2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Тема "Кліматична характеристика Борщівського району"

Про матеріал
Борщівський район лежить в межах кліматичної зони помірних широт, атлантико - континентальної кліматичної області в районній кліматичній під області, південному кліматичному районі. Клімат району помірно-континентальний, з незначними амплітудами коливань температур і характеризується короткою м’якою зимою, теплим вологим літом і достатньою кількістю опадів.
Перегляд файлу

Кліматична характеристика Борщівського району

Борщівський район лежить в межах кліматичної зони помірних широт, атлантико - континентальної кліматичної області в районній кліматичній під області, південному кліматичному районі.

Клімат району помірно-континентальний, з незначними амплітудами коливань температур і характеризується короткою м’якою зимою, теплим вологим літом і достатньою кількістю опадів.

Клімат Борщівського району як і інших частин території на поверхні Землі, формувався під впливом основних кліматотвірних чинників: радіаційних умов, атмосферної циркуляції та підстилаючої поверхні. Всі ці чинники тісно пов’язані між собою і обумовлюють один одного.

Головним із цих чинників є географічна широта, з якою тісно пов’язана висота Сонця над горизонтом (кут падіння сонячного променя). За даними спостережень в 20-х числах грудня, березня, червня та вересня висота Сонця над горизонтом на території Борщівського району становить відповідно 20°; 65°; 41°; 43°.

Висота Сонця над горизонтом обумовлює величину радіаційного балансу, яку для міста Борщева наведено в таблиці №1:

Величина радіаційного балансу для міста Борщева (ккал/см²)

Таблиця 1

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

За рік

Борщів

-0,4

0,4

2,3

5

7

8

8

7

3,9

1,2

0

0,3

43

 

(Ці дані обчисленні з урахуванням особливостей річного ходу радіаційного балансу в західних регіонах України)

З графіку видно, що на території району найвищі додатні суми радіаційного балансу припадають на червень – липень – 8,0 ккал/см² , а найбільші від’ємні - на січень – лютий  - -0,4 ккал/см². Річна сума радіаційного балансу перевищує 40,0 ккал/см2. Величина радіаційного балансу для м. Борщева становить 42,6 ккал/см2

Наступним чинником, який істотно впливає на кліматичні особливості Борщівського району є атмосферна циркуляція. Територія Борщівського району лежить у глибині материка Євразії і характеризується частими вторгненнями повітряних мас з Атлантики. Необхідно зазначити, що помітний вплив тут мають континентальні повітряні маси, а також арктичні. Значний вплив на клімат Борщівського району взимку має сибірський  антициклон, влітку азорський максимум. За даними спостережень переважає західний перенос повітряних мас, що показує перевагу вітрів західної чверті горизонту над вітрами східної чверті.

У Борщівському районі переважають вітри північно-західних, південно-західних і західних напрямів. Цей вітровий режим зберігається у всі пори року. На клімат Борщівського району впливає і рельєф території різноманітні форми рельєфу зумовлюють відмінності в температурі повітря, кількості опадів, напрямі та силі вітру у різних частинах району.

Кліматичні особливості району визначаються річним ходом головних метеорологічних елементів погоди (температури, опадів) і розподілом їх по регіону. Середні температури повітря наведено в таблиці 2:

Середньомісячні температури повітря для с. Лосяч , с. Стрілківці,

 м. Борщів

Таблиця 2

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

За рік

Амплітуда

Лосяч

-5,4

-4,1

0,6

7,6

13,8

16,5

18,5

17,4

13,2

7,7

1,8

-2,7

7,1

23,9

Борщів

-5,3

-4,2

0,6

7,4

14

16,9

18,6

18,2

13,8

8

1,8

-2,7

7,3

23,9

Стрілківці

-5,1

-4,2

1

7,4

13,8

16,7

18,8

17,6

13

8

2

-2,5

7,2

23,9

 

 

Термічний режим району характеризується континентальним типом річного ходу температур.

Середні температури найтеплішого місяця (липня) становлять 18,6        (для Лосяча – 18,5°С; Борщева – 18,6°С; Стрілковець – 18,8°С); найхолоднішого (січня) - -5,3°С ( для Лосяча – -5,4°С; Борщева – -5,3°С; Стрілковець – - 5,1°С).

Найвищі липневі температури на півдні району, найнижчі – на півночі, що й видно з наведених даних.

Амплітуда річних коливань температур залишається без змін і в межах Борщівського району становить 23,9°С.

Середньорічні температури району коливаються і становлять для Лосяча – 7,1°С, Борщева – 7,3°С, Стрілковець – 7,2°С. Середньорічна температура району становить 7,2°С.

Середньомісячні температури повітря Борщівського району (t, °С)

Таблиця 3

Борщівський район

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

За рік

Амплітуда

-5,3

-4,2

0,7

7,5

13,9

16,7

18,6

17,7

13,3

7,9

1,9

-2,6

7,2

23,9

Середню місячну та річну суму атмосферних опадів , а також їхні суми за теплий і холодний періоди наведено в таблиці 4:

 

Середньомісячна величина опадів в окремих населених пунктах Борщівського району, мм.

Таблиця 4

Метеомайданчики

висота, м

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

листопад - березень

квітень - жовтень

За рік

Лосяч

290

26

26

25

44

64

85

87

70

49

39

36

29

142

438

580

Борщів

284

28

28

25

44

66

86

87

69

50

39

37

31

149

441

590

Стрілківці

200

24

24

23

41

60

78

80

64

46

36

34

27

132

405

537

 

В Борщівському районі в середньому за рік випадає 569 мм опадів ( в Лосячі – 580 мм, Борщеві – 590 мм, Стрілківцях – 537). Для річного ходу характерна перевага опадів у теплий період року (квітень – жовтень) в селі Лосяч – 75,5% річної норми, в селі Стрілківці – 75,3% річної норми, в місті Борщеві – 74,4% річної норми. Відповідно за холодний період (листопад - березень) в с. Лосячі випадає – 24,5% річної норми опадів,в с. Стрілківці 24,7%, в місті Борщеві – 25,3% річної норми опадів. В таблиці 5 наведено середньорічну кількість опадів в цілому по Борщівському районі.

 

Таблиця 5

Борщівський район

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

листопад - березень

квітень - жовтень

За рік

26

26

24

43

63

83

85

62

48

33

36

29

141

428

569

 

Коефіцієнт зволоження Борщівського району менший 1 і становить близько 0,92.

За сумою активних температур, кількість опадів і періодом вегетації території господарства відносяться до мікрокліматичного району «Тепле поділля», яке характеризується м’яким, достатньо зволоженим помірно континентальним кліматом.

Весна починається в основному в другій декаді березня і триває біля двох з половиною місяців. З переходом середньодобових температур повітря вище 0°С починається теплий період і закінчується в третій декаді листопада. Тривалість теплого періоду становить біля 256 днів. При переході середньодобових температур повітря через 0°С починається вегетаційний період (перша декада квітня) і закінчується в третій декаді жовтня. Тривалість вегетаційного періоду становить 205 – 210 днів. На початку і при закінченні вегетаційного періоду бувають приморозки.

Середні дати останнього і першого приморозків майже співпадають з датами переходу середньодобових температур через 10°С весною і восени. Цей час відповідає періоду активної вегетації , триває біля 160 днів. Сума активних температур за період активної вегетації становить 2600°, в окремі роки вона може досягти 2900°.

Літо починається здебільшого наприкінці третьої декади травня і закінчується на початку першої декади вересня. Тривалість літа близько 100 днів. Найтеплішим місяцем є липень (+18,6°С) і серпень (+17,7°С). Максимум температури в липні не сягає вище +39°С. При переході середньодобових температур через +10°С до нижчих починається осінь, яка закінчується в третій декаді листопада (при переході середньодобових температур повітря через 0°С). В третій декаді листопада починається зима і закінчується в другій декаді березня.

Її тривалість -106-109 днів. Найхолодніший період із середньодобовими температурами повітря нижче -5°С встановлюється в першій-другій декаді січня і триває до першої декади лютого. Найнижчі температури спостерігались в січні - лютому. В окремі зими на «Теплому Поділлі» можуть наставати періоди із середньодобовою температурою нижче -10°С, однак такі періоди спостерігаються рідко. При переважанні антициклонального режиму погоди температура повітря над «Теплим Поділлям» опускається до -19 - - 20°С, а в окремі роки -27 - -32°С. Найбільш низькі температури спостерігались в січні – лютому.

Глибина промерзання ґрунту невелика, в середньому не перевищує 50 см, але є зими із стійкими морозами, де глибина промерзання досягає 75 см.

Поява першого снігу припадає в основному на середину листопада, а стійке снігове покриття - на другу декаду грудня. Середня глибина снігового покриву - 9-13 см. Зими характеризуються нестійкою погодою. Часті відлиги змінюються морозами. Нерідко під час відлиг температура повітря піднімається до 10-13°С, часто в цей період випадають дощі. При цьому поверхневий шар грунту відтає і перезволожується. Сніговий покрив сходить як правило в третій декаді березня.

В літній період максимум опадів припадає на червень і липень, з них близько 60% - у вигляді злив, часто випадає град; у червні-липні буває 6-7 днів з грозою, у травні-серпні - 4-5 днів.

 

 

 

 

docx
Додано
12 листопада 2020
Переглядів
75
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку