Тест на тему: "Молекулярно-кінетична теорія"

Про матеріал
Тест для учнів 10 класу з теми: "Молекулярно-кінетична теорія" за підручником ФІЗИКА (рівень стандарту) за редакцією В.Г. Бар'яхтара, С.О. Довгого
Перегляд файлу

1.          Молекулярно-кінетична теорія - це...

а) теорія існування лінійчастого спектраб) теорія будови органічних сполук

в) вчення про будову і властивостіг) загальна теорія відносності речовини на основі уявлень про існування атомів і молекул як найменших частинок хімічних речовин.

2.          Основні положення МКТ

            а) "Усі речовини складаються з                      б) "Частинки (атоми, молекули, йони) мікрочастинок (атомів, молекул, йонів),           перебувають в неперервному хаотичному тобто мають дискретну (перервну)            тепловому русі". будову".

            в) "Між частинками (атомами, молекулами,           г) усі варіанти вірні йонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи".

3.          Атом - це ...

а) найдрібніша частинка хімічногоб) найбільша частинка хімічного елемента елемента

в) позитивна частинкаг) негативна частинка

4.          Вкажіть види мікроструктури речовини

а) атомнаб) молекулярна

в) йоннаг) усі варіанти вірні

5.          Молекула - це ...

а) найбільша частинка речовиниб) найменша частинка речовини, яка має

всю інформацію про речовину

в) позитивна частинкаг) негативна частинка


6.          Йон - це ...

а) частинка, яка утворюється тоді, коли атом приєднує або втрачає електрони

б) частинка, яка може мати позитивний

заряд


в) частинка, яка може мати негативнийг) усі варіанти вірні заряд

7.          Розміри більшості молекул становлять...

              а)                                                         -10 б)                                                         -5

10         м10 м

в)   -3 г)    -9 10 м10 м

8.          Маси атомів і молекул становлять в межах ...

              а)                                                         -10б)                                                         -26

10         кг10 кг

              в)                                                          -31г)                                                         -19

10 кг10 кг

9.          Визначити молярну масу вуглекислого газу

а) 28б) 29

в) 32г) 44

10.      Атомна одиниця маси - це...

а) позасистемна одиниця масиб) дорівнює 1/12 маси ізотопу вуглецю

в) 1 а.о.м. — це величина, обернена числуг) усі вірні

Авогадро,

11. Відносна молекулярна маса - це ...

 

            а) це фізична величина, що дорівнює  відношенню маси певного формульного складу речовини, до 1/12 маси атома

Карбону

б) відносна маса молекули дорівнює сумі відносних мас атомів, які містяться у ній

        в) відносна маса молекули          12. Стала Авогадро - це...

г) усі вірні

а) число структурних частинок (атомів чиб) число структурних частинок (атомів чи

молекул) в 1 моль речовини.молекул) в 2 моль речовини.

в) число структурних частинок (атомів чиг) усі варіанти вірні

молекул) в 0,5 моль речовини.

13.      Символ числа Авогадро

а) Nб) N0

в) NAг) Na

14.      Кількість речовини - це...

а) число структурних частинок (атомів чиб) сума всіх відносних атомних мас молекул) в 1 моль речовини.

в) фізична величина, яка характеризуєг) усі варіанти вірні певне число структурних одиниць у певній порції речовини

15.      Символ кількості речовини

а) nб) N

в) Vг) Vm

16.      Одиниця вимірювання кількості речовини

                                                               а) мольб)                                                               -1

моль

в) моль/лг) усі варіанти вірні

17.      Формула визначення кількості речовини

а) n = m/Mб) n = V/Vm

в) n = N/NAг) усі формули вірні

18.      Число Авогадро дорівнює

              а)                                                               23б)                                                               22

6,02⋅106,02⋅10

              в)                                                                21г)                                                               20

6,02⋅106,02⋅10

19.      Ядро атома складається з ...

а) протонів і нейтронівб) протонів і електронів

в) електронів і нейтронівг) усі варіанти вірні

20.      Скільки молекул міститься у воді об'ємом 1 л?

              а)                                                               25б)                                                               25

3,34⋅106,68⋅10

              в)                                                                23г)                                                                  23

6,02⋅1012,04⋅10

Ключ до тесту

1. в (1 балів)

2. г (1 балів)

3. а (1 балів)

4. г (1 балів)

5. б (1 балів)

6. г (1 балів)

7. а (1 балів)

8. б (1 балів)

9. г (2 балів)

10. г (3 балів)

11. г (1 балів)

12. а (1 балів)

13. в (1 балів)

14. в (1 балів)

15. а (1 балів)

16. а (1 балів)

17. г (1 балів)

18. а (1 балів)

19. а (1 балів)

20. а (2 балів)

 

pdf
Додано
31 березня 2020
Переглядів
833
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку