Тема уроку. Вільям Шекспір « Гамлет». Філософські та моральні проблеми в трагедії « Гамлет».

Про матеріал
Тема уроку. Вільям Шекспір « Гамлет». Філософські та моральні проблеми в трагедії « Гамлет». Мета – формувати компетентності: предметні (Знання змісту трагедії В.Шекспіра «Гамлет», уміння розмірковувати над конфліктом твору; розуміння образу Гамлета, як вічного образу; логічне мислення; естетичний смак; уміння співпереживати, співчувати, диспутувати.)
Перегляд файлу

Тема уроку.  Вільям Шекспір « Гамлет». Філософські та моральні проблеми в трагедії  « Гамлет».

Мета – формувати компетентності: предметні (Знання змісту трагедії В.Шекспіра «Гамлет», уміння розмірковувати над конфліктом твору; розуміння образу Гамлета, як вічного образу;  логічне мислення; естетичний смак; уміння співпереживати, співчувати, диспутувати.)

Ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну; інформаційну: навички роботи з джерелами інформації; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; спілкування рідною мовою;спілкування іноземною мовою, творче самовираження).

Комунікативні: уміння працювати в групі; толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційну: навички визначення ролі деталі в тексті, ефективної роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; світогляд).

Тип уроку: урок розвитку мовлення

Обладнання:  портрет, засоби для показу презентації, відеоматеріалу, підручник

Основні терміни і поняття: трагедія, проблематика, вічний образ

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ.

   1.Привітання і позитивне  налаштування  учнів на співпрацю.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

1.Слово вчителя.  Трагедія В. Шекспіра “Гамлет, принц  данський” чи не найвідоміша п’єса англійського драматурга. На думку літературознавців, це одне з найбільш глибоких творінь людського генія, визначна філософська трагедія. Світ, зображений у творі, не схожий на нинішні уявлення про життя, і люди, що живуть у ньому, мислять інакше, ніж ми,— поетичними образами й поняттями. Розгляньмо світ трагедії та її проблематику докладніше. Але перед цим давайте пригадаймо  біографічні  відомості  письменника.

2. Цікаві факти з біографії письменника

ІІІ. Актуалізація знань, умінь, навичок

1.Що вам відомо про сюжет п’єси  Шекспіра «Гамлет, принц Данський»? (Як і сюжет «Ромео і Джульєтти», сюжетна  лінія  трагедії «Гамлет, принц Данський» була запозичена із середньовічної легенди про принца Амлета, яка була відома в Англії  задовго до Шекспіра, і вперше записана Саксоном Граматиком близько 1200 року й отримала широку відомість завдяки численним літературним обробкам. Скориставшись цим сюжетом, Шекспір створив свого «Гамлета» – безсмертну трагедію з глибоким соціально-філософським змістом.

IV.Застосування  знань, формування вмінь і навичок

1. Теорія літератури

Трагедія це драматичний твір, що втілює непримиренний конфлікт між героями та закінчується смертю одного або декількох героїв

Проблематика - Сукупність проблем у творі  називають проблематикою.

2.Бесіда.

-         Як  ви  гадаєте,  чому,  не  дивлячись  на  те,  що  трагедія  була  написана  у  1601 р.,  її  читають,  вивчають  школярі  у  всіх  куточках  нашої  планети  по  сьогоднішній  день?(  У  п’єсі  піднімаються  такі  питання,  які  цікавлять  людей  будь – якої  епохи: стосунки  батьків    та  дітей,  моральних  цінностей ….)

-         Ви  бачили  у  своєму  житті  людей  лише  з  позитивними  рисами  або  лише  з  негативними?(Ні.  Ідеальних  людей  не  буває. А  ще  це  залежить  від  того,  хто  і  з  якої  точки  зору  сприймає  тебе.  Для  когось  твоя  поведінка  неприпустима,  а  для  когось – звичайна.)

-         Чи  завжди  ви  чинили  так,  як  хотіли  б  ваші  друзі,  вчителі,  батьки?(Ні,  не  завжди. Бо  кожен  має  свою  думку.)

-         Як  би  ви  хотіли,  щоб  в  такій  ситуації  до  вас  поставились  оточуючі? (Щоб  зрозуміли,  чому  поводимо  себе  саме  так  в  даній  ситуації, які  причини.)

-         Найголовніше  для  людини,  коли  утворюються  складні  стосунки – розуміння.  Саме  у  такій  ситуації  опинився  і  Гамлет.  Його  не  зрозуміли  матір,  друзі,  кохана,  суспільство.

4.Конфлікт

                  Головний конфлікт

                                    

зовнішній конфлікт:                                       внутрішній конфлікт :

Гамлет – світ зла,                                             боротьба двох «я» в самому Гамлеті,

Гамлет – король Клавдій                                                           рішучість – вагання, сміливість –                                                                                                                  

і його прибічники                                             коливання.

                                                 

В душі Гамлета відбувається боротьба, він вагається і не може вирішити дилему: «Бути чи не бути – ось питання»

5.Асоціативна вправа „Усне малювання”
    Уявіть, що перед вами мольберт, фарби і пензлі. В кольоровій гамі усно вам потрібно змалювати загальне враження від прочитаного. Які кольори ви б використали?   (Тьмяні - чорний, сірий, кривавий ). 
    А тепер до цього кольору додайте відтінок, який би характеризував Гамлета, його душу?    (Білий )     
    Чому ви обрали саме ці кольори?   (Сірий – сіре, бездуховне життя у Данії. Чорний – колір трагедії, чорнота душі правлячої верхівки Данії: Клавдія, Полонія … чорнота їх вчинків. Кривавий – колір інтриг, великої кількості смертей у замку Ельсінор. Білий – чистота душі, віра в людину Гамлета.) 

5.1 Диспут.

Філософсько-етична проблематика трагедії Шекспіра "Гамлет"

І. "Гамлет" — одна з найголовніших "стривожених" трагедій. "Стривоженими" назвали п'єси, які з'явилися наприкінці XVІ століття на англійській сцені і які відбивали тривогу з приводу подій часу. П'єса найбільш повно відтворює кризу гуманістичної ідеології Ренесансу, оскільки відображає наступ нової нелюдської моралі, уособленням якої є король Клав-дій. Отже одна з головних проблем "Гамлета" — проблема моралі як на рівні особистості, так і на рівні держави.)

ІІ. Боротьба добра і зла — одна з вічних тем, характерних для "Гамлета". (Лінія боротьби між добром і злом пролягає не тільки через побутові стосунки героїв чи навіть міркування державного рівня. Ця боротьба точиться в кожному з героїв, і не завжди перемагає добро. Адже кожен обирає свій шлях. Полоній, наприклад, став прислужником зла. А його син Лаерт поборов зло в душі, бо його натура була шляхетна. Та й у серці Гамлета теж відбувається боротьба, суть якої багато в чому відображена в монолозі "Бути чи не бути?")

ІІІ. ...Людина — вінець творіння чи жалюгідний раб?

(На думку Гамлета, найвища хвала для людей — визнання їх достойними імені людського. Герой говорить про те, що людина має являти собою гармонійне поєднання різноманітних достоїнств, саме тому він, дбаючи про свій інтелектуальний розвиток, прагне фізичної довершеності, намагаючись бути першим у фехтуванні. Взірцем найкращих рис Гамлет вважає батька: "Він був людиною, людиною в усьому". І тому герой не прощає людської недовершеності, явних вад, у кому б вони не проявлялися. Людина має блискучі можливості, а значить, повинна їх реалізувати, інакше не має права зватися людиною.)

ІV. Протистояння людини та світу як філософсько-етична проблема п'єси. (Підносячи людську природу на небачену висоту, Гамлет не вважає світ довершеним. Він відчуває себе самотнім перед ворожим світом, де мораль знецінена, де на перше місце виходять міркування влади й грошей. І навіть знаючи, що не зможе змінити світ, Гамлет виступає на боротьбу з ним, визнаючи свою відповідальність за те, що коїться в світі, в державі. Він не ставиться з презирством до людей, але розуміє, що на ньому особлива місія.

Саме Гамлет з його безкомпромісним прагненням змінити світ на краще недвозначно говорить, що кожна людина має протистояти несправедливому світові, щоб зберегти себе й найважливіші цінності, без яких неможливе життя.)

V. Релігійність — невід'ємна риса ренесанського мислення.

(При всій свободі ренесанського мислення, не можна сказати, що релігійність для нього не мала значення. Навпаки. Релігійність мислення закладена в людині вихованням і способом мислення. Так Гамлет відмовляється вбити короля Клавдія в момент, коли той молиться, адже тоді король потрапить до раю. Гамлет страждає від того, шо батько його помер, не очищений від гріхів. І все ж поняття про Бога тісно переплітається у нього з ідеєю величі людини. Таке веління часу.)

6. Теорія літератури

Вічний  образ – літературний  образ,  що  має  загальнолюдське  значення  і  за  глибиною  художнього  узагальнення  виходить  за  межі  конкретного  літературного  твору  та  доби,  набуває  символічного  значення  й  кожною  епохою  сприймається  по – своєму,  зберігаючи  водночас  провідні  риси  першообразу (Прометей,   Дон  Кіхот,  Гамлет,  Ромео  і  Джульєтта  та  ін.)

Учитель Гамлет - людина свого часу, тому не завжди його розуміє нинішній читач. У той же час Гамлет поза часом, бо проблеми, які він вирішує - вічні, вони хвилювали різних людей у різні часи.  Людина в будь-яку епоху робить свій моральний вибір між добром і злом. Комусь вдається  знайти «золоту середину», хтось постійно змінює свою позицію, бо ніяк не зрозуміє, що ж справді є зло, а що - добро. Тому трагедія «Гамлет» відкрита в часі і відбувається рецепція та інтерпретація цього твору в наступні епохи. Я пропоную вам переглянути відеоматеріал та зробити висновок, як певна епоха інтерпретує образ Гамлета.

Перегляд відеоматеріалу

монолог Гамлета «Бути чи не бути» у виконанні  В.Коряковцева і

В.Висоцького 70-ті роки ХХ ст..

V. Узагальнення і систематизація здобутих знань

     Висновки:

Отже Філософські проблеми:

     Вибір між життям і смертю

     Залишитися людиною після скоєного

     Пошук істини, справедливості

     Виконання свого обовязку

Моральні- Де  мораль?   У кровозмішному шлюбі?

Добро

-         У кого його шукати?   У  братовбивці?

Справедливість

-         Данія – тюрма. Все гнилизна в  Данській державі.

-         Що залишилось після смерті батька?   Вузли ! Це рубці на зраненій душі Гамлета. Залишилась тільки його гідність.

-         Як же йому виконати наказ батька-привида? Не втратити гідності, не заплямувати совість, не сплюндрувати душу?

Звертаємось до знака питання на дошці

-         Що ж робити Гамлету? Споритися чи бунтувати? Помститися чи краще померти і не бачити всього цього? Бути чи не бути?

VI. Підведення підсумків

     Рефлексія

1.Складання сенкану                     Вірш з 5 рядків

Гамлет

Розумний, шляхетний

Думає, бореться, помирає

Самотній борець зі злом

Мислитель-герой

        2.Шкала думок

1.Завершіть речення: “Провідною у трагедії “Гамлет” я вважаю проблему...”.

2.Що я можу взяти в життя із цього уроку

3.Чи досягли ми з вами поставленої мети на початку уроку?

      3.Оцінювання.

Домашнє завдання

1.Виписати приклади філософських роздумів головного героя.

2. Сласти сенкан до образу Офелії

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
14 листопада 2023
Переглядів
716
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку