10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Тема: ЦІННІСТЬ І НЕПОВТОРНІСТЬ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Про матеріал
Мета: ознайомити учнів зі змістом предмета «Основи здоров'я» у 4 класі; формувати в дітей поняття про життя як найвищу цінність і його неповторність; розвивати почуття відповідальності за своє життя і здоров'я; виховувати в учнів ціннісне ставлення до свого життя і здоров'я та до життя і здоров'я інших людей. Обладнання: Конституція України, мікрофон, магніт¬на дошка, скринька, аркуші із записом назв різних цінностей. Попередня
Перегляд файлу

Основи здоров’я

Урок 1.

 

Тема: ЦІННІСТЬ І НЕПОВТОРНІСТЬ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Мета: ознайомити учнів зі змістом предмета «Основи здоров'я» у 4 класі; формувати в дітей поняття про життя як найвищу цінність і його неповторність; розвивати почуття відповідальності за своє життя і здоров'я; виховувати в учнів ціннісне ставлення до свого життя і здоров'я та до життя і здоров'я інших людей.

Обладнання: Конституція України, мікрофон, магніт­на дошка, скринька, аркуші із записом назв різних цінностей.

Попередня робота.

 • Підготувати скриньку (картонну або ін.).
 • Підготувати аркуші з назвами різних цінностей (приблиз­но 10).
 • На дошці записати слово «цінність».

Ключові поняття: цінність, цінність життя і здоров'я, непо­вторність життя.

 

Хід уроку

 

І. Актуалізація опорних знань.

1. Розповідь учителя з елементами бесіди.

 • Минули літні канікули. За цей час ви відпочили, загар­тувалися, стали міцнішими. Розкажіть, чим ви займалися влітку, як відпочивали. (Відповіді учнів).
 • Чи знадобилися вам знання, отримані на уроках з основ здоров'я?

2. Гра «Мікрофон».

Учні (3-5 осіб) по черзі беруть мікрофон і розповідають про те, як провели літні канікули.

II. Повідомлення теми уроку.

- Сьогодні на уроці ми говоритимемо про зміст предмета
«Основи здоров'я». Ви ознайомитеся з підручником і робочим
зошитом. Будемо вивчати тему: «Цінність і неповторність
життя і здоров'я людини».

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь учителя про зміст предмета «Основи здоров’я».

- Цього року ми продовжимо вивчати предмет «Основи
здоров’я». Ви дізнаєтеся про складові здоров’я, збалансоване
харчування, вплив рухової активності на здоров’я, принципи
загартовування, інфекційні хвороби, що набули соціально­го значення, небезпеку шкідливих звичок. Ми вивчатимемо
правила дорожнього руху, безпечної поведінки під час масо­вих заходів, як діяти при пожежі в сусідів тощо. А ще ви
дізнаєтеся більше про свій характер, творчі здібності, як до­сягти мети і багато іншого.

Нашими помічниками будуть підручник і зошит, які до­поможуть вивчити і засвоїти новий матеріал: ви виконува­тимете завдання і практичні роботи, гратимете в різні ігри, відгадуватимете загадки, ребуси, кросворди тощо.

2. Робота з підручником і зошитом.

 Ознайомлення з підручником О.В. Гнатюк «Основи здоров’я.
4 клас».

Учитель показує підручник. Пропонує всім учням узяти до рук свої підручники О.В. Гнатюк «Основи здоров’я» і роз­глянути їх, ознайомитися з його структурою і змістом. Учитель наголошує на тому, що підручник складається із 4 розділів. Перед кожним розділом коротко визначено його зміст. Учні ознайомлюються з підручником, розглядають об­кладинку і форзаци, розповідають, що вони бачать тощо.

Далі вчитель пропонує прочитати звернення автора до учнів на с. 3, а також вірш на с. 4 й ознайомитися з умовни­ми позначеннями підручника.

- Ми розпочинаємо вивчення предмета з І розділу, який
називається «Здоров’я людини». Відкрийте підручники на
с. 5. Прочитайте, про що ви дізнаєтеся із цього розділу.

 Ознайомлення із зошитом «Основи здоров’я. 4 клас» (авт. О.В. Гнатюк).

Учитель показує зошит і говорить про те, які завдання вони будуть виконувати впродовж року. Учні розглядають його обкладинку, сторінки, умовні позначення тощо.

3. Гра «Чарівна скринька».

Учні по черзі дістають зі скриньки аркуші із записами різ­них цінностей (наприклад: будинок, сім’я, мобільний теле­фон, життя, дружба, комп’ютер, здоров’я тощо), а вчитель прикріплює їх на магнітну дошку.

Після того як усі слова прикріплено, учитель проводить бесіду.

- Уважно прочитайте слова з назвами цінностей. Назвіть
цінності в порядку значущості (важливості) для себе. (Де­
кілька учнів називають).

4. Розповідь учителя з елементами бесіди про цінність і
неповторність життя і здоров’я.

 • У світі є багато цінностей. Для одних - це сім’я, для ін­ших - здоров’я, для ще інших - любов тощо.
 • Як ви вважаєте, що є найважливішим для кожної лю­дини?
 • А що найцінніше в житті?

5. Словникова робота.

На дошці записано слово «цінність». Учитель пояснює його значення.

- Цінність - усе, що важливе, значуще й корисне для лю­дини.

Учні складають словосполучення і речення із цим словом.

6. Робота з Конституцією України.

- У Конституції України - Основному законі нашої держа­ви - йдеться про цінність життя і здоров’я. Так, у розділі І,
у статті 3 написано: «Людина, її життя і здоров’я, честь, гід­ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви­щою соціальною цінністю...».

А в розділі II, у статті 27 зазначається таке: «Кожна люди­на має невід’ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань».

 1. Фізкультхвилинка. (За вибором учителя).
 2. Робота за підручником на с. 6-9. Опрацювання тексту і бесіда за малюнками.

IV. Закріплення матеріалу.

1. Робота за підручником на с. 9.

 • Розгадування   ребуса   і   пояснення   вислову   «Здоров’я-скарб».
 • Пояснення прислів’їв і приказок.
 • Виконання завдань і відповіді на запитання 1-3.
 • Робота в групах (завдання 4).

- Поміркуйте, у яких випадках люди ризикують своїм
життям і здоров’ям. Наведіть приклади.

Учні об’єднуються у групи (по 5-6 осіб). Кожна група об­говорює завдання і наводить свої приклади. Після завершен­ня роботи учасники групи обирають один з найвдаліших, на їхню думку, прикладів. Представник кожної групи розпові-дає про нього іншим учням.

2. Робота в зошиті на с. 3, 4.

Самостійне виконання завдань 1-4 з подальшим обгово­ренням.

3.  Пояснення прислів’їв і висловів.

 1. Немає щастя без здоров’я.
 2. Доки здоров’я служить, то людина не тужить.
 3. Вартість здоров’я знає лише той, хто його втратив.
 4. Твоє здоров’я у твоїх руках.
 5. Здоров’я дитини - багатство родини, здоров’я народу - багат­ство країни!

4. Пояснення висловів.

 1.       Кожна людина - це неповторний світ. (Генріх Гейне).
 2.       Хто не цінує життя - той його не гідний. (Леонардо да Вінчі).

5. Відгадування загадки.

Що це таке?

Коли воно є, - марно тратимо, не дбаємо, а коли його не стане - віддали б усе, щоб повернути назад. (Здоров’я).

6. Робота над віршами.

 Слухання й обговорення вірша Наталі Бенцал.

Відкрию абетку, Слова зрозумілі

де літера - «Ж». на літеру «Ж»,

Читаю слова: та каже матуся:

«життя» та «живе». «Життя - дороге».

Живе кошенятко, Я їй заперечив:

і квітка живе... «Життя не купують.

Бабуся із нами Життям на базарі

в будинку живе. ще не торгують».

А поряд мій друг - Цілує рідненька

он з м’ячем поспішає... мене у голівку:

«Життя - нелегке», - «Життя - то найбільший

дідусь нарікає. дарунок, дитинко!»

Наталя Бенцал

 • Про що цей вірш?
 • Хто що говорить про життя?
 • З ким ви погоджуєтеся, а з ким - ні? Чому?

Слухання вірша Надії Красоткіної про здоров’я.
Головне - здоровим бути - Все їй хочеться робити,
Це потрібно всім збагнути! І сміятись, і радіти.

Бо як є здоров’я й сила, А як тільки захворіє -

То весь світ людині милий. Зразу й сонечко тускніє.

Й думка в неї веселенька, Тому це запам’ятай

І тоді вона жвавенька. Й про своє здоров’я - дбай!

Надія Красоткіна

- Яка головна думка вірша?

 Робота над чотиривіршем.

- Прослухайте чотиривірш.

Найвища в світі цінність - жити!

Сміятись, плакати, любити,

Співати, мріяти, радіти.

Яке це щастя - у світі жити!

 • Назвіть у вірші дієслова, за допомогою яких розкрива­ється значення слова «жити».
 • Підберіть інші дієслова до слова «жити».

7. Метод «Мозковий штурм».

- Доберіть прикметники до слова «життя».
Учні по черзі називають.

Наприклад:  життя  - неповторне,  веселе,  щасливе,  прекрасне, важке, без турботне, активне, цікаве, творче тощо.

V . Підсумок уроку.

 • У чому полягає цінність людського життя?
 • У чому полягає неповторність людини?
 • Чому слід піклуватися про здоров’я?
 • Яке місце займає здоров’я у вашому житті?

- Чому люди інколи жертвують своїм життям і здоров’ям
заради інших людей, заради Батьківщини?

Завдання: виконайте завдання 5 на с. 9 підручника.

1

 

doc
Додано
2 квітня
Переглядів
194
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку