Тема: "Основні органели клітини"

Про матеріал

Розробка уроку на тему: "Основні органели клітини". В цьому уроці діти дізнаються про основні органели клітин рослини, вивчають їх будову та основні функції, які вони виконують

Перегляд файлу

Тема: Внутрішнє середовище клітини: цитоплазма та включення. Основні органели клітини.

 

Мета:

освітня: розширити знання учнів про будову клітин, основні органели клітини, поглибити знання про будову та функції органел клітин еукаріот; закріпити знання учнів про будову клітини;

розвивальна: розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти між собою на прикладі рослинних і тваринних клітин; уміння виділяти суттєве у матеріалі, що вивчається та робити відповідні висновки і узагальнення;

виховна: виховувати розуміння єдності всіх живих організмів і бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми:  інформаційно - рецептивний (словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, робота з підручником; наочний: ілюстрація, демонстрація малюнків, таблиць); візуальний (схематичний малюнок).

Основні поняття і терміни:  клітина стінка, цитоплазма, пластиди, хлоропласти, лейкопласти, вакуолі, рибосоми, мітохондрії, комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка, фотосинтез.

Міжпредметні та внутрішньо предметні зв’язки: природознавства, загальна біологія.

Наочність та обладнання: схеми, малюнки, таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», відеофрагменти «Будова рослинної клітини», схеми будови різноманітних органел, презентація.

 

Структура уроку

1. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Налаштування на робочий настрій.

Доброго дня! Я рада вас бачити. Посміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день, тож до роботи.

Скажи мені – і я забуду,

Покажи мені – і я запам’ятаю,

Дай можливість діяти самому – і я навчусь.

Китайська мудріть

 

2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

1. «Розумний куб».

Запитання на гранях куба:

1. Що таке клітина?

2. Які характерні риси будови рослинної клітини?

3. Чим утворена оболонка рослинних клітин?

4. Яку функцію виконує клітинна оболонка?

5. Що називають органелами клітини?

6. Чим відрізняються оболонки рослинної та тваринної клітин?

 

2. Гра «Вірю — не вірю»:

1. Вода належить до неорганічних сполук, які входять до складу клітин.

2. Солодкий присмак плодам рослин надають вуглеводи.

3. Рослини під час дихання поглинають вуглекислий газ.

4. Білки забезпечують зберігання спадкової інформації та її передачу нащадкам.

5. Основні речовини, з яких клітина себе будує, – це білки, жири та вуглеводи.

6. Білки – сполуки, що входять до складу різноманітних структур клітини.

 

3. Мотивація навчальної діяльності

Поетична хвилинка

Не далеко і не близько – в кожної рослини –

Є маленькі королівства, що звуться Клітини.

Королівством цим прекрасним правлять заодно Оболонка,

Цитоплазма ще й маленьке Ядро.

Правлять мудро, не воюють, скрізь у них є толк.

Царство це функціонує геть без помилок.

Оболонка на кордоні здійснює контроль:

Пропускає: Воду, Солі (тих, хто зна пароль).

З іншими Клітинами теж взаємодіє,

Бо «послом» працює – і дружити вміє.

Цитоплазам – цяця ніжна – геть негарно скроєна:

Вся така товста, в собі ж бо містить органоїди.

Ендоплазматичну сітку, рибосоми хитрі,

Мітохондрії довгасті і складні пластиди.

Все у Цитоплазмочці злилося – з’єдналось,

 Тому у Клітині – добробут і радість.

А Ядро – неначе мозок всього королівста,

Бо ядерце й хромосоми в собі воно містить.

Все в клітині злагоджено, все тут необхідне.

Королівство співпрацює з ними досить плідно.

Тож сьогодні ми зазирнемо у це королівсто.

 

4. Вивчення нового матеріалу.

План пояснення нового матеріалу

 1. Загальна будова рослинної клітини
 2. Основні органели клітин

 

Розповідь з елементами бесіди

На практичній роботі ми вже бачили рослинні клітини луски цибулини. Однак клітини бувають різні, за формою та розмірами, це залежить від того де знаходиться ця клітина в рослині та яку функцію виконує. На мікропрепаратах за допомогою світлового мікроскопа видно, що клітини складаються з оболонок, цитоплазми та ядра. В цьому ми з вами переконалися виконавши практичну роботу, однак це не всі компоненти рослинної клітини (робота з таблицею «Будова рослинної клітини», вчитель пояснює будову та функції клітинних структур).

http://parusnik-club.at.ua/_si/0/19460312.jpg

 

Будова рослинної клітини

Самостійна робота учнів, робота з підручником, та додатковою літературою.

Органели

Будова

Функції

Клітина оболонка

Складається з зовнішньої клітинної стінки та тоненької плазматичної мембрани.

Захищає клітину від проникнення хвороботворних мікроорганізмів, вірусів. Забезпечує зв'язок клітин між собою. Підтримує форму рослинної клітини. Забезпечує транспорт різних речовин.

Цитоплазма

Це в’язка речовина, яка заповнює клітину, до її складу входять мікроскопічні трубочки які складаються з води та органічних і неорганічних речовин.

Цитоплазма – внутрішнє середовище клітин, об’єднує всі клітинні структури і забезпечує їхню взаємодію.

Мітохондрії

Це двомембранні органели.

Накопичення енергії в клітині

Пластиди

Це органели клітини, вкриті однією чи двома мембранами.

А) хлоропласти

Пластиди зеленого кольору

Містять органічну речовину – хлорофіл, який приймає участь в процесі фотосинтезу.

Б) хромопласти

Пластиди забарвлені в різні кольори: жовтий, червоний, фіолетовий тощо.

Ці пластиди надають забарвлення пелюсткам квіток, плодам, осінньому листю.

В) Лейкопласти

Прозорі пластиди

Накопичують поживні речовини (наприклад, крохмал в клубнях картоплі).

Вакуоль

Це органела, яка заповнена клітинним соком

Забезпечує форму клітини, запасає поживні речовини.

Ендоплазматична сітка

Це сукупність з’єднаних між собою маленьких канальців

Зв’язує між собою основні органели клітин

Рибосоми

Не мембрані структури

Беруть участь у синтезі білка

Комплекс Гольджі

Сукупність сплощених порожнин

Пакування та транспортування з клітин речовин, які синтезуються в клітині.

Ядро

Складається з ядерної оболонки та ядерного соку

Збереження спадкової інформації

 

Картка 1

1. Клітина оболонка

- Особливості будови клітинної оболонки?

- Функції клітинної оболонки?

 

Картка 2

2. Цитоплазма

- Які функції цитоплазми в клітині?

- Які речовини входять до складу цитоплазми кілтини?

- Які функції скелета цитоплазми клітини? Із чого він складається?

 

Картка 3

3. Пластиди: хлоропласти

- Чому хлоропласти мають зелений колір?

- Яку функцію виконують хлоропласти?

 

Карта 4

4. Пластиди: хромопласти та лейкопласти

-  Які функції хромопластів та лейкопластів?

 

Картка 5

5. Вакуоль

- Де в клітині знаходяться вакуолі?

- Чим вони заповнені?

- Який склад клітинного соку?

- Які функції виконують вакуолі?

 

6. Ендопазматична сітка (розповідь, робота з мал.44):

Порожниста система у вигляді замкненої сукупності канальців і цистерн, утворених суцільною безперервною мембраною:

- гладенька – синтез ліпідів, вуглеводів, транспорт речовин;

- зерниста (містить рибосоми) -  синтез білків, транспорт речовин.

 

5. Комплекс Гольджі (робота з таблицею, розповідь):

Це система паралельно розташованих та сплющених цистерн і трубочок, до яких прикріплюються мембранні міхурці, що транспортують речовини від ендоплазматичної сітки

 

5. Узагальнення і систематизація знань

1.Виконання тестових завдань:вибрати одну правильну відповідь:

1. Укажіть, як називаються постійні клітинні структури, кожна з яких виконує притаманні їй функції:

а) тканини;

б) органели;

в) органи;

г) ядра;

д) включення.

 

2. Укажіть органелу, відсутню у клітинах тварин:

а) мембрана;

б) хромосома;

в) ядро;

г) хлоропласт.

3. Кулясті органели клітини, які мають різний колір, що надають пігменти це:            

а) хлоропласти;

б) пластиди;

в) лейкопласти;

г) мітохондрії.

4. Основна функція мітохондрій -

а) транспорт речовин;

б) синтез білка;

в) накопичення енергії;

г) фотосинтез.

5. Синтез білка відбувається в

а) пластидах;

б) рибосомах;

в) апараті Гольджі;

г) гладкій ЕПС.

6. Заповнені клітинним соком:            

а) вакуолі;

б) цитоплазма;

в) лейкопласти;

г) рибосоми.

7.Вони є лише в рослинних клітинах, можуть переходити з одного типу в інший:

а) хромопласти;

б) хромосоми;

в) пластиди;

г) рибосоми.

8. Пластиди жовтого або жовтогарячого кольору:

а) хлоропласти;

б) лейкопласти;

в) хромопласти;

г) хроматофори.

 

2. Визначте, чи правильно це висловлювання («так» або «ні»):

1. Органоїди - це постійні утворення клітини.

2. ЕПС завжди вкрита рибосомами.

3. Рибосоми містяться в ядрі.

4. Функція усіх пластид - фотосинтез.

5. У хромопластах відбувається фотосинтез.

6. Лейкопласти – безбарвні.

7. Мітохондрії беруть участь у розмноженні.  пластиди.

8. Комплекс Гольджі бере участь у транспорті речовин по клітині.

9. Мітохондрії відіграють роль «енергостанцій» в клітині.

10. Гладкою і шорсткою буває вакуоля.

11. Вакуолі присутні у клітинах всіх організмів.

12. Вакуолі забезпечують збереження форми клітини, запасають поживні речовини.

 

3. Вправа «Знайди помилку»:

1.Щоб знайти загальну кратність збільшення мікроскопа, необхідно додати показники збільшення об’єктива й окуляра.

2. Основна речовина, яку містить вакуоля, - це сіль.

3. При фотосинтезі рослинна клітина поглинає кисень..

4. Лейкопласти  надають  рослинним  клітинам зеленого кольору.

5. Органели клітин належать до непостійних структур клітини.

6. Мітохондрії накопичують в собі вуглеводи, білки, жири.

 

6. Підведення підсумків уроку

На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було…

— Урок важливий, тому що…

— Мені сподобалось…

— Мені не сподобалось…

— Від наступного уроку я чекаю…

 

7. Домашнє завдання

- Опрацювати § 9, 10; відповідати на запитання.

 

Додатково:

 •    Скласти «шпаргалку з помилками» за темою уроку (невеличкий опорний конспект, у якому допущено декілька помилок).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Баюрко Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
27 серпня 2018
Переглядів
37785
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку