Тема 5 : «Розпад СРСР та проголошення незалежності України»

Про матеріал

Тема: «Розпад СРСР та проголошення незалежності України» ___________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Перегляд файлу

Тема: «Розпад СРСР та проголошення незалежності України»

Варіант І

Рівень І

1. До якого наслідку в Україні призвела політика гласності в роки перебудови?

А зростання соціальної та національної активності українсько­го суспільства;

Б запровадження продажу товарів за картками споживача з купонами;

В проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР;

Г загострення соціально-економічної кризи, стрімкого зростання цін.

 

2. Аварія на ЧАЄС відбулася в …

А. 1985р. Б.1986р. В. 1987р. Г. 1990р.

3. Який з’їзд ЦК КПРС підтвердив курс на перебудову?

А. ХХV   Б. ХХVІ  В. ХХVІІ  Г. ХХVІІІ 

4. В якому році почалося масове повернення кримських татар у Крим після років депортації?

А у 1988 р.         Б. у 1989 р. B. y І990 р. Г. у 1991р.

5. Із діяльністю якого радянського лідера пов’язують появу понять «гласність», «нове політичне мислення», «демократизація»?

А . Й. Сталіна Б. М. Хрущова

В.  Л. Брежнєва Г. М. Горбачова

6. Яку позицію займало партійно-політичне керівництво УРСР на чолі з В. Щербицьким щодо реформаторського курсу М. Горба­чова протягом 1985—1987 рр.?

А повна підтримка та активне впроваджений в республіці кур­су на демократизацію суспільного життя;

Б підтримка курсу перебудови на словах за фактичного ігнорування та блокування реформаторських кроків центрального партійного керівництва;

В категорична відмова від підтримки перебудови, ініціювання заходів консерватив­них партійних кіл, спрямованих на усунення М. Горбачова від влади;

Г розробка власної концепції реформування УРСР на основі ринкових відносив в умовах господарської самостійності республіки.

Рівень ІІ

7. Дайте визначення термінам та поняттям: девальвація; популізм. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Яке з цих тверджень є правдивим?

А. легалізація Української греко-католицької церкви відбулася в 1989 р. після візиту М. Горбачова до Ватикану;

Б Українська православна церква Київського патріархату виникла в 1988 р.. під час святкування тисячоліття хрещення Русі;

В перебудовчі процеси в СPCP були освячені Російською православною церквою в 1988 р.;             

Г Українська автокефальна православна церква утворилася після проголошення незалежності України в 1991 р.

9. Розташуйте події в хронологічному порядку:

А. Створення СНД;

Б. Перший всеукраїнський референдум;

В. Акт проголошення незалежності України;

Г. Розпад СРСР.

Рівень ІІІ

10. Для чого керівництво СРСР поставило курс на лібералізацію та гласність? Як це відбувалося? Яку мету ставило перед собою партійне керівництво? Чи вдалося її досягти?

11. Заповніть таблицю «Етапи здобуття незалежності України»

Назва документа

Дата прийняття

Основні положення

Роль і місце в законодавчому оформленні незалежності України

Декларація про державний суверенітет України

 

 

 

Закон «Про економічну самостійність УРСР»

 

 

 

Акт проголошення незалежності України

 

 

 

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рівень IV

12. Визначте суперечливі тенденції політичного життя, що супроводжували початок «перебудови». Чи вважаєте період «перебудови» «часом втрачених можливостей»? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

13. Оцініть наслідки та значення здобуття Україною незалежності. Свою оцінку обґрунтуйте

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Розпад СРСР та проголошення незалежності України»

Варіант ІI

Рівень І

1. Стрімке падіння економіки УРСР у роки перебудови почалося:

А у 1986 р. Б у 1988 р. В у 1990 р. Г у 1991 р.

2. Укажіть коли розпочалася перебудова.

А. лютий 1984р. ; Б. березень 1985р.; В. квітень 1985р. Г. травень 1985р.

3. Укажіть історичну подію, до річниці якої була присвячена акція створення живого ланцюгу, що об’єднував різні міста України (Київ, Львів, Івано-Франківськ, Донецьк)

А. проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР;

Б. проголошення ЗУНР;

В. проголошення утворення УНР за ІІІ Універсалом;

Г. проголошення незалежності УНР.

4. Кого було обрано головою Верховної Ради УРСР після відставки В. Івашка?

А. П. Гуренко; Б. О. Ткаченко; В. В. Литвина; Г. Л.Кравчука.

5. Під якою назвою опозиційні сили політично оформили в 1990 р. у Верховній Раді демократичний блок народних депутатів?

А Українська Рада;                         Б Народний рух;

В Демократична платформа;         Г Народна Рада.

6. Укажіть позицію яку зайняло керівництво УРСР в умовах спроби державного перевороту, організованого ДКНС:

А. рішуче підтримало дії заколотників; Б. зайняло обережну, вичікувальну позицію;

В. закликало до насильницького спротиву заколотникам, саботаж їх рішень;

Г. закликало до активного спротиву заколотникам, при необхідності - збройного.

Рівень ІІ

 

7. Дайте визначення термінам та поняттям: гласність; плюралізм. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Яке з цих тверджень є правдивим?

А державна незалежність України була законодавчо закріпле­на Декларацією про державний суверенітет.

Б приводом до проголошення незалежності України стала спроба державного перевороту  в Москві.

В на референдумі 17 березня 1991 р. більшість населення України висловилася за незалежність України.

Г після проголошення незалежності були проведені перевибори Верховної Ради УРСР.

9. Розташуйте події в хронологічному порядку:

А. Серпневий путч;

Б. Страйки шахтарів Донбасу;

В. Формування «групи 239»

Г. Аварія на ЧАЕС.

Рівень ІІІ

10. Визначте зовнішні та внутрішні причини проголошення Акта незалежності України.

11. Заповніть таблицю «Перебудова в Україні»

Напрями перебудови

Заходи, що здійснювались

Результати і наслідки

Проведення економічних реформ

 

 

 

 

Розширення гласності і демократизації суспільства

 

 

Прискорення соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рівень IV

12. Оцініть наслідки та значення здобуття Україною незалежності. Свою оцінку обґрунтуйте.

13. Визначте суперечливі тенденції політичного життя, що супроводжували початок «перебудови». Чи вважаєте період «перебудови» «часом втрачених можливостей»? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

 

docx
Додав(-ла)
Krekhelev Volodymyr
Додано
30 вересня 2018
Переглядів
670
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку