СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ. Самоаналіз уроку.

Про матеріал
Розробка уроку на тему: СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ за підручником (Соболь В. І. Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. Освіти. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2019. 256 с.) + самоаналіз уроку.
Перегляд файлу

ТЕМА. СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ.

Мета:

                 закріпити, узагальнити, поглибити знання про забруднення навколишнього середовища та екологічні проблеми у світі та в Україні;

                 розвивати в учнів уміння аналітично мислити, порівнювати, узагальнювати, підтримувати інтерес до вивчення проблеми; навички самостійної діяльності, застосовувати отримані знання в конкретних життєвих ситуаціях;

                 виховувати моральну й громадянську позицію учнів з питання розв’язання екологічних проблем, бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: Урок поглиблення знань

Обладнання: глобус, проєктор, комп’ютер, дидактичні матеріали, роздатковий дидактичний матеріал (картки з узагальнюючою таблицею), оцінні картки підручник (Соболь В. І. Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. Освіти. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2019.  256 с.)

Методи й прийоми:  коментар учителя, інформаційно-комунікативний метод (перегляд і обговорення відео), бесіда, робота в групах, проблемно-пошуковий метод, аналіз й узагальнення навчального матеріалу).

Очікувані результати.

Учні повинні знати:

                 основні екологічні проблеми сучасного суспільства;

                 екологічний стан суспільного середовища;

                 головні джерела забруднення;

Учні повинні вміти:

                 визначати ступінь впливу господарчої діяльності людини на біосфери;

                 здійснити самоконтроль, оцінювання й рефлексію;

                 логічно й критично мислити.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Привітання, роздача листків самооцінювання.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Поміркуймо!

                 Як ви розумієте зміст прислів’я: «Погана та пташка, яка забруднює власне гніздечко!» Чи згодні ви з цим? Свою думку обгрунтуйте.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. ФОРМУЛЮВАННЯ ТЕМИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

 1. Перегляд відеоролика за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=s1MldaS8z0A
 2. Бесіда:

                 Як ви думаєте, про що буде наша сьогоднішня розмова?

(учні визначають тему, завдання уроку)

 1. Записи в зошитах: число й тема уроку.
 2. «Закінчи речення»:

(передаючи глобус, продовжіть фразу: «Для мене Земля – це…..»

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Слово вчителя:

На сьогодні на Землі не залишилося жодної ділянки суші або моря, на яких би не позначилися наслідки діяльності людини. Діяльність людини здійснює такий помітний вплив на біосферу, що це призводить до серйозних екологічних проблем.

Прийшов час усвідомити кожному з нас, що ми живемо в озоновій кульбабці, що наша Земля – самотня небесна квітка. А ми прогризаємо її оболонку, стираємо пилок, змахуємо ніжні тичинки лісів.

                 Які ж екологічні проблеми стоять перед сучасною людиною?

 1.               Робота в групах (перед учнями спроєктовано текст, кожна група захищає свій кластер): прочитати текст, скласти схему «Глобальні екологічні проблеми»

Текст

Тисячоліттями триває вторгнення людини в природу. Але особливо великі зміни в навколишньому середовищі відбулися в епоху науково-технічної революції. І не завжди вони позитивні. Природа стала посилати тривожні сигнали, змінюватися. Винуватці цих змін – люди й створені ними заводи, електростанції, копальні, транспорт, а також міста… За останні 25 – 30 років транспорт і промисловість взяли з атмосфери більше кисню, ніж спожило людство за весь антропоген, тобто за 2 – 3 мільйони років. В атмосферу викидаються сірка, азот, цинк, калій, отруйні речовини. Лише вуглекислого газу щорічно у світі викидається 5 мільярдів тонн, що може призвести до глобального потепління, часткового розтавання полярної криги й підвищення рівня Світового океану. Будь-які проблеми, пов’язані із впливом людини на природу й зворотним впливом зміненого середовища на здоров’я й господарську  діяльність людей – екологічні проблеми. Ось деякі з них.

Діти мають визначити:

                 виснаження біорозмаїття;

                 забруднення атмосфери;

                 порушення озонового шару;

                 зміна клімату;

                 спустошення земель;

                 забруднення водних систем;

                 забруднення Світового океану.

                Давайте детальніше розглянемо деякі з них (виступи учнів із заздалегідь підготовленими повідомленнями; інші слухають і заповнюють таблицю). Картки з таблице заготовлені вчителем заздалегідь.

Проблема

Причина виникнення

Шляхи розв’язання

Забруднення атмосфери

 

 

Забруднення води

 

 

Забруднення грунту

 

 

Скорочення видового розмаїття

 

 

 

 1.               Робота з підручником: учні опрацьовують матеріал підручника, використовуючи прийом «Знав» – «Не  знав» (с. 176 – 178)
 2.               Бесіда за прочитаним:

     Що з опрацьованого матеріалу було вже вам відомо?

     Що для вас виявилося новим?

     Що здивувало?

     Про що ви хотіли б дізнатися більше?

                 Якщо не розв’язувати екологічні проблеми, то вони можуть призвести до глобальної екологічної катастрофи. Виникають питання: Що ж необхідно робити вже зараз? Чи існують шляхи виходу із ситуації? Як ви думаєте? Ваші пропозиції?

(Діалог з учнями. Пропоновані відповіді. Записи в зошитах)

                 здійснювати суворий контроль за викидами брудних речовин;

                 повторне використання відходів;

                 використання фільтрів;

                 раціональне й повне використання ресурсів;

                 відновлення лісів;

                 захоронення радіоактивних відходів;

                 використання нетрадиційних джерел енергії (сонце, приливи й відливи, вітер);

                 перехід автотранспорту на газове й електропаливо;

                 створення мережі заповідників і національних парків;

                 виховувати в собі почуття відповідальності до всього живого.

 1. Слово вчителя:

                 Чи можна всі наші пропозиції реалізувати сьогодні?

                 А що повинні робити тут і зараз ми – школярі? Кожен із нас?

Відповіді учнів:

                 участь у природоохоронних акціях;

                 роз’яснювальна робота серед тих, хто відпочиває, туристів і гостей містечка;

                 участь в екологічних конкурсах, наукових і соціальних проєктах;

                 складання банерів, рекламних плакатів, буклетів;

                 розробка пам’яток правил поведінки в лісі, парковій зоні, горах, на водоймищі.

 1. Слово вчителя:

Тепер ви знаєте, що сьогодні необхідна не лише екологічна освіта, а й екологічна свідомість. Екологічна свідомість – це почуття відповідальності за природу перед суспільством і перед самою природою. Вона не приходить одразу, її треба виховувати в собі й оточенні.

                 Американський вчений Баррі Коммонер у книзі «Замкнене коло» сформулював чотири основні закони екології (спроєктовано на екран).

 1.   Все пов’язане з усім.

Шкода, що наноситься одному компоненту екосистеми, може призвести до несприятливих наслідків.

2.Усе має кудись діватися.

Ландшафти Землі, географічна оболонка в цілому – системи, у яких хімічні елементи й речовини включені в різноманітні, добре налагоджені цикли – колообіги.

Побутові й виробничі відходи, потрапляючи в навколишнє середовище, не зникають безслідно – вони не включаються в природні колообіги й поступово накопичуються у воді, грунті, живих організмах.

 1. Природа знає краще.

Людина, бажаючи «покращити природу», часто порушує перебіг природних процесів, що часто робить середовище існування несприятливим для життя.

 1. За все треба платити.

Не можна бездумно використовувати природні ресурси, забруднювати навколишнє середовище, перетворювати природні ландшафти.)

(Учні висловлюють власні думки з приводу прочитаних законів екології)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

(Зі списку проблем необхідно визначити проблеми атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери; занести в таблицю)

                 парниковий ефект;

                 скорочення площі лісів;

                 «озонові діри»;

                 зменшення кількості питної води;

                 нафтові забруднення;

                 смоги;

                 використання мінеральних добрив;

                 кисневі дощі;

                 якісне виснаження води;

                 застосування пестицидів і гербіцидів;

                 грунтова ерозія;

                 зникнення видів рослин і тварин;

                 пластикове сміття;

                 збільшення численності населення Землі.

Проблеми

атмосфери

гідросфери

літосфери

біосфери

 

 

 

 

 

VІ. РЕФЛЕКСІЯ.

Скласти сенкан. Приклад:

Природа

Цілюща, рідна

Загибає, страждає, руйнується

Бережіть рідну природу

Екологія.

Слово вчителя:

«Природа завжди була й завжди буде сильніша за людину, бо вона її народила. Людина для природи – лише мить її життя. Природа ж вічна й безмежна. Людина для неї деталь. Природа ж для людини – все. Саме цими словами мені б хотілося закінчити урок.

VІI. ПІДСУМКИ УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ.

Учні заповнюють оцінні картки:

Матеріал уроку мені знадобиться в житті….

Матеріал уроку ніколи не знадобиться мені в житті….

Я буду використовувати матеріал уроку в майбутній професійній діяльності…..

Я не буду використовувати матеріал уроку в майбутньому.

 

VII. ДОМШНЄ ЗАВДАННЯ Й ІНСТРУКТАЖ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ.

 1.     Знати матеріал уроку § 46 (с. 176 – 178).

*2) Творче завдання: рубрика «Ставлення» с. 179 (перекласти текст і визначити мету програми «ГЕО»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОАНАЛІЗ УРОКУ № 46

Урок було проведено 26.02.2024 року в 11-Б класі під час проходження виробничої педагогічної практики на базі Зіньківського опорного ліцею імені М.К.Зерова . Провела Герасименко Інна Миколаївна, студентка І курсу групиПБФ(з)-53 факультету природничих наук та менеджменту.

У класі навчається 25 учнів. Рівні навчальних досягнень учнів: високий – 6 учнів; достатній – 8; середній – 11; низький – немає. Кабінет біології № 2.6  оснащений відповідно до чинних санітарно-гігієнічних вимог, на великих перервах проводиться обов’зкове провітрювання. Учні забезпечені підручниками (Соболь В. І. Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. Освіти. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2019.  256 с.) у повному обсязі. У кабінеті є інтерактивна дошка, ноутбук, необхідний дидактичний матеріал (таблиці, стенди, роздатковий матеріал, виготовлений учителями й учнями). Під час уроку учні мали все необхідне до уроку (підручники, щоденники, необхідне канцелярське приладдя).

Тема уроку: «Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні». Це перший урок у темі № 8 «Сталий розвиток та раціональне природокористування». Мною було визначено такі цілі й завдання:

                 закріпити, узагальнити, поглибити знання про забруднення навколишнього середовища та екологічні проблеми у світі та в Україні;

                 розвивати в учнів уміння аналітично мислити, порівнювати, узагальнювати, підтримувати інтерес до вивчення проблеми; навички самостійної діяльності, застосовувати отримані знання в конкретних життєвих ситуаціях;

                 виховувати моральну й громадянську позицію учнів з питання розв’язання екологічних проблем, бережливе ставлення до природи.

На уроці було використано глобус, комп’ютер, інтерактивну дошку, роздатковий дидактичний матеріал (картки з узагальнюючою таблицею), оцінні картки.

Структуру уроку було обрано відповідно до типу уроку поглиблення знань, а саме: організаційний і мотиваційний моменти; оскільки тема уроку передбачала наявність певних знань з теми, отриманих в попередніх класах, було проведено актуалізацію опорних знань; вивчення нового матеріалу, на якому було поглиблено базові знання з теми, розтлумачено нові терміни; після чого було проведено закріплення знань і рефлексію. Домашнє завдання було подано диференційовано: перше завдання – для обов’язкового виконання, друге – підвищеного рівня складності (зв’язок із англійською мовою (перекласти текст), аналіз проблеми, викладення власних думок із запропонованого питання).

На етапі актуалізації опорних знань було використано перегляд відеоролика, що дало можливість дітям самостійно визначити тему й завдання уроку.

Вивчення нового матеріалу здійснювалося проблемно-пошуковим шляхом, що цілком відповідає віковим особливостям дітей. Четверо учнів заздалегідь отримували випереджальне завдання (підготувати повідомлення, використовуючи додаткові джерела інформації), під час виголошення яких інші діти не просто слухали, а мали заповнити таблицю на основі почутої інформації, що, відповідно, зумовило активізацію їхньої уваги.

Під час уроку було використано бесіду, прийом «Закінчи речення», аналіз тематичного тексту, роботу в групах, складання схеми, узагальнюючої таблиці, роботу з підручником, прийом критичного читання матеріалу підручника).

Форми роботи постійно змінювалися, що попереджало швидку втомлюваність учнів.

На етапі рефлексії дітям було запропоновано скласти сенкан з ключового поняття теми уроку, що дало можливість проявити себе тим учням, які мають низький рівень навчання й у силу своїх індивідуальних можливостей не можуть засвоїти складний навчальний матеріал.

Взаємини «вчитель – учень» доброзичливі, оскільки навчальний матеріал подавався динамічно, з різними формами робот, які швидко змінювали одна одну, дисципліна в класі була на належному рівні. Учні були активні, жваві.

Навчальний час на уроці використовувався ефективно, запланований обсяг уроку виконано.

 Вважаю, що урок проведено на належному рівні, мети досягнуто, про що свідчать правильні та впевнені відповіді учнів під час розв’язання проблемно-пошукових завдань й успішне виконання учнями завдання на етапі закріплення.

Оцінювання роботи учнів відбулося об’єктивно, оскільки було враховано активність, зацікавленість, вміння мислити, узагальнювати й роботи висновки.

 

docx
Додано
3 квітня
Переглядів
72
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку