Тематичні роботи з фізики до тем першого семестру для ЗФПО

Про матеріал
Матеріали розроблено для тематичного контролю знань за темами першого семестру "Механіка", "Молекулярна фізика та термодинаміка", "Властивості речовини. Фазові переходи". Розробка містить як теоретичні завдання, так і практичні - задачі, графіки, тощо.
Перегляд файлу

Тематична робота з фізики

по темі „ Механіка

  

 

I. Одиниці СІ

Вказати основні одиниці СІ за схемою:

 

                                                            −                              −                      −                

 

Приклад:           Маса – міра інертності тіла – m – кілограм – кг

 

Шлях –

Швидкість –

Прискорення –

Маса –

Імпульс –

Сила –

Робота –

Потужність –

Енергія –

 

 

II. Теоретичні завдання

Привести формулювання закону та вказати відповідну формулу або ж дати означення поняттю чи явищу:

 

Механічний рух –

Матеріальна точка –

Система відліку –

Інертність –

2-й закон Ньютона:

Кінетична енергія –

Потенціальна енергія –

Закон збереження імпульсу:

Закон збереження енергії:

 

 

 

III. Практичні завдання

1.Перевести величини в основні одиниці СІ

 3 км =

 15 грамів =

 60км/год =

 12мН =

8см =

3МДж =

40кВт =

 8кг =

2. Виконати математичні операції

105∙102  =

10-4∙106 =

108/104 =

108/10-3 =

√108  =

(104)2 =

√10-2 =

(10-4)2 =

3. Розв’язати задачі

1. Із гармати вилітає ядро масою 10кг. Середня сила тиску порохових газів 1,2МН,  а час руху ядра в стволі 0,005с. З якою швидкістю ядро вилітає зі ствола?

 

 

2. Людина масою 70кг спускається сходами довжиною 20м, яка розміщена під    кутом 30° до горизонтальної площини. Знайти роботу сили тяжіння.

 

 

3*. Літак має чотири двигуни, сила тяги кожного 103кН. Яка потужність  двигунів при русі  літака зі швидкістю 864 км/год.?  

 

 

4*. Під дією двох взаємно перпендикулярних сил 3Н і 3Н тіло перемістилося рівномірно на 20м по   напрямку рівнодіючої. Знайти роботу кожної сили окремо та їх спільну роботу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематична робота з фізики

по темі „ Молекулярна фізика та термодинаміка”

  

 

I. Одиниці СІ

Вказати основні одиниці СІ за схемою:

 

                                                                                                                    −     

 

Приклад:           Маса –( міра інертності тіла) – m – кілограм – кг

 

Кількість речовини –

Число Авогадро – 

Тиск –

Об’єм –

Температура –

Кінетична енергія –

Кількість теплоти –

Внутрішня енергія –

 

II. Теоретичні завдання

Привести формулювання закону та вказати відповідну формулу або ж дати означення поняттю чи явищу:

                   

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії:

Абсолютний нуль –

Ідеальний газ – 

Об’єднаний газовий закон :

Рівняння Мендєлєєва-Клапейрона

Робота газу при зміні об’єму

Способи зміни внутрішньої енергії

Рівняння теплового балансу

Теплообмін, його види

Коефіцієнт корисної дії нагрівача

Перше начало термодинаміки:  

Друге начало термодинаміки:

Адіабатний процес – 

Теплова машина –

 

III. Практичні завдання

 

1.Перевести величини в основні одиниці СІ

5 кДж =

7 л =

2 мм.рт.ст. =

3 г/моль =

17ºС =

-23ºС =

-273ºС =

15К =

2. Намалювати графік ізопроцесу

 

а.   Ізотермічного процесу в координатах p,V.

 

б.  Ізохорного процесу в координатах V,T.

 

3. Розв’язати задачі

  1. Скільки атомів міститься в 4г гелію?

 

  1. Визначити К.К.Д. нагрівача, який витрачає 80г керосину на нагрівання 3л води на 90К.

 

  1. * Який об’єм займає один кмоль газу при тиску 10*105Н/м2 і температура 100°С?

 

  1. * На яку висоту можна було б підняти гирю масою 1кг за рахунок кількості теплоти, яку  виділяє стакан води (240мл) при охолодженні  від 100С до 0С?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематична робота з фізики

по темі „Властивості речовини. Фазові переходи”

  

 

 

I. Теоретичні завдання

Дати означення  поняттю чи явищу та вказати відповідну формулу:                                                                                                                                               

 

Сила поверхневого натягу

Об’ємне розширення, коефіцієнт об’ємного розширення

Критичний стан речовини –

Вологість повітря –

Відносна вологість повітря

Точка роси –

Анізотропія –

Рідина, що змочує –

Краєвий кут –

Кристалічна гратка –

Дальній порядок:

Деформація, її види:

Механічна напруга

В чому полягає  різниця між процесами випаровування та кипіння?

Насичена пара –

Молекулярний тиск – 

 

 

 

II. Практичні завдання

 

   1. Вказати назви фазових переходів :                                                                                      

   1.    Рідина                  

   2.    Рідина                

   3.    Рідина                

   4.    Рідина                 

   5.    Тверде

               тіло           

Газ                    

Газ                     

Тверде тіло       

Тверде тіло           

Газ                       

 

 

 

 

   2. Вказати процеси зображені прямими на діаграмі та вказати формули                                   

теплот для відповідних ділянок:

          1-2:  

          2-3:       

          3-4:   

          4-5:    

          5-6:   

 

 

 

   3. Визначити стан речовини при вказаних параметрах :                                                               

         Приклад: р=104Па, Т=285К – рідина.

 

1.  р=105Па,  Т=273К  −

2.  р=104Па,  Т=373К  −

3.  р=106Па,  Т=200К  −

4.  р=107Па,  Т=300К  −

5.  р=103Па,  Т=450К  −

6.  р=107Па,  Т=573К  −

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Розв’язати дві із запропонованих задач                                                                     

  1. Визначити діаметр пор у папері, якщо вода піднімається  у ньому на висоту 30мм. Коефіцієнт поверхневого натягу води σводи=72·10-3Н/м.

 

  1. Шароподібна скляна посудина на ¾ заповнена водою приведена в стан невагомості. Що відбудеться з водою? Як зміниться результат досліду, якщо замість води взяти ртуть?

 

  1. *Яку силу слід прикласти до сталевого дроту перерізом 10мм2, щоб розтягнути на стільки, на скільки він видовжується при нагріванні на1С?

 

  1. *Сталевий і мідний стержні, довжини яких становлять відповідно 1 і 0,6м, а переріз 1,5см2, скріплені кінцями. Визначити видовження стержнів, якщо їх розтягують із силою 400Н.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
11 листопада 2021
Переглядів
394
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку