Тест підсумковий з теми "БД і СУБД"

Про матеріал
Тест для підсумкового уроку з теми: «Бази даних. Системи управління базами даних»для програми MyTestStudent та запитання теста у текстовому документі. Для 11 класу за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класів, яка затверджена Наказом МОН України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Перегляд файлу

Запитання до тематичної атестації з теми «Бази даних і СУБД»

1. База даних (БД) – це…

а) велика сукупність даних, організованих за певними правилами;

б) сукупність програм для зберігання й обробки великих масивів інформації;

в) інтерфейс, що підтримує наповнення й маніпулювання даними;

г) певна сукупність інформації.

2. Access – це…

а) БД;

б) текстовий процесор;

в) графічний редактор;

г) СУБД.

3. Що не є об’єктами Access?

а) таблиці;

б) запити;

в) малюнки;

г) звіти;

д) макроси;

е) схеми.

4. Як називається стовпчик у таблицях БД?

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) аркуш.

5. Як називається рядок у таблицях БД?

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) аркуш.

6. Якого з типів даних в Access не існує?

а) текстовий;

б) дата/час;

в) формула;

г) лічильник.

7. Якого типу БД не існує?

а) ієрархічного;

б) реляційного;

в) структурного;

г) мережного.

8. Для чого використовується режим Конструктора?

а) для введення записів до таблиці;

б) для створення структури таблиці;

в) для створення зв’язків між таблицями;

г) для редагування записів таблиці.

9. Яких видів сортування не існує?

а) за збільшенням;

б) реляційного;

в) за зменшенням;

г) ієрархічного.

10. Для чого використовується Схема даних?

а) для введення записів до таблиці;

б) для створення структури таблиці;

в) для створення зв’язків між таблицями;

г) для редагування записів таблиці.

11. Найпоширенішими БД на практиці є:

а) розподілені бази даних;

б) мережеві бази даних;

в) ієрархічні бази даних;

г) реляційні бази даних.

12. Основним об'єктом БД є:

а) форма;

б) таблиця;

в) запит;

г) звіт;

д) макрос;

е) модуль.

13. У чому полягає особливість типу даних лічильник?

а) служить для введення числових даних;

б) має обмежений розмір;

в) має властивість автоматичного зростання;

г) служить для введення дійсних чисел;

д) дозволяє вводити лише символи.

14. Яке поле можна вважати унікальним?

а) поле, значення в якому не можуть повторюватися;

б) поле, що носить унікальне ім’я;

в) поле, значення якого має властивість зростання;

г) поле, яке однозначно ідентифікує запис.

15. За допомогою чого можна поставити просте питання, виконати розрахунки, об’єднати дані з різних таблиць або навіть додати, змінити чи видалити дані таблиці?

а) форми;

б) таблиці;

в) запиту;

г) звіту.

16. Звіт – це…

а) засіб, який дає змогу автоматизувати завдання та додавати функції до елементів керування;

б) об’єкт бази даних, який використовується для відображення та підсумування даних;

в) колекція оголошень, інструкцій і процедур, які зберігаються разом;

г) об’єкти, за допомогою яких користувачі можуть додавати, редагувати або відображати дані.

17. Файл БД в Access 2007-2010 має розширення:

а) .accdb;

б) .acc;

в) . mtf;

г) .mdb.

18. Встановіть відповідність:


а) ієрархічна модель даних

 

 

б) мережна модель даних

 

 

в) реляційна модель даних

 

 

 

а) базується на використанні графічного способу подання інформації у вигляді деревоподібної структури;

б) у якій кожен елемент може бути і нащадком, і предком для багатьох інших;

в) така база даних, зберігання інформації в яких організовано в табличній формі.


19. Одне або кілька полів, комбінація яких однозначно визначає кожен запис у таблиці – це…

а) лічильник;

б) ключове поле;

в) сутність;

г) предметна область.

20. Для того, щоб відфільтрувати дані по початковій букві, треба використати:

а) форму виразів;

б)  побудову виразів;

в) текстові фільтри;

г) числові фільтри.

zip
Додано
8 травня
Переглядів
299
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку