6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Тест" Підсумкова контрольна робота"

Про матеріал

Контрольна робота містить два варіанта та різнорівневі завдання та задачі по генетиці. Охоплює кілька тем. Вона дасть змогу вчителеві побачити ступінь засвоєння матеріалу.

Перегляд файлу

Контрольна робота 11 клас

І варіант

1.Геном називають:

А_ділянку РНК ;Б_ ділянку ДНК; В_ділянку білка; Г_ ділянку полісахариду

2 Укажіть, що слід вважати тотожним за своїм змістом поняттю ненаправлена мінливість :

а) модифікаційна; б) групова;

в) індивідуальна; г) генотипна.

3.Укажіть, хто з учених ввів термін мутація:

А) Мендель; Б) Г. Де Фриз;

В Коржинський.

4.Укажіть, який з вказаних фізичних факторів не є мутагеном:

А) гама-випромінення;

Б) ультрафіолетові промені;

В) ультразвук.

5.Укажіть, як називаються ділянки, які вирізаються під час дозрівання іРНК:

а) екзони;

б ) інтрони;

в) кластери.

6.Укажіть, в чому суть ефекту гетерозису:

а) різке підвищення життєвої сили у гібридів першого покоління;

б) підвищення життєздатності у гібридів всіх поколінь;

в) стерильність гібридів.

7.Алельні гени розміщені:

A) в одній хромосомі;

Б) у різних хромосомах;

B) у відповідних ділянках гомологічних хромосом;

Г) у різних ділянках гомологічних хромосом.

 

 

1. Другий закон Г. Менделя — це закон про:

A) чистоту гамет;

B) розщеплення ознак у співвідношенні 3:1;

В) одноманітність гібридів першого покоління;

Г) різноманітність гібридів першого покоління.

2.Укажіть, якому поняттю відповідає визначення: «модифікаційна мінливість ознак укладена в певний діапазон мінливості, обумовлений генотипом »:

а) норма реакції; б) варіаційний ряд;

в) дисперсія.

3.Укажіть, яке із положень не є положенням мутаційної теорії відносно властивостей мутацій:   А) виникають раптово;

Б) проявляються у вигляді дискретних ознак;

В) нездатні передаватися з покоління в покоління.

4.Генотип — це:

A) сукупність усіх генів організму;

Б) сукупність усіх фенотипів даного організму;

B) сукупність генів і фенотипу даного організму;

Г) система генів організму, що взаємодіють між собою.

 5.Як називається період індивідуального розвитку від утворення зиготи до народження (або виходу з яйцевих оболонок)?

А_Ембріональний;   Б _ пубертатний;    В_постнатальний;    Г_плідний.

6.Укажіть, як називають мутації, які виникають на рівні первинної структури ДНК:

А) точковими;

Б) геномними;

В) хромосомними.

7.Укажіть, що є фактором біологічного мутагенезу:

А) вірусні інфекції; Б) похідні азотистих основ;

В) підвищена температура тіла.

 

8.Установіть відповідність між правилом або законом генетики і сформульованим положенням:

1.

Третій закон Менделя

А.

Під час утворення статевих клітин в кожну гамету потрапляє лише один алель з пари алелей даного гена

2.

Закон чистоти гамет

Б.

Мутації здійснюються лише на визначених частинах хромосом

3.

Хромосомна теорія

В.

Мутувати може будь яка частина хромосоми

4.

Мутаційна теорія

Г.

Між гомологічними хромосомами відбувається обмін алель ними генами

 

 

Д.

Кожна пара ознак успадковується не залежно від інших пар

 

 

9.Установіть відповідність між поняттям і його визначенням:

1.

Структурний ген

А.

Гомологічні ділянки гомологічних хромосом

2.

Інтрон

Б.

Ділянки,які слугують матрицею для трансляції

3.

Екзон

В.

Ділянки на ДНК, які кодують послідовність РНК

4.

Сателітна ДНК

Г.

Ділянка ДНК, яку вирізають в процесі дозрівання іРНК

 

 

Д.

Високочастотні повтори нуклеотидних послідовностей організмів

 Частина С 1. Задача ( 1,5 б = 3 б)

  1. Унаслідок схрещення високорослого помідора з карликовим всі рослини першого покоління мали високе стебло. Але в другому – серед 35800 одержаних кущів 8950 були карликовими. Скільки гомозиготних рослин є серед гібридів 2го покоління?

 

 

docx
Додано
25 липня 2018
Переглядів
1754
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку