24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Презентація на тему : " Використання ігрових ситуацій в процесі навчання математики"

Про матеріал

У дітей молодшого шкільного віку одним із ведучих видів діяльності є гра, ігрові ситуації і цікаві вправи. Вони приносять дітям і розуміння, і зацікавленість, і радість, і захоплення. А учіння (пізнавальна діяльність учнів) дітей повинно бути привабливим, радісним і захоплюючим. Тому, природно, не відривати першокласників від гри, ігрових ситуацій і цікавих вправ, а навчати їх, особливо на перших порах, через гру, ігрові ситуації і цікаві вправи. Стараюся вчити дітей, граючись і думаючи. Добираючи ігри, продумуючи ігрову ситуацію, поєдную два елементи - пізнавальний та ігровий. Мета дидактичної гри - підвищити інтерес учнів до навчального предмету, сприяти зміцненню та пізнанню учнями нових знань, умінь та навичок.Ігрова ситуація один із способів залучення молодших школярів до активної розумової діяльності у процесі вивчення математики. Презентація містить 41 слайд з корисною інформацією та вже готовими наведеними прикладами ігрових ситуацій, які може використати педагог у своїй роботі!

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Використання ігрових ситуацій в процесі навчання математики

Номер слайду 2

Ігрова ситуація — один із способів залучення молодших школярів до активної розумової діяльності у процесі вивчення математики. Її цінність полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвивальна, практична й виховна функції взаємодіють.

Номер слайду 3

Переваги застосування ІС на уроках математики Навчання через ігрові ситуації залучає до активної пізнавальної діяльності кожного учня окремо і всіх разом, тим самим, є ефективним засобом управління навчальним процесом; Ігрова ситуація – вільна діяльність, що дає можливість вибору, самовираження, саморозвитку для її учасників; Гра має певний результат і стимулює учня до досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети; У процесі вирішення ігрових ситуацій команди або окремі учні спочатку рівні (немає поганих і гарних учнів, а тільки гравці); результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, здібностей, витримки, умінь і характеру;

Номер слайду 4

Цілі ігрових ситуацій Дидактичні (формування й застосування нових ЗУН, розширення кругозору тощо). Розвиваючі (розвиток пам’яті, мови, розумових процесів – аналізу, синтезу, співставлення; творчих здібностей). Виховні (виховання самостійності, колективізму, відповідальності, волі, навичок співробітництва).

Номер слайду 5

Головні умови ігрової ситуації Створення позитивного настрою для навчання Відчуття рівного серед рівних Забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей Можливість вільно висловлювати свою думку і вислуховувати свого товариша

Номер слайду 6

СПЕЦИФІКА застосування ігрових ситуацій Учні повинні мати певні знання Розроблений необхідний підхід в оцінюванні знань учнів Кожен учень забезпечений необхідним дидактичним матеріалом

Номер слайду 7

ЗАВДАННЯ ігрової ситуації Сприяти розвитку інтересів учнів Показати реальні здобутки учнів. Заохотити учнів до активності й самостійності. Підтримувати високу навчальну мотивацію школярів, створювати ситуацію успіху для кожного учня. Формувати навички вчитися Прищеплювати навички рефлексії. Розширювати можливості самоосвіти. Розвивати навички оцінної діяльності учнів.

Номер слайду 8

У процесі розв’язання ігрових ситуацій учень навчиться : Критично мислити. Використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем. Приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність. Вміти працювати в команді. Вміти запобігати будь – яким конфліктним ситуаціям та виходити з них. Уміти здобувати, аналізувати і застосовувати інформацію для вирішення різних ситуацій.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Першим видом ігрової ситуації є: використання персонажів казок, мультфільмів та оповідань. Постановка звичайних навчальних запитань і завдань з участю Незнайки чи Буратіно викликає інтерес і підтримує активну діяльність кожної дитини протягом тривалого часу.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Другим видом ігрових ситуацій є використання у сюжеті задач дій тварин. Наприклад: На галявині гралися троє зайчат, до них прибігли ще 2 зайчики. Скільки зайчат стало на галявині?

Номер слайду 13

До третього виду ігрових ситуацій відносять Математичні лічилки, віршовані задачі та цікаві вправи. Наприклад: На раз — розступився сніг.  На два — прокотився сміх.  На три — ми побігли росою.  На чотири — раділи весною.  На п'ять — прилетіли пташки.  На шість — заясніли стежки.  На сім — зацвіли квіточки.  На вісім — заграли річки.  На дев'ять — регочуть діти —  На десять — приходить літо!!! Ось на гілочці сидять Разом троє пташенят: Раз, два, три, Раз, два, три... Ти за мною повтори: Раз, два, три.

Номер слайду 14

2 + 4 = 6

Номер слайду 15

2 + 3 = 5

Номер слайду 16

2 + 8 = 10

Номер слайду 17

3 + 2 = 5

Номер слайду 18

До четвертого виду ігрових ситуацій належать ігри-змагання. Варіанти ігор бувають такі: а) хто більше і правильно розв'яже і запише відповідей до прикладів за 1 хв; б) хто швидше запише всі випадки складу чисел з двох доданків; в) хто більше назве прикладів із заданими результатами; г) хто безпомилково і чітко розкаже (запише) таблицю додавання числа 3 і т.д.

Номер слайду 19

Чи ви діти знаєте, що влітку Бджілки не минають жодну квітку? А чому, самі ви розкажіть. Ще й малим бджілкам допоможіть. 4 + 4 9 10 2 + 7 5 + 5 8 Змагання

Номер слайду 20

До п'ятого виду ігрових ситуацій відносять завдання ущільненого характеру. Це такі дидактичні ігри: «Напиши сусудів числа…", "Магазин", "Риболов», « Загублене число» і т.д.

Номер слайду 21

Наприклад:

Номер слайду 22

До шостого виду ігрових ситуацій належать математичні ігри. У 1 класі це "Кругові приклади", "Лото", "Доміно". Усі вони на додавання і віднімання чисел в межах 10.

Номер слайду 23

Ігрових ситуацій можна створити багато, але всі вони мають упорядкуватися головній меті - учень має працювати над математичним завданням.

Номер слайду 24

Зразки ігрових ситуацій

Номер слайду 25

Загадкові квадратики Гра “Загадкові квадратики” потребує приготування карток для всіх учнів. Завданням гри є зафарбувати квадратики з парними числами і буквами під ними. По буквах під не зафарбованими квадратиками необхідно прочитати відгадки на загадку, або знайти зашифроване слово.

Номер слайду 26

Коли нема, - мене чекають, А як прийду, - усі тікають. Ж Ю Щ М О Н В Д Б А 4 2 1 8 3 6 4 5 2 8 Зафарбуйте квадратики з парними числами і буквами під ними. По буквах під не зафарбованими квадратиками прочитайте відгадки.

Номер слайду 27

Зайченята-стрибунята. 5 = 7; 4 4 = 0; 1 4 = 5 4 = 7; 6 2=4; 5 4 = 9 Зайченята-стрибунята хочуть, діти, з вами гратись. Ось у прикладах на дошці стрибунята сіли. Визначте, які знаки (цифри) собою закрили.

Номер слайду 28

Ведмеді-математики Ці веселі ведмежата дуже люблять математику, Бо вони, щоб знали ви, вчились в мудрої Сови. Хоч ведмежата й люблять математику, але іноді вони все ж припускаються помилок під час обчислень. Наше завдання - знайти ці помилки і виконати приклади правильно.

Номер слайду 29

4 + 2 = 6 3 + 4 = 9 10 – 7 = 2 6 + 3 = 9 9 – 6 = 3 10 – 3 = 5 2 + 5 = 7 5 + 4 = 8

Номер слайду 30

Ігрові ситуації на розвиток творчого мислення, фантазії, уяви, конструктивного мислення

Номер слайду 31

Вправи з лічильними паличками: Виклади: з 5 паличок два трикутники; З 7 паличок два рівних квадрати; з 5 паличок квадрат і маленьких трикутники; з 9 паличок квадрат та 4 рівних трикутники.

Номер слайду 32

Гра «Складалочка» або “ Склади з частин”

Номер слайду 33

«Лічилочка» (встановлення відповідності). Викласти стільки фішок у стовпчик, скільки дівчаток з однаковими іменами. Біля двору - дві Тетянки, Біля ґанку – три Мар’янки, Біля річки - дві Марічки, А на лузі - три Ганнусі. По скільки фішок виклали в кожному рядку? Хто першим скаже, скільки всього було дівчаток? ( 10)

Номер слайду 34

Розвивальні ігрові ситуації Гра «Де дзвенить дзвіночок?» Одній дитині зав’язують очі хустинкою. Друга дитина ходить з дзвіночком по класній кімнаті і подзвонює ним у різних місцях. Перша відгадує, де подзвонили, називаючи місце звуку   відносно   себе:    «Подзвонили праворуч    від    мене», «Подзвонили зліва від мене» і т.д. Той , хто після умовної кількості дзвінків жодного разу не помилився, отримує дзвіночок і займає місце свого попередника.

Номер слайду 35

Гра «Віднови числа» Вчитель каже: «На снігу сорока розклала приклади, але повіяв вітерець і частину прикладів засипало сніжком. Допоможіть сороці відновити приклади». ..+2=4               ..+3=6          ..+4=6 ..+2=5               ..+1=4           ..+1=5

Номер слайду 36

Гра- естафета  «Заселіть числові будиночки»

Номер слайду 37

Гра «Будь уважний» Скільки лапок у вовків? (4) Скільки в мишки є хвостів?(1) Скільки вушок у зайців?(2) Скільки пальців на руці?(5) Скільки крил є у лисиці?(Ніскільки) Скільки жаб літає в небі? (Ніскільки) Скільки хвостиків у тебе? (Жарт)

Номер слайду 38

Гра Мовчанка. Матеріал гри: набір карток з числами, геометричні фігури. Зміст гри. Основне правило гри: учень повинен відповідати на запитання вчителя, не говорячи жодного слова.

Номер слайду 39

Можливі варіанти запитання: Яке число стоїть після 5? (учні мовчки показують картку з числом 6). Скільки буде 3+5? Від 7 відняли 5. Скільки залишилося? Яке число стоїть перед 7 і після нього? Яке число стоїть між числами 8 і 10? 4 і 6? Які числа менші від 4? Яке число більше, ніж 8, але менше, ніж 10? Яка геометрична фігура має три сторони? Яка геометрична фігура має чотири кути? У якої геометричної фігури всі сторони рівні?

Номер слайду 40

Висновок Працюючи над питанням «Використання ігрових ситуацій в процесі навчання математики » я переконалася, що саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між вчителем і учнем. Саме завдяки ігровим формам навчання, вдається залучити пасивних учнів до систематичної розумової праці, дати змогу дитині відчути успіх, повірити в свої сили, навчатися без примусу, щоб кожен учень був не просто слухачем, а дослідником, фантазером, винахідником і просто жив щасливим життям спілкування.

Номер слайду 41

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Маслієнко Лариса
  Дякую за ваші підказки.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Пов’язані теми
Математика, 1 клас, Інші матеріали
НУШ
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2736
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку