18 червня о 18:00Вебінар: Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів

Урок "Будова статевих клітин

Про матеріал

Вказаний матеріал дозволить учням закріпити знання учнів про різні способи і форми розмноження організмів, поглибити знання про будову статевих клітин різних організмів; сформувати практичні уміння і навички; розвивати уміння розрізняти різні форми і способи розмноження та статеві клітини різних організмів, робити висновки про значення розмноження для господарської діяльності людини; виховувати бережливе ставлення до життєдіяльності всіх живих організмів на планеті; застосовувати свої знання та вміння на практиці.

Перегляд файлу

Тема.  Будова статевих клітин.

Мета:

Навчальна: закріпити знання учнів про різні способи і форми розмноження організмів, поглибити знання про будову статевих клітин різних організмів; сформувати практичні уміння і навички.

Розвиваюча: розвивати уміння розрізняти різні форми і способи розмноження та статеві клітини різних організмів, робити висновки про значення розмноження для господарської діяльності людини.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до життєдіяльності всіх живих організмів на планеті.

Тип уроку. Застосування знань та умінь.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно - рецептивний:

а) словесний: пояснення, бесіда, робота з підручником, інструктивною карткою та роздатковим матеріалом.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

в) практичний: виконання лабораторної роботи.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4.Візуальний: складання схем.

5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – музика.

6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, інструктивні картки, таблиці, кімнатні рослини.

 

ХІД УРОКУ

 

 1. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

( самостійна робота з картками)

 

Картка №1

(кожна правильна відповідь – 1бал)

 1. З перелічених прикладів розмноження виберіть статеве:

а) партеногенез у бджіл;

б) брунькування у коралових поліпів;

в) кон’югація в інфузорій;

г) злиття гамет – яйцеклітини і спермія – у зародковому мішку покритонасінних рослин.

 1. З перелічених прикладів розмноження виберіть нестатеве:

а) спороутворення у мохів;

б) брунькування у дріжджів;

в) фрагментація слані (талому) у лишайника;

г) кон’югація у бактерії кишкової палички.

 1. Внаслідок овоґенезу утворюються:

а) овоцити; 

б) овогонії;

в) напрямні тільця;

г) яйцеклітина.


 1. Внутрішнє запліднення характерне для:

а)  ссавців;

б) земноводних;

в) комах;

г) плазунів.


 1. Вегетативне розмноження з допомогою вусиків характерне для:

а)  гороху;

б) суниці;

в) картоплі;

г) цибулі.


 1. Жіночі статеві залози:

а)  сім’яники;

б) яєчники;

в) жовте тіло;

г) матка.


 1. Гамета – це статева клітина.
 2. Бактерії розмножуються з допомогою спор.
 3. Робочі бджоли – це самки з недорозвиненими органами розмноження.
 4. Вегетативне розмноження здійснюється з допомогою кон’югації .
 5. Гаметогенез – це процес утворення соматичних клітин.
 6. Яйцеклітина і сперматозоїд мають гаплоїдний набір хромосом.

Правильні відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в,г

а

г

а,в,г

б

б

+

-

+

-

-

+

 

 

Картка №2

Доповнити речення.  (кожна правильна відповідь – 1бал)

1. Розмноження – це …

2. Форми розмноження є - …

3. Способи нестатевого розмноження - …(ділення, спороутворення, брунькування).

4. Простим поділом розмножуються … (одноклітинні).

5. Спороутворення характерне для …

6. Вегетативне розмноження – це …

7. Поліембріонія – це процес … (розвитку зародка з однієї заплідненої яйцеклітини).

8. Партеногенез – це…

9. Вегетативне розмноження тварин здійснюється…

10. Дріжджі розмножуються…

11. Гермафродити – це…

12. Зигота – це…                       

 

Картка №3

Навести приклади різних форм розмноження згідно схеми:

 « Форми розмноження»

 

 1. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

( бесіда, демонстрація)

    У  XVII ст. існувало два табори вчених.

    Представники першого – овісти, вважали, що в яйці знаходиться уже сформована істота.  Засновник медицини Гіппократ висловив думку, що курча готовеньким чекає в яйці свого часу.  Видатний фізіолог А. Галлер казав: « якщо яєчник може містити багато поколінь, то немає нічого безглуздого в тому, що він їх містить усі».

       Представники іншого напряму  анімалькулісти віддавали перевагу сперматозоїдам. Римський філософ

Л. Сенека стверджував:  «У сімені містяться всі майбутні частини людини».

        Хто ж правий  овісти чи  анімалькулісти? Де знаходяться «чарівні гени», що кожна  істота одержує у спадок? Де шукати відповідь?

        Для цього треба зазирнути всередину статевих клітин, вивчити їх будову і процеси утворення.

 

 1. Виконання лабораторної роботи.

( робота з інструкційною карткою)

 

 

Інструкційна картка

Тема. Будова статевих клітин. (Лабораторна робота)

Мета:

 • Вивчити будову та процес утворення яйцеклітини та сперматозоїда;
 • Порівняти будову та процес утворення яйцеклітини та сперматозоїда;
 • Пояснити біологічне значення відмінностей у будові яйцеклітини та сперматозоїда.

Обладнання: інструктивні картки, малюнки яйцеклітини та сперматозоїда, зошити, підручники.

Хід роботи:

 1. Розгляньте малюнок яйцеклітини ссавців. Зробіть підписи до малюнка з допомогою підручника.

 

 

 

 

 

 1. Розгляньте малюнок яйцеклітини птахів. Зробіть підписи до малюнка з допомогою підручника.

 

   1.__________________________________________

   2.__________________________________________

   3.__________________________________________

   4.__________________________________________

   5.__________________________________________

   6.__________________________________________

 

 

 

 1. Порівняйте будову яйцеклітини птахів та ссавців за таблицею:

 

Критерії

Яйцеклітина  ссавців

Яйцеклітина  птахів

Кількість хромосом

 

 

Розмір

 

 

Наявність оболонок

 

 

Кількість оболонок

 

 

Кількість поживних речовин

 

 

Спільні риси

 

 

Відмінні риси

 

 

Причина відмінностей

 

 

 

 1. Розгляньте малюнок сперматозоїда ссавців. Зробіть підписи до малюнка з допомогою підручника.

 1. Порівняйте будову яйцеклітини та сперматозоїда  за таблицею:

 

 1. Опрацюйте схему утворення статевих клітин.

     

 1. Зробіть висновки.

 

 1. Узагальнення та систематизація знань.

(бесіда, проведення тестів, творче завдання)

  Статеві клітини виконують функцію передачі спадкової інформації від батьків до потомства. У хребетних вони утворюються у статевих органах у кілька стадій: розмноження, росту, дозрівання та формування.

Біологічне значення запліднення полягає у збільшенні спадкового різноманіття, оскільки нащадки поєднують у собі ознаки материнського і батьківського організмів.

 •      Чим відрізняються статеві і нестатеві клітини?
 •      Чому яйцеклітина велика і малорухлива?
 •      Від чого залежить розмір  яйцеклітини?
 •      Чому сперматозоїд маленький та рухливий?
 •      Для чого сперматозоїду потрібна акросома?
 •      Чим можна пояснити відмінність сперматозоїда та яйцеклітини?
 •      Що спільного у процесах спермато- та оогенезу?
 •      Чим відрізняються ці процеси?  Чому?

 

Тести (кожна правильна відповідь – 1бал)

1варіант

1. Нащадки відрізняються від батьків частиною спадкової  інформа­ції при:


а) нестатевому  розмноженні;

б)   вегетативному    розмноженні;

в) партеногенезі;

г) статевому розмноженні.


2. Малярійний плазмодій розмножується:


а) поділом навпіл;

б) спороутворенням;

в) множинним поділом;

г) статевим розмноженням.


3. Вищі рослини розмножуються:


а) спорами;

б) зооспорами;

в) брунькуванням;

г) вегетативними органами.


4. Брунькуванням розмножуються:


а) гриби;

б) лишайники;

в) членистоногі;

г) кишковопорожнинні.


5. Явище поліембріонії у людини:


а) є досить поширеним;

б) трапляється досить рідко;

в) зовсім не зустрічається;

г) трапляється постійно.


6. Копуляція це:


а) тимчасовий контакт гамет;

б)     злиття двох статевих клітин;

в) розвиток з незаплідненої яйцеклітини;

г) множинний поділ ядра.


7. Статевий процес у формі кон'югації властивий:


а) ссавцям;

 б) членистоногим;

в) кишковопорожнинним;

г) грибам.


8. Ізогамія це статевий процес при якому відбувається:


а) тимчасовий контакт клітин;

б) з'єднання дох клітин в певних ділянках;

в) злиття двох однакових за будовою клітин;

г) злиття двох різних за будовою гамет.


9. Оогамія це приклад:


а) партеногенезу;

б) кон'югації;

в) ізогамії;

г) анізогамії.


10. Акросома сперматозоїда забезпечує функцію:


а) утворення енергії для роботи джгутика;

б) рух сперматозоїда;

в) активацію яйцеклітини;

г) дозрівання сперматозоїду.


 

2 варіант

1.  Особливістю будови яйцеклітини є наявність:


а) ядра з диплоїдним набором хромосом;

б) джгутика;

в) акросоми;

г) запасу поживних речовин.


2. Диплоїди і первинні чоловічі статеві клітини називаються:


а) сперматозоїди;

б) сперматозоони;

в) спермії;

г) сперматоцити.


3.  Диплоїдні первинні статеві клітини в результаті мейозу перетво-
рюються на незрілі гамети на стадії:


а) розмноження;

б) росту;

в) дозрівання;

г) формування.


4.  Напрямне тільце це:


а) органела яйцеклітини;

б) допоміжний апарат сперматозоїда;

в) диплоїдна клітина;

г) гаплоїдна клітина.


5. Напрямні тільця, що утворюються під час онтогенезу призначені
для:


а) участі у процесі розмноження;

б) активації яйцеклітини під час запліднення;

в) вилучення надлишкового генетичного матеріалу;

г) накопичення запасу поживних речовин.


6. Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин називається:


а) запліднення;

б) дозрівання;

в) розмноження;

г) гаметогенез.


7. Яка з органел відсутня у сперматозоїді:


а) головка;

б) ядро;

в) жовток;

г) акросома.


8. Гермафродити це:


а) роздільностатеві особини;

б) особини зі статевим диморфізмом;

в) двостатеві організми;

г) організми з аномальним проявом вторинних статевих ознак.


9.  Статевий процес у формі кон'югації властивий:


а) ссавцям;

б) членистоногим;

в) кишковопорожнинним;

г) грибам.


10. Ізогамія це статевий процес при якому відбувається:


а) тимчасовий контакт клітин;

б) з'єднання дох клітин в певних ділянках;

в) злиття двох однакових за будовою клітин;

г) злиття двох різних за будовою гамет

 


 

Творче завдання ( професійна спрямованість)

 

З якими яйцеклітинами ви зустрічаєтеся у своїй професійній діяльності

(як кухар)  та у повсякденному житті під час приготування страв?http://cs28.vkontakte.ru/u169684/1898695/x_159a3e2e41.jpghttp://savepic.ru/2433716.jpghttp://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=417613788-31-72&n=21

http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=46266781-57-72&n=21http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=287704577-47-72&n=21


 

 1. Підведення підсумків уроку.

Надання та пояснення домашнього завдання.

 1. Скласти кросворд, ребус чи презентацію на тему « Розмноження організмів».
 2. За допомогою шифротаблиці  зашифрувати основні терміни теми

« Розмноження організмів».

 

а

б

в

г

г

д

е

є

ж

з

и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

і

ї

й

к

л

м

н

о

п

р

с

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

т

у

ф

х

ц

ч

ш

щ

ь

ю

я

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 


Наприклад,  20, 1, 21, 23, 7, 18, 19, 5, 7, 18, 7, 10  - партеногенез.


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.3
Загальна:
4.1
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Міщанин Вікторія
  Загальна:
  2.3
  Структурованість
  2.0
  Оригінальність викладу
  2.0
  Відповідність темі
  3.0
 2. Ростя Анна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Демченко Оксана Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
29 липня 2018
Переглядів
11009
Оцінка розробки
4.1 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку