Тематична атестація по темі "Єдність хімічного складу клітини"

Про матеріал

Матеріал до тематичної атестації "Єдність хімічного складу клітини" містить різні завдання чотирьох рівнів в двох варіантах. Можуть використовувати викладачі, учні та батьки

Перегляд файлу

ТЕМАТИЧНА  АТЕСТАЦІЯ  № 1.

Тема: Вступ. Єдність хімічного складу клітини.

І  ВАРІАНТ.

Правильно виконані завдання І рівня оцінюються в 3 бали, ІІ рівня – 6 балів, ІІІ рівня – 9 балів, ІV рівня – 12 балів.

Початковий рівень.

Виберіть із запропонованих відповідей правильну:

1.Наука, що вивчає особливості будови та життєдіяльності тварин, називається:

а). альгологія;     б). бріологія;    в). зоологія.

2.Який  хімічний елемент складу клітин є органогенним?

а).  кисень;   б). залізо;  в). золото.

3. До ліпідів належать:

а). стероїди;      б). глюкоза;   в). гемоглобін.

4.Скорочувальну функцію виконує білок:

а). колаген;   б). міозин;   в). фібрин.

5. Якої азотистої основи немає в молекулі ДНК?

а).  урацил;   б). гуанін; в). аденін.

6.Який полісахарид характерний для рослинної клітини?

а). целюлоза;   б). хітин;   в). глікоген.

Середній рівень.

Розв’яжіть задачі:

Один з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів. Яку послідовність нуклеотидів має другий ланцюг?

1.АГТАЦЦГАТАЦТЦГАТТТАЦ

2.ЦАЦЦГАТТАГГАТЦЦАТГАГ

3.ГТГТАЦГГААТЦТЦАГГАТТА

 

 

 

Достатній рівень.

Заповніть таблицю    «Порівняльна характеристика нуклеїнових кислот».

Параметри порівняння

ДНК

РНК

Місцезнаходження в клітині

 

 

Особливості будови молекули

 

 

Назва мономера

 

 

Кількість ланцюгів

 

 

Різновиди

 

 

Види азотистих основ

 

 

Функції

 

 

 

 

Високий рівень.

Розв’яжіть задачі.

1.Фрагмент молекули ДНК містить 560 тимідилових нуклеотидів, що становить 28% загального числа нуклеотидів. Визначте число аденілових, гуанілових і цитидилових нуклеотидів у даному фрагменті молекули ДНК і довжину фрагмента. 

2.Довжина фрагмента ДНК – 680 нм. Визначте число азотистих основ даного фрагмента.

3.У молекулі ДНК з відносною масою 69000 на частку аденілових нуклеотидів припадає 8625. Визначте кількість нуклеотидів кожного виду, якщо молекулярна маса одного нуклеотида 345.

 

ІІ ВАРІАНТ.

Правильно виконані завдання І рівня оцінюються в 3 бали, ІІ рівня – 6 балів, ІІІ рівня – 9 балів, ІV рівня – 12 балів.

Початковий рівень.

Виберіть із запропонованих відповідей правильну:

1.Наука, яка вивчає особливості будови рослин:

а). мікологія;   б). ботаніка;   в). ентомологія.

2.Який хімічний елемент складу клітини відноситься до ультрамікроелементів?

а). сірка;    б). срібло;   в). марга

3.До вуглеводів належать:

а). альбумін;   б). глюкоза;  в). глобулін.

4.Ферменти – це:

а). ліпіди;  б). вуглеводи;  в). білки.

5.Скільки полінуклеотоидних ланцюгів міститься в молекулі ДНК?

а). один;  б). два;  в). три.

6.Теплоізоляційну функцію виконують:

а). білки;   б). жири;   в). вуглеводи.

 

Середній рівень.

Розв’яжіть задачі.

Один ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів. Яку послідовність нуклеотоидів має ділянка молекули іРНК?

1.ТТГГЦААЦЦТТГГАЦТТАЦГ

2.АЦГТТГГААЦЦТГАЦТГЦТЦ

3.ЦЦТГААГТЦГШАТГГТААЦ

Достатній рівень.

Заповніть таблицю « Класифікація білків за виконуваними функціями».

Типи білків

Функції

Приклади

Структурні

 

 

Ферменти

 

 

Гормони

 

 

Скорочувальні

 

 

Транспортні

 

 

Запасні

 

 

Захисні

 

 

Токсини

 

 

 

 

Високий рівень.

Розв’яжіть задачі.

1.Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанілових нуклеотидів, що становить 22% від їх загальної кількості. Визначте, скільки в цьому фрагменті міститься цитидилових, аденілових та тимідилових нуклеотидів і довжину фрагмента.

2.Скільки нуклеотидів містить ген, який складається із 100 амінокислот? Яка маса і розміри цього гена?

3.У молекулі ДНК тимідилові нуклеотиди складають 20% від загальної кількості. Визначте відсотковий вміст інших видів нуклеотидів.

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
894
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку