9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Тест "Хімічний зв'язок "

Про матеріал
Тестові завдання для 11 класу (за новою програмою) до теми " Хімічний зв’язок" представлена в 6 варіантах. Кожен варіант складається з 12 завдань, які включають завдання з вибором однієї чи декілька правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності та відкриті завдання.
Перегляд файлу

Сотула Оксана Леонідівна, вчитель хімії

КЗ «Бугаївський ліцейІзюмської  районної ради Харківської області»

 

11 кл. 

Тема. Хімічний зв’язок

Варіант № 1

 

 1.      Зв’язок утворений за рахунок спільної пари електронів називається: 

         а) металічним; б) іонним; в) ковалентним; г) водневим.

 1.      Тверді, крихкі речовини з високою температурою плавлення, розчинні у воді мають кристалічну 

решітку:

 а) молекулярну; б) атомну; в) йонну.

 1.      Визначте кількість електронів на останньому енергетичному рівні у атома 31Ga:

         а) 2;  б) 5;  в) 7;  г) 1;  д) 3;  е) 4.

 1.      Визначте розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома  15Р :

   а)  ns2 np4 ;      б) ns2 np3  ;         в) ns2 np1  ;      г) ns2 np5 ;       д) ns2 np2  .

 1.      Визначте кількість неспарених електронів на останньому енергетичному рівні атома  20Са:

   а) 2;    б)  4;    в)  1;    г)  5;    д) 0;   е) 3.

 1.  Визначте сполуку, що має більш полярний зв’язок:

         а) PbS2;  б) SiO2;  в) K3N;  г) Cl2O7.

 1.  Тип кристалічної решітки  CsOH:  

         а) атомна;   б)  молекулярна;   в) металічна;    г) йонна.

8.    Визначте елементи, що мають 6 електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

         а) Берилій; б) Натрій; в) Сульфур; г) Молібден; д) Полоній; е) Селен.

 1.      Визначте у якій парі ковалентний полярний зв’язок:

         а) BO; б) GaF ; в)  SnBr ; г)  NN.

 1. Приведіть до відповідності колонки:

  1) тверда кристалічна речовина, розчинна у воді;                               а) кремній;

  2) безбарвна газоподібна речовина;                                                        б) літій нітрат;                                                                                                                            

 1.            3) тверда речовина з дуже високою температурою плавлення.         в) азот. 

11.  Запишіть графічну та електронну формули іону:  N 3-

 1. Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах:

        а) Br2;  б) ScF3;  в)   CaS.

 


11 кл. 

Тема. Хімічний зв’язок.

Варіант № 2

 

1.    Зв’язок між атомами, що мають різницю електронегативності ≥ 2,1 називають:

   а) ковалентним неполярним; б) іонним; в) ковалентним полярним; г) водневим.

2.    Тверді нерозчинні речовини з дуже високою температурою плавлення мають кристалічну решітку:

         а) йонну; б) атомну; в) молекулярну.

3.    Кількість електронів на останньому енергетичному рівні у атома   34Sе :

         а) 2;    б)  5;   в)  7;    г) 1;    д)  6;       е) 4.

4.    Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома  11Na :

   а)  ns 2 np 4 ;      б) ns 2 np 3  ;         в) ns 1 np 0  ;      г) ns 2 np 5 ;       д) ns 2 np 2  .

5.    Кількість неспарених електронів на останньому енергетичному рівні атома  33As:

   а) 2;    б)  4;    в)  1;    г)  5;   д) 0;   е) 3.

 1. Визначте сполуку, що має більш полярний зв’язок:

         а) SF6; б) SeO2; в) K3P; г) As2O5

 1. Тип кристалічної решітки  CaO:  

         а) атомна; б) молекулярна; в) металічна; г) йонна.

8.    Визначте елементи, що мають 4 електрони на зовнішньому енергетичному рівні:

         а) Барій; б) Плюмбум; в) Силіцій; г) Манган; д) Калій; е) Германій.

 1. Визначте у якій парі йонний зв’язок:

         а) КO; б) Вa – Р; в) Sе – Br ; г) Nа – N.

10.  Приведіть до відповідності колонки:

   1) тверда речовина з дуже високою температурою плавлення;         а) сульфур(IV) оксид;

   2) безбарвна газоподібна речовина;                                                        б) силіцій карбід;                                                                                                                            

         3) тверда кристалічна речовина, розчинна у воді;                                в) барій гідроксид.   

11.  Запишіть графічну та електронну формули іону:  S 4+

 1.   Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах:

         а) N2;  б) SeO2; в) Na2O .


11 кл.

 Тема. Хімічний зв’язок. 

Варіант № 3

 

 1.  Зв’язок між атомами, що мають різницю електронегативності = 0 називається:

    а)водневим; б) іонним; в) ковалентним полярним; г) ковалентним неполярним.

2.    Леткі, м’які речовини з низькою температурою плавлення мають кристалічну решітку:

          а) молекулярну; б) атомну; в) йонну.     

3.    Кількість електронів на останньому енергетичному рівні у атома   38Sr :

          а) 2;    б)  3;   в)  7;    г) 1;    д)  8;       е) 6.

4.    Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома  52Te :

    а)  ns 2 np 4 ;      б) ns 2 np 3  ;         в) ns 2 np 1  ;      г) ns 2 np 5 ;       д) ns 2 np 2  .

5.    Кількість неспарених електронів на останньому енергетичному рівні атома  57Ac:

    а) 2;    б)  4;    в)  1;    г)  5;   д) 0;   е) 3.

 1. Визначте сполуку, що має більш полярний зв’язок:

          а) Rb4Si; б) SnO2; в) K2O; г) Cs2O

 1. Тип кристалічної решітки  HCl:

          а) атомна;   б)  молекулярна;   в) металічна;    г) йонна.

8.    Визначте елементи, що мають 3 електрони на зовнішньому енергетичному рівні:

          а) Талій; б) Бром; в) Арсен; г) Магній; д) Бор; е) Індій.

9.    Визначте у якій парі ковалентний полярний зв’язок:

          а) BeF ; б) GeJ; в)  SiH; г) O - O.

10.  Приведіть до відповідності колонки:

    1) безбарвна газоподібна речовина;                                                         а) калій хлорид;

    2) тверда кристалічна речовина, розчинна у воді;                                б) графіт;                                                                                                                            

          3) тверда речовина з дуже високою температурою плавлення.         в) водень. 

11.  Запишіть графічну та електронну формули іону:  Ca2+

 1.  Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах:

          а) J2;  б)  CO; в) Cs2O. 


11кл. 

Тема. Хімічний зв’язок.

Варіант № 4

 

1.    Зв’язок між атомами, що мають різницю електронегативності < 2,1 називається:

    а) іонним; б) ковалентним неполярним; в) ковалентним полярним; г) водневим.

2.    Тверді, крихкі речовини з високою температурою плавлення, розчинні у воді мають кристалічну 

       решітку:

          а) молекулярну; б) атомну; в) йонну.

3.    Кількість електронів на останньому енергетичному рівні у атома    35Br  :

          а) 2;    б)  5;   в)  7;    г) 1;    д)  6;       е) 4.

4.    Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома        34Se :

    а)  ns 2 np 4 ;      б) ns 2 np 3  ;         в) ns 2 np 1  ;      г) ns 2 np 5 ;       д) ns 2 np 2.

5.    Кількість неспарених електронів на останньому енергетичному рівні атома   37Rb:

    а) 2;    б)  4;    в)  1;    г)  5;   д) 0;   е) 3.

 1. Визначте сполуку, що має більш полярний зв’язок:

          а) N2O; б) Li2S; в) SrF; г) HJ.

7.    Тип кристалічної решітки   H2S:

          а) атомна;   б) молекулярна;   в) металічна;     г) йонна. 

8.    Визначте елементи, що мають 2 електрони на зовнішньому енергетичному рівні:

          а) Берилій; б) Хром; в) Силіцій; г) Магній; д) Стронцій; е) Ксенон.

9.    Визначте у якій парі йонний зв’язок:

          а) Cs - O; б) J - J; в) Fr - N; г) Rb - Br

10.  Приведіть до відповідності колонки:

    1) тверда кристалічна речовина, розчинна у воді;                               а) бор;

    2) безбарвна газоподібна речовина;                                                        б) натрій сульфат;                                                                                                                            

          3) тверда речовина з дуже високою температурою плавлення.         в) амоніак.   

11.   Запишіть графічну та електронну формули іону:  Cl7+

 1.   Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах:

          а) O2;  б) K3N; в) Rb2Se.


11 кл. 

Тема. Хімічний зв’язок.

Варіант № 5

 

1     Система з двох зарядів однакових за величиною, протилежних за знаком називається:

          а) іоном; б) диполем; в) аніоном; г) катіоном.

 1. Тверді нерозчинні речовини з дуже високою температурою плавлення мають кристалічну  решітку: 

          а) йонну; б) атомну; в) молекулярну.

3.    Кількість електронів на останньому енергетичному рівні у атома 51Sb :

          а) 2;    б)  5;   в)  7;    г) 1;    д)  6;       е) 4.

4.    Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома  7N:

    а)  ns 2 np 4 ;      б) ns 2 np 3  ;         в) ns 1 np 0  ;      г) ns 2 np 5 ;       д) ns 2 np 2  .

5.    Кількість неспарених електронів на останньому енергетичному рівні атома  56Ba:

    а) 2;    б)  4;    в)  1;    г)  5;   д) 0;   е) 3.

 1. Визначте сполуку, що має більш полярний зв’язок:

          а) MgO; б) Li2O; в) NH3; г) O3.

 1. Тип кристалічної решітки  MgO:

          а) атомна;   б)  молекулярна;   в) металічна;    г) йонна.

8.    Визначте елементи, що мають 5 електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

          а) Германій; б) Радон; в) Бісмут; г) Манган; д) Арсен; е) Нітроген.

 1. Визначте у якій парі ковалентний полярний зв’язок:

          а) S - F; б) Na - N; в) Ba - P; г) Br - Br.

 1. Приведіть до відповідності колонки:

    1) тверда речовина з дуже високою температурою плавлення;        а) силіцій карбід;

    2) безбарвна газоподібна речовина;                                                        б) магній бромід;                                                                                                                            

          3) тверда кристалічна речовина, розчинна у воді;                                в) карбон (IV) оксид.    

11.  Запишіть графічну та електронну формули іону:  Si 4-

12.  Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах:

          а) BaO;  б) Na3P; в) Br2 .

 


11 кл. 

Тема. Хімічний зв’язок.

  Варіант № 6

 

1     Частинка, що утворюється при  приєднанні  електронів називається:

    а) аніоном;         б) іоном;            в) диполем;           г) катіоном.

2.    Леткі, м’які речовини з низькою температурою плавлення мають кристалічну решітку:

          а) молекулярну; б) атомну; в) йонну.     

3.    Кількість електронів на останньому енергетичному рівні у   87Fr :

          а) 2;    б)  5;   в)  7;    г) 1;    д)  6;       е) 4.

4.    Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома   31Ga :

    а)  ns 2 np 4 ;      б) ns 2 np 3  ;         в) ns 2 np 1  ;      г) ns 2 np 5 ;       д) ns 2 np 2  .

5.    Кількість неспарених електронів на останньому енергетичному рівні атома    53J :

    а) 2;    б)  4;    в)  1;    г)  5;   д) 0;   е) 3.

 1. Визначте сполуку, що має більш полярний зв’язок:

          а) AsH3; б) H2O; в) HCl; г)Sr3N2.

 1. Тип кристалічної решітки  ZnCl2:

          а) атомна;   б)  молекулярна;   в) металічна;     г) йонна.

8.    Визначте елементи, що мають 8 електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

          а) Гелій; б) Радон; в) Телур г) Криптон; д) Іридій; е) Індій.

9.    Визначте у якій парі йонний зв’язок:

          а) Fr – J; б) Ga - O ; в) Cs - O; г)  Rb - Р.

10.  Приведіть до відповідності колонки:

    1) безбарвна газоподібна речовина;                                                         а) купрум сульфат;

    2) тверда кристалічна речовина, розчинна у воді;                                б) алмаз;                                                                                                                            

         3) тверда речовина з дуже високою температурою плавлення.           в) сірководень.

11.  Запишіть графічну та електронну формули іону:  P5+

12.  Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах:

          а) GaBr3; б) K2O; в) Cl2.

 

doc
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
2750
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку