квадрат”

Зміст гри. Заповнити магічний квадрат так, щоб сума чисел, які стоять у будь-якому горизонтальному або вертикальному ряду, а також на будь-якій діагоналі квадрата, дорівнювали одному й тому ж числу.

“Зірви огірок”

Обладнання: таблиця, на якій намальована грядка, де ростуть огірки. На зворотній стороні огірків вирази.

“Числа - перебіжники”

Хід гри: Учні поділені на три команди. З кожної виходить по 5 учнів. Їм роздають картки з цифрами й знаками дій. За сигналом діти складають приклади на додавання. Потім вчитель пропонує з цими ж числами утворити інші приклади на додавання (наприклад, 3+7=10 і 7+3=10). У кожній команді один з її членів записує складені вирази на дошці. Порівнюючи пари виразів, діти повторюють переставний закон додавання. Виграє та команда, яка склала більше прикладів за відведений час і сформулювала переставний закон додавання.

Калькулятор”

Обладнання: зображення моделі мікрокалькулятора, в якому екран містить проріз для встановлення чисел, результату дій над членами, про які йдеться у математичній загадці. Її загадує вчитель. Набори цифр.

Приклади математичних ігрових ситуацій у підготовчий період

«Де шукати?»

Мета. Закріпити просторові уявлення дітей

Обладнання. 4--5 іграшок.

Один учасник гри виходить із класу, всі інші ховають іграшку. Коли той повертається, спрямовують його пошуки словами: над, на, під, згори, знизу, шукай поруч, іди вперед, між та ін. Коли іграшку знайдено, визначається наступний шукач іншої іграшки.

«Будь уважним».

Мета. Закріпити поняття «високий», «низький»

Обладнання. Предметні малюнки, ракетки. Вчитель показує зображення різних предметів (телевізійна вежа, курник, пожежна вежа, триповерховий будинок, відерце та ін.). Якщо предмет високий, учні піднімають руки, якщо низький -- опускають їх. Тривалість гри 3--5 хв.

«З чого зроблено?»

Мета. Навчити диференціювати предмети за формою, величиною, матеріалом

Обладнання. Предмети і геометричні фігури різного розміру і форми, виготовлені з дерева, пластмаси та ін.

Діти розглядають і називають предмети, фігури, розкладені на поличці. Одному учаснику зав'язують очі і пропонують навпомацки визначити, який предмет у нього в руках (яблуко, дерев'яна лінійка тощо).

«Склади з частин»

Мета. Закріпити знання школярів про ділення, предметів на рівні (нерівні) частини, перевірити, як вони розрізняють геометричні форми.

Обладнання. По два конверти для кожного гравця. В одному - 6 геометричних фігур різного кольору, розрізаних на 2, 4, 8 рівних частин, у другому - 3 фігури, розрізані на нерівні частини.

Діти грають парами. Частини фігур з першого конверта перемішують.

Завдання: скласти 2--3 геометричні фігури. За сигналом учителя школярі починають працювати. Виграє той, хто швидше, без помилок викладе фігури.

                                            «Не помились»

Мета. Навчити розрізняти поняття «всі», «один», «кожний», «будь-який», «деякий».

Обладнання. Різні невеликі іграшки, фішки.

За сигналом учителя діти почергово виконують завдання:

«Придумати ім'я одній ляльці»,  «Поставити в гараж усі машини»,  «Назвати кілька іграшок червоного кольору».  За правильно виконане завдання гравець отримує фішки.

«Знайди місце для Чебурашки»

Мета. Вправляти школярів у порядковій лічбі

Обладнання. 10 різних іграшок, серед них - Чебурашка з номером на фартушку. Іграшки виставлені на поличці.

Діти визначають, на якому місці стоїть кожна з них. Треба знайти місце для Чебурашки відповідно до номера на його фартушку. Цей номер змінюється, і діти знаходять для Чебурашки нове місце. Повторити 4 - 5 разів.

«Лічилочка» (встановлення відповідності).

Викласти стільки фішок у стовпчик, скільки дівчаток з однаковими іменами.

Біля двору  - дві Федори,

Біля ґанку - три Тетянки,

Біля річки - дві Марічки,

А на лузі  - три Ганнусі.

По скільки фішок виклали в кожному рядку? Хто першим скаже, скільки всього було дівчаток?

«Олівець».

Закріплення властивостей натурального ряду

Допоможіть Олівцю вставити пропущені числа. Сусідами яких чисел вони є?

 

 

«Телефон»

Мета. Закріпити послідовність натурального ряду і «сусіднє число».

Допоможіть Чебурашці вставити в диск телефона відповідні цифри. Визначте, який номер пропущено.

Ігри на тему: «Нумерація чисел у межах першого десятка»

«Визнач»

Дидактична мета. Закріпити послідовність натурального ряду чисел від 1 до 10.

Зміст гри. Дітям пропонується відгадати число, якщо воно знаходиться, наприклад, між, числами 6 і 8. Яке місце воно займає? (Сьоме). На 1 більше від 5 і на 1 менше 7. Яке місце в натуральному ряду займає це число? (Шосте). Мій сусід зліва живе у 8 будиночку, а сусід справа -- в 10. В якому будиночку живу я? (В 9)...

«Яких чисел не вистачає?»

Гра розширює поняття «між даними числами». Вчитель називає два числа, а школярі визначають, які числа знаходяться між ними.

Наприклад, учитель говорить: «З, 7». Учні відповідають: «4, 5, 6».

«Відгадай»

Ця гра закріплює знання складу чисел.

Вчитель на картках показує, наприклад, число 5. А на зворотньому боці кожної записано склад цього числа: 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1. Далі він запитує: «Який склад цього числа на звороті картки, яку я показую?» Діти вгадують.

Під час формування навичок усного додавання, віднімання, множення й ділення доцільно включати в заняття ігрові моменти.

«Фіззарядка для тварин»

Кожного ранку звірята, як і діти, роблять зарядку. Подивись, у якому порядку вишикувалися звірята. Називай номер і звірятко. Хто найпершим прийшов на зарядку? Хто лінивий, любить довго спати і з'явився на зарядку останнім?

Практичні завдання 

із застосуванням ігрових ситуацій на уроці математики

( фрагменти уроків)

Урок-гра “Розв’язування прикладів і задач” (1 клас.)

Мета. Удосконалювати обчислювальні навички, уміння розв’язувати задачі, приклади; порівнювати числа; розвивати кмітливість, пам’ять, мислення, мовлення; прищеплювати інтерес до математики, любов до природи.

Обладнання. Цифри, перфокарти, стоп-тест, таблиця для усного рахунку, задачі-приклади, таблиці-нумерація в межа 20; магнітофон, картки з завданням, картинка “Пожежники”, телеграма, на магнітній дошці картинки дерев, тварин; для нагороди – медалі, цінний подарунок.

Хід уроку

1. Організація класу.

Діти, у нас буде незвичайний урок.

Сьогодні ,  даруйте, схвильована, бо в клас прийшла телеграма – наказ:

“В лісі – ділянка № 45 – пожежа. Гинуть рослини і тварини. Негайно трьом загонам вилетіти на місце пожежі”.

Наш клас перетворюється на три загони пожежників. Пожежники – сміливий народ, вони йдуть у вогонь і рятують народне добро. (Показ картинки “Пожежники”). Бажаю кожному з вас показати себе сміливим пожежником. А тепер познайомлюсь з командирами членами журі (учні 5 класу).

2. Знайомство з темою уроку.

На уроці будуть приклади в межах 10 і в межах 20;  задачі на 1 і 2 дії.

Вибирайте собі таке завдання, яке ви виконаєте.

Командири в кінці уроку назвуть кращих бійців, які будуть нагороджені. Поки літаки заправляються паливом, ми готуємось теж до польоту.

3. Підготовка до польоту.

а) І загону – кругові приклади:

1) 7 + 5 = 12

6) 10 – 2 = 8

7) 8 – 4 = 4

9) 5 + 2 = 7

8) 4 + 1 = 5

3) 9 – 3 = 6

4) 4 + 5 = 9

2) 12 – 3 = 9

5) 11 – 1 = 10

ІІ загону – задача на 2 дії:

Юра – 5 риб

Тато - ? на 4 риби більше }? Риб

1) 5 + 4 = 9 (р.) – тато

2) 5 + 9 = 14 (р.) – разом.

ІІІ загону – робота з стоп-тестом

Знайти помилку:

1) 7 + 4 – 6 = 5

3) 13 – 9 + 8 = 12

5) 4 + 9 – 5 = 7

2) 9 + 6 – 7 = 9

4) 5 + 6 – 7 = 4

 

б) з класом – гра “Хто де живе?”, усна нумерація 10 – 20; утворення чисел.

4. Взаємоперевірка виконання домашнього завдання.

Зошити здати – командири відмітять акуратність виконання.

5. Організація польоту до місця пожежі.

Діти, літаки готові до польоту, і щоб політ пройшов нормаль, необхідно розв’язати задачі (умови не писати).

І варіант

В І пакеті – 6 кг крупи

В ІІ пакеті - ? на 3 кг б. } ? кг

6 + (6 + 3) = 15 (кг)

В І банці – 7 л води

В ІІ банці - ? на 2 л менше } ? л

7 + (7 – 2) = 12 (л)

Легший варіант

Гусак – 7 кг

Кріль ? на 3 кг менше

7 – 3 = 4 (кг)

Курка – 2 кг

Качка - ? на 1 кг більше

2 + 1 = 3 (кг)

Поки ми летимо, трохи відпочинемо.

Фізкультхвилинка (запис , презентація ).

6. Висадка десанту.

Отже, бійці – пожежники, йдемо на посадку. Через вікна літака – ілюмінатори видно вже ліс, який горить.

Щоб боротьба з вогнем була успішною, треба розв’язати такі приклади:

І варіант

9 – 5 + 4 = 8

ІІ варіант

8 – 3 + 12 = 7

7 + 2 – 3 = 6

6 + 2 – 5 = 3

4 + 3 – 2 = 5

3 + 5 – 1 = 7

9 + 1 – 4 = 6

8 + 2 – 5 = 5

6 + 3 – 2 = 7

8 + 1 – 3 = 6

7 + 3 – 3 = 7

8 – 2 + 2 = 8

Командирам, враховуючи підготовку до польоту, виконання домашнього завдання, розв’язування задач замінити плюси на врятовані дерева, тварини і підготуватись до розбору завдання кожним загоном.

Робота з перфокартами: Учитель читає умову прикладів, діти в зошитах через перфокарту обмальовують кружечки.

На перфокарті по горизонталі – порядковий номер приклада, а по вертикалі – відповідь.

1) 10 – 4 = 6

2) 8 – 2 = 6

3) 3 + 3 = 6

4) 9 – 4 = 5

5) 7 – 3 = 4

6) 2 + 1 = 2

7) 5 – 3 = 2

8) 9 – 8 = 1

Вчитель обходить клас і говорить журі, кому поставити ще плюси.

7. Розбір операції (підсумок року)

- Командирам доповісти прохід операції.

Командир І загону:

- Першим загоном врятовано дерев, тварин.

Командир ІІ загону:

- Другим загоном врятовано дерев, тварин.

Командир ІІІ загону:

- Третім загоном врятовано дерев, тварин. (Називаються кращі бійці. )

Пожежна частина 1 класу! Слухай наказ! За проявлену сміливість нагородити медалями таких бійців. Загін №1, який визначився під час проведення операцій, нагородити цінними подарунками. Вони оголосити подяку за виконання почесного завдання.                                                     Командир частини.

 

Підбери фігури за величиною.

Матеріал гри: геометричні фігури (квадрати, прямокутники, круги, трикутники) різних розмірів або інші дрібні предмети, картки із зображеннями предметів тощо.

Зміст гри: Вчитель пропонує учням із кожного роду по одному) поділити фігури на 2 або 3 групи за розмірами. Найкраще, коли всі учні можуть брати участь у грі.

 

 

 

 

Знайти помилку.

Матеріал гри: картки з прикладами та числами, таблиця, набірне полотно.

Зміст гри: Учитель вивішує на дошці таблицю із записами і пропонує знайти помилку. Можна замість таблиці зробити відповідні записи на дошці або виставити картки на набірному полотні.

Знаю.

Зміст гри: Учитель пропонує дітям, починаючи з першої парти, почати лічбу вголос. Кожен учень по порядку та встановити (попередній сідає), називаючи наступне число. Замість числа 5 п’ятий учень повинен сказати “знаю”, а наступний почати лічбу з одиниці і т.д. до останнього учня класу. Слово “знаю” разом з п’ятим учнем можуть говорити вголос усі учні ласу. Це слово можна говорити замість будь-якого іншого числа (пізніше ділити клас на 3,5, 7, 9 тощо).

“Знаю” можна говорити замість всіх парних (непарних) чисел або замість чисел, що містить певну цифру (наприклад 3, 13, 23, 3 .).

Багато – мало – один.

Матеріал гри: у кожного учня на парті лічильні палички (або будь - який інший матеріал, а саме: олівців, геометричні фігури, картинки із зображенням різної кількості предметів тощо).

Зміст гри: Учитель називає слово: “багато”, “мало”, “один”, а учні повинні мовчки показати відповідну кількість предметів. Що гру можна ускладнити.

Розвивальні ігрові ситуації

 

Гра «Де дзвенить дзвіночок?»

Одній дитині зав’язують очі хустинкою. Друга дитина ходить з дзвіночком по класній кімнаті і подзвонює ним у різних місцях. Перша відгадує, де подзвонили, називаючи місце звуку   відносно   себе:    «Подзвонили праворуч    від    мене»,

«Подзвонили зліва від мене» і т.д. Той , хто після умовної кількості дзвінків жодного разу не помилився, отримує дзвіночок і займає місце свого попередника.

Гра «Навпаки»

Учитель називає якесь слово, що характеризує напрямок руху або просторові відношення між предметами, а викликаний учень повинен сказати слово, протилежне за значенням. Гра повинна проходити у швидкому темпі. «Верхній – нижній, ліворуч – праворуч, спереду – ззаду, перший – останній».

Гра «Не скажу»

Учні рахують від 30 до 60 по одному, але замість чисел, що діляться на 5 , вони говорять «не скажу». Ці числа вчитель записує на дошці. 30, 35, 40. 45 і т.д.

Гра «День – ніч»

Учитель тихо промовляє «Ніч», - діти закривають очі й кладуть голови на парти. Учитель пропонує завдання. Діти думають. Учитель говорить «День» - діти прокидаються і відповідають, піднявши руки.

Гра «Знайди помилку»

На дошці можна зробити записи і запропонувати учням знайти в них помилки.

Гра «Віднови числа»

Вчитель каже: «На снігу сорока розклала приклади, але повіяв вітерець і частину прикладів засипало сніжком. Допоможіть сороці відновити приклади».

..+2=4              ..+3=6          ..+4=6

..+2=5              ..+1=4          ..+1=5

 

Гра- естафета  «Заселіть числові будиночки»

Учні кожного ряду виходять і записують відповідні числа у числові будиночки. Перемагає той ряд, в якому учні швидко і правильно записали потрібні числа.

 

Гра «Потяг»

Зміст гри. Учитель по черзі викликає до дошки учнів. Кожен з них, виконуючи роль вагона, називає свій номер. Перший викликаний  учень говорить: «Я – перший вагон». Другий учень виконує роль другого вагона, він називає свій порядковий номер і т.д. Потім діти повертаються в другу сторону – останній вагон стає першим. Діти називають свої порядкові номери справа наліво.

 

Гра «Будь уважний»

Скільки лапок у вовків? (4)

Скільки в мишки є хвостів?(1)

Скільки вушок у зайців?(2)

Скільки пальців на руці?(5)

Скільки крил є у лисиці?(Ніскільки)

Скільки в теремі криниць? (Ніскільки)

Скільки жаб літає в небі? (Ніскільки)

Скільки хвостиків у тебе? (Жарт)

Гра «Знайди сусідів»

  На дошці – таблиці з геометричними фігурами:

Учні викладають картки з потрібними цифрами.

 

Гра «Що змінилося?»

Учитель ставить на столі 5 іграшок: заєць, ведмідь, вовк, лисиця, їжак. Учні називають: перший – заєць, другий – ведмідь і т. д. Потім учні заплющують очі, а вчитель переставляє іграшки місцями. Учні розплющують очі і розповідають, що змінилося.

Гра «Листоноша»

Учитель роздає 5 учням однакову кількість «листів» (картки із записаними прикладами). У дітей, які сидять за партами, в руках картки з номерами будинків (від 1 до 10). Кожен листоноша повинен розв’язати приклади. Відповіді збігаються з номерами будинків. Завдання: швидко та без помилок рознести листи за призначенням. Переможцю можна вручити медаль або емблему «Кращий листоноша».

Гра «Кожній іграшці – своє місце»

Дошка поділена на три частини, на кожній записані цифри. Учням  роздають  зображення  іграшок,  на  яких  закріплено картинки з прикладами. Необхідно розв’язати приклади. Кожна відповідь – записана на дошці цифра, на місце якої прикріплюють ту чи іншу іграшку.

Гра « Склади приклад»

Учитель роздає дітям картки з числами. Він називає добуток множення, а діти, в яких є відповідні картки, повинні стати разом, щоб склався приклад на множення.

Гра «Мікрофон»

Один учень називає приклад, а інший відповідь до нього.

Гра «Відгадай приклад»

Учні працюють із сигнальними картками. Вчитель називає відповідь якогось прикладу на множення числа 2, діти повинні підняти дві сигнальні картки із числами, які є множниками.

Гра « Забий гол»

Мета: формувати навички табличного множення, ( 1 клас підібрати приклади перевірку складу чисел)

            На дошці - запис:

5               72:8                       18:6              6

4               18:9                       45:9              9

2               36:6                       49:7              3

8               28:7                       24:3              7

            Двоє учнів із крейдою в руках водночас починають розв’язувати по стовпчику прикладів. Відповіді записані в обох «воротах» не за порядком. Учень повинен знайти в певних «воротах» відповіді до своїх прикладів і провести крейдою стрілку від кожного прикладу до його відповіді. Хто швидше «заб’є» всі  чотири «голи», той і виграв.

            Таким чином, використання ігор на уроках математики стає важливим засобом розвитку інтересу до вивчення цього предмету і дає можливість більш об’єктивно оцінити знання і вміння учнів з даної теми.

            Щоб та сама гра не набридала, через певний час треба вносити у неї деякі зміни, ускладнювати завдання, враховуючи засвоєний матеріал, індивідуальні особливості молодших школярів.

На уроках математики учням подобаються такі ігри:

 •    «Допоможи чаклуну зварити чарівне зілля»;
 •    «Хто швидше спіймає рибку?»;
 •    «Катання на хмаринках»;
 •    «Шифрувальники»;
 •    «Футболісти»;
 •    «Долети до аеропорту» та інші.

На математиці під час усної лічби пропоную учням ігрові ситуації – «Шифрувальники», «Естафета». «Забий гол», різні варіанти графічних схем

Ігрові ситуації  на уроках математики  використовують для ознайомлення дітей з новим  матеріалом та для його закріплення, для повторення раніше набутих уявлень і понять, для повнішого і глибшого їх осмислення, формування обчислювальних, графічних умінь і навичок, розвитку основних прийомів мислення, розширення кругозору. Пропоную пограти  «в магазин». «Продавець» і «покупець» швидко лічать, а діти стежать за правильністю розрахунків. Так у грі   учні тренуються в додаванні й відніманні.

В процесі проведення уроків математики з елементами ігрових ситуацій реалізуються ідеї співдружності, змагання, самоуправління, виховання відповідальності кожного за результати своєї праці, формується мотивація навчальної діяльності й інтерес до предмету.

 Під час проведення ігор «ЕОМ»,  «Математичний струмок»,  «Зроби рівними», «Закінчи логічний ряд», «Художня математика»  формую обчислювальні навички, вчу доводити своє міркування.

 Навчаючи учнів логічно мислити, аналізувати, виділяти головне, робити висновки,  враховую і те, що не всі школярі однакові за рівнем розвитку мислення, уваги, вмінням слухати і виконувати  завдання. Вдало підібрані ігри допомагаютьзацікавити учнів щодо виконання будь-якого завдання.

 

 

Розстав за зростом 
Матеріал. Різної висоти предмети, іграшки, зображення на картках тощо. 
Примітка. Бажано дібрати два-три предмети однакової висоти, щоб викликати в учня деяку розгубленість, подив, спонукати замислитись, шукати виходу і, нарешті, дійти потрібного висновку. 
Зміст гри. Завдання можуть бути різні, наприклад, розставити предмети від найменшого до найбільшого або навпаки. А далі кілька додаткових запитань: «Який предмет має порядковий номер 7 (3, 4, 5 тощо)? Скільки предметів усього? Який порядковий номер найбільшого (найменшого) предмета? Назви предмети, що мають парні (непарні) номери і т.д.». У порядку збільшення (зменшення) корисно розкладати предмети різної довжини (ширини). 
Коли є два однакові набори матрьошок, коробок або інших предметів, пропоную розставляти їх так: спочатку знайти два однакові найбільші, а потім ліворуч і праворуч від них – решту предметів у порядку спадання. 
Такий принцип гри застосовується для закріплення уявлень «широкий і вузький», «товстий і тонкий». 

Куди підеш і що знайдеш? 
Матеріал. Іграшки і різні предмети. 
Зміст гри. 

Варіант 1. Учитель заздалегідь розкладає іграшки в різних місцях класу і звертається до дітей: «Підеш вперед – знайдеш олівець, праворуч – «Буквар», ліворуч – ручку, назад – зошит». Викликаний учень забирає всі речі й розповідає, куди він ішов і що знайшов. 
Варіант 2. Класовод розкладає предмети, але нічого не говорить. Учні по черзі самі беруть предмети і пояснюють, куди йшли і що знайшли. 

Відгадування форми предмета на дотик 
Матеріал. Різні геометричні фігури, плоскі та об’ємні іграшки, дрібні предмети: горіхи, жолуді, каштани тощо. Вони заповнюють мішечок з тканини на 1/3. 
Зміст гри. 

Варіант 1. Учневі зав’язую очі, і він помацки дістає з мішечка предмети, на дотик визначає, що саме у нього в руці, називає вголос і лише по тому витягає руку з мішечка і показує цей предмет. 
Варіант 2. Класовод називає предмет, а дитина відшукує його на дотик у мішечку. 

Використання ігрових ситуацій під час обчислень на уроках математики

У кожному виді вивчення обчислень можна використовувати ігрові форми. Наприклад, такі ігри:

 •      ромашка;                            магічні квадрати;
 •      цікаві рамки;                     складемо потяг;
 •      сходи;                                 вгадай число;
 •      поштова скринька                   магазин;
 1. Урок-подорож по темі "Наші зустрічі з математикою". Урок бажано провести в околицях школи, проклавши маршрут так, щоб можна було відвідати декілька різних магазинів, пройти мимо будинків різної висоти, перейти або хоч би подивитися на вулиці різної ширини. Під час подорожі діти вимірюють окремі, вибрані вчителем, відрізки шляху кроками, вважають повороти наліво і направо. Бажано, щоб вчитель за участю дітей склав план пройденого шляху.

Метою даного уроку є ознайомлення з поняттям натурального числа, формування абстрактного мислення – предмети в світі відрізняються, але їх кількість можна виразити через ті ж самі числа.

 1. Урок-гра по темі "Орієнтація в просторі". Урок проводиться на свіжому повітрі або в приміщенні, яке дозволить назвати велику кількість предметів в будь-якому названому вчителем напрямі, - зліва, справа, ззаду, спереду, вгорі, внизу, перед, за. Клас розбивається на 2 команди, які поперемінно називають предмети, розташовані в заданому напрямі. Команда, яка не змогла назвати предмет, віддає фант. В кінці гри фанти розігруються. В процесі гри бажано кілька разів міняти місцеположення команд, що дозволить розглянути положення предметів з різних позицій.

Метою даного уроку є ознайомлення з основними координатами простору.

Завдання уроку: 1) розвинути навики колективної роботи; 2) дати поняття напряму в просторі; 3) сформувати практичні навики визначення напряму в просторі.

 1. Урок-екскурсія "Геометрія навколо нас". Урок можна провести, слідуючи тому ж маршруту, який був використаний на уроці 1, але тепер основна увага сосредотачивается на формі навколишніх предметів, серед яких діти прагнуть знайти схожі, а також на пошуку в об'ємних предметах знайомих площинних фігур (кругів, багатокутників різної форми і т.д.).

Метою даного уроку є ознайомлення з поняттям форми, і формування абстрактного мислення – предмети в світі відрізняються, але їх форму можна звести до певного набору фігур.

Завдання уроку: 1) зацікавити дітей геометрією; 2) дати поняття форми предмету; 3) дати навики визначення форм і порівняння їх між собою.

 1. Урок-подорож на тему "Навіщо людям потрібні числа". Урок проводиться в околицях школи по маршруту, на якому учні можуть побачити різні об'єкти, в яких використані числа (номера будинків, маршрутів автобусів і інших видів транспорту, шкали вагів, ціни товару і т.д.). При проведенні уроку бажано використовувати вірш

Негаданно-нежданно

Нагрянула біда:

Всі числа загубилися

Зникли без сліда.

Як будинок або квартиру

Без номера знайти?

І до друга в день народження

Вчасно прийти?

Адже стрілка не покаже Нам час на годиннику, і скільки важать фрукти, Не видно на вагах. Відтепер заблукати.  Автобус без маршруту йде в нікуди.

Метою даного уроку є ознайомлення з поняттям натурального числа, і формування абстрактного мислення – предмети в світі відрізняються, але їх кількість можна виразити через ті ж самі числа.

Завдання уроку: 1) зацікавити дітей математикою; 2) дати поняття натурального числа; 3) дати навики рахунку і порівняння чисел між собою.

 1.                   Урок-екскурсія на тему "Лінії навколо нас". Урок бажано провести там же, де проходив урок 3, але зосередивши увагу на пошуку ліній, як частини тих, що розглядалися на нім об'ємних і площинних об'єктів.

Метою даного уроку є ознайомлення з поняттям лінії, і формування абстрактного мислення – предмети в світі відрізняються, але їх форму можна звести до певного набору ліній.

Завдання уроку: 1) зацікавити дітей геометрією; 2) дати поняття лінії; 3) дати навики визначення ліній і їх напрямів.

 

Гра  Доміно.

Урізноманітнити роботу учнів на уроці допоможе доміно. Його можна широко використовувати як під час лічби, формування поняття про число, засвоєння дій додавання і віднімання, множення і ділення, так і для розвитку просторових уявлень.

 

 

 

Гра Мовчанка.

Матеріал гри: набір карток з числами, геометричні фігури.

Зміст гри. Основне правило гри: учень повинен відповідати на запитання вчителя, не говорячи жодного слова.

Можливі варіанти запитання:

 1. Яке число стоїть після 5? (учні мовчки показують картку з числом 6).
 2. Скільки буде 3+9?
 3. Від 7 відняли 5. Скільки залишилося?
 4. Яке число стоїть перед 7 і після нього?
 5. Яке число стоїть між числами 8 і 10? 17 і 19?
 6. Які числа менші від 4?
 7. Яке число більше, ніж 8, але менше, ніж 10?
 8. Яка геометрична фігура має три сторони?
 9. Яка геометрична фігура має чотири кути?
 10.  У якої геометричної фігури всі сторони рівні?
 11. Скільки кутів має прямокутний трикутник?
 12.  У якої геометричної фігури всі кути рівні?

Таку ігрову ситуацію  корисно проводити, коли учні збуджені і їм важко зосередитись без допомоги вчителя. Її можна проводити на початку уроку для повторення вивченого матеріалу, вдосконалення обчислювальних умінь і навичок, розвитку мислитель них прийомів тощо.

                                                 Висновок

Сучасний шкільний курс математики має великі розвиваючі можливості завдяки своїй цілісності й логічній строгості.

Створення ігрових ситуацій, як відомо, є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для молодших школярів. Ще К.Д. Ушинський писав: “зробити серйозне заняття для дитини цікавим – ось завдання початкового навчання. Кожна здорова дитина потребує діяльності і до того ж серйозної діяльності . З перших же уроків привчайте дитину полюбити свої обов’язки й знаходити приємність в їх виконанні”.

Саме в ігрових ситуаціях розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі ситуацій в дітей виробляється звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно. Розвивається увага, пам’ять, жадоба до знань. Задовольняючи свою природну невсипущу потребу в діяльності, в процесі гри дитина “добудовує” в уяві все, що недоступне їй у навколишній дійсності, в захопленні не помічає, що вчиться – пізнає нове, запам’ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює набутий раніше досвід порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію.

Ігрова ситуація  належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання  молодших школярів. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховні функції діють у тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.

Працюючи над питанням  «Використання ігрових ситуацій в процесі навчання математики » я переконалася, що саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між вчителем і учнем. Тому мені, саме завдяки ігровим формам навчання, вдалося залучити пасивних учнів до систематичної розумової праці, дати змогу дитині відчути успіх, повірити в свої сили, навчати без примусу, щоб кожен учень був не просто слухачем, а дослідником, фантазером, винахідником і просто жив щасливим життям спілкування.

 

 

 

1

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1851
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку