Тема: Дієслово як частина мови. Систематизація та узагальнення вивченого.

Про матеріал

Мета: узагальнити й систематизувати знання семикласників з теми «Дієслово»; удосконалити вміння визначати морфологічні ознаки дієслова, його синтаксичну роль шляхом здійснення морфологічного розбору, пояснювати основні орфограми в дієсловах, використовуючи вивчені правила правопису на матеріалі байок Л.Глібова; розвивати комунікативну, соціальну та творчу компетентності учнів; прищеплювати любов до поетичного слова; виховувати гуманну, толерантну особистість з естетичними потребами та високими моральними якостями.

Тип уроку: інтегрований урок (українська мова – українська література)

Перегляд файлу

Тема: Дієслово як частина мови. Систематизація та узагальнення вивченого.

Мета:  узагальнити й систематизувати знання семикласників з теми «Дієслово»; удосконалити вміння визначати морфологічні ознаки дієслова, його синтаксичну роль шляхом здійснення морфологічного розбору, пояснювати основні орфограми в дієсловах, використовуючи вивчені правила правопису на матеріалі байок  Л.Глібова;  розвивати комунікативну, соціальну та творчу компетентності учнів; прищеплювати любов до поетичного слова; виховувати гуманну, толерантну  особистість з естетичними потребами та високими моральними якостями.

Тип  уроку: інтегрований урок (українська мова – українська література)

Форми роботи: фронтальна робота, робота в групах.

Методи і прийоми: слово вчителя, бесіда, робота над КСВ, метод  «Незакінчене речення», «Мікрофон».

Унаочнення: інтерактивний плакат, дидактичні матеріали, картки з КСВ (комунікативно – ситуативними вправами).

                                                                                                          Здається, байка просто бреше,
                                                                                           А справді - ясну правду чеше.
                                                                                                                                                           Л.Глібов

                                                              ХІД УРОКУ

І Організаційно – мотиваційний етап

 1. Організаційний момент.
 2. Забезпечення емоційної готовності до уроку.

Вправа «Кольоровий настрій» 

http://www.eduportal44.ru/sites/susanino-eval/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%E2%84%96%205/Shared%20Documents/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.jpgВизначте свій настрій за допомогою одного з кольорів веселки. Райдуга — це дугоподібна різнокольорова смуга на небі, яка з’являється внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу. У давніх літописах райдугу називали «райською дугою» (скорочено «райдугою»). Народження райдуги вважалося добрим знаком, люди ототожнювали появу веселки з приємною перспективою на майбутнє. У релігійній символіці райдуга виступає символом миру та злагоди.  Згідно з розповсюдженим тлумаченням, червоний колір означає Божий гнів, оранжевий - радість, жовтий — щедрість, зелений — надію, блакитний — щастя, синій — умиротворення природних  сил, а фіолетовий — велич.

Нехай же на нашому уроці райдуга засяє всіма своїми барвами!

  3.  Оголошення  теми  й  мети  уроку. Мотивація навчальної діяльності.

3.1. Передбачення теми уроку.  Відгадайте загадку і скажіть, матеріал про яку частину мови ми сьогодні будемо узагальнювати.

Дуже я люблю всі дії

І що хочеш, я умію.

Є у мене вид і час,

Спосіб маю повсякчас.

Лиш учіть мене сумлінно,

Озовусь я неодмінно.

Вмію діяти чудово,

Отже, звусь я - …

 

3.2. Вправа з пазлами. Відгадайте загадки,

https://learningapps.org/display?v=p8bw3vu5t17

         Отже, сьогодні на уроці української мови ми будемо узагальнювати вивчене про дієслово на матеріалі творчості відомого українського байкаря Леоніда Глібова.

Дійсно, Леонід Глібов увійшов у нашу літературу в першу чергу як поет-байкар.

Він писав (і це є епіграфом сьогоднішнього уроку),  що  „здається,  байка  просто бреше, а справді - ясну правду чеше."  Читаючи байки, ми сміємося від душі, але розуміємо, що головний їх зміст серйозний. Сила байок Л. Глібова в тому, що майже в кожному творі відчувається народна точка зору на зображувані події. Розкриваючи паразитизм, жорстокість, невігластво панівних класів, байкар протиставляв їм працьовитість і чесність простого люду, показував його моральну вищість, стверджував його місце й роль у житті суспільства. Сила впливу, переконливість і дієвість кращих байок Л. Глібова визначається їх високою художньою досконалістю і безкомпромісною правдою життя. Глибина алегоричних узагальнень ґрунтується в них не на якихось виняткових випадках чи конкретних історичних фактах, хоч вони й були покладені в основу байок, а на повсякденних реальних людських взаєминах. Завдяки цьому байки Л. Глібова зберігатимуть своє значення доти, доки у світі існуватимуть осуджені ним явища. Не дивно, що ті його байки, в яких висміяно лінощі, марнослів’я, чванство, хвалькуватість та інші вади, актуальні й сьогодні.

  ІІ Виконавчо – діяльнісний етап

 1. Актуалізація  опорних  знань  учнів.
  1. Робота з ілюстраціями. За ілюстрацією пригадайте байки, які ви вивчали в 6 класі на уроках української літератури.

http://chytanka.com.ua/ebooks/files/ill/bajky-glibova04092010-3.jpgКартинки по запросу ілюстрація до байки глібова щукаhttps://www.jigsawplanet.com/yulia1502/Untitled

 

http://img.teamhelps.pp.ua/images/ol5CrCymi0c.jpg

 

 

 

 

 

 1. Робота з Інтернет ресурсами.  Переглянувши презентацію, відтворіть вивчений про дієслово матеріал. 

https://www.thinglink.com/scene/981613849079709697

2. Виконання вправ на матеріалі байок.

2.1. Вправа «Впіймай дієслово»

- Прослухайте байку «Муха й Бджола», випишіть  із байки  дієслова, розподіливши їх у два стовпчики: І - дієслова доконаного виду, ІІ – дієслова недоконаного виду. https://www.youtube.com/watch?v=GrW_KfEU44M аудіозапис

- Поясніть, як характеризує персонажів їхня мова.

- Поясніть лексичне значення слова «марнославство», доберіть до нього синоніми.

2.2. Дослідницько – пошукова робота.

- Прочитайте байку «Жаба й Віл».  Яку ваду людей висміює автор в образі Жаби? Чи зустрічали ви таких людей у житті?

- Випишіть дієслова, розподіливши їх за особами та числами.

-Запишіть у зошити мораль байки, підкресліть дієслова відповідно до їх синтаксичної ролі.

Такі і в світі жаби є,

Прощайте, правди ніде діти;

А по мені -  найлучче жити,

Як милосердний Бог дає.

 1.        Моделювання-доповнення.

https://www.thinglink.com/scene/981613849079709697

- Уставте  на місці крапок пропущені дієслова, запишіть. Відгадайте назву байки.

На Щуку хтось бумагу в суд…,

Що буцім би вона такеє…,

Що у ставку ніхто життя не …:

Того … в смерть, другого….

… Щуку молодці

Та в шаплиці

Гуртом до суду ….

Хоча й чуби мокренькі ….

 • Визначте час, рід, спосіб уставлених дієслів.
 • Знайдіть орфограму «Не з дієсловами», поясніть її, доберіть п’ять власних прикладів та запишіть у зошит.

Довідка: подати, виробляти, мати, заїсти, обідрати, піймати, притаскати, стати

(дієслова подано в неозначеній формі)

2.4. Орфографічний практикум.

- Випишіть із промови  Лисиці з байки  «Щука» дієслова, поставте  їх у І та ІІ особи однини й множини.

- Поясніть орфограму « Букви е, и, ї, є в особових закінченнях дієслів»

— Дозвольте і мені, панове, річ держать,—
Тут обізвалася Лисиця.— 
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, — 
У річці вражу Щуку утопити! 
— Розумна річ! — всі зачали гукать. 
Послухали Лисичку 
І Щуку кинули — у річку.

-Прийом «Знайдіть загублені букви»  (індивідуальна робота в зошитах)

Вмиваю…ся, вітає…ся, посміхаю…ся, поч..нає…ся, стели…ся,  дивує….я, розмовля…ш, з'ясовує…я, сподіва….я, стел…т…ся, не повернувся, не…навидіти, не…зчутися, не.. зрозуміти, дійти… б, полетів.. би, чека..те, зробив…би, спонука..мо, капа…те, височі…мо.

2.5. Пошуково- вибіркова робота.

      -  Знайдіть і випишіть прислів'я з байки  «Щука» .

     Довідка:  «як не мудруй, а правди ніде діти, кінців не можна поховать»,  « а все-таки, катюзі, як кажуть, буде по заслузі»,  «усе народ, як бачите, такий, добрячий та плохий».

 • Підкресліть дієслова, виконайте морфологічний розбір, користуючись схемою

https://www.thinglink.com/scene/981613849079709697

 

 

 

 

 

http://notatka.at.ua/_pu/2/s43376775.jpg

2.6. Вправа «Знайди пару».

- https://learningapps.org/display?v=pi4wupqc317

- Зберіть прислівя. Назвіть байки, головна думка яких  відповідає змісту кожного прислівя.

 - Визначте форми дієслів. Дієслова якої форми зустрічаються у прислів’ях найчастіше? Чому?

2.7. Творча діяльність учнів.

 1. Об’єднання в три групи за словами «Леонід Іванович Глібов»
 2.  Ознайомлення із КСВ

1група. КСВ № 1

Уявіть, що вам пощастило потрапити в минуле й зустрітися з Леонідом Глібовим. Про що б ви могли поговорити. Складіть діалог, використовуючи різні форми дієслова,  і розіграйте його.

2 група. КСВ № 2

Уявіть себе в ролі художника. Придумайте свої варіанти ілюстацій до байок «Щука», «Жаба й Віл», «Муха й Бджола». Усно опишіть зміст придуманих ілюстрацій.

3 група.КСВ № 3

Уявіть, що ви потрапили в байку «Щука» на суд. Переконайте суддів у неправильності винесеного вироку, використовуючи дієслова доконаного й недоконаного виду.

3). Робота в групах.

4). Представлення результатів роботи над КСВ.

ІІІ. Контрольно – рефлексійний етап.

 1. Підбиття підсумків. Оцінювання.

 Виконання тестових завдань.

https://learningapps.org/display?v=pve73eyq217

Дякую  всім   за  урок….Оцініть, будь  ласка, свою  роботу  на  уроці за  допомогою  карток  самооцінки.

 1. Рефлексія.

  Метод «Незакінчене речення»

На уроці я закріпив свої знання з теми….

Мені було цікаво...

Мені було важко …

Найбільше сподобалось завдання...

Урок зацікавив мене тим, що…

Урок змусив замислитися…

3. Домашнє  завдання.

Обов’язкове загальне: Скласти запитання до вікторини «Усе про дієслово»

Обов’язкове на вибір: Скласти якомога більше дієслівних рим, написати строфи про персонажів байок Л. Глібова або  підготувати колаж до байок Л. Глібова

                                          

Використані джерела:

1. Кобцев  Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови .: - Харків: Видавнича група «Основа» , 2010. (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»); Вип. 1 (74))

2. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання:

Наук.-метод. Посібник / О.І. Пометун та ін. – К.: Видавництво А.С.К.,

2004

3. Попова, Т. Ю. Формування цілісності світогляду школярів у процесі вивчення української мови та літератури: Творча лабораторія вчителя – майстра. – Донецьк: «Каштан», 2013.

4. mala.storinka.org›байки-леоніда-глібова.html

5. oigolovina1.wixsite.com›vizualizaciya

6. ae-lib.org.ua›Байки

 

docx
Додано
17 грудня 2017
Переглядів
3976
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку