Тема: «Україна в перші повоєнні роки 1945 – початок 1950-х рр.»

Про матеріал

Тема: «Україна в перші повоєнні роки 1945 – початок 1950-х рр.»________________________

______________________________________________________________----\

_______________________________________________________________-

_
________________________________________________________

Перегляд файлу

Тема: «Україна в перші повоєнні роки 1945 – початок 1950-х рр.»

Варіант 1

Рівень І

1. Академію наук УРСР в 1945-1962рр. очолював видатній біохімік:

А) Л. Делоне; Б) О. Палладін; В) О. Богомолець; Г) С. Корольов.

2. Низькі темпи розвитку легкої промисловості та сфери послуг в повоєнні роки можна пояснити…

А) пріоритетним фінансуванням важкої промисловості;

Б) відсутність попиту у населення на товари і послуги;

В) зруйнування всіх підприємств легкої промисловості;

Г) скасування карткової системи на товари.

3. Коли була скасована карткова система в УРСР?

А) 1945; Б) 1947; В) 1950; Г) 1953.

Рівень ІІ

4. Установіть хронологічну послідовність:

А) входження УРСР до ООН як члена засновника;

Б) приєднання Закарпатської області до УРСР;

В) укладення угоди про державний кордон між Україною та Румунією;

Г) утворення наркомату закордонних справ УРСР.

5. Які події відбулися в період повоєнної відбудови(1945-1953):

А) Будівництво великих промислових об’єктів: Азовсталь, Запоріжсталь, Дніпрогес та ін..;

 Б) колективізація Західної України;

В) укрупнення колгоспів;

Г) репатріація колишніх остарбайтерів:

Д) реалізація заходів щодо виконання четвертої п’ятирічки;

Е) лібералізація суспільно-політичного життя.

6. Дайте визначення термінам і поняттям: п’ятирічка, лисенківщина.

Рівень ІІІ

7. Схарактеризуйте основні процеси що визначили розвиток культури УРСР в повоєнні роки. Визначить становище української інтелігенції.

8. Заповніть таблицю «Радянізація Західної України»

Період

1939-1941рр.

1945-1953рр.

Індустріалізація

 

 

 

 

Колективізація

 

 

 

 

«Культурна революція»

 

 

 

 

Особливості

 

 

 

 

Висновок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рівень ІV

9. Доведіть або спростуйте твердження, що боротьба ОУН-УПА на Західній Україні в повоєнні роки була громадянською війною.

10. Спростуйте або підтримайте твердження.

Історик Ю. Шаповал, аналізуючи події кінця 1940 — початку 1950-х рр., за­уважував: «не можна не помітити: боротьба з тим, що називали «безрідним космополітизмом», ... відповідала природі комуністичного режиму, його прагненням довести винятково передову і прогресивну власну роль, а також слугувала ефектив­ним засобом ізоляції «радянського народу» від зовнішнього світу. Крім того, це вида­валося потрібним для мобілізації людей на подолання повоєнних труднощів, для упо­корення інтелігенції, яка дійсно пробувала відчути себе частиною єдиного світу». [9]

Висловлюючи свою думку, скористайтеся схемою відповіді.

  1.                Я вважаю, що ...
  2.                Тому, що ...
  3.                Наприклад, ...
  4.                Отже, ...

 

 

Тема: «Україна в перші повоєнні роки 1945 – початок 1950-х рр.»

Варіант 2

Рівень І

1. Які кольори були застосовані при зміні прапора УРСР в 1949р.

А) жовтий та блакитний; Б) червоний та синій;

В) червоний та зелений; Г) червоний та лазурний.

2. Хто очолював УГКЦ в перші повоєнні роки?

А) А. Шептицький; Б) Л. Гузар; В) Й. Сліпий; Г) Г. Костельник.

3. Укажіть міжнародну організацію членом-засновником якої в 1945р. стала УРСР.   А) ООН;                                         Б) Організація Варшавського договору;

 В) Рада економічної взаємодопомоги;  Г) ІІІ (Комуністичний) інтернаціонал.

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між науковцем та науку яку він представляє:

1

О. Палладін

А ядерна фізика

2

С. Лебедєв

Б біохімія

3

С. Корольов

В ракетна техніка

4

С. Делоне

Г генетика

 

Д кібернетика

5. Установіть хронологічну послідовність подій повоєнного періоду на західноукраїнських землях.             

А запуск газопроводу Дашава-Київ; 

Б загибель Р. Шухевича ;

В початок операції «Вісла»; 

Г ліквідація УГКЦ.

6. Дайте визначення термінам і поняттям: ждановщина; космополітизм.

Рівень ІІІ

7. Схарактеризуйте основні процеси що визначили розвиток науки і освіти УРСР в повоєнні роки. Визначить становище української інтелігенції.

 

 

 

8. Заповніть таблицю і зробіть висновок «Повоєнна відбудова УРСР»

Галузі господарства

Основні заходи

Важка промисловість

 

 

 

Легка промисловість

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

Висновок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Рівень ІV

9. Доведіть або спростуйте твердження, що боротьба ОУН-УПА на Західній Україні в повоєнні роки була громадянською війною.

10. Спростуйте або підтримайте твердження.

Історик В. Остафійчук, аналізуючи події кінця 1940 — початку 1950-х рр., зауважу­вав: «...у відбудові народного господарства України були певні успіхи, однак довоєнного рівня в провідних галузях промисловості не досягли. Сільськогосподарське виробництво, на якому ще довго позначалися наслідки голоду, значно відставало і не задовольняло потреб населення в предметах споживання. От і виходило, що Україна поступово відроджувалася після війни, проте життя людей практично не поліпшувалося». [9]

Висловлюючи свою думку, скористайтеся схемою відповіді.

Я вважаю, що ...

Тому, що ...

Наприклад, ...

Отже, ...

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Україна в перші повоєнні роки 1945 – початок 1950-х рр.»

Варіант 3

Рівень І

1. В якому році була проведена операція «Вісла»?

А) 1945р.; Б)1947; В) 1950р. Г) 1953.

2. Укажіть прізвище радянського державного і політичного діяча, який був організатором боротьби за відновлення «ідеологічної чистоти» радянського суспільства.

А) Л. Каганович             Б) А. Мікоян

В) А. Жданов             Г) К. Ворошилов

3. Яка наука зазнала переслідування під час «лисенківщини»?

А) астрономія; Б) антропологія; В) генетика; Г) євгеніка.

Рівень ІІ

4. Укажіть галузі, що були визнані пріоритетними в роки післявоєнної відбудови народ­ного господарства (виберіть три правильні відповіді).

1. металургія

2. гірничо-видобувна галузь

3. текстильна промисловість

4. харчова промисловість

5. машинобудування

6. сільське господарство

5. Установіть відповідність між кампанією, яка проводилась у СРСР, та «явищем», із яким вона боролась.

1. Боротьба з «космополітизмом»

А. «нетрудові» доходи;

2. «лисенківщина»

Б. націонал-визвольний рух на Західній Україні;

3. грошова реформа 1947р.

В. «низькопоклоство перед Заходом»;

4. «боротьба з бандитизмом»

Г. культ особи;

 

Д. «вейсманізм-морганізм-менделізм».

6. Дайте визначення термінам і поняттям: цензура; «ждановщина».

Рівень ІІІ

7. Розкажіть про «культурну революцію» на Західній Україні. Чому УГКЦ стала основною жертвою даної політики? Як відбувався процес ліквідації УГКЦ?

8. Визначить основні причини та наслідки  голоду 1946-1947рр. Чи можна було уникнути цієї події. Відповідь обґрунтуйте.

  Рівень ІV

9. Доведіть або спростуйте твердження, що боротьба ОУН-УПА на Західній Україні в повоєнні роки була громадянською війною.

10. Спростуйте або підтримайте твердження.

Історик Ю. Шаповал, аналізуючи події кінця 1940 — початку 1950-х рр., за­уважував: «не можна не помітити: боротьба з тим, що називали «безрідним космополітизмом», ... відповідала природі комуністичного режиму, його прагненням довести винятково передову і прогресивну власну роль, а також слугувала ефектив­ним засобом ізоляції «радянського народу» від зовнішнього світу. Крім того, це вида­валося потрібним для мобілізації людей на подолання повоєнних труднощів, для упо­корення інтелігенції, яка дійсно пробувала відчути себе частиною єдиного світу». [9]

Висловлюючи свою думку, скористайтеся схемою відповіді.

Я вважаю, що ...

Тому, що ...

Наприклад, ...

Отже, ...

 

docx
Додав(-ла)
Krekhelev Volodymyr
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
30 вересня 2018
Переглядів
3902
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку