14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Стаття "Використання у навчально – виховному процесі мультимедійних, телекомунікаційних та інтерактивних засобів навчання на уроках хімії."

Про матеріал
При навчанні хімії, найбільш природним є використання комп'ютера , виходячи з особливостей хімії як науки . Наприклад, для моделювання хімічних процесів та явищ, лабораторного використання комп'ютера в режимі інтерфейсу, комп'ютерної підтримки процесу викладу навчального матеріалу і контролю його засвоєння.
Перегляд файлу

Використання  у навчально – виховному процесі мультимедійних, телекомунікаційних та інтерактивних засобів навчання на уроках хімії.

 У сучасних умовах потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить , успішно її відображати і використовувати. Кінцевим результатом впровадження інформаційних технологій  у процесі навчання хімії, є оволодіння учнями комп'ютера як засобом пізнання процесів та явищ, що відбуваються в природі  у застосовується у процесі практичної діяльності.

При навчанні хімії, найбільш природним є використання комп'ютера , виходячи з особливостей хімії  як науки . Наприклад, для моделювання хімічних процесів та явищ, лабораторного використання комп'ютера в режимі інтерфейсу,  комп'ютерної підтримки процесу викладу навчального  матеріалу  і контролю його засвоєння.

Використання комп'ютерних моделей дозволяє розкрити істотні зв'язки досліджуваного об'єкта , глибше виявити його закономірності, що у кінцевому рахунку , веде до кращого засвоєння матеріалу.

 Другий напрямок використання комп'ютера в навчанні хімії  - контроль і обробка даних хімічного експерименту. Таке використання комп'ютера корисно тим, що прищеплює учням навички дослідницької діяльності, формує пізнавальний інтерес, підвищує мотивацію, розвиває наукове мислення.

 Третій напрямок використання ІКТ у процесі навчання хімії – програмна підтримка курсу.

 На кожному конкретному уроці можуть бути використані визначені програми , виходячи з цілей уроку , при цьому функції вчителя  і комп'ютера різні. Програмні засоби для ефективного застосування в навчальному процесі повинні  відповідати курсу хімії профільного навчання, мати високий ступінь наочності, простоту використання , сприяти формуванню загальних навчальних і експериментальних умінь, узагальненню і поглибленню  знань.

Використання перерахованих  вище програмних засобів на уроках хімії мають наступні переваги:

  • значний обсяг матеріалу, що охоплює різні розділи  курсу шкільної хімії;
  •  поліпшується наочність подачі матеріалу за рахунок кольору, звуку і руху;
  • наявність демонстрації тих хімічних дослідів , що небезпечні для здоров'я дітей

( наприклад дослід з отруйними речовинами);

  • прискорення на -10-15% темпу уроку за рахунок посилення емоційної складової;
  • учні виявляють цікавість до предмета і легко засвоюють матеріал ( підвищується якість знань учнів).

   На власних уроках намагаюся використовувати особистісно – орієнтоване навчання ІКТ, різнорівневе та проблемне навчання , які дозволяють виявити інтерес учнів до хімії , активізувати їх навчально – пізнавальну діяльність.

  Використання нових ІКТ в навчальному процесі дозволяє направити інтелектуальний потенціал учнів на позитивний розвиток. Комп'ютер в змозі замінити основну частину наочних посібників та моделей .

  За допомогою електронних підручників показую відео фрагменти дослідів, які не завжди можна провести на уроці  в повному обсязі, при відсутності приладдя.

  Доречно використовувати комп'ютерні технології  при вивчені нового матеріалу( презентації для лекцій), при первинному закріпленні отриманих на уроці знань та вмінь, при дослідженні вмінь, та навичок ( навчальне  тестування), під час проведення хімічного практикуму, а також при контролі та корекції знань.

  Використання презентацій під час лекцій забезпечує динамічність, наочність, більш високий рівень та об'єм інформації в порівнянні з традиційними методами.

  Отже.  використання комп'ютера на уроках хімії полегшує опрацювання матеріалу, підвищує пізнавальний інтерес до хімії, розвиває бажання та вміння вчитися.

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
22 січня
Переглядів
66
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку