16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Тема уроку: "Засоби і способи форматування символів".

Про матеріал
Тема уроку: "Засоби і способи форматування символів". Тип уроку: комплексний урок. Тема: "Технології створення й перетворення інформаційних об'єктів". Метод навчання: теоретичний з елементами практики. Спосіб навчання: комплексний урок. Мета уроку: Освітня - допомогти учнем засвоїти призначення й можливості текстового редактора MS Word. Виховна: - виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості. Пізнавальна: - розвиток пізнавальних інтересів, навичок роботи в текстовому редакторі MS Word. Методична: - міжпредметний зв'язок із предметами кореспонденція й діловодство. Методичне забезпечення: комп'ютерна презентація, роздавальний матеріал, практичне завдання Технічне забезпечення: інтерактивна дошка, комп'ютери.
Перегляд файлу

Тема уроку: "Засоби і способи форматування символів".

 

Тип уроку: комплексний урок.

Тема: "Технології створення й перетворення інформаційних об'єктів".

 

Метод навчання: теоретичний з елементами практики.

Спосіб навчання: комплексний урок.

Мета уроку:

Освітня - допомогти учнем засвоїти призначення й можливості текстового

                  редактора MS Word.

Виховна: - виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Пізнавальна: - розвиток пізнавальних інтересів, навичок роботи в текстовому редакторі MS Word.

Методична:     - міжпредметний зв'язок із предметами кореспонденція й діловодство.

Методичне забезпечення: комп'ютерна презентація, роздавальний матеріал, практичне завдання

Технічне забезпечення: інтерактивна дошка, комп'ютери.

План уроку:

 

Назва розділа

час

1

Організаційний момент (вітання, перевірка відсутніх).

1 хв

2

 

 

 

3

 

Актуалізація опорних знань.

- перевірочна самостійна робота з теми (тест)

- теоретична частина.

8 хв

 

 

15 хв

4

Практична частина уроку (робота з підручником, за персональним комп'ютером, індивідуальні завдання на картках).

15 хв

5

Завдання до дому

2 хв

6

Питання підручників

2 хв

7

Підсумок уроку

2 хв

 

Хід уроку:

 1. Орг. момент.

Вітання, перевірка присутніх. Оголошення теми заняття, цілей і позначення зв'язки з попередніми заняттями. Пояснення ходу уроку.

Слайд 1.

Тема сьогоднішнього уроку "Форматування тексту в текстовому редакторі MS Word", на уроці має бути познайомитися з поняттям форматування тексту, навчитися основних приймань роботи в текстовому редакторі MS Word по форматуванню тексту. Розглядом теми ми продовжуємо вивчення текстового редактора MS Word.

Урок проводиться в наступному порядку:

- перевірка засвоєння попереднього матеріалу шляхом відповіді на контрольні картки;

- доведення основних понять, застосовуваних при форматуванні тексту;

- виконання практичної роботи в текстовому редакторі MS Word.

Актуалізація знань.

Переглядаючи різні книги, знайомлячись із різноманітною друкованою продукцією, ви спостерігаєте різні способи розташування тексту на сторінці, вид цього тексту. Існує багато можливостей оформлення сторінок з використанням різних способів форматування символів і абзаців. У процесі вашої трудової діяльності, а також у ході навчання в школі, а для тих, хто побажає вчитися далі те й в інституті, вам неодноразово прийде використовувати можливості текстових редакторів при оформленні тексту. На сьогоднішньому занятті ми з вами познайомимося з можливостями форматування тексту (символів) у середовищі текстового редактора MS Word, що входить у пакет програм Mіcrosoft Offіce. Щоб перевірити, у якому ступені ви засвоїли матеріал попереднього уроку, відповідайте на запитання карточок. (Додаток 1).

 1. Теоретична частина.

Пояснення матеріалу.

Форматування тексту - оформлення, по яких або правилам різних ділянок тексту, при цьому змінюється не сам текст, а його зовнішній вигляд. (Слайд 2).

В MS Word існує 2 способу форматування тексту:

 • пряме форматування виділених фрагментів;
 • стильове форматування, за допомогою якого можливо переформатовати відразу кілька абзаців без попереднього виділення. (Слайд 3).

 

 

Основна графічна одиниця тексту - це символ.

Символ - це одна одиниця тексту. Це буква, цифра, який- не будь знак. Послідовність символів утворює текст. (Слайд 4).

СИМВОЛ імеет слідуючи параметри:

 •       Font family— (Гарнитура)
 •       Font sty— (Начертание)
 •       Size (Кегль)— размер символов
 •       Leading (Интерлиньяж) — расстояние между строками
 •      Kerning (Кернинг)— оптическое выравнивание промежутков
   

между символами

 •       Tracking (Трекинг)  — межсимвольные интервалы
 •       Vertical Scale   — (Размер по вертикали)
 •       Horizontal Scale   — (Размер по горизонтали)
 •       Baseline Shift   — (Смещение базовой линии)
 •       Color     — (Цвет)

Тому, говорячи про форматування тексту, ми в першу чергу маємо на увазі саме зміна параметрів символів.

 

Основные действия по форматированию текста:

Тому що символ є одиницею тексту й має певні параметри, то при форматуванні символів можуть проводитися наступні дії (Слайд 5):

 

 • зміна кольору символу,
 • зміна виду символу:
  • верхній індекс,
  •                    нижний индекс,

-  закреслювання.

 •                   изменение расстояния между символами:
  • розріджений,

- ущільнений.

 • зміна розмірів символу.

 Сукупність символів становлять ШРИФТ (Слайд 6).

 

Шрифт (нем. Schrift ← schreiben — писать) — графічний малюнок написань букв і знаків, що становлять єдину стилістичну й композиційну систему, набір символів певного розміру малюнка й характеризується наступними параметрами:

начертание: прямой, курсивный;

 • насыщенность: светлый, полужирный, жирный (отношение толщины штриха к ширине внутрибуквенного просвета);
 • ширина: нормальный, узкий, широкий, шрифт фиксированной ширины;
 • размер (кегль) в пунктах (1 пункт = 1/72 дюйма);
 • чёткость;
 • контраст;
 • различимость;
 • удобочитаемость;
 • ёмкость;

Відповідно говорячи про форматування шрифту, ми маємо на увазі зміну саме цих параметрів (Слайд 7).

 

Типу шрифтів: растрові й векторні; пропорційні й непропорційні;

рубані й із зарубками.

Накреслення шрифтів:

прямій; напівжирний; підкреслений; курсив.

Для роботи із символами використовуються інструменти групи "Шрифт" стрічки інструментів, або діалогове вікно "Шрифт" (Слайд 8).

 

 • При використанні для форматування тексту групи інструментів "Шрифт" застосовується наступний алгоритм (слайд 9).

1. Виділити слово або групу слів.

2. Зробити необхідні установки, використовуючи кнопки групи інструментів "Шрифт" стрічки інструментів.

 • При використанні діалогового вікна "Шрифт". (Слайд 10) можна задати вид шрифту (назва гарнітури), розмір, накреслення (пряме, напівжирне, курсив), один з видів підкреслення, спеціальні ефекти, один з 16 квітів шрифту.
 • Алгоритм форматирования текста через диалоговое окно «Шрифт»

1. Виділити слово або групу слів.

2. Викликати діалогове вікно через кнопку в групі "Шрифт" або через контекстне меню, зробити необхідні установки.

 

 

Некоторые параметры шрифта могут задаваться только с использованием диалогового окна «Шрифт» (Слайд 11).

 • Такими параметрами є:

- масштаб;

- інтервал;

 • смещение;
 • кернинг.

Інструменти керування цими параметрами перебувають на вкладці "Додатково" діалогового вікна "Шрифт".

У текстових редакторах MS Word версій 2007 і 2010 при виклику контекстного меню й виділенні символу, слова, фрагмента тексту з'являється додаткова панель за допомогою, якої також можна робити деякі операції форматування тексту (Слайд 12).

Форматирование текста может осуществляться в следующем порядке: (Слайд 13).

1 вариант. Набрать, выделить часть текста, затем произвести форматирование, указав необходимые параметры.

2 вариант. Указать параметры форматирование, затем производить набор текста.

 

2. Формирование умений и навыков.

Визначення зміни шрифту щодо вихідного (Слайд 14)

Завдання: укажіть яке форматування зроблене в з текстом у порівнянні з вихідним.

 • Один           Один
 • Два              Два
 • Три             Три
 • Четыре       Четыре
 • Пять           Пять

Реалізуємо на практиці знання, отримані на уроці.

III. Практична частина.

Задание: набрать и отформатировать текст по образцу (Приложение 2).

Дополнительное задание.

Практическая работа 2.1.1. (Н.В. Струмпэ «Оператор ЭВМ. Практические работы» 2011 г).

Ответьте на вопросы:

      Що розуміють під форматуванням тексту?

      Які дії відносять до форматування тексту?

 • Які дії необхідно виконати при форматуванні тексту?
 1. Д/з

Знати порядок і способи форматування тексту, призначення інструментів групи "Шрифт", призначення інструментів діалогового вікна "Шрифт".

V. Вопросы учеников.

Відповіді на запитання учнів.

VI. Итог урока.

Підведення підсумку уроку. Виставляння оцінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додаток 1.

Контрольна картка.

 

 1. Програма Mіcrosoft Offіce Word призначена для (відзначити правильна відповідь):
 1. Створення й редагування текстових документів.Производства расчётов.

Б Створення мультимедійних додатків.

 

 1.  Назвіть основні компоненти інтерфейсу Mіcrosoft Offіce Word 2010.
 2.  Перелічите основні елементи інтерфейсу Mіcrosoft Offіce Word 2010.
 3. До якого типу ставиться й у пакет, яких програм входить Mіcrosoft Offіce Word?

 

 

 

 

додаток 2.

 

Наберите и оформите текст по образцу:

Вводимые символы (Times New Roman, 14,К)  появляются в том месте экрана   (Arial, 12,красный, зачеркнутый), где находится курсор,( Arial,10, подчеркнутый)  который сдвигается вправо, (Times New Roman,12, надстрочный) оставляя за собой цепочку символов.(Times New Roman,12, подстрочный) При достижении правого поля страницы (Times New Roman,10, подчеркнутый, Ж, темно-красный, малые прописные, разреженный на 0,25пт) курсор автоматически перемещается в следующую строку. ( Monotype Corsiva,заливка цветом - желтый, 12)  ЭТОТ ПРОЦЕСС НАЗЫВАЕТСЯ (Arial Unicode MS, 12, Ж, все прописные) Перетеканием Текста (Times New Roman, 12, К, красный, начинать с прописных), а нажатие на клавишу (Comic Sans MS, 20) Enter(Times New Roman, 12, интервал – разреженный на 2пт, смещение каждого знака вниз на 3пт, относительно предыдущего) создает новый абзац,(Times New Roman,12, интервал - уплотненный на 1,5 пт) а не новую строку. (Times New Roman, 12, двойное зачеркивание, утопленный).

 

 

doc
До підручника
Інформатика 8 клас (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
13 квітня
Переглядів
168
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку